View More View Less
 • 1 Miskolci Egyetem Testnevelés Tanszék 3508 Miskolc Mész u. 1.
 • 2 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola Pécs
 • 3 Miskolci Egyetem Elméleti Egészségtudományi Tanszék Miskolc
 • 4 Pécsi Tudományegyetem Információtechnológia és Általános Technika Tanszék Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Kutatómunkánk azzal a céllal készült, hogy az eddig még csak néhány — köztük angol, spanyol és olasz — mintán validált Rövidített Szenzoros Élménykeresés Skálát (BSSS-8) magyarországi használatra is adaptáljuk. Hazánkban ez a mérőeszköz még nem használatos, nincsenek rá vonatkozóan pszichometriai adatok. Különösen fontos a BSSS-8 hazai adaptálása, mivel ez a mérőeszköz — szemben a hazánkban is validált 7-tételes Szenzoros Élménykeresés Kérdőívvel (SSS-7-HU) — az általános szenzoros élménykeresés vonás mellett az alskálákat is mérhetővé teszi. Vizsgáltunkban összesen 495 vizsgálati személy vett részt, ebből 170 fő proszociális kockázatvállaló (tűzoltó), 194 fő antiszociális kockázatvállaló (erőszakos bűncselekmény elkövetője), 71 fő extrém sportoló és 60 fő kontrollszemély (akik semmilyen kockázatos tevékenységgel nem foglalkoznak). A kérdőív lingvisztikai validálását és pszichometriai tulajdonságainak vizsgálatát végeztük el. A vizsgálat során mértük a kérdőív belső megbízhatóságát (Cronbach-α = 0,748), teszt-reteszt reliabilitását (r = 0,868; p < 0,001), továbbá komfirmatív faktoranalízist is végeztünk (CFI = 0,955; RMSEA = 0,065; 90%-os konfidenciaintervallum = 0,034—0,08). A BSSS-8 kérdőívet a SSS-IV kérdőívvel is összevetettük (r = 0,868; p < 0,001). A kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy ez a 8 itemből álló, szenzoros élménykeresés dimenzióját mérő személyiség-kérdőív jól használható és alkalmas a magyar populáció vizsgálatára.

 • Andó, B., Kökönyei, Gy., Paksi, B., Farkas, J., Rózsa, S., & Demetrovics, Zs. (2009). A 7 tételes szenzoros élménykeresés kérdőív (SSS-7-HU) bemutatása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10, 139—152.

 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science (2nd ed). Hillsdale: Erlbaum

 • Dadermann, A.M., Meurling, A.W., & Hallmann, J. (2001). Different personality patterns in non-socialised (juvenile delinquents) and socialised (air force pilot recruits) sensation seekers. European Journal of Personality, 15, 239—252.

 • Eachus, P. (2004). Using the Brief Sensation Seeking Scale (BSSS) to predict holiday preferences. Personality and Individual Differences, 36, 141—153.

 • Farkas, J. (2007). A nagyivás pszichológiai hátterének vizsgálata. Fiatalok kicsapongó alkoholfogyasztásának motivációi. Szakdolgozat. Budapest: ELTE PPK, Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék

 • Farkas, J., Németh, Zs., Rózsa, S., & Demetrovics, Zs. (2009). A nagyivás motivációs hátterének vizsgálata. Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 28—31.

 • Farley, F., & Farley, S.V. (1972). Stimulus-seeking motivation and delinquent behavior among institutionalized delinquent girls. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 39, 140—147.

 • Franques, P., Auriacombe, M., Piquemal, E., Verger, M., Brisseau-Gimenez, S., Grabot, D., et al. (2003). Sensation seeking as a common factor in opioid dependent subjects and high risk sport practicing subjects. A cross sectional study. Drug and Alcohol Dependence, 69, 121—126.

 • Goma-i-Freixanet, M. (1991). Personality profile of subjects engaged in high physical risk sports. Personality and Individual Differences, 12, 1087—1093.

 • Goma-i-Freixanet, M. (2001). Prosocial and antisocial aspect of personality in women: a replication study. Personality and Individual Differences, 30, 1401—1411.

 • Henderson,V.R., Henessy, M., Barret, D.W., Curtis, B., McCoy-Roth, M., Trentacoste, N., et al. (2005). When risky is attractive: sensation seeking and romantic partner selection. Personality and Individual Differences, 38, 311—325.

 • Hittner, J.B., & Swickert, R. (2006). Sensation seeking and alcohol use: A meta-analytic review. Addictive Behaviors, 31, 1383—1401.

 • Hoyle, R.H., Stephenson, M.T., Palmgreen, P., Lorch, E.P., & Donohew, L. (2002). Reliability and validity of scores on a brief measure of sensation seeking. Personality and Individual Differences, 32, 401—414.

 • Kulcsár, Zs. (1983). Szenzoros élménykeresés. Biológiai korrelátumok és implikációk a pszichiátriai sérülékenységről. Pszichológia, 3(1), 69—85.

 • Lawson, A.L., Gauer, S., Hurst, R. (2012). Sensation seeking, recognition memory, and autonomic aruosal. Journal of Research in Personality, 46, 19—25.

 • Liu, R.T., & Mustanski, B. (2012). Suicidal ideation and self-harm in lesbian, gay, bisexual, and transgender youth. American Journal of Preventive Medicine, 42, 221—228.

 • Martins, S.S., Storr, C.L., Alexandre, P.K., Chilcoat, H.D. (2008). Adolescent ecstasy and other drug use in the National Survey of Parents and Youth: The role of sensation-seeking, parental monitoring and peer’s drug use. Addictive Behaviors, 33, 919—933.

 • Sarracino, D., Presaghi, F., Degni, S., & Innamorati, M. (2011). Sex-specific relationships among attachment security, social values, and sensation seeking in early adolescence: Implications for adolescents’ externalizing problem behaviour. Journal of Adolescence, 34, 541—554.

 • Sher, K.J., & Trull, T.J. (1994). Personality and disinhibitry psychopathology: Alcoholism and antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 103(1), 92—102.

 • Stephenson, M.T., Hoyle, R.H., Palmgreen, P., & Slater, M.D. (2003). Brief measures of sensation seeking for screening and large-scale surveys. Drug and Alcohol Dependence, 72, 279—286.

 • Stephenson, M.T., Velez, L.F., Chalela, P., Ramirez, A., & Hoyle, R.H. (2007). The reliability and validity of the Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-8) with young adult Latino workers: Implications for tobacco and alcohol disparity research. Society for the Study of Addiction, 102, 79—91.

 • Szakács, F. (szerk., 1994). Személyiséglélektani szöveggyűjtemény IV/1. Személyiségdimenziók mérése. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 • Zabel, K.L., Christopher, A.N., Marek, P., Wieth, M.B., & Carlson, J.J. (2009). Mediational effects of sensation seeking on the age and financial risk-taking relationship. Personality and Individual Differences, 47, 917—921.

 • Zarevski, P., Marusic, I., Zolotic, S., Bunjevac, T., & Vukosav, Z. (1998). Contribution of Arnett’s inventory of sensation seeking and Zuckerman’s sensation seeking scale to the differentiation of athletes engaged in high and low risk sports. Personality and Individual Differences, 25, 763—768.

 • Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge: Cambridge University Press

 • Zuckerman, M. (2006). Sensation Seeking and Risky Behaviour. Washington: American Psychological Association

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 4 0 0
Oct 2020 8 0 0
Nov 2020 15 3 4
Dec 2020 10 0 0
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 25 0 0
Mar 2021 1 0 0