View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Budapest
 • | 2 Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az elhízás pszichológiai aspektusai nem választhatók el a túlsúlyos emberekkel szemben kialakított sztereotípiáktól és a nők társadalmi helyzetétől. Mind a tudományos, mind a köznapi megközelítésekre jellemző, hogy az elhízásért elsősorban az egyént és nem a környezeti tényezőket teszik felelőssé. A túlsúlyos embert a társadalom erőteljesen stigmatizálja és diszkriminálja, bár az elutasítás rendszerint indirekt formát ölt, és már gyerekkorban tetten érhető. Kvalitatív vizsgálatunk arra irányult, hogy felmérje e társadalmi összetevők hatásait a serdülőkor előtt álló lányok elhízással, a túlsúlyos emberekkel és a soványságideállal kapcsolatos attitűdjeiben. Nyolc fókuszcsoport-interjúban 51, 9—11 éves gyerek vett részt Budapesten és környékén. Az interjúk szociálpszichológiai tartalomelemzése több szinten, a „grounded theory” elve szerint és a sztereotipizálás hatásainak elméleti kerete mentén zajlott. Eredményeink a túlsúlyossággal szembeni egyöntetű, negatív attitűdökről árulkodnak, amelyek kifejeződése kommunikációs tabuba ütközik, így az elutasítás ténye implicit marad. A gyerekek morális dilemmát élnek át, mivel az elutasítás tapasztalata szembekerül a saját magukról fenntartott pozitív, toleráns én képével. Következésképp a túlsúlyhoz kapcsolódó attribúció kérdése meghatározó szerepet kap az elfogadás—elutasítás dinamikájában. A beszélgetéseket a soványság normatív jellege, vagyis a sovány mint jelző nélküli állapot gondolata is áthatja. Mivel azonban mindez implicit módon és nem nyíltan kommunikálva fogalmazódik meg, a túlsúlyos gyerekek fenyegetett helyzete fokozottan tetten érhető, hiszen az implicit vagy averzív elutasítást az elutasító nem, csupán az elutasított érzékeli. A túlsúly problémája megnevezhetetlen, mégis áthatja a csoportdinamikát. Kutatásunk eredményei arra engednek következtetni, hogy a serdülőkor előtt álló lányokban kiemelten fontos lenne tudatosítani az (A) egészséges táplálkozással, az egészséges életmóddal, vagyis az elhízás megelőzésével és kezelésével kapcsolatos és a (B) külső megjelenésre vonatkozó társadalmi elvárások, sztereotípiák és kirekesztő attitűdök közötti különbséget.

 • Allison, K.W. (1998). Stress and oppressed category membership. In J.K. Swim, & C. Stangor (Eds.), Prejudice: The target’s perspective (145—170). San Diego: Academic

 • Allport, G.W. (1977). Az előítélet. Budapest: Gondolat Kiadó

 • Austin, J.L. (1990). Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Banaji, M.R., & Greenwald, A.G. (1994). Implicit stereotyping and prejudice. In M.P. Zanna, & J.M. Olson (Eds.), The psychology of prejudice: The Ontario Symposium (Volume 7, 55—76). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates

 • Barreto, M., & Ellemers, N. (2005). The perils of political correctness: Responses of men and women to old-fashioned and modern sexist views. Social Psychological Quarterly,68(1), 75—88.

 • Blommaert, J., & Verschueren, J. (1998). Debating diversity: Analysing the discourse of tolerance. London: Routledge

 • Bordo, S. (2003). Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press

 • Branscombe, N.R., Ellemers, N., Spears, R., & Doosje, B. (1999). The context and content of social identity threat. In N. Ellemers, R. Spears, & B. Doosje (Eds.), Social identity: Context, commitment, and content (35—58). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

 • Breakwell, G.M. (1986). Coping with threatened identities. London: Methuen

 • Brown, R. (1998). Régi és új előítéletek. In: F. Erős (szerk.), Megismerés, előítélet, identitás (211—236). Budapest: Wesley — Új Mandátum Kiadó

 • Carter, R.T. (1997). Is white a race? Expressions of white racial identity. In M. Fine, L. Weis, L.C. Powell, & L.M. Wong (Eds.), Off white: Readings on race, power and society (198—209). New York: Routledge

 • Catterall, M., & Maclaran, P. (1997). Focus group data and qualitative analysis programs: Coding the moving picture as well as the snapshots. Letöltve: 2011. 04. 20-án: http://socresonline.org.uk/socresonline/2/1/6.html

 • Colls, R., & Evans, B. (2009). Questioning obesity politics: Introduction to a special issue on critical geographies of fat / bigness / corpulence. Antipode: A Radical Journal of Geography, 41(5), 1011—1020.

 • Crandall, C.S. (1994). Prejudice against fat people: Ideology and self-interest. Journal of Personality and Social Psychology, 66(5), 882—894.

 • Doise, W., & Moscovici, S. (1980). A csoportdöntés. In F. Pataki (szerk.), Csoportlélektan (539—568). Budapest: Gondolat Kiadó

 • Dovidio, J.F., & Gaertner, S.L. (2004). Aversive racism. Advances is Experimental Social Psychology, 36, 1—52.

 • Erhardt, É. (2010). Gyermekkori elhízás: megállítható-e a járvány? Letöltve: 2011. 02. 10-én: http://diabetesonline.hu/kozosseg/gyermekdiabetes-szekcio/2253-gyermekkori-elhizas-megallithato-e-a-jarvany

 • Erős, F. (2005). Az előítélet-kutatás dilemmái. In M. Neményi, & J. Szalai (szerk.), Kisebbségek kisebbsége — A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai (353—376). Budapest: Új Mandátum kiadó

 • Feischmidt, M., & Kovács, É. (2007). Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban. Letöltve: 2011. 04. 20-án: http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=53

 • Fitzgerald, L.S., Swan, S., & Fischer, K. (1995). Why didn’t she just report him? The psychological and legal implications of women’s responses to sexual harrassment. Journal of Social Issues, 51(1), 117—138.

 • Galambos, N.L., Almeida, D.M., & Petersen, A.C. (1990). Masculinity, femininity, and sex role attitudes in early adolescence: Exploring gender intensification. Child Development, 61(6), 1905—1914.

 • Glick, P., & Fiske, S.T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491—512.

 • Goffman, E. (1981). A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest: Társadalomtudományi könyvtár

 • Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents’ standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat. Journal of Applied Developmental Psychology, 24, 645—662. 

 • Hutchinson, D.M., Rapee, R.M., & Taylor, A. (2010). Body dissatisfaction and eating disturbances in early adolescence: A structural modeling investigation examining negative affect and peer factors. Journal of Early Adolescence, 30(4), 489—517.

 • Jackman, M. R. (1994). The velvet glove: Paternalism and conflict in gender, class, and race relations. Berkeley: University of California Press

 • Jones, D.C., Vigfusdottir, T.H., & Lee, Y. (2004). Body image and the appearance culture among adolescent girls and boys: An examination of friend conversations, peer criticism, appearance magazines, and the internalization of appearance ideals. Journal of Adolescent Research, 19(3), 323—339.

 • Jost, J.T., & Banaji, M.N. (1999). A sztereotipizálás szerepe a rendszer igazolásában, a hamis tudat képződése. In Gy. Hunyady, D.L. Hamilton, & L.A. Nguyen (szerk.), A csoportok percepciója (489—517). Budapest: Osiris

 • Kálmán, Zs., & Bognár, Á. (2011). Kitől tartunk jobban: a romáktól vagy az adóhatóságtól? Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar

 • Kielty, S. (2008). Non-resident motherhood: Managing a threatened identity. Child and Family Social Work, 13(1), 32—40.

 • Kilianski, S.E., & Rudman, L.A. (1998). Wanting it both ways: Do women approve of benevolent sexism? Sex Roles, 39(5—6), 333—352.

 • Kincses, Gy. (2004). Magyarország egészségügye és szociális rendszere. Letöltve 2011. 04. 10-én: http://www.eski.hu/new3/adatok/zip_doc/eg-szoc-rendsz.pdf

 • Kinder, D.R., & Sears, D.O. (1981). Prejudice and politics: Symbolic racism versus racial threats to the good life. Journal of Personality and Social Psychology, 40(3), 414—431.

 • Lazarewicz, A., Schmader, T., & Stone, J. (2003). Coping with stigma: Exploring strategies from the target perspective. Poster presented at the Claremont Conference in Applied Social Psychology, Claremont, CA

 • Lerner, M.J., & Montada, L. (1998). An overview: Advances in belief in a just world theory and methods. In L. Montada, & M.J. Lerner (Eds.), Responses to victimizations and belief in a just world (1—7). New York: Plenum Press

 • Levine, M.P., Smolak, L., & Hayden, H. (1994). The relation of sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls. The Journal of Early Adolescence, 14(4), 471—490.

 • Lewis, G. (2005). Welcome to the margins: Diversity tolerance, and politics of exclusion. Ethnic and Racial Studies, 28(3), 536—558.

 • Lobstein, T., & Frelut, M.L. (2003). Prevalence of overweight among children in Europe. Obesity Reviews, 4, 195—200.

 • Mason, H.R.C., Marks, G., Simoni, J., Ruiz, M.S., & Richardson, J.L. (1995). Culturally sanctioned secrets? Latino men’s nondisclosure of HIV infection to family, friends, and lovers. Health Psychology, 14(1), 6—12.

 • Miller, C., Rothblum, E., Felicio, D., & Brand, P. (1995). Compensating for stigma: Obese and nonobese women’s reactions to being visible. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(10), 1093—1106.

 • Minnow, M. (1990). Making all the difference: Inclusion, exclusion and American law. Ithaca, London: Cornell University Press

 • Morgan, D. (1997). Focus groups as qualitative research. Qualitative Research Series, Volume 16. (2nd edition). Thousand Oaks: Sage Publications

 • Neumark-Sztainer, D., Falkner, N., Story, M., Perry, C., Hannan, P. J., & Mulert, S. (2002). Weight-teasing among adolescents: Correlations with weight status and disordered eating behaviors. International Journal of Obesity,26(1), 123—131.

 • Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Faibisch, L. (1998). Perceived stigmatization among overweight African-American and Caucasian adolescent girls. Journal of Adolescent Health, 23(5), 264—270.

 • Nichter, M. (2000). Fat talk: What girls and their parents say about dieting. Cambridge: Harvard University Press

 • Papp, I., Czeglédi, E., & Túry, F. (2010). Az elhízással kapcsolatos attitűd mérése gyermekkorban: A Közös Tevékenységek Kérdőív magyar változatának pszichometriai sajátságai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika,11(3), 209—226.

 • Paxton, S.J., Schutz, H.K., Wertheim, E.H., & Muir, S.L. (1999). Friendship clique and peer influences on body image concerns, dietary restraint, extreme weight-loss behaviors, and binge eating in adolescent girls. Journal of Abnormal Psychology, 108(2), 255—266.

 • Phinney, J.S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: Review of the research. Psychological Bulletin, 108(3), 499—514.

 • Puhl, R., & Brownell, K.D. (2001). Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9(12), 788—805.

 • Puhl, R., & Brownell, K.D. (2003). Ways of coping with obesity stigma: Review and conceptual analysis. Eating Behaviors, 4, 53—78.

 • Quinn, D.M., & Crocker, J. (1998). Vulnerability to the affective consequences of the stigma of overweight. In J.K. Swim, & C. Stangor (Eds.), Prejudice: The target’s perspective (127—148). San Diego: Academic

 • Quinn, K.A, Macrae, C.N., & Bodenhausen, G.V. (2009). Stereotyping and impression formation: How categorical thinking shapes person perception. In M.A. Hogg, & J. Cooper (Eds.), The SAGE Handbook of Social Psychology (68—92). Los Angeles: Sage

 • Rail, G., Holmes, D., & Murray, S.J. (2010). The politics of evidence on ‘domestic terrorists’: Obesity discourses and their effects. Social Theory & Health,8(3), 259—279.

 • Richardson, S.A., Goodman, N., Hastorf, A.H., & Dornbusch, S.M. (1961). Cultural uniformity in reaction to physical disabilities. American Sociological Review,26(2), 241—247.

 • Rodé, M. (2006). A gyermekkori kövérség problémaköre. Lege Artis Medicinae, 16(2), 139—144.

 • Rosenblum, G.D., & Lewis, M. (1999). The relations among body image, physical attractiveness and body mass in adolescence. Child Development,70(1), 50—64.

 • Sallai, Á. (2001). Gyermekkori obesitas. Hippocrates, 3(5), 285—288.

 • Sanford, N. (1998). Az autoriter személyiség elmélete. In F. Erős (szerk.), Megismerés, előítélet, identitás (142—156). Budapest: Wesley — Új Mandátum Kiadó

 • Sassi, F., Devaux, M., Cecchini, M., & Rusticelli, E. (2009). The obesity epidemic: Analysis of past and projected future trends in selected OECD countries. OECD Health Working Papers, No. 45. OECD Publishing

 • Sherman, D.K., & Cohen, G.L. (2006). The psychology of self-defense: Self-affirmation theory. In M.P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 38, 183—242). San Diego: Academic

 • Shroff, H., & Thompson, K.J. (2006). Peer influences, body-image dissatisfaction, eating dysfunction and self-esteem in adolescent girls. Journal of Health Psychology, 11(4), 533—551.

 • Sobal, J. (1991). Obesity and socioeconomic status: A framework for examining relationships between physical and social variables. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness,13(3), 231—247.

 • Solt, O. (1998). Interjúzni muszáj. In O. Solt (szerk.), Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások (Vol. 1, 29—45). Budapest: Beszélő

 • Steele, C.M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology,69(5), 797—811.

 • Stice, E. (1994). Review of the evidence for a sociocultural model of bulimia nervosa and an exploration of the mechanisms of action. Clinical Psychology Review, 14(7), 633—661.

 • Szokolszky, Á. (2004). A kvalitatív stratégia. In Á. Szokolszky (szerk.), Kutatómunka a pszichológiában: Metodológia, módszerek, gyakorlat (386—513). Budapest: Osiris

 • Szumska, I. (2006). Az elhízás gyakorisága és hatása az életminőségre. In: M. Kopp, & M.E. Kovács (szerk.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (210—220). Budapest: Semmelweis

 • Túry, F. (2005). Anorexia, bulimia. Önsegítő és családsegítő kalauz. Budapest: Print-X-Budavár Kiadó

 • Wolf, N. (1999). A szépség kultusza. Debrecen: Csokonai

 • Wright, J., & Harwood, V. (2008). Biopolitics and the obesity epidemic: Governing bodies. London: Taylor & Francis

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 5 1 1
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 4 1 1
May 2021 8 0 0
Jun 2021 6 0 0
Jul 2021 0 0 0