View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • 2 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza Addiktológiai Osztály és KijózanítóÁllomás Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A korábban jellegzetesen női betegségként emlegetett anorexia nervosa egyre gyakrabban fordul elő férfiak között is. A tanulmány áttekinti a Peter Pan-szindrómának is nevezett férfi anorexia jellemzőit. Közöttük az egyik fontos sajátosság a posztadoleszcencia jelensége. Magyarországon eddig két közlemény jelent meg, amely anorexiás férfiak pszichoterápiás folyamatát ismertette. A jelen tanulmány egy mozaikcsaládban élő, 19 éves anorexiás férfibeteg tíz ülésből álló családterápiás folyamatát ismerteti. Három hónapos utánkövetés tünetmentességet igazolt. A terápiás eredmény elérésében a családi hierarchiaviszonyok újrarendeződése fontos szerepet játszott. A sikeres terápia arra hívja fel a figyelmet, hogy az anorexiában a családterápia fontos szerepet játszik, ezt nemzetközi adatok is megerősítik. Ma egyre fontosabbá válik a posztadoleszcencia szerepe a családi diszfunkciók között. Ennek kezelése, a szeparáció-individuáció folyamatának erősítése a terápia lényeges célkitűzései közé tartozik.

 • Andersen, A.E. (1995). Eating disorders in males. In K.D. Brownell, & C.G. Fairburn (Eds.), Eating disorders and obesity (177—182). New York: Guilford

 • Babusa, B., & Túry, F. (2010). Izomdiszmorfia. In Zs. Demetrovics, & B. Kun (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési függőségek (481—499). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Barrie, J.M. (2008). Pán Péter. Budapest: Ciceró Könyvstúdió Kft.

 • Dévald, P. (1993). Öndestruktivitás az evészavarokban. Budapest: Pszichoanalitikus Gyermek- és Serdülőterápiás Intézet

 • Fischer, E. (2005). Modern mostohák. Budapest: Saxum

 • Krasnow, M. (1996). My life as a male anorexic. New York: Harrington Park Press

 • László, Zs., & Túry F. (2011). Súlyos anorexiában szenvedő fiú kórházi kezelése — a családterápia haszna. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései (166—177). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Lowenstein, L.F. (1994). Anorexia nervosa in boys: A review of the recent literature and a case treated in a therapeutic community. Family Therapy, 21, 233—240.

 • Lukács, L., Murányi, I., & Túry, F. (2007). A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 131—145.

 • Lukács, L., Túry, F., Argalász, A., & Murányi, I. (2006). A testépítés gyakoriságának és az evészavarok egyes háttértényezőinek preventív vizsgálata fiatal férfiakon. Lege Artis Medicinae, 16, 242—247.

 • Mitteraurer, M. (1986). Sozialgeschichte der Jugend. Frankfurt am Main: Suhrkamp

 • National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE (2004). Eating disorders. Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders: a national clinical practice guideline. London: NICE

 • Somlai, P., Bognár, V., Tóth, O., & Kabai, I. (2007). Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadolescensekről. Budapest: Napvilág Kiadó

 • Tolvay, K. (2010). Tanulmányaikat az átlagnál jelentősen hosszabb ideig végző egyetemi hallgatók pszichés problémáinak elemzése. Psychiatria Hungarica, 25(6), 545—552.

 • Túry, F., & Babusa, B. (2012). Adonisztól Schwarzeneggerig: férfiideálok és civilizáció. Budapest: Oriold Kiadó

 • Túry, F., Lukács, L., Babusa, B., & Pászthy, B. (2008). Testépítés és testképzavarok — különös tekintettel a férfiakra. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (79—92). Budapest: Pro Die

 • Túry, F., & Pászthy, B. (2008). Az evészavarok családterápiája az újabb adatok fényében. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (437—449). Budapest: Pro Die

 • Túry, F., & Szabó, P. (2010). Az evés zavarai: anorexia, bulimia, falási zavar. In Zs. Demetrovics, & B. Kun (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési függőségek (423—446) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Túry, F., & Wildmann, M. (2006). A családterápia szerepe az extrém súlyos anorexia nervosa kezelésében. Esetismertetés. Orvosi Hetilap, 147, 517—520.

 • Túry, F., Wildmann, M., & László, Zs. (1997). Modern éhezőművészek: az anorexia nervosa egyik altípusa? Szenvedélybetegségek, 5, 260—263.

 • van Furth, E. (1998). The treatment of anorexia nervosa. In H.W. Hoek, J.L. Treasure, & M.A. Katzman (Eds.), Neurobiology in the treatment of eating disorders (315—330). Chichester: John Wiley and Sons

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 2 1 1
Dec 2020 10 0 0
Jan 2021 8 0 0
Feb 2021 6 1 2
Mar 2021 5 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 0 0 0