View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet 6722 Szeged Szentháromság u. 5.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A serdülők által használt megküzdési (coping-) stratégiák speciális módon kapcsolódnak az egészség-magatartásokhoz. A fiatalokat egyre több újszerű, normatív stresszor éri, és ezeket adaptív és diszfunkcionális coping-stratégiával egyaránt megkísérlik kezelni. Általánosságban a megközelítő coping tekinthető adaptívnak, amely a stresszor felé orientálja az egyént. Ezzel ellentétben az elkerülő coping, amely a stresszortól távolítja az egyént, általában diszfunkcionális copingnak fogható fel. A megküzdési stratégiák harmadik típusa a társas támogatás, amely mind adaptív, mind diszfunkcionális is lehet. A jelen tanulmányban a coping-stílusok és az egészség-magatartások közötti összefüggésekkel kapcsolatos hipotéziseket elemeztünk stepwise módszerű lineáris regresszióanalízissel egy 236 fős, 7—8. osztályos általános iskolás diákokból álló mintán. A hipotézisekkel összhangban a megközelítő, problémafókuszú coping-módok az egészségvédő viselkedéseknek pozitív, az egészségkockázati viselkedéseknek pedig negatív prediktorai voltak. Az elkerülő megküzdési módok viszont az egészségkockázati viselkedések pozitív és az egészségprotektív viselkedések negatív magyarázó változói voltak. A társas támogatással kapcsolatos megküzdési módok (főként a barátkozás) pedig mind az egészségkockázati, mind az egészségvédő magatartások pozitív magyarázó változóinak bizonyultak. Az eredményeket a gyakorlati megfontolásoknak megfelelően tárgyaljuk, kiemelve a kortárshatások szerepét.

 • Alexander, C., Piazza, M., Mekos, D., & Valente, T. (2001). Peers, schools, and adolescent cigarette smoking. Journal of Adolescent Health, 29, 22—30.

 • Araújo-Soares, V., McIntyre, T., & Sniehotta, F.F. (2009). Predicting changes in physical activity among adolescents: The role of self-efficacy, intention, action planning and coping planning. Health Education Research, 24, 128—139.

 • Ben-Zur, H., & Reshef-Kfir, Y. (2003). Risk taking and coping strategies among Israeli adolescents. Journal of Adolescence, 26, 255—265.

 • Bindu, R., Sharma, M.K., Suman, L.N., & Marimuthu, P. (2011). Stress and coping behaviors among smokers. Asian Journal of Psychiatry, 4, 134—138.

 • Catanzaro, S.J., & Laurent, J. (2004). Perceived family support, negative mood regulation expectancies, coping, and adolescent alcohol use: Evidence of mediation and moderation effects. Addictive Behaviors, 29, 1779—1797.

 • Compas, B.E., Connor-Smith, K., Saltzman, H., Thomsen, A.H., & Wadsworth, M.E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research. Psychological Bulletin, 127, 87—127.

 • Cotton, S., Zebracki, K., Rosenthal, S.L, Tsevat, J., & Drotar, D. (2006). Religion/spirituality and adolescent health outcomes: A review. Journal of Adolescent Health, 38, 472—480.

 • D’Anastasi, T., & Frydenberg, E. (2005). Ethnicity and coping: What young people do and what young people learn. Australian Journal of Guidance & Counselling, 15, 43—59.

 • Dutton, G.R., Napolitano, M.A., Witeley, J.A., & Marcus, B.H. (2008): Is physical activity a gateway behavior for diet? Findings from a physical activity trial. Preventive Medicine, 46, 216—221.

 • Elekes, Zs. (2007). Kutatási beszámoló az OTKA által támogatott K60707 számú pályázatról. Az ESPAD magyarországi adatfelvételének előzetes eredményei. Letöltve: 2012. 10. 01-jén: http://real.mtak.hu/2054/1/60709_ZJ1.pdf

 • Engels, R.C.M.E., Scholte, R.H.J., van Lieshout, C.F.M, de Kemp, R., & Overbeek, G. (2006). Peer group reputation and smoking and alcohol consumption in early adolescence. Addictive Behaviors, 31, 440—449.

 • Ferrari, L, Nota, L., Soresi, S., & Frydenberg, E. (2007). The best of coping. Improving coping strategies in Italian adolescents. In S.G. Gates (Ed.), Emerging thought and research on student, teacher, and administrator stress and coping (49—75). Charlotte: Information Age Publishing

 • Frydenberg, E. (1997). Adolescent coping. Theoretical and research perspectives. London, New York: Routledge

 • Frydenberg, E. (2008). Adolescent coping. Advances in theory, research, and practice. Hove: Routledge

 • Frydenberg, E., & Lewis, R. (1993). Manual: The Adolescent Coping Scale. Melbourne: Australian Council for Educational Research

 • Halmai, R., & Németh, Á. (2011). Fizikai aktvitás és szabadidős tevékenységek. In Á. Németh, & A. Költő (szerk.), Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés (26—35). Budapest: Országos Egészségügyi Intézet

 • Hampel, P. (2007). Brief report: Coping among Austrian children and adolescents. Journal of Adolescence, 30, 885—890.

 • Hampel, P., & Petermann, F. (2005). Age and gender effects on coping in children and adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 34, 73—83.

 • Hamvai, Cs., Sima, Á., & Pikó, B. (2008). Veszélyes iskola vagy veszélyes élet? Serdülők magatartási zavarai és a konfliktusmegoldás technikái. Educatio, 17(3), 387—396.

 • Hasking, P., Lyvers, M., & Carlopio, C. (2011). The relationship between coping strategies, alcohol expectancies, drinking motives and drinking behaviour. Addictive Behaviors, 36, 479—487.

 • Holen, S., Lervag, A., Waaktaar, T., & Ystgaard, M. (2012). Exploring the associations between coping patterns for everyday stressors and mental health in young schoolchildren. Journal of School Psychology, 50, 167—193.

 • Horwitz, A.G., Hill, R.M., & King, C.A. (2011). Specific coping behaviors in relation to adolescent depression and suicidal ideation. Journal of Adolescence, 34, 1077—1085.

 • Iannotti, R.J. (2006). The Health Behaviors in School-age Children (HBSC) 2005/2006 school report. Letöltve: 2012. 10. 01-jén: https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/documents/HBSC-2005_2006-Final.pdf

 • Jose, P.E., & Brown, I. (2008). When does the gender difference in rumination begin? Gender and age differences in the use of rumination by adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 37, 180—192.

 • Kann, L. (2001). The youth risk behavior surveillance system: Measuring health-risk behaviors. American Journal of Health Behavior, 25, 272—277.

 • Kelly, A.B., Chan, G.C.K., Toumbourou, J.W., O’Flaherty, M., Homel, R., Patton, G.C., et al. (2012). Very young adolescents and alcohol: Evidence of a unique susceptibility to peer alcohol use. Addictive Behaviors, 37, 414—419.

 • Kim, K.H. (2006). Religion, body satisfaction, and dieting. Appetite, 46, 285—296.

 • Kristjansson, A.L., Sigfusdottir, I.D., James, J.E., Allegrante, J.P., & Helgason, A.R. (2010). Perceived parental reactions and peer respect as predictors of adolescent cigarette smoking and alcohol use. Addictive Behaviors, 35, 256—259.

 • Lazarus, R.S. (1993). Coping theory and research: Past, present, and future. Psychosomatic Medicine, 55, 234—247.

 • Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1, 141—169.

 • Luszczynska, A., Cao, D.S., Mallach, N., Pietron, K., Mazurkiewicz, M., & Schwarzer, R. (2010). Intentions, planning, and self-efficacy predict physical activity in Chinese and Polish adolescents: Two moderated mediation analyses. International Journal of Clinical and Health Psychology, 10, 265—278.

 • Luszczynska, A., Gibbons, F.X., Piko, B.F., & Tekozel, M. (2004). Self-regulatory cognitions, social comparison, and perceived peers’ behaviors as predictors of nutrition and physical activity: A comparison among adolescents in Hungary, Poland, Turkey, and USA. Psychology and Health, 19, 577—593.

 • McArthur, L.H., Holbert, D., & Peña, M. (2008). Development and application of rapid assessment diet and physical activity indexes, which suggest high consumption of energy-dense foods and inadequate exercise among adolescents from 6 Latin American cities: A pilot study. Nutrition Research, 28, 590—599.

 • Meesters, C., & Muris, P. (2004). Perceived parental rearing behaviours and coping in young adolescents. Personality and Individual Differences, 37, 513—522.

 • Mundt, M.P. (2011). The impact of peer social networks on adolescent alcohol use initiation. Academic Pediatrics, 11, 414—421.

 • Nash, S.G., McQueen, A., & Bray, J.H. (2005). Pathways to adolescent alcohol use: Family environment, peer influence and parental expectations. Journal of Adolescent Health, 37, 19—28.

 • Németh, Á. (2011). Táplálkozási szokások és fogápolás. In Á. Németh, & A. Költő (szerk.), Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés (21—25). Budapest: Országos Egészségügyi Intézet

 • Pikó, B. (2001). Gender differences and similarities in adolescents’ ways of coping. The Psychological Record, 51, 223—235.

 • Pikó, B., & Keresztes, N. (2010). Serdülők egészségmagatartása két szociális coping-mechanizmus tükrében. In B. Pikó (szerk.), Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban (103—114). Budapest: L’Harmatttan

 • Rózsa, S., Pruebl, Gy., Susánszky, É., Kő, N., Szádóczky, É., Réthelyi, J., et al. (2008). A megküzdés dimenziói: a Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 217—241.

 • Sabiston, C.M., & Crocker, P.R.E. (2008). Examining an integrative model of physical activity and healthy eating self-perceptions and behaviors among adolescents. Journal of Adolescent Health, 42, 64—72.

 • Saklofske, D.H., Austin, E.J., Galloway, J., & Davidson, K. (2007). Individual difference correlates of health-related behaviours: Preliminary evidence for links between emotional intelligence and coping. Personality and Individual Differences, 42, 491—502.

 • Salvy, S-J., de la Haye, K., Bowker, J.C., & Hermans, R.C.J. (2012). Influence of peers and friends on children’s and adolescents’ eating and activity behaviors. Physiology & Behavior, 106, 369—378.

 • Seiffge-Krenke, I. (2000). Causal links between stressful events, coping style, and adolescent symptomatology. Journal of Adolescence, 23, 675—691.

 • Seiffge-Krenke, I., Weidemann, S., Fentner, S., Aegenheister, N., & Poeblau, M. (2001). Coping with schoolrelated stress and family stress in healthy and clinically referred adolescents. European Psychologist, 6, 123—132.

 • Siqueira, L., Diab, M., Bodian, C., & Rolnitzky, L. (2000). Adolescents becoming smokers: The roles of stress and coping methods. Journal of Adolescent Health, 27, 399—408.

 • Steiner, H., Erickson, S.J., Hernandez, N., & Pavelski, R. (2002). Coping styles as correlates of health in high school students. Journal of Adolescent Health, 30, 326—335.

 • Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2010). National Health Survey on Drug Use and Health. Letöltve: 2012. 10. 01-jén: https://nsduhweb.rti.org/

 • Svensson, M. (2010). Alcohol use and social interactions among adolescents in Sweden: Do peer effects exist within and/or between the majority population and immigrants? Social Science & Medicine, 70, 1858—1864.

 • Thome, J., & Espelage, D.L. (2004). Relations among exercise, coping, disordered eating, and psychological health among college students. Eating Behaviors, 5, 337—351.

 • Tomé, G., Matos, M., Simo˜es, C., Diniz, J.A., & Camacho, I. (2012). How can peer group influence the behavior of adolescents: Explanatory model. Global Journal of Health Science, 4, 26—35.

 • Wagner, E.F., Myers, G., & McInnich, J.L. (1999). Stress-coping and temptation-coping as predictors of adolescent substance use. Addictive Behaviors, 24, 769—779.

 • Wesnes, K.A., Pincock, C., Richardson, D., Helm, G., & Hails, S. (2003). Breakfast reduces declines in attention and memory over the morning in schoolchildren. Appetite, 41, 329—331.

 • Wijndaele, K., Matton, L., Duvigneaud, N., Lefevre, J., De Bourdeaudhuij, I., Duquet, W., et al. (2007). Association between leisure time physical activity and stress, social support and coping: A cluster-analytical approach. Psychology of Sports and Excercise, 8, 425—440.

 • Williams, K., & McGillicuddy-De Lisi, A. (2000). Coping strategies in adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 20, 537—549.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 8 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 7 0 0
Dec 2021 6 1 1
Jan 2022 4 0 0
Feb 2022 0 0 0