View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Pszichológiai Doktori Iskola Budapest
 • 2 Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 9700 Szombathely 11-es Huszár út 138.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A hála gyakorta átélt társas érzelmeink egyike. Jellemzően olyan helyzetekhez kötődik, amelyekben azt észleljük, hogy a másik személy (szándékos) cselekvése ránk nézve pozitív következménnyel jár, vagyis számunkra valamilyen módon hasznos. A hála megjelenhet vallási kontextusba ágyazottan vagy attól függetlenül, egy olyan általánosabb életszemlélet részeként is, amely az életünk pozitív aspektusainak felismerésével és fokozott értékelésével függ össze. A kétezres évektől kezdve (döntően a pozitív pszichológia térnyeréséhez kapcsolódóan) ugrásszerűen megnőtt a hálával kapcsolatos tudományos publikációk, azon belül is főként a hála és egyes személyiségvonások, a jóllét, a pszichopatológiák, a társas kapcsolatok és a megküzdés összefüggéseit feltáró empirikus kutatások száma. A jelen tanulmány célja egyfelől annak bemutatása, hogyan gondolkodik a pszichológia tudománya a hála természetéről, milyen módon konceptualizálja és teszi mérhetővé azt; másrészt azoknak a kutatási eredményeknek az áttekintése, amelyek a hála átélése és kifejezése, valamint a mentális egészség és boldogság közötti összefüggéseket vizsgálják. Végül olyan terápiás intervenciók is említésre kerülnek, amelyek hatékonynak bizonyultak a hála, és azon keresztül a jóllét fokozása szempontjából.

 • Adler, M.G., & Fagley, N.S. (2005). Appreciation: Individual differences in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality, 73(1), 79—114.

 • Algoe, S.B., Gable, S.L., & Maisel, N.C. (2010). It’s the little things: Everyday gratitude as a booster shot for romantic relationships. Personal Relationships, 17(2), 217—233.

 • Algoe, S.B., & Haidt, J. (2009). Witnessing excellence in action: The ‘other-praising’ emotions of elevation, gratitude, and admiration. Journal of Positive Psychology, 4(2), 105—127.

 • Algoe, S.B., Haidt, J., & Gable, S.L. (2008). Beyond reciprocity: Gratitude and relationships in everyday life. Emotion, 8(3), 425—429.

 • Baikie, K.A., & Wilhelm, K. (2005). Emotional and physical health benefits of expressive writing. Advances in Psychiatric Treatment, 11, 338—346.

 • Bartlett, M.Y., & DeSteno, D. (2006). Gratitude and prosocial behavior: Helping when it costs you. Psychological Science, 17(4), 319—325.

 • Bono, G., & McCullough, M.E. (2006). Positive responses to benefit and harm: Bringing forgiveness and gratitude into cognitive psychotherapy. Journal of Cognitive Psychotherapy, 20(2), 147—158.

 • Carver, C.S., Scheier, M.F., & Segerstrom, S. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879—889.

 • Chan, D.V. (2010). Teacher burnout revisited: Introducing positive intervention approaches based on gratitude and forgiveness. Educational Research Journal, 25(2), 165—186.

 • Chan, D.V. (2011). Burnout and life satisfaction: Does gratitude intervention make a difference among Chinese school teachers in Hong Kong? Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 31(7), 809—823.

 • Chang, Y-P., Lin, Y-C., & Chen, L.H. (2011). Pay it forward: Gratitude in social networks. Journal of Happiness Studies, 12(1), 1—21.

 • Chen, L.H., & Kee, Y.H. (2008). Gratitude and adolescent athletes’ well-being. Social Indicators Research, 89(2), 361—373.

 • Cohen, A.B. (2006). On gratitude. Social Justice Research, 19(2), 254—276.

 • Csíkszentmihályi, M. (2011). Bevezetés. In M. Csíkszentmihályi, & I.S. Csikszentmihályi (szerk.), Élni jó! Tanulmányok a pozitív pszichológiáról (7—23). Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276—302.

 • Dunn, J.R., & Schweitzer, M.E. (2005). Feeling and believing: The influence of emotion on trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 736—748.

 • Emmons, R.A. (2004). An introduction. In R.A. Emmons, & M.E. McCullough (Eds.), The psychology of gratitude (3—17). New York: Oxford University Press

 • Emmons, R.A. (2009). Gratitude. In S.J. Lopez (Ed.), Encyclopedia of positive psychology (442—447). Malden: Blackwell Publishing

 • Emmons, R.A. (2012). Queen of the virtues? Gratitude as human strength. Reflective Practice, 32, 49—63.

 • Emmons, R.A., & Crumpler, C.A. (2000). Gratitude as a human strength: Appraising the evidence. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 56—59.

 • Emmons, R.A., & Kneezel, T.T. (2005). Giving thanks: Spiritual and religious correlates of gratitude. Journal of Psychology and Christianity, 24(2), 140—148.

 • Emmons, R.A., & McCullough, M.E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377—389.

 • Emmons, R.A., & Paloutzian, R.F. (2003). The psychology of religion. Annual Review of Psychology, 54, 377—402.

 • Emmons, R.A., & Shelton, C.M. (2002). Gratitude and the science of positive psychology. In C.R. Snyder, & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (459—471.). New York: Oxford University Press

 • Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300—319.

 • Fredrickson, B.L. (2004). Gratitude, like other positive emotions, broadens and builds. In R.A. Emmons, & M.E. McCullough (Eds.), The psychology of gratitude (145—166). New York: Oxford University Press

 • Fredrickson, B.L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological Science, 13(2), 172—175.

 • Fredrickson, B.L., Tugade, M.M., Waugh, C.E., & Larkin, G.R. (2003). What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 365—376.

 • Froh, J.J., Bono, G., & Emmons, R. (2010). Being grateful is beyond good manners: Gratitude and motivation to contribute to society among early adolescents. Motivation and Emotion, 34(2), 144—157.

 • Froh, J.J., Emmons, R.A., Card, N.A., Bono, G., & Wilson, J.A. (2011). Gratitude and the reduced costs of materialism in adolescents. Journal of Happiness Studies, 12(2), 289—302.

 • Froh, J.J., Sefick, W.J., & Emmons, R.A. (2008). Counting blessings in early adolescents: An experimental study of gratitude and subjective well-being. Journal of School Psychology, 46(2), 213—233.

 • Geraghty, A.W.A., Wood, A.M., & Hyland, M.E. (2010). Attrition from self-directed interventions: Investigating the relationship between psychological predictors, technique and dropout from a body image intervention. Social Science & Medicine, 71(1), 30—37.

 • Germer, C.K., Siegel, R.D., & Fulton, P.R. (Eds., 2005). Mindfulness and psychotherapy. New York — London: The Guilford Press

 • Gordon, A.K., Musher-Eizenman, D.R., Holub, S.C., & Dalrymple, J. (2004). What are children thankful for? An archival analysis of gratitude before and after the attacks of September 11. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(5), 541—553.

 • Gordon, C.L., Arnette, R.A.M., & Smith, R.E. (2011). Have you thanked your spouse today? Felt and expressed gratitude among married couples. Personality and Individual Differences, 50(3), 339—343.

 • Haidt, J. (2003). The moral emotions. In R. Davidson, & K. Scherer (Eds.), Handbook of affective sciences (852—870). New York: Oxford University Press

 • Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds., 1999). Well-being: The foundations of hedonic psychology. New York: Russel Sage Foundation

 • Kashdan, T.B., Uswatte, G., & Julian, T. (2006). Gratitude and hedonic and eudaimonic well-being in Vietnam war veterans. Behaviour Research and Therapy, 44(2), 177—199.

 • Kasser, T. (2005). Az anyagiasság súlyos ára. Budapest: Ursus Libris

 • Kendler, K.S., Liu, X.Q., Gardner, C.O., McCullough, M.E., Larson, D., & Prescott, C.A. (2003). Dimensions of religiosity and their relationship to lifetime psychiatric and substance use disorders. American Journal of Psychiatry, 160(3), 496—503.

 • Klein, M. (1957). Envy and gratitude. Psyche, 11, 241—255.

 • Krause, N. (2006). Gratitude toward God, stress, and health in late life. Research on Aging, 28(2), 163—183.

 • Kulcsár, Zs. (2009). Traumafeldolgozás és vallás. Budapest: Trefort Kiadó

 • Lambert, N.M., Fincham, F.D., Stilmann, T.F., & Dean, L.R. (2009). More gratitude, less materialism: The mediating role of life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 32—42.

 • Lanham, M.E. (2011). The relationship between gratitude and burnout in mental health professionals. Letöltve: 2012. 09. 02-án: http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num_=_dayton1322754714

 • Lazarus, R.S., & Lazarus, B.N. (1994). Passion and reason: Making sense of our emotions. New York: Oxford University Press

 • Lau, R.W.L., & Cheng, S-T. (2011). Gratitude lessens death anxiety. European Journal of Ageing, 8(3), 169—175.

 • Lee, C. (2010). Dispositional resiliency and adjustment in protestant pastors: A pilot study. Pastoral Psychology, 59(5), 631—640.

 • Li, D., Zhang, W., Li, X., Li, N., & Ye, B. (2012). Gratitude and suicidal ideation and suicide attempts among Chinese adolescents: Direct, mediated, and moderated effects. Journal of Adolescence, 35(1), 55—66.

 • Linley, P.A., & Joseph, S. (2004). Toward a theoretical foundation for positive psychology in practice. In P.A. Linley, & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (713—731). New Jersey: Wiley

 • Lyubomirsky, S. (2008). Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Budapest: Ursus Libris

 • Mallen Ozimkowski, K. (2008). The gratitude visit in children and adolescents: An investigation of gratitude and subjective well-being. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 69, 686.

 • Martos, T., & Kézdy, A. (2007): Vallásosság, lelki egészség, boldogság. In: K. Horváth-Szabó (szerk.), Vallásosság és személyiség (51—83). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 • McCullough, M.E., Emmons, R.A., & Tsang, J.A. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 112—127.

 • McCullough, M.E., Kilpatrick, S.D., Emmons, R.A., & Larson, D.B. (2001). Is gratitude a moral affect? Psychological Bulletin, 127(2), 249—266.

 • McCullough, M.E., Kimeldorf, M.B., & Cohen, A.D. (2008). An adaptation for altruism? The social causes, social effects, and social evolution of gratitude. Current Directions in Psychological Science, 17(4), 281—285.

 • McCullough, M.E., Tsang, J.A., & Emmons, R.A. (2004). Gratitude in intermediate affective terrain: Links of grateful moods to individual differences and daily emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 295—309.

 • Miller, T. (1995). How to want what you have. New York: Avon

 • Nowak, M.A., & Roch, S. (2007). Upstream reciprocity and the evolution of gratitude. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274(1610), 604—609.

 • Ortony, A., Clore, G.L., & Collins, A. (1988). The cognitive structure of emotions. New York: Cambridge University Press

 • Overwalle, F.V., Mervielde, I., & De Schuyter, J. (1995). Structural modeling of the relationships between attributional dimensions, emotions, and performance of college freshmen. Cognition and Emotion, 9(1), 59—85.

 • Pennebaker, J.W., & Seagal, J.D. (1999). Forming a story: The health benefits of narrative. Journal of Clinical Psychology, 55(10), 1243—1254.

 • Peterson, C., & Seligman, M.E.P. (2003) Character strengths before and after September 11. Psychological Science, 14(4), 381—384.

 • Polak, E.L., & McCullough, M.E. (2006). Is gratitude an alternative to materialism? Journal of Happiness Studies, 7(3), 343—360.

 • Rashid, T. (2008). Positive psychotherapy. In J.S. Lopez (Ed.), Positive psychology: Exploring the best in people (184—217). Westport: Praeger Publishers

 • Ruini, Ch., & Vescovelli, F. (2013). The role of gratitude in breast cancer: Its relationships with post-traumatic growth, psychological well-being and distress. Journal of Happiness Studies, 14(1), 263—274.

 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069—1081.

 • Ryff, C.D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9(1), 1—28.

 • Seligman, M.E.P. (2005). Positive interventions (and other new stuff). Paper presented at the Fourth International Positive Psychology Summit, October, Washington, DC.

 • Seligman, M.E.P. (2008). Autentikus életöröm. Győr: Laurus

 • Seligman, M.E.P., Steen, T.A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410—421.

 • Singer, J.A. (2004). Narrative identity and meaning making across the adult lifespan. Journal of Personality, 72(3), 437—460.

 • Smith, A. (1976). The theory of moral sentiments (6th ed.). Oxford: Clarendon Press (Original work published 1759)

 • Szondy, M. (2011). Pozitív pszichológia: perspektívák és kihívások a pszichológia egy új (?) területén. In N. Császár-Nagy, Zs. Demetrovics, A. Vargha. (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára (324—351). Budapest: KRE, L’Harmattan

 • Tedeschi, R.G., & Calhoun, L.G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455—471.

 • Tedeschi, R.G, & Calhoun, L.G. (2005). Poszttraumás növekedés: elméleti alapok és empirikus bizonyítékok. In Zs. Kulcsár (szerk.), Teher alatt: pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés (37—67). Budapest: Trefort

 • Teigen, K.H. (1997). Luck, envy, and gratitude: It could have been different. Scandinavian Journal of Psychology, 38(4), 313—323.

 • Toepfer, S.M., Cichy, K., & Peters, P. (2012). Letters of gratitude: Further evidence for author benefits. Journal of Happiness Studies, 13(1), 187—201.

 • Toussaint, L., & Friedman, P. (2009). Forgiveness, gratitude, and well-being: The mediating role of affect and beliefs. Journal of Happiness Studies, 10(6), 635—654.

 • Trivers, R.L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46(1), 35—57.

 • Tsang, J-A. (2006). Gratitude and prosocial behaviour: An experimental test of gratitude. Cognition and Emotion, 20(1), 138—148.

 • Tseng, W-S. (1999). Culture and psychotherapy: Review and practical guidelines. Transcultural Psychiatry, 36(2), 131—179.

 • Waterman, A.S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4), 678—691.

 • Watkins, P.C., Grimm, D.L., & Kolts, R.L. (2004). Counting your blessings: Positive memories among grateful persons. Current Psychology, 23(1), 52—67.

 • Watkins, P.C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R.L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective wellbeing. Social Behavior and Personality, 31(5), 431—451.

 • Wood, A.M., Froh, J.F., & Geraghty, A.W.A. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 30(7), 890—905.

 • Wood, A.M., Joseph, S., & Linley, P.A. (2007). Coping style as a psychological resource of grateful people. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(9), 1108—1125.

 • Wood, A.M., Joseph, S., Lloyd, J., & Atkins, S. (2009a). Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions. Journal of Psychosomatic Research, 66(1), 43—48.

 • Wood, A.M., Joseph, S., & Maltby, J. (2008). Gratitude uniquely predicts satisfaction with life: Incremental validity above the domains and facets of the five factor model. Personality and Individual Differences, 45(1), 49—54.

 • Wood, A.M., Joseph, S., & Maltby, J. (2009b). Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. Personality and Individual Differences, 46(4), 443—447.

 • Wood, A.M., Maltby, J., Gillet, R., Linley, P.A., & Joseph, S. (2008a). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42(4), 854—871.

 • Wood, A.M., Maltby, J., Stewart, N., & Joseph, S. (2008b). Conceptualizing gratitude and appreciation as a unitary personality trait. Personality and Individual Differences, 44(3), 619—630.

 • Wood, A.M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P.A., & Joseph, S. (2008c). A social-cognitive model of trait and state levels of gratitude. Emotion, 8(2), 281—290.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 7 4 5
Oct 2020 11 0 0
Nov 2020 6 3 1
Dec 2020 4 0 0
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 8 0 0
Mar 2021 0 0 0