View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Pszichológiai Doktori Iskola Budapest
 • | 2 Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 9700 Szombathely 11-es Huszár út 138.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A hála gyakorta átélt társas érzelmeink egyike. Jellemzően olyan helyzetekhez kötődik, amelyekben azt észleljük, hogy a másik személy (szándékos) cselekvése ránk nézve pozitív következménnyel jár, vagyis számunkra valamilyen módon hasznos. A hála megjelenhet vallási kontextusba ágyazottan vagy attól függetlenül, egy olyan általánosabb életszemlélet részeként is, amely az életünk pozitív aspektusainak felismerésével és fokozott értékelésével függ össze. A kétezres évektől kezdve (döntően a pozitív pszichológia térnyeréséhez kapcsolódóan) ugrásszerűen megnőtt a hálával kapcsolatos tudományos publikációk, azon belül is főként a hála és egyes személyiségvonások, a jóllét, a pszichopatológiák, a társas kapcsolatok és a megküzdés összefüggéseit feltáró empirikus kutatások száma. A jelen tanulmány célja egyfelől annak bemutatása, hogyan gondolkodik a pszichológia tudománya a hála természetéről, milyen módon konceptualizálja és teszi mérhetővé azt; másrészt azoknak a kutatási eredményeknek az áttekintése, amelyek a hála átélése és kifejezése, valamint a mentális egészség és boldogság közötti összefüggéseket vizsgálják. Végül olyan terápiás intervenciók is említésre kerülnek, amelyek hatékonynak bizonyultak a hála, és azon keresztül a jóllét fokozása szempontjából.

 • Adler, M.G., & Fagley, N.S. (2005). Appreciation: Individual differences in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality, 73(1), 79—114.

 • Algoe, S.B., Gable, S.L., & Maisel, N.C. (2010). It’s the little things: Everyday gratitude as a booster shot for romantic relationships. Personal Relationships, 17(2), 217—233.

 • Algoe, S.B., & Haidt, J. (2009). Witnessing excellence in action: The ‘other-praising’ emotions of elevation, gratitude, and admiration. Journal of Positive Psychology, 4(2), 105—127.

 • Algoe, S.B., Haidt, J., & Gable, S.L. (2008). Beyond reciprocity: Gratitude and relationships in everyday life. Emotion, 8(3), 425—429.

 • Baikie, K.A., & Wilhelm, K. (2005). Emotional and physical health benefits of expressive writing. Advances in Psychiatric Treatment, 11, 338—346.

 • Bartlett, M.Y., & DeSteno, D. (2006). Gratitude and prosocial behavior: Helping when it costs you. Psychological Science, 17(4), 319—325.

 • Bono, G., & McCullough, M.E. (2006). Positive responses to benefit and harm: Bringing forgiveness and gratitude into cognitive psychotherapy. Journal of Cognitive Psychotherapy, 20(2), 147—158.

 • Carver, C.S., Scheier, M.F., & Segerstrom, S. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879—889.

 • Chan, D.V. (2010). Teacher burnout revisited: Introducing positive intervention approaches based on gratitude and forgiveness. Educational Research Journal, 25(2), 165—186.

 • Chan, D.V. (2011). Burnout and life satisfaction: Does gratitude intervention make a difference among Chinese school teachers in Hong Kong? Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 31(7), 809—823.

 • Chang, Y-P., Lin, Y-C., & Chen, L.H. (2011). Pay it forward: Gratitude in social networks. Journal of Happiness Studies, 12(1), 1—21.

 • Chen, L.H., & Kee, Y.H. (2008). Gratitude and adolescent athletes’ well-being. Social Indicators Research, 89(2), 361—373.

 • Cohen, A.B. (2006). On gratitude. Social Justice Research, 19(2), 254—276.

 • Csíkszentmihályi, M. (2011). Bevezetés. In M. Csíkszentmihályi, & I.S. Csikszentmihályi (szerk.), Élni jó! Tanulmányok a pozitív pszichológiáról (7—23). Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276—302.

 • Dunn, J.R., & Schweitzer, M.E. (2005). Feeling and believing: The influence of emotion on trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5), 736—748.

 • Emmons, R.A. (2004). An introduction. In R.A. Emmons, & M.E. McCullough (Eds.), The psychology of gratitude (3—17). New York: Oxford University Press

 • Emmons, R.A. (2009). Gratitude. In S.J. Lopez (Ed.), Encyclopedia of positive psychology (442—447). Malden: Blackwell Publishing

 • Emmons, R.A. (2012). Queen of the virtues? Gratitude as human strength. Reflective Practice, 32, 49—63.

 • Emmons, R.A., & Crumpler, C.A. (2000). Gratitude as a human strength: Appraising the evidence. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 56—59.

 • Emmons, R.A., & Kneezel, T.T. (2005). Giving thanks: Spiritual and religious correlates of gratitude. Journal of Psychology and Christianity, 24(2), 140—148.

 • Emmons, R.A., & McCullough, M.E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377—389.

 • Emmons, R.A., & Paloutzian, R.F. (2003). The psychology of religion. Annual Review of Psychology, 54, 377—402.

 • Emmons, R.A., & Shelton, C.M. (2002). Gratitude and the science of positive psychology. In C.R. Snyder, & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (459—471.). New York: Oxford University Press

 • Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300—319.

 • Fredrickson, B.L. (2004). Gratitude, like other positive emotions, broadens and builds. In R.A. Emmons, & M.E. McCullough (Eds.), The psychology of gratitude (145—166). New York: Oxford University Press

 • Fredrickson, B.L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological Science, 13(2), 172—175.

 • Fredrickson, B.L., Tugade, M.M., Waugh, C.E., & Larkin, G.R. (2003). What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 365—376.

 • Froh, J.J., Bono, G., & Emmons, R. (2010). Being grateful is beyond good manners: Gratitude and motivation to contribute to society among early adolescents. Motivation and Emotion, 34(2), 144—157.

 • Froh, J.J., Emmons, R.A., Card, N.A., Bono, G., & Wilson, J.A. (2011). Gratitude and the reduced costs of materialism in adolescents. Journal of Happiness Studies, 12(2), 289—302.

 • Froh, J.J., Sefick, W.J., & Emmons, R.A. (2008). Counting blessings in early adolescents: An experimental study of gratitude and subjective well-being. Journal of School Psychology, 46(2), 213—233.

 • Geraghty, A.W.A., Wood, A.M., & Hyland, M.E. (2010). Attrition from self-directed interventions: Investigating the relationship between psychological predictors, technique and dropout from a body image intervention. Social Science & Medicine, 71(1), 30—37.

 • Germer, C.K., Siegel, R.D., & Fulton, P.R. (Eds., 2005). Mindfulness and psychotherapy. New York — London: The Guilford Press

 • Gordon, A.K., Musher-Eizenman, D.R., Holub, S.C., & Dalrymple, J. (2004). What are children thankful for? An archival analysis of gratitude before and after the attacks of September 11. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(5), 541—553.

 • Gordon, C.L., Arnette, R.A.M., & Smith, R.E. (2011). Have you thanked your spouse today? Felt and expressed gratitude among married couples. Personality and Individual Differences, 50(3), 339—343.

 • Haidt, J. (2003). The moral emotions. In R. Davidson, & K. Scherer (Eds.), Handbook of affective sciences (852—870). New York: Oxford University Press

 • Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds., 1999). Well-being: The foundations of hedonic psychology. New York: Russel Sage Foundation

 • Kashdan, T.B., Uswatte, G., & Julian, T. (2006). Gratitude and hedonic and eudaimonic well-being in Vietnam war veterans. Behaviour Research and Therapy, 44(2), 177—199.

 • Kasser, T. (2005). Az anyagiasság súlyos ára. Budapest: Ursus Libris

 • Kendler, K.S., Liu, X.Q., Gardner, C.O., McCullough, M.E., Larson, D., & Prescott, C.A. (2003). Dimensions of religiosity and their relationship to lifetime psychiatric and substance use disorders. American Journal of Psychiatry, 160(3), 496—503.

 • Klein, M. (1957). Envy and gratitude. Psyche, 11, 241—255.

 • Krause, N. (2006). Gratitude toward God, stress, and health in late life. Research on Aging, 28(2), 163—183.

 • Kulcsár, Zs. (2009). Traumafeldolgozás és vallás. Budapest: Trefort Kiadó

 • Lambert, N.M., Fincham, F.D., Stilmann, T.F., & Dean, L.R. (2009). More gratitude, less materialism: The mediating role of life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 32—42.

 • Lanham, M.E. (2011). The relationship between gratitude and burnout in mental health professionals. Letöltve: 2012. 09. 02-án: http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num_=_dayton1322754714

 • Lazarus, R.S., & Lazarus, B.N. (1994). Passion and reason: Making sense of our emotions. New York: Oxford University Press

 • Lau, R.W.L., & Cheng, S-T. (2011). Gratitude lessens death anxiety. European Journal of Ageing, 8(3), 169—175.

 • Lee, C. (2010). Dispositional resiliency and adjustment in protestant pastors: A pilot study. Pastoral Psychology, 59(5), 631—640.

 • Li, D., Zhang, W., Li, X., Li, N., & Ye, B. (2012). Gratitude and suicidal ideation and suicide attempts among Chinese adolescents: Direct, mediated, and moderated effects. Journal of Adolescence, 35(1), 55—66.

 • Linley, P.A., & Joseph, S. (2004). Toward a theoretical foundation for positive psychology in practice. In P.A. Linley, & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (713—731). New Jersey: Wiley

 • Lyubomirsky, S. (2008). Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Budapest: Ursus Libris

 • Mallen Ozimkowski, K. (2008). The gratitude visit in children and adolescents: An investigation of gratitude and subjective well-being. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 69, 686.

 • Martos, T., & Kézdy, A. (2007): Vallásosság, lelki egészség, boldogság. In: K. Horváth-Szabó (szerk.), Vallásosság és személyiség (51—83). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 • McCullough, M.E., Emmons, R.A., & Tsang, J.A. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 112—127.

 • McCullough, M.E., Kilpatrick, S.D., Emmons, R.A., & Larson, D.B. (2001). Is gratitude a moral affect? Psychological Bulletin, 127(2), 249—266.

 • McCullough, M.E., Kimeldorf, M.B., & Cohen, A.D. (2008). An adaptation for altruism? The social causes, social effects, and social evolution of gratitude. Current Directions in Psychological Science, 17(4), 281—285.

 • McCullough, M.E., Tsang, J.A., & Emmons, R.A. (2004). Gratitude in intermediate affective terrain: Links of grateful moods to individual differences and daily emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 295—309.

 • Miller, T. (1995). How to want what you have. New York: Avon

 • Nowak, M.A., & Roch, S. (2007). Upstream reciprocity and the evolution of gratitude. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274(1610), 604—609.

 • Ortony, A., Clore, G.L., & Collins, A. (1988). The cognitive structure of emotions. New York: Cambridge University Press

 • Overwalle, F.V., Mervielde, I., & De Schuyter, J. (1995). Structural modeling of the relationships between attributional dimensions, emotions, and performance of college freshmen. Cognition and Emotion, 9(1), 59—85.

 • Pennebaker, J.W., & Seagal, J.D. (1999). Forming a story: The health benefits of narrative. Journal of Clinical Psychology, 55(10), 1243—1254.

 • Peterson, C., & Seligman, M.E.P. (2003) Character strengths before and after September 11. Psychological Science, 14(4), 381—384.

 • Polak, E.L., & McCullough, M.E. (2006). Is gratitude an alternative to materialism? Journal of Happiness Studies, 7(3), 343—360.

 • Rashid, T. (2008). Positive psychotherapy. In J.S. Lopez (Ed.), Positive psychology: Exploring the best in people (184—217). Westport: Praeger Publishers

 • Ruini, Ch., & Vescovelli, F. (2013). The role of gratitude in breast cancer: Its relationships with post-traumatic growth, psychological well-being and distress. Journal of Happiness Studies, 14(1), 263—274.

 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069—1081.

 • Ryff, C.D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9(1), 1—28.

 • Seligman, M.E.P. (2005). Positive interventions (and other new stuff). Paper presented at the Fourth International Positive Psychology Summit, October, Washington, DC.

 • Seligman, M.E.P. (2008). Autentikus életöröm. Győr: Laurus

 • Seligman, M.E.P., Steen, T.A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410—421.

 • Singer, J.A. (2004). Narrative identity and meaning making across the adult lifespan. Journal of Personality, 72(3), 437—460.

 • Smith, A. (1976). The theory of moral sentiments (6th ed.). Oxford: Clarendon Press (Original work published 1759)

 • Szondy, M. (2011). Pozitív pszichológia: perspektívák és kihívások a pszichológia egy új (?) területén. In N. Császár-Nagy, Zs. Demetrovics, A. Vargha. (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára (324—351). Budapest: KRE, L’Harmattan

 • Tedeschi, R.G., & Calhoun, L.G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455—471.

 • Tedeschi, R.G, & Calhoun, L.G. (2005). Poszttraumás növekedés: elméleti alapok és empirikus bizonyítékok. In Zs. Kulcsár (szerk.), Teher alatt: pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés (37—67). Budapest: Trefort

 • Teigen, K.H. (1997). Luck, envy, and gratitude: It could have been different. Scandinavian Journal of Psychology, 38(4), 313—323.

 • Toepfer, S.M., Cichy, K., & Peters, P. (2012). Letters of gratitude: Further evidence for author benefits. Journal of Happiness Studies, 13(1), 187—201.

 • Toussaint, L., & Friedman, P. (2009). Forgiveness, gratitude, and well-being: The mediating role of affect and beliefs. Journal of Happiness Studies, 10(6), 635—654.

 • Trivers, R.L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46(1), 35—57.

 • Tsang, J-A. (2006). Gratitude and prosocial behaviour: An experimental test of gratitude. Cognition and Emotion, 20(1), 138—148.

 • Tseng, W-S. (1999). Culture and psychotherapy: Review and practical guidelines. Transcultural Psychiatry, 36(2), 131—179.

 • Waterman, A.S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4), 678—691.

 • Watkins, P.C., Grimm, D.L., & Kolts, R.L. (2004). Counting your blessings: Positive memories among grateful persons. Current Psychology, 23(1), 52—67.

 • Watkins, P.C., Woodward, K., Stone, T., & Kolts, R.L. (2003). Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective wellbeing. Social Behavior and Personality, 31(5), 431—451.

 • Wood, A.M., Froh, J.F., & Geraghty, A.W.A. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 30(7), 890—905.

 • Wood, A.M., Joseph, S., & Linley, P.A. (2007). Coping style as a psychological resource of grateful people. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(9), 1108—1125.

 • Wood, A.M., Joseph, S., Lloyd, J., & Atkins, S. (2009a). Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions. Journal of Psychosomatic Research, 66(1), 43—48.

 • Wood, A.M., Joseph, S., & Maltby, J. (2008). Gratitude uniquely predicts satisfaction with life: Incremental validity above the domains and facets of the five factor model. Personality and Individual Differences, 45(1), 49—54.

 • Wood, A.M., Joseph, S., & Maltby, J. (2009b). Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. Personality and Individual Differences, 46(4), 443—447.

 • Wood, A.M., Maltby, J., Gillet, R., Linley, P.A., & Joseph, S. (2008a). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42(4), 854—871.

 • Wood, A.M., Maltby, J., Stewart, N., & Joseph, S. (2008b). Conceptualizing gratitude and appreciation as a unitary personality trait. Personality and Individual Differences, 44(3), 619—630.

 • Wood, A.M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P.A., & Joseph, S. (2008c). A social-cognitive model of trait and state levels of gratitude. Emotion, 8(2), 281—290.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 6 0 0
May 2021 8 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 8 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0