View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Budapest
 • 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér: A rendszeres testedzés fizikumra és mentális egészségre gyakorolt pozitív hatását számos vizsgálat alátámasztja, azonban egyes tanulmányok szerint a testedzésnek negatív következményei is lehetnek, például a testedzésfüggőség és a negatív testkép. Célkitűzés: Vizsgálatunk fő célja a testedzésfüggőség korrelátumainak felmérése volt fitneszedzést folytató nők körében. A kutatás keretében magyar nyelvre adaptált Testértékelési Skála (Body Appreciation Scale; BAS) pszichometriai vizsgálatát ugyancsak célul tűztük ki. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves, online adatgyűjtést alkalmazó vizsgálatunkban 1231 nő vett részt (átlagéletkor: 31,3 év; szórás = 7,83 év). Mérőeszközök: önbeszámolós antropometriai adatok (testsúly, testmagasság), a testedzés típusára és gyakoriságára vonatkozó kérdések, Testedzés Addikció Kérdőív, Testértékelési Skála. Eredmények: A konfirmatív faktoranalízis nem támasztotta alá a BAS egyfaktoros struktúráját (χ2(65) = 1496,81; p < 0,0001; CFI = 0,87; TLI = 0,82; RMSEA = 0,134; RMSEA CI90 = 0,128—0,140). Az elméleti alapon felállított négyfaktoros szerkezet viszont elfogadható illeszkedést mutatott (χ2(59) = 691,72; p < 0,0001; CFI = 0,94; TLI = 0,91; RMSEA = 0,093; RMSEA CI90 = 0,087—0,100; ∆χ2 = 805,09; ∆DF = 6; p < 0,0001). A kérdőív belső megbízhatósága jónak bizonyult (Cronbach-alfa = 0,91). Az edzések gyakoribb volta (β = 0,15; p < 0,001), a felsőfokú iskolai végzettség (β = 0,13; p < 0,001) és az idősebb életkor (β = 0,09; p = 0,001) a test kedvezőbb, míg a nagyobb mértékű észlelt súlyfelesleg a test kedvezőtlenebb (β = —0,40; p < 0,001) értékelését jelezte előre. A testedzésfüggőség kockázatának prevalenciája 6,7%. A minta 62,4%-a nem függő, de problémás testedzőnek bizonyult. A testedzésfüggőség szempontjából veszélyeztetettek kisebb mértékű észlelt súlyfelesleggel bírnak (OR = 0,94; p = 0,014) és többet edzenek (OR = 3,19; p < 0,001), mint a testedzésfüggőség szempontjából tünetmentes társaik. Konklúzió: Eredményeink hozzájárulhatnak a testedzésfüggőség problémakörének jobb megismeréséhez, illetve az intervenciós programok kidolgozásához.

 • Ackard, D.M., Brehm, B.J., & Steffen, J.J. (2002). Exercise and eating disorders in college-aged women: Profiling excessive exercisers. Eating Disorders, 10(1), 31—47.

 • Asci, F.H. (2003). The effects of physical fitness training on trait anxiety and physical self-concept of female university students. Psychology of Sport and Exercise, 4(3), 255—264.

 • Avalos, L., Tylka, T.L., & Wood-Barcalow, N. (2005). The Body Appreciation Scale: Development and psychometric evaluation. Body Image, 2(3), 285—297.

 • Blaydon, M.J., & Lindner, K.J. (2002). Eating disorders and exercise dependence in triathletes. Eating Disorders, 10(1), 49—60.

 • Byrne, A., & Byrne, D.G. (1993). The effect of exercise on depression, anxiety and other mood states: A review.

 • Cash, T.F. & Roy, R.E. (1999). Pounds of flesh: Weight, gender, and body images. In J. Sobal, & D. Maurer (Eds.), Interpreting weight: The social management of fatness and thinness (209—228). Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter

 • Coen, S.P., & Ogles, B.M. (1993). Psychological characteristics of the obligatory runner: A critical examination of the anorexia analogue hypothesis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 15(3), 338—354.

 • Davis, C. (1990). Weight and diet preoccupation and addictiveness: The role of exercise. Personality and Individual Differences, 11(8), 823—827.

 • Davis, C., & Cowles, M. (1991). Body image and exercise: A study of relationships and comparisons between physically active men and women. Sex Roles, 25(1/2), 33—44.

 • Davis, C., Kennedy, S.H., Ralevski, E., Dionne, M., Brewer, H., Neitzert, C., et al. (1995). Obsessive compulsiveness and physical activity in anorexia nervosa and high-level exercising. Journal of Psychosomatic Research, 39(8), 967—976.

 • Demetrovics, Zs., & Kurimay, T. (2008). Testedzésfüggőség: a sportolás mint addikció. Psychiatria Hungarica, 23(2), 129—141.

 • Depcik, E., & Williams, L. (2004). Weight training and body satisfaction of body-image-disturbed college women. Journal of Applied Sport Psychology, 16(3), 287—299.

 • De Vries, H.A. (1981). Tranquilizer effect of exercise: A critical review. The Physician and Sports Medicine, 9(11), 47—53.

 • Fallon, E.A., & Hausenblas, H.A. (2005). Media images of the ‘ideal’ female body: Can acute exercise moderate their psychological impact? Body Image, 2(1), 62—73.

 • Garner, D.M., Garfinkel, P.E., Rockert, W., & Olmsted, M.P. (1987). A prospective study of eating disturbances in the ballet. Psychotherapy and Psychosomatics, 48(1—4), 170—175.

 • Glasser, W. (1976). Positive addiction. New York: Harper and Row

 • Goldfarb, L.A., & Plante, T.G. (1984). Fear of fat in runners: An examination of the connection between anorexia nervosa and distance running. Psychological Reports, 55(1), 296.

 • Griffiths, M.D., Szabo, A., & Terry, A. (2005). The exercise addiction inventory: A quick and easy screening tool for health practitioners. British Journal of Sport Medicine, 39(6), e30.

 • Hausenblas, H.A., & Fallon, E.A. (2006). Relationship between exercise and body image: A meta-analysis. Psychology and Health, 21(1), 33—47.

 • Hausenblas, H.A., & Giacobbi, P.R. (2004). Relationship between exercise dependence symptoms and personality. Personality and Individual Differences, 36(6), 1265—1273.

 • Hausenblas, H.A., & Symons Downs, D. (2002). How much is too much? The development and validation of the Exercise Dependence Scale. Psychology and Health, 17(4), 387—404.

 • Jáuregui Lobera, I., & Bolaños Ríos, P. (2011). Spanish version of the Body Appreciation Scale (BAS) for Adolescents. Spanish Journal of Psychology, 14(1), 411—420.

 • Johnson, F., & Wardle, J. (2005). Dietary restraint, body dissatisfaction, and psychological distress: A prospective analysis. Journal of Abnormal Psychology, 114(1), 119—125.

 • Klein, D.A., Bennett, A.S., Schebendach, J., Foltin, R.W., Devlin, M.J., & Walsh, B.T. (2004). Exercise “addiction” in anorexia nervosa: Model development and pilot data. CNS Spectrums, 9(7), 531—537.

 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press

 • Koff, E., & Bauman, C.L. (1997). Effects of wellness, fitness, and sport skills program on body image and lifestyles behaviors. Perceptual and Motor Skills, 84(2), 555—562.

 • Krejci, R.C., Sargent, R., Forand, K.J, Ureda, J.R, Saunders, R.P., & Durstine, J.L. (1992). Psychological and behavioral differences among females classified as bulimic, obligatory exerciser and normal control. Psychiatry, 55(2), 185—193.

 • Lantos, K., Iván, E., & Pászthy, B. (2008). A testkép és mérése. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (299—315). Budapest: Pro Die Kiadó

 • LePage, M.L., & Crowther, J.H. (2010). The effects of exercise on body satisfaction and affect. Body Image, 7(2), 124—130.

 • Loland, N.W. (2000). The aging body: Attitudes toward bodily appearance among physically active and inactive women and man of different ages. Journal of Aging and Physical Activity, 8(3), 197—213.

 • McAuley, E., Marquez, D.X., Jerome, J., Blissmer, B., & Katula, J. (2002). Physical activity and physique anxiety in older adults: Fitness and efficacy influences. Aging and Mental Health, 6(3), 222—230.

 • McCrea, C.W., Summerfield, A.B., & Rosen, B. (1982). A selective review of existing measurement techniques. British Journal of Medical Psychology, 55(3), 225—233.

 • McInnis, K.J., Franklin, B.A., Rippe, J.M. (2003). Counseling for physical activity in overweight and obese patients. American Family Physician, 67(6), 1249—1256.

 • Mond, J.M., Hay, P.J., Rodgers, B., & Owen, C. (2006). An update on the definition of “excessive exercise” in eating disorders research. International Journal of Eating Disorders, 39(2), 147—153.

 • Mond, J.M., Hay, P.J, Rodgers, B., Owen, C., & Beumont, P.J.V. (2004). Relationships between exercise behaviour, eating-disordered behaviour and quality of life in a community sample of women: When is exercise ‘excessive’? European Eating Disorders Review, 12(4), 265—272.

 • Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabó A., Griffiths, M.D., Farkas, J., et al. (2012). Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study in Hungary. Psychology of Sport and Exercise, 13(6), 739—746.

 • Morgan, W.P. (1979). Negative addiction in runners. The Physician and Sportsmedicine, 7(2), 57—70.

 • Paksi, B., Rózsa, S., Kun, B., Arnold, P., & Demetrovics, Zs. (2009). A magyar népesség addiktológiai problémái: Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10, 273—300.

 • Pierce, E.F. (1994). Exercise dependence syndrome in runners. Sports Medicine, 18(3), 149—155.

 • Reed, J., & Ones, D.S. (2006). The effect of acute aerobic exercise on positive activated affect: A meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 7(5), 477—514.

 • Robbins, J.M., & Joseph, P. (1985). Experiencing exercise withdrawal: Possible consequences of therapeutic and mastery running. Journal of Sport Psychology, 7(1), 23—29.

 • Rodin, J., Silberstein, L., & Striegel-Moore, R. (1985). Women and weight: A normative discontent. In T.B. Sonderegger (Ed.), Psychology and gender: Nebraska symposium on motivation (277—307). Lincoln, NE: University of Nebraska Press

 • Rudy, E.B., & Estok, P.J. (1983). Intensity of jogging: Its relationship to selected physical and psychosocial variables in women. Western Journal of Nursing Research, 5(4), 325—336.

 • Sachs, M.L. (1981). Running addiction. In M.H. Sacks, & M.L. Sachs (Eds.), Psychology of running (116—126). Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers

 • Salmon, P. (2001). Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: A unifying theory. Clinical Psychology Review, 21(1), 33—61.

 • Shaw, J.M., Ebbeck, V., & Snow, C.M. (2000). Body composition and physical self-concept in older women. Journal of Women & Aging, 12(3—4), 59—75.

 • Slay, H.A., Hayaki, J., Napolitano, M.A., & Brownell, K.D. (1998). Motivations for running and eating attitudes in obligatory versus nonobligatory runners. International Journal of Eating Disorders, 23(3), 267—275.

 • Spano, L. (2001). The relationship between exercise and anxiety, obsessive-compulsiveness, and narcissism. Personality and Individual Differences, 30(1), 87—93.

 • Stice, E., Mazotti, L., Krebs, M., & Martin, S. (1998). Predictors of adolescent dieting behaviors: A longitudinal study. Psychology of Addictive Behaviors, 12(3), 195—205.

 • Summers, J.J., & Hinton, E.R. (1986). Development of scales to measure participation in running. In L.E. Unestahl (Ed.), Contemporary sport psychology (73—84). Örebro: VEJE Publishing

 • Sundgot-Borgen, J. (1994). Eating disorders in female athletes. Sports Medicine, 17(3), 176—188.

 • Swami, V., & Chamorro-Premuzic, T. (2008). Factor structure of the Body Appreciation Scale among Malaysian women. Body Image, 5(4), 409—413.

 • Szabo, A. (2010). Addiction to exercise: A symptom or a disorder? Hauppauge, NY: Nova Publisher

 • Szabó, P. (1996). Testkép és zavarai, testorientált terápiák. Psychiatria Hungarica, 11(3), 311—325.

 • Szabó, P. (2000). A testkép és zavara. In F. Túry, & P. Szabó (szerk.), A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa (59—76). Budapest: Medicina

 • Terry, A., Szabo, A., & Griffiths, M. (2004). The Exercise Addiction Inventory: A new brief screening tool. Addiction Research and Theory, 12(5), 489—499.

 • Thome, J., & Espelage, D.L. (2004). Relations among exercise, coping, disordered eating, and psychological health among college students. Eating Behaviors, 5(4), 337—351.

 • Thompson, J.K. (1996). Assessing body image disturbance: Measures, methodology, and implementation. In J. K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders and obesity: An integrative guide for assessment and treatment (49—81). Washington, DC: American Psychological Association

 • Thompson, J.K., & Blanton, P. (1987). Energy conservation and exercise dependence: A sympathetic arousal hypothesis. Medicine and Science in Sports and Exercise, 19(2), 91—97.

 • Thoren, P., Floras, J.S., Hoffman, P., & Seals, D.R. (1990). Endorphins and exercise: Physiological mechanisms and clinical implications. Medicine & Science in Sports & Exercise, 22(4), 417—428.

 • Tiggemann, M., & Williamson, S. (2000). The effect of exercise on body satisfaction and self-esteem as a function of gender and age. Sex Roles, 43(1—2), 119—127.

 • Tucker, L.A., & Maxwell, K. (1992). Effects of weight training on the emotional well-being and body image of females: Predictors of greatest benefit. American Journal of Health Promotion, 6(5), 338—344.

 • U.S. Department of Health and Human Services (1996). Physical activity and health: A report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion

 • World Health Organization (2000). Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. Geneva: World Health Organization

 • Williams, P.A, & Cash, T.F. (2001). The effects of a circuit weight training program on the body images of college students. International Journal of Eating Disorders, 30(1), 75—82.

 • Yates, A., Shisslak, C.M., Allender, J., Crago, M., & Leehey, K. (1992). Comparing obligatory and nonobligatory runners. Psychosomatics, 33(2), 180—189.

 • Yates, A., Shisslak, C., Crago, M., & Allender, J. (1994). Overcommitment to sport: Is there a relationship to the eating disorders? Clinical Journal of Sports Medicine, 4(1), 39—46.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 8 0 0
Oct 2020 7 2 3
Nov 2020 3 8 5
Dec 2020 16 0 0
Jan 2021 5 0 0
Feb 2021 3 1 2
Mar 2021 0 0 0