View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér: A rendszeres testedzés fizikumra és mentális egészségre gyakorolt pozitív hatását számos vizsgálat alátámasztja, azonban egyes tanulmányok szerint a testedzésnek negatív következményei is lehetnek, például a testedzésfüggőség és a negatív testkép. Célkitűzés: Vizsgálatunk fő célja a testedzésfüggőség korrelátumainak felmérése volt fitneszedzést folytató nők körében. A kutatás keretében magyar nyelvre adaptált Testértékelési Skála (Body Appreciation Scale; BAS) pszichometriai vizsgálatát ugyancsak célul tűztük ki. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves, online adatgyűjtést alkalmazó vizsgálatunkban 1231 nő vett részt (átlagéletkor: 31,3 év; szórás = 7,83 év). Mérőeszközök: önbeszámolós antropometriai adatok (testsúly, testmagasság), a testedzés típusára és gyakoriságára vonatkozó kérdések, Testedzés Addikció Kérdőív, Testértékelési Skála. Eredmények: A konfirmatív faktoranalízis nem támasztotta alá a BAS egyfaktoros struktúráját (χ2(65) = 1496,81; p < 0,0001; CFI = 0,87; TLI = 0,82; RMSEA = 0,134; RMSEA CI90 = 0,128—0,140). Az elméleti alapon felállított négyfaktoros szerkezet viszont elfogadható illeszkedést mutatott (χ2(59) = 691,72; p < 0,0001; CFI = 0,94; TLI = 0,91; RMSEA = 0,093; RMSEA CI90 = 0,087—0,100; ∆χ2 = 805,09; ∆DF = 6; p < 0,0001). A kérdőív belső megbízhatósága jónak bizonyult (Cronbach-alfa = 0,91). Az edzések gyakoribb volta (β = 0,15; p < 0,001), a felsőfokú iskolai végzettség (β = 0,13; p < 0,001) és az idősebb életkor (β = 0,09; p = 0,001) a test kedvezőbb, míg a nagyobb mértékű észlelt súlyfelesleg a test kedvezőtlenebb (β = —0,40; p < 0,001) értékelését jelezte előre. A testedzésfüggőség kockázatának prevalenciája 6,7%. A minta 62,4%-a nem függő, de problémás testedzőnek bizonyult. A testedzésfüggőség szempontjából veszélyeztetettek kisebb mértékű észlelt súlyfelesleggel bírnak (OR = 0,94; p = 0,014) és többet edzenek (OR = 3,19; p < 0,001), mint a testedzésfüggőség szempontjából tünetmentes társaik. Konklúzió: Eredményeink hozzájárulhatnak a testedzésfüggőség problémakörének jobb megismeréséhez, illetve az intervenciós programok kidolgozásához.

 • Ackard, D.M., Brehm, B.J., & Steffen, J.J. (2002). Exercise and eating disorders in college-aged women: Profiling excessive exercisers. Eating Disorders, 10(1), 31—47.

 • Asci, F.H. (2003). The effects of physical fitness training on trait anxiety and physical self-concept of female university students. Psychology of Sport and Exercise, 4(3), 255—264.

 • Avalos, L., Tylka, T.L., & Wood-Barcalow, N. (2005). The Body Appreciation Scale: Development and psychometric evaluation. Body Image, 2(3), 285—297.

 • Blaydon, M.J., & Lindner, K.J. (2002). Eating disorders and exercise dependence in triathletes. Eating Disorders, 10(1), 49—60.

 • Byrne, A., & Byrne, D.G. (1993). The effect of exercise on depression, anxiety and other mood states: A review.

 • Cash, T.F. & Roy, R.E. (1999). Pounds of flesh: Weight, gender, and body images. In J. Sobal, & D. Maurer (Eds.), Interpreting weight: The social management of fatness and thinness (209—228). Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter

 • Coen, S.P., & Ogles, B.M. (1993). Psychological characteristics of the obligatory runner: A critical examination of the anorexia analogue hypothesis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 15(3), 338—354.

 • Davis, C. (1990). Weight and diet preoccupation and addictiveness: The role of exercise. Personality and Individual Differences, 11(8), 823—827.

 • Davis, C., & Cowles, M. (1991). Body image and exercise: A study of relationships and comparisons between physically active men and women. Sex Roles, 25(1/2), 33—44.

 • Davis, C., Kennedy, S.H., Ralevski, E., Dionne, M., Brewer, H., Neitzert, C., et al. (1995). Obsessive compulsiveness and physical activity in anorexia nervosa and high-level exercising. Journal of Psychosomatic Research, 39(8), 967—976.

 • Demetrovics, Zs., & Kurimay, T. (2008). Testedzésfüggőség: a sportolás mint addikció. Psychiatria Hungarica, 23(2), 129—141.

 • Depcik, E., & Williams, L. (2004). Weight training and body satisfaction of body-image-disturbed college women. Journal of Applied Sport Psychology, 16(3), 287—299.

 • De Vries, H.A. (1981). Tranquilizer effect of exercise: A critical review. The Physician and Sports Medicine, 9(11), 47—53.

 • Fallon, E.A., & Hausenblas, H.A. (2005). Media images of the ‘ideal’ female body: Can acute exercise moderate their psychological impact? Body Image, 2(1), 62—73.

 • Garner, D.M., Garfinkel, P.E., Rockert, W., & Olmsted, M.P. (1987). A prospective study of eating disturbances in the ballet. Psychotherapy and Psychosomatics, 48(1—4), 170—175.

 • Glasser, W. (1976). Positive addiction. New York: Harper and Row

 • Goldfarb, L.A., & Plante, T.G. (1984). Fear of fat in runners: An examination of the connection between anorexia nervosa and distance running. Psychological Reports, 55(1), 296.

 • Griffiths, M.D., Szabo, A., & Terry, A. (2005). The exercise addiction inventory: A quick and easy screening tool for health practitioners. British Journal of Sport Medicine, 39(6), e30.

 • Hausenblas, H.A., & Fallon, E.A. (2006). Relationship between exercise and body image: A meta-analysis. Psychology and Health, 21(1), 33—47.

 • Hausenblas, H.A., & Giacobbi, P.R. (2004). Relationship between exercise dependence symptoms and personality. Personality and Individual Differences, 36(6), 1265—1273.

 • Hausenblas, H.A., & Symons Downs, D. (2002). How much is too much? The development and validation of the Exercise Dependence Scale. Psychology and Health, 17(4), 387—404.

 • Jáuregui Lobera, I., & Bolaños Ríos, P. (2011). Spanish version of the Body Appreciation Scale (BAS) for Adolescents. Spanish Journal of Psychology, 14(1), 411—420.

 • Johnson, F., & Wardle, J. (2005). Dietary restraint, body dissatisfaction, and psychological distress: A prospective analysis. Journal of Abnormal Psychology, 114(1), 119—125.

 • Klein, D.A., Bennett, A.S., Schebendach, J., Foltin, R.W., Devlin, M.J., & Walsh, B.T. (2004). Exercise “addiction” in anorexia nervosa: Model development and pilot data. CNS Spectrums, 9(7), 531—537.

 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press

 • Koff, E., & Bauman, C.L. (1997). Effects of wellness, fitness, and sport skills program on body image and lifestyles behaviors. Perceptual and Motor Skills, 84(2), 555—562.

 • Krejci, R.C., Sargent, R., Forand, K.J, Ureda, J.R, Saunders, R.P., & Durstine, J.L. (1992). Psychological and behavioral differences among females classified as bulimic, obligatory exerciser and normal control. Psychiatry, 55(2), 185—193.

 • Lantos, K., Iván, E., & Pászthy, B. (2008). A testkép és mérése. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (299—315). Budapest: Pro Die Kiadó

 • LePage, M.L., & Crowther, J.H. (2010). The effects of exercise on body satisfaction and affect. Body Image, 7(2), 124—130.

 • Loland, N.W. (2000). The aging body: Attitudes toward bodily appearance among physically active and inactive women and man of different ages. Journal of Aging and Physical Activity, 8(3), 197—213.

 • McAuley, E., Marquez, D.X., Jerome, J., Blissmer, B., & Katula, J. (2002). Physical activity and physique anxiety in older adults: Fitness and efficacy influences. Aging and Mental Health, 6(3), 222—230.

 • McCrea, C.W., Summerfield, A.B., & Rosen, B. (1982). A selective review of existing measurement techniques. British Journal of Medical Psychology, 55(3), 225—233.

 • McInnis, K.J., Franklin, B.A., Rippe, J.M. (2003). Counseling for physical activity in overweight and obese patients. American Family Physician, 67(6), 1249—1256.

 • Mond, J.M., Hay, P.J., Rodgers, B., & Owen, C. (2006). An update on the definition of “excessive exercise” in eating disorders research. International Journal of Eating Disorders, 39(2), 147—153.

 • Mond, J.M., Hay, P.J, Rodgers, B., Owen, C., & Beumont, P.J.V. (2004). Relationships between exercise behaviour, eating-disordered behaviour and quality of life in a community sample of women: When is exercise ‘excessive’? European Eating Disorders Review, 12(4), 265—272.

 • Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabó A., Griffiths, M.D., Farkas, J., et al. (2012). Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study in Hungary. Psychology of Sport and Exercise, 13(6), 739—746.

 • Morgan, W.P. (1979). Negative addiction in runners. The Physician and Sportsmedicine, 7(2), 57—70.

 • Paksi, B., Rózsa, S., Kun, B., Arnold, P., & Demetrovics, Zs. (2009). A magyar népesség addiktológiai problémái: Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10, 273—300.

 • Pierce, E.F. (1994). Exercise dependence syndrome in runners. Sports Medicine, 18(3), 149—155.

 • Reed, J., & Ones, D.S. (2006). The effect of acute aerobic exercise on positive activated affect: A meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 7(5), 477—514.

 • Robbins, J.M., & Joseph, P. (1985). Experiencing exercise withdrawal: Possible consequences of therapeutic and mastery running. Journal of Sport Psychology, 7(1), 23—29.

 • Rodin, J., Silberstein, L., & Striegel-Moore, R. (1985). Women and weight: A normative discontent. In T.B. Sonderegger (Ed.), Psychology and gender: Nebraska symposium on motivation (277—307). Lincoln, NE: University of Nebraska Press

 • Rudy, E.B., & Estok, P.J. (1983). Intensity of jogging: Its relationship to selected physical and psychosocial variables in women. Western Journal of Nursing Research, 5(4), 325—336.

 • Sachs, M.L. (1981). Running addiction. In M.H. Sacks, & M.L. Sachs (Eds.), Psychology of running (116—126). Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers

 • Salmon, P. (2001). Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: A unifying theory. Clinical Psychology Review, 21(1), 33—61.

 • Shaw, J.M., Ebbeck, V., & Snow, C.M. (2000). Body composition and physical self-concept in older women. Journal of Women & Aging, 12(3—4), 59—75.

 • Slay, H.A., Hayaki, J., Napolitano, M.A., & Brownell, K.D. (1998). Motivations for running and eating attitudes in obligatory versus nonobligatory runners. International Journal of Eating Disorders, 23(3), 267—275.

 • Spano, L. (2001). The relationship between exercise and anxiety, obsessive-compulsiveness, and narcissism. Personality and Individual Differences, 30(1), 87—93.

 • Stice, E., Mazotti, L., Krebs, M., & Martin, S. (1998). Predictors of adolescent dieting behaviors: A longitudinal study. Psychology of Addictive Behaviors, 12(3), 195—205.

 • Summers, J.J., & Hinton, E.R. (1986). Development of scales to measure participation in running. In L.E. Unestahl (Ed.), Contemporary sport psychology (73—84). Örebro: VEJE Publishing

 • Sundgot-Borgen, J. (1994). Eating disorders in female athletes. Sports Medicine, 17(3), 176—188.

 • Swami, V., & Chamorro-Premuzic, T. (2008). Factor structure of the Body Appreciation Scale among Malaysian women. Body Image, 5(4), 409—413.

 • Szabo, A. (2010). Addiction to exercise: A symptom or a disorder? Hauppauge, NY: Nova Publisher

 • Szabó, P. (1996). Testkép és zavarai, testorientált terápiák. Psychiatria Hungarica, 11(3), 311—325.

 • Szabó, P. (2000). A testkép és zavara. In F. Túry, & P. Szabó (szerk.), A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa (59—76). Budapest: Medicina

 • Terry, A., Szabo, A., & Griffiths, M. (2004). The Exercise Addiction Inventory: A new brief screening tool. Addiction Research and Theory, 12(5), 489—499.

 • Thome, J., & Espelage, D.L. (2004). Relations among exercise, coping, disordered eating, and psychological health among college students. Eating Behaviors, 5(4), 337—351.

 • Thompson, J.K. (1996). Assessing body image disturbance: Measures, methodology, and implementation. In J. K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders and obesity: An integrative guide for assessment and treatment (49—81). Washington, DC: American Psychological Association

 • Thompson, J.K., & Blanton, P. (1987). Energy conservation and exercise dependence: A sympathetic arousal hypothesis. Medicine and Science in Sports and Exercise, 19(2), 91—97.

 • Thoren, P., Floras, J.S., Hoffman, P., & Seals, D.R. (1990). Endorphins and exercise: Physiological mechanisms and clinical implications. Medicine & Science in Sports & Exercise, 22(4), 417—428.

 • Tiggemann, M., & Williamson, S. (2000). The effect of exercise on body satisfaction and self-esteem as a function of gender and age. Sex Roles, 43(1—2), 119—127.

 • Tucker, L.A., & Maxwell, K. (1992). Effects of weight training on the emotional well-being and body image of females: Predictors of greatest benefit. American Journal of Health Promotion, 6(5), 338—344.

 • U.S. Department of Health and Human Services (1996). Physical activity and health: A report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion

 • World Health Organization (2000). Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. Geneva: World Health Organization

 • Williams, P.A, & Cash, T.F. (2001). The effects of a circuit weight training program on the body images of college students. International Journal of Eating Disorders, 30(1), 75—82.

 • Yates, A., Shisslak, C.M., Allender, J., Crago, M., & Leehey, K. (1992). Comparing obligatory and nonobligatory runners. Psychosomatics, 33(2), 180—189.

 • Yates, A., Shisslak, C., Crago, M., & Allender, J. (1994). Overcommitment to sport: Is there a relationship to the eating disorders? Clinical Journal of Sports Medicine, 4(1), 39—46.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 7 4 5
Jul 2021 2 1 0
Aug 2021 13 0 0
Sep 2021 10 3 2
Oct 2021 16 0 0
Nov 2021 6 0 0
Dec 2021 0 0 0