View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen Egyetem tér 1.
 • | 2 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest
 • | 3 Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A „személyes autoritás a családi rendszerben” fogalmát Williamson (1981, 1982) dolgozta ki. Olyan sajátos fejlődési feladatot és szakaszt ír le, mely egyszerre érvényes egyéni és családi szinten, és lényege a fiatal felnőtt személy és szülei közötti családi hierarchia újraértelmezése és átrendezése. A fejlődési szakasz optimális esetben a korábbi, jelentős mértékben tekintélyre alapozott kapcsolattól egy differenciált, mégis bensőséges kapcsolati mód, az individuáció és az intimitás közötti egyensúly elérését jelenti. Cél: Tanulmányunkban a Bray és munkatársai (1984) által kidolgozott Személyes Autoritás a Családi Rendszerben Kérdőív (Personal Authority in the Family System Questionnaire, PAFSQ) magyar adaptációjának folyamatát írjuk le és a kérdőív pszichometriai jellemzőit is bemutatjuk. A PAFSQ intergenerációs családi folyamatokkal kapcsolatos, 132 tételből álló kérdőív, mely három generáción keresztül méri a családi kapcsolatokat, a vizsgálati személy szemszögéből. Módszerek: Kérdőíves vizsgálatunkban 338 felnőtt, tartós párkapcsolatban élő személy vett részt (123 férfi és 215 nő, átlagéletkor: 41,09 ± 10,95 év). Ellenőrző faktoranalízissel megvizsgáltuk, hogy magyar mintán is megfigyelhető-e a Bray és munkatársai (1984) által meghatározott faktorstruktúra. Emellett feltáró faktoranalízist is végeztünk, hogy megvizsgáljuk, van-e olyan faktorszerkezet, amely a magyar mintára jobban illeszkedik az eredetinél. Eredmények: Az általunk azonosított faktorstruktúra nagymértékben egyezik a Bray és munkatársai (1984) által közölttel. Hat faktor azonos volt, míg a két eltérő (Trianguláció, Személyes felelősség a fontos kapcsolatokban) kulturális különbségeket tükrözhet. Az így kapott faktorok Cronbach-alfa mutatói elfogadhatónak bizonyultak (0,70—0,90). A kérdőív nyolc itemének segítségével négy elégedettségi mutatót képeztünk, amelyek a párkapcsolatra, a gyermekkel, az anyával és az apával való kapcsolatra kérdeznek rá. Fenti mutatók és a magyar mintán kapott faktorok között összefüggést mutattunk ki. Utóbbiak segítségével három, az individuáció és az intimitás különböző fokozatait mutató profiltípust azonosítottunk. Következtetések: A Személyes Autoritás a Családi Rendszerben Kérdőív magyar változata (PAFSQ-H) pszichometriai jellemzői megfelelőek. A kérdőív alkalmazható a kutatásokban, de struktúrája véglegesítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

 • Anderson, S.A., & Fleming, W.M. (1986a). Late adolescents home-leaving strategies: Predicting ego identity and college adjustment. Adolescence, 21(82), 453—459.

 • Anderson, S.A., & Fleming, W.M. (1986b). Late adolescents identity formation: Individuation from the family of origin. Adolescence, 21(84), 785—796.

 • Bayer, J.P., & Day, J.D. (1987). A couple typology based on differentiation and its predicive ability for marital intimacy and adjustment. Unpublished Masters Thesis. Denton: Department of Psychology, Woman’s University

 • Birditt, K.S., Fingerman, K.L., Lefkowitz, E.S., & Kamp Dush, C.M. (2008). Parents perceived as peers: Filial maturity in adulthood. Journal of Adult Development, 15(1), 1—12.

 • Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Aronson

 • Böszörményi-Nagy, I., & Ulrich, D.N. (1981). Contextual family therapy. In A.S. Gurman, & D.P. Kniskern (Eds.), Handbook of Family Therapy (159—186). New York: Brunner/Mazel

 • Bray, J.H. (1991). Personal authority in the Family System Questionnaire Manual. Houston: D-Boy Productions

 • Bray, J.H., & Harvey, D.M. (1992). Intimacy and individuation in young adults: Development of the young adult version of the Personal Authority in the Family System Questionnaire. Journal of Family Psychology, 6(2), 152—163.

 • Bray, J.H., Harvey, D.M., & Williamson, D.S. (1987). Intergenerational family relationships: An evaluation of theory and measurement. Psychoterapy, 24(3), 516—528.

 • Bray, J.H., & Williamson, D.S. (1987). Assessment of intergenerational family relationships. In A.J. Hovestadt, & M. Fine (Eds.), Family of origin therapy: Application in clinical practice. Family therapy collections (31—44). Rockville: Aspen Press

 • Bray, J.H., Williamson, D.S., & Malone, P.E. (1984). Personal authority in the family system: Development of a questionnaire to measure personal authority in intergenerational family processes. Journal of Marital and Family Therapy, 10, 167—178.

 • Brossart, D.F., Lawson, D.M., & Kieffer, K.M. (2006). Factor analysis of the Personal Authority in the Family System Questionnaire. Journal of Marital and Family Therapy, 32(4), 439—449.

 • Gilliard, J.L., Blanton, P.W., & Bartley, S.J. (2007). Gender and generation: The relative influence of intimacy and individuation with mother and with father for spousal intimacy and individuation among dual-earner husbands and wives. The Family Journal, 15(4), 350—358.

 • Harvey, D.M., & Bray, J.H. (1991). An evaluation of an intergenerational theory of personal development: Family process determinants of psychological and health distress. Journal of Family Psychology, 4, 42—69.

 • Harvey, D.M., Curry, C.J., & Bray, J.H. (1991). Individuation/intimacy in intergenerational relationships and health: Patterns across two generations. Journal of Family Psychology, 5(2), 204—236.

 • Lawson, D.M., & Brossart, D.F. (2001). Intergenerational transmission: Individuation and intimacy across three generations. Family Process, 40(4), 429—442.

 • Lawson, D.M., & Brossart, D.F. (2004). The developmental course of personal authority in the family system. Family Process, 43(3), 391—409.

 • Lawson, D., Gaushell, H., & Karst, R. (1993). The age onset of personal authority in the family system. Journal of Marital and Family Therapy, 19(3), 287—292.

 • Nistor, M., Papp, G., Martos, T., & Molnár, P. (2013). Az Érzelmi Leválás Kérdőív magyar változatának (DSI-H) pszichometriai jellemzői. Közlésre benyújtott kézirat

 • Ng, K.-M., & Smith, S.D. (2006). The relationships between attachment theory and intergenerational family systems theory. The Family Journal,14(4), 430—440.

 • Parsons, N., Nalbone, D.P., Killmer, J.M., & Wetchler, J.L. (2007). Identity development, differentiation, personal authority, and degree of religiosity as predictors of interfaith marital satisfaction. The American Journal of Family Therapy, 35(4), 343—361.

 • Peleg, O. (2005). The relation between differentiation and social anxiety: What can be learned from students and their parents? The American Journal of Family Therapy, 33(2), 167—183.

 • Prest, L.A., Benson, M.J., & Protinsky, H.O. (1998). Family of origin and current relationship influences on codependency. Family Process, 37(4), 513—528.

 • Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1—36.

 • Russo, J. (2009). An exploratory study of within group differences of substance abusing mothers using Bowen family systems concepts on the Personal Authority in Family Systems Questionnaire. Dissertation. Akron: University of Akron

 • Williamson, D.S. (1981). Personal authority via termination of the intergenerational hierarchical boundary: A “new” stage in the family life cycle. Journal of Marital and Family Therapy, 7, 441—452.

 • Williamson, D.S. (1982). Personal authority in family experience via termination of the intergenerational hierarchical boundary: Part III — Personal authority defined, and the power of play in the change process. Journal of Marital and Family Therapy, 8, 309—323.

 • Williamson, D.S (1991). The intimacy paradox: Personal authority in the family system. New York: Guilford Press

 • Williamson, D.S., & Bray, J.H. (1985). The intergenerational view. In S. Henao, & N. Grose (Eds.), Principles of family systems in family medicine (90—110). New York: Brunner / Mazzel

 • Williamson, D.S., & Bray, J.H. (1988). Family development and change across the generations: An intergenerational perspective. In C.J. Falicov (Ed.), Family transitions: Continuity and change over the life cycle (357—384). New York: Guilford Press

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 1 0 0
May 2021 3 3 2
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 0 0 0