View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet 4010 Debrecen Egyetem tér 1.
 • | 2 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest
 • | 3 Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A „személyes autoritás a családi rendszerben” fogalmát Williamson (1981, 1982) dolgozta ki. Olyan sajátos fejlődési feladatot és szakaszt ír le, mely egyszerre érvényes egyéni és családi szinten, és lényege a fiatal felnőtt személy és szülei közötti családi hierarchia újraértelmezése és átrendezése. A fejlődési szakasz optimális esetben a korábbi, jelentős mértékben tekintélyre alapozott kapcsolattól egy differenciált, mégis bensőséges kapcsolati mód, az individuáció és az intimitás közötti egyensúly elérését jelenti. Cél: Tanulmányunkban a Bray és munkatársai (1984) által kidolgozott Személyes Autoritás a Családi Rendszerben Kérdőív (Personal Authority in the Family System Questionnaire, PAFSQ) magyar adaptációjának folyamatát írjuk le és a kérdőív pszichometriai jellemzőit is bemutatjuk. A PAFSQ intergenerációs családi folyamatokkal kapcsolatos, 132 tételből álló kérdőív, mely három generáción keresztül méri a családi kapcsolatokat, a vizsgálati személy szemszögéből. Módszerek: Kérdőíves vizsgálatunkban 338 felnőtt, tartós párkapcsolatban élő személy vett részt (123 férfi és 215 nő, átlagéletkor: 41,09 ± 10,95 év). Ellenőrző faktoranalízissel megvizsgáltuk, hogy magyar mintán is megfigyelhető-e a Bray és munkatársai (1984) által meghatározott faktorstruktúra. Emellett feltáró faktoranalízist is végeztünk, hogy megvizsgáljuk, van-e olyan faktorszerkezet, amely a magyar mintára jobban illeszkedik az eredetinél. Eredmények: Az általunk azonosított faktorstruktúra nagymértékben egyezik a Bray és munkatársai (1984) által közölttel. Hat faktor azonos volt, míg a két eltérő (Trianguláció, Személyes felelősség a fontos kapcsolatokban) kulturális különbségeket tükrözhet. Az így kapott faktorok Cronbach-alfa mutatói elfogadhatónak bizonyultak (0,70—0,90). A kérdőív nyolc itemének segítségével négy elégedettségi mutatót képeztünk, amelyek a párkapcsolatra, a gyermekkel, az anyával és az apával való kapcsolatra kérdeznek rá. Fenti mutatók és a magyar mintán kapott faktorok között összefüggést mutattunk ki. Utóbbiak segítségével három, az individuáció és az intimitás különböző fokozatait mutató profiltípust azonosítottunk. Következtetések: A Személyes Autoritás a Családi Rendszerben Kérdőív magyar változata (PAFSQ-H) pszichometriai jellemzői megfelelőek. A kérdőív alkalmazható a kutatásokban, de struktúrája véglegesítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

 • Anderson, S.A., & Fleming, W.M. (1986a). Late adolescents home-leaving strategies: Predicting ego identity and college adjustment. Adolescence, 21(82), 453—459.

 • Anderson, S.A., & Fleming, W.M. (1986b). Late adolescents identity formation: Individuation from the family of origin. Adolescence, 21(84), 785—796.

 • Bayer, J.P., & Day, J.D. (1987). A couple typology based on differentiation and its predicive ability for marital intimacy and adjustment. Unpublished Masters Thesis. Denton: Department of Psychology, Woman’s University

 • Birditt, K.S., Fingerman, K.L., Lefkowitz, E.S., & Kamp Dush, C.M. (2008). Parents perceived as peers: Filial maturity in adulthood. Journal of Adult Development, 15(1), 1—12.

 • Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Aronson

 • Böszörményi-Nagy, I., & Ulrich, D.N. (1981). Contextual family therapy. In A.S. Gurman, & D.P. Kniskern (Eds.), Handbook of Family Therapy (159—186). New York: Brunner/Mazel

 • Bray, J.H. (1991). Personal authority in the Family System Questionnaire Manual. Houston: D-Boy Productions

 • Bray, J.H., & Harvey, D.M. (1992). Intimacy and individuation in young adults: Development of the young adult version of the Personal Authority in the Family System Questionnaire. Journal of Family Psychology, 6(2), 152—163.

 • Bray, J.H., Harvey, D.M., & Williamson, D.S. (1987). Intergenerational family relationships: An evaluation of theory and measurement. Psychoterapy, 24(3), 516—528.

 • Bray, J.H., & Williamson, D.S. (1987). Assessment of intergenerational family relationships. In A.J. Hovestadt, & M. Fine (Eds.), Family of origin therapy: Application in clinical practice. Family therapy collections (31—44). Rockville: Aspen Press

 • Bray, J.H., Williamson, D.S., & Malone, P.E. (1984). Personal authority in the family system: Development of a questionnaire to measure personal authority in intergenerational family processes. Journal of Marital and Family Therapy, 10, 167—178.

 • Brossart, D.F., Lawson, D.M., & Kieffer, K.M. (2006). Factor analysis of the Personal Authority in the Family System Questionnaire. Journal of Marital and Family Therapy, 32(4), 439—449.

 • Gilliard, J.L., Blanton, P.W., & Bartley, S.J. (2007). Gender and generation: The relative influence of intimacy and individuation with mother and with father for spousal intimacy and individuation among dual-earner husbands and wives. The Family Journal, 15(4), 350—358.

 • Harvey, D.M., & Bray, J.H. (1991). An evaluation of an intergenerational theory of personal development: Family process determinants of psychological and health distress. Journal of Family Psychology, 4, 42—69.

 • Harvey, D.M., Curry, C.J., & Bray, J.H. (1991). Individuation/intimacy in intergenerational relationships and health: Patterns across two generations. Journal of Family Psychology, 5(2), 204—236.

 • Lawson, D.M., & Brossart, D.F. (2001). Intergenerational transmission: Individuation and intimacy across three generations. Family Process, 40(4), 429—442.

 • Lawson, D.M., & Brossart, D.F. (2004). The developmental course of personal authority in the family system. Family Process, 43(3), 391—409.

 • Lawson, D., Gaushell, H., & Karst, R. (1993). The age onset of personal authority in the family system. Journal of Marital and Family Therapy, 19(3), 287—292.

 • Nistor, M., Papp, G., Martos, T., & Molnár, P. (2013). Az Érzelmi Leválás Kérdőív magyar változatának (DSI-H) pszichometriai jellemzői. Közlésre benyújtott kézirat

 • Ng, K.-M., & Smith, S.D. (2006). The relationships between attachment theory and intergenerational family systems theory. The Family Journal,14(4), 430—440.

 • Parsons, N., Nalbone, D.P., Killmer, J.M., & Wetchler, J.L. (2007). Identity development, differentiation, personal authority, and degree of religiosity as predictors of interfaith marital satisfaction. The American Journal of Family Therapy, 35(4), 343—361.

 • Peleg, O. (2005). The relation between differentiation and social anxiety: What can be learned from students and their parents? The American Journal of Family Therapy, 33(2), 167—183.

 • Prest, L.A., Benson, M.J., & Protinsky, H.O. (1998). Family of origin and current relationship influences on codependency. Family Process, 37(4), 513—528.

 • Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1—36.

 • Russo, J. (2009). An exploratory study of within group differences of substance abusing mothers using Bowen family systems concepts on the Personal Authority in Family Systems Questionnaire. Dissertation. Akron: University of Akron

 • Williamson, D.S. (1981). Personal authority via termination of the intergenerational hierarchical boundary: A “new” stage in the family life cycle. Journal of Marital and Family Therapy, 7, 441—452.

 • Williamson, D.S. (1982). Personal authority in family experience via termination of the intergenerational hierarchical boundary: Part III — Personal authority defined, and the power of play in the change process. Journal of Marital and Family Therapy, 8, 309—323.

 • Williamson, D.S (1991). The intimacy paradox: Personal authority in the family system. New York: Guilford Press

 • Williamson, D.S., & Bray, J.H. (1985). The intergenerational view. In S. Henao, & N. Grose (Eds.), Principles of family systems in family medicine (90—110). New York: Brunner / Mazzel

 • Williamson, D.S., & Bray, J.H. (1988). Family development and change across the generations: An intergenerational perspective. In C.J. Falicov (Ed.), Family transitions: Continuity and change over the life cycle (357—384). New York: Guilford Press

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 24 24 3
Full Text Views 17 10 0
PDF Downloads 9 4 0