View More View Less
 • 1 Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Kar Kolozsvár Románia
 • | 2 Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad Románia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A serdülők egészség-magatartása több tényezőegyüttes által meghatározott. Az egészség védelmében szerepet kapnak úgy az egyéni, személyiségbeli faktorok, mint a szociális kontextus tényezői. Cél: A serdülői önértékelés és megküzdés egészségvédő magatartásokkal való kapcsolatának vizsgálata. Módszerek: A serdülőkori egészség-magatartási szokásokat (Health Behaviour in School-aged Children kérdőív), a globális önértékelést (Rosenberg-féle Önértékelési Skála) és a megküzdési stílust (Konfliktusmegoldó Kérdőív) vizsgáló kérdőíveket alkalmaztunk. Az általunk vizsgált minta 447, 17—18 éves, 11—12. osztályos középiskolás tanulót foglal magába, 191 fiút (42,7%) és 256 lányt (57,3%). Eredmények: A magas önértékeléssel jellemzett serdülők több egészségvédő magatartást tanúsítottak. A pozitív önértékelés továbbá a magas szintű életminőség előrejelzője volt. Az életminőség (H = 37,04; p = 0,043) és az önértékelés magasabb szintjei (H = 43,74; p = 0,008) szignifikáns összefüggéseket mutatott a problémacentrikus megküzdési mechanizmusokkal. Az érzelemcentrikus megküzdés pedig alacsonyabb önértékeléssel (H = 36,36; p = 0,020) és kevesebb testmozgás végzésével (H = 23,83; p = 0,048) járt együtt. Következtetések: A megküzdés módok, valamint az önértékelés a serdülőkori egészségvédő magatartás fontos meghatározói.

 • Adams, G.R. (2005). Adolescent development. In Th.P. Gullotta, & G.R. Adams (Eds.), Handbook of adolescent behavioral problems: Evidence-based approaches to prevention and treatment (3—16). New York: Springer Science, Business Media

 • Albert-Lőrincz, E. (2011). Az egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásig. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó — Budapest: Loisir Könyvkiadó

 • Aszmann, A. (szerk., 2003). Iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása. Egészségügyi Világszervezet nemzetközi kutatásának keretében végzett magyar vizsgálat. „Nemzeti Jelentés 2002”. Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Botvin, G.J. (2000). Preventing drug use in schools: Social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors. Addictive Behaviors, 25, 887—897.

 • Carver, Ch.S. (2011). Coping. In R. Contrada, & A. Baum (Eds.), The handbook of stress science: Biology, psychology, and health (222—230). New York: Springer Publishing Company

 • Cockerham, W.C. (Ed., 2010). The new Blackwell companion to medical sociology. Oxford: Blackwell Publishing

 • Cole, M., & Cole, S.R. (1997). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó

 • Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O., et al. (Eds., 2004). Young people’s health in context. Health behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: WHO

 • Currie, C., & Williams, J.M. (2000). Self-esteem and physical development in early adolescence: Pubertal timing and body image. Journal of Early Adolescence, 20(2), 129—149.

 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542—575.

 • Diong, S.M., & Bishop, G.D. (1999). Anger expression, coping styles, and well-being. Journal of Health Psychology, 4(1), 81—96.

 • Erol, R.Y., & Orth, U. (2011). Self-esteem development from age 14 to 30 years: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 607—619.

 • Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1988). Ways of Coping Questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press

 • Fox, K.R. (2002). The effects of exercise on self-perceptions and self-esteem. In S.J.H. Biddle, K.R. Fox, & S.H. Boutcher (Eds.), Physical activity and psychological well-being (88—117). New York: Taylor & Francis, Routledge

 • Hurrelmann, K., & Richter, M. (2006). Risk behaviour in adolescence. The relationship between developmental and health problems. Journal of Public Health, 14, 20—28.

 • Hurst, D.F., Boswell, D.L., Boogard, S.E., & Watson, M.W. (1997). The relationship of self-esteem to the health-related behaviors of the patients of a primary care clinic. Archives of Family Medicine, 6, 67—70.

 • Kaplan, H.I., Sadock B.J., & Grebb, J.A. (1994). Synopsis of psychiatry. Seventh ed. Baltimore: Williams & Wilkins

 • Keresztes, N., & Pikó, B. (2007). Serdülők egészség-magatartása két szociális megküzdési (coping) mechanizmus tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 62, 185—196.

 • Kopp, M., & Skrabski, Á. (1995). Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Budapest: Corvinus Kiadó

 • Kuh, D., Power, C., Blane, D., & Bartley, M., (2004). Socioeconomic pathways between childhood and adult health. In: D.L. Kuh, & Y. Ben-Shlomo (Eds.), A life course approach to chronic disease epidemiology: Tracing the origins of ill-health from early to adult life (98—169). Oxford: Oxford University Press

 • Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer

 • Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1985). If it changes it must be a process. Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 150—170.

 • Lohaus, A., Vierhaus, M., & Ball, J. (2009). Parenting styles and health-related behavior in childhood and early adolescence: Results of a longitudinal study. Journal of Early Adolescence, 29, 449—475.

 • Lowery, S.E., Kurpius, S.E.R., Befort, C., Blanks, E.H., Sollenberger, S., Nicpon, M.F., et al. (2005). Body image, self-esteem, and health-related behaviors among male and female first year college students. Journal of College Student Development, 46, 612—623.

 • Mann, M., Hosman, C.M., Schaalma, H.P., & de Vries, N.K. (2004). Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion. Health Education Research, 19, 357—372.

 • Marcia, J.E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), Handbook of adolescent psychology (149—173). New York: Wiley

 • Martyn, P., Penckofer, S., Gulanick, M., Velsor-Friedrich, B., & Bryant, F.B. (2009). The relationships among self-esteem, stress, coping, eating behavior, and depressive mood in adolescents. Research in Nursing and Health, 32(1), 96—109.

 • Mcgee, R., & Williams, S. (2000). Does low self-esteem predict health compromising behaviours among adolescents? Journal of Adolescence, 23(5), 569—582.

 • Nelson, M.C., & Gordon-Larsen, P. (2006). Physical activity and sedentary behavior patterns are associated with selected adolescent health risk behaviors. Pediatrics, 117, 1281—1290.

 • Németh, Á., Költő, A., Aszmann, A., Halmai, R., Kökönyei, Gy., Örkényi, É., et al. (2011). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010. Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Pikó, B. (2001). Gender differences and similarities in adolescents’ ways of coping. The Psychological Record, 51, 223—235.

 • Pikó, B. (2010). Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. Budapest: L’Harmattan Kiadó

 • Piotrowski, N.A. (2010). Salem health. Psychology and mental health. Pasadena: Salem Press

 • Poulton, R., Caspi, A., Milne, B.J., Thomson, W.M., Taylor, A., Sears, A.R., et al. (2002). Association between children’s experience of socioeconomic disadvantage and adult health: a life-course study. Lancet, 360(9346), 1640—1645.

 • Pressman, S., & Cohen, S. (2005). Does positive affect influence health? Psychological Bulletin, 131, 925—971.

 • Ravens-Sieberer, U., Kökönyei, Gy., & Thomas, C. (2004). School and health. In C. Currie, C. Roberts, A. Morgan, R. Smith, W. Settertobulte, O. Samdal, et al. (Eds.). Young people’s health in context: International report from the HBSC 2001/2002 survey (184—195). WHO policy series: health policy for children and adolescents. Issue 4. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe

 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Press

 • Rózsa, S., Purebl, Gy., Susánszky, É., Kő, N., Szádóczky, E., Réthelyi, J., et al. (2008). A megküzdés dimenziói: a Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 217—241.

 • Seiffge-Krenke, I., Overbeek, G., & Vermulst, A. (2010). Parent-child relationship trajectories during adolescence: Longitudinal associations with romantic outcomes in emerging adulthood. Journal of Adolescence, 33, 159—171.

 • Silbereisen, R.K., & Todt, E. (1994). Adolescence. A matter of context. In R.K. Silbereisen & E. Todt (Eds.), Adolescence in context. The interplay of family, school, peers, and work in adjustment (3—21). Berlin, Heidelberg, New York: Springer

 • Spielberger, Ch. (Ed., 2004). Encyclopedia of applied psychology. New York: Elsevier Academic Press

 • Torres, R., & Fernandez, F. (1995). Self-esteem and the value of health as determinants of adolescent health behavior. Journal of Adolescent Health Care, 16, 60—63.

 • Wylie, R.C. (1979). The self-concept, Volume 2. Theory and research on selected topics. Lincoln: University of Nebraska

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 11 0 0
Feb 2021 15 2 4
Mar 2021 10 2 3
Apr 2021 17 0 0
May 2021 7 1 4
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0