View More View Less
 • 1 Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Kar Kolozsvár Románia
 • | 2 Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad Románia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A serdülők egészség-magatartása több tényezőegyüttes által meghatározott. Az egészség védelmében szerepet kapnak úgy az egyéni, személyiségbeli faktorok, mint a szociális kontextus tényezői. Cél: A serdülői önértékelés és megküzdés egészségvédő magatartásokkal való kapcsolatának vizsgálata. Módszerek: A serdülőkori egészség-magatartási szokásokat (Health Behaviour in School-aged Children kérdőív), a globális önértékelést (Rosenberg-féle Önértékelési Skála) és a megküzdési stílust (Konfliktusmegoldó Kérdőív) vizsgáló kérdőíveket alkalmaztunk. Az általunk vizsgált minta 447, 17—18 éves, 11—12. osztályos középiskolás tanulót foglal magába, 191 fiút (42,7%) és 256 lányt (57,3%). Eredmények: A magas önértékeléssel jellemzett serdülők több egészségvédő magatartást tanúsítottak. A pozitív önértékelés továbbá a magas szintű életminőség előrejelzője volt. Az életminőség (H = 37,04; p = 0,043) és az önértékelés magasabb szintjei (H = 43,74; p = 0,008) szignifikáns összefüggéseket mutatott a problémacentrikus megküzdési mechanizmusokkal. Az érzelemcentrikus megküzdés pedig alacsonyabb önértékeléssel (H = 36,36; p = 0,020) és kevesebb testmozgás végzésével (H = 23,83; p = 0,048) járt együtt. Következtetések: A megküzdés módok, valamint az önértékelés a serdülőkori egészségvédő magatartás fontos meghatározói.

 • Adams, G.R. (2005). Adolescent development. In Th.P. Gullotta, & G.R. Adams (Eds.), Handbook of adolescent behavioral problems: Evidence-based approaches to prevention and treatment (3—16). New York: Springer Science, Business Media

 • Albert-Lőrincz, E. (2011). Az egészséges életviteltől a drogfogyasztó magatartásig. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó — Budapest: Loisir Könyvkiadó

 • Aszmann, A. (szerk., 2003). Iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása. Egészségügyi Világszervezet nemzetközi kutatásának keretében végzett magyar vizsgálat. „Nemzeti Jelentés 2002”. Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Botvin, G.J. (2000). Preventing drug use in schools: Social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors. Addictive Behaviors, 25, 887—897.

 • Carver, Ch.S. (2011). Coping. In R. Contrada, & A. Baum (Eds.), The handbook of stress science: Biology, psychology, and health (222—230). New York: Springer Publishing Company

 • Cockerham, W.C. (Ed., 2010). The new Blackwell companion to medical sociology. Oxford: Blackwell Publishing

 • Cole, M., & Cole, S.R. (1997). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó

 • Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O., et al. (Eds., 2004). Young people’s health in context. Health behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: WHO

 • Currie, C., & Williams, J.M. (2000). Self-esteem and physical development in early adolescence: Pubertal timing and body image. Journal of Early Adolescence, 20(2), 129—149.

 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542—575.

 • Diong, S.M., & Bishop, G.D. (1999). Anger expression, coping styles, and well-being. Journal of Health Psychology, 4(1), 81—96.

 • Erol, R.Y., & Orth, U. (2011). Self-esteem development from age 14 to 30 years: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 607—619.

 • Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1988). Ways of Coping Questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press

 • Fox, K.R. (2002). The effects of exercise on self-perceptions and self-esteem. In S.J.H. Biddle, K.R. Fox, & S.H. Boutcher (Eds.), Physical activity and psychological well-being (88—117). New York: Taylor & Francis, Routledge

 • Hurrelmann, K., & Richter, M. (2006). Risk behaviour in adolescence. The relationship between developmental and health problems. Journal of Public Health, 14, 20—28.

 • Hurst, D.F., Boswell, D.L., Boogard, S.E., & Watson, M.W. (1997). The relationship of self-esteem to the health-related behaviors of the patients of a primary care clinic. Archives of Family Medicine, 6, 67—70.

 • Kaplan, H.I., Sadock B.J., & Grebb, J.A. (1994). Synopsis of psychiatry. Seventh ed. Baltimore: Williams & Wilkins

 • Keresztes, N., & Pikó, B. (2007). Serdülők egészség-magatartása két szociális megküzdési (coping) mechanizmus tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 62, 185—196.

 • Kopp, M., & Skrabski, Á. (1995). Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. Budapest: Corvinus Kiadó

 • Kuh, D., Power, C., Blane, D., & Bartley, M., (2004). Socioeconomic pathways between childhood and adult health. In: D.L. Kuh, & Y. Ben-Shlomo (Eds.), A life course approach to chronic disease epidemiology: Tracing the origins of ill-health from early to adult life (98—169). Oxford: Oxford University Press

 • Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer

 • Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1985). If it changes it must be a process. Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 150—170.

 • Lohaus, A., Vierhaus, M., & Ball, J. (2009). Parenting styles and health-related behavior in childhood and early adolescence: Results of a longitudinal study. Journal of Early Adolescence, 29, 449—475.

 • Lowery, S.E., Kurpius, S.E.R., Befort, C., Blanks, E.H., Sollenberger, S., Nicpon, M.F., et al. (2005). Body image, self-esteem, and health-related behaviors among male and female first year college students. Journal of College Student Development, 46, 612—623.

 • Mann, M., Hosman, C.M., Schaalma, H.P., & de Vries, N.K. (2004). Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion. Health Education Research, 19, 357—372.

 • Marcia, J.E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), Handbook of adolescent psychology (149—173). New York: Wiley

 • Martyn, P., Penckofer, S., Gulanick, M., Velsor-Friedrich, B., & Bryant, F.B. (2009). The relationships among self-esteem, stress, coping, eating behavior, and depressive mood in adolescents. Research in Nursing and Health, 32(1), 96—109.

 • Mcgee, R., & Williams, S. (2000). Does low self-esteem predict health compromising behaviours among adolescents? Journal of Adolescence, 23(5), 569—582.

 • Nelson, M.C., & Gordon-Larsen, P. (2006). Physical activity and sedentary behavior patterns are associated with selected adolescent health risk behaviors. Pediatrics, 117, 1281—1290.

 • Németh, Á., Költő, A., Aszmann, A., Halmai, R., Kökönyei, Gy., Örkényi, É., et al. (2011). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010. Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Pikó, B. (2001). Gender differences and similarities in adolescents’ ways of coping. The Psychological Record, 51, 223—235.

 • Pikó, B. (2010). Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. Budapest: L’Harmattan Kiadó

 • Piotrowski, N.A. (2010). Salem health. Psychology and mental health. Pasadena: Salem Press

 • Poulton, R., Caspi, A., Milne, B.J., Thomson, W.M., Taylor, A., Sears, A.R., et al. (2002). Association between children’s experience of socioeconomic disadvantage and adult health: a life-course study. Lancet, 360(9346), 1640—1645.

 • Pressman, S., & Cohen, S. (2005). Does positive affect influence health? Psychological Bulletin, 131, 925—971.

 • Ravens-Sieberer, U., Kökönyei, Gy., & Thomas, C. (2004). School and health. In C. Currie, C. Roberts, A. Morgan, R. Smith, W. Settertobulte, O. Samdal, et al. (Eds.). Young people’s health in context: International report from the HBSC 2001/2002 survey (184—195). WHO policy series: health policy for children and adolescents. Issue 4. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe

 • Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Press

 • Rózsa, S., Purebl, Gy., Susánszky, É., Kő, N., Szádóczky, E., Réthelyi, J., et al. (2008). A megküzdés dimenziói: a Konfliktusmegoldó Kérdőív hazai adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 217—241.

 • Seiffge-Krenke, I., Overbeek, G., & Vermulst, A. (2010). Parent-child relationship trajectories during adolescence: Longitudinal associations with romantic outcomes in emerging adulthood. Journal of Adolescence, 33, 159—171.

 • Silbereisen, R.K., & Todt, E. (1994). Adolescence. A matter of context. In R.K. Silbereisen & E. Todt (Eds.), Adolescence in context. The interplay of family, school, peers, and work in adjustment (3—21). Berlin, Heidelberg, New York: Springer

 • Spielberger, Ch. (Ed., 2004). Encyclopedia of applied psychology. New York: Elsevier Academic Press

 • Torres, R., & Fernandez, F. (1995). Self-esteem and the value of health as determinants of adolescent health behavior. Journal of Adolescent Health Care, 16, 60—63.

 • Wylie, R.C. (1979). The self-concept, Volume 2. Theory and research on selected topics. Lincoln: University of Nebraska

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 17 0 0
May 2021 7 1 4
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 12 0 0
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0