View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Budapest
 • 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Intézet Debrecen
 • 3 Országos Onkológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A daganatos betegséggel küzdők és egészségesek életcéljait vizsgáló kutatások, melyek az Életcél Kérdőívet használták mérőeszközként, nem mutattak szignifikáns pontszámbeli különbséget a két csoport között. Ez érdekes eredmény, hiszen más betegségcsoportoknál kimutatható különbség az egészségesek és a betegek között. Cél: Kutatásunk célja a daganatos betegek és egészségesek jellemzőinek és attitűdjeinek feltárása volt az életcéllal és élet értelmével kapcsolatban, illetve, hogy tapasztalható-e különbség a két csoport válaszai között. Távlati célunk, hogy eredményeinkkel hozzájáruljunk a daganatos betegségek prevenciójához és a gyógyítás hatékonyabbá tételéhez. Módszerek: Kutatásunk során strukturált interjút használtunk mérőeszközként (Komplex Strukturált Interjú Emlődaganatos Betegek Részére) 28 emlődaganatos és 28 egészséges kontrollszemély bevonásával. Az interjúk során adott válaszokat a „lehorgonyzott-elmélet” (grounded theory) tartalomelemzési módszer alapján kidolgozott kategóriarendszer mentén elemeztük. Eredmények: (1) Az emlődaganatos betegek és egészségesek életcéllal és élet értelmével kapcsolatos jellemzőinek statisztikai módszerekkel történő összehasonlítása nem mutatott szignifikáns eltérést a két csoport között. (2) Eredményeinket az Aspirációs Index magyar mintán kapott eredményeivel összevetve azt tapasztaltuk, hogy vizsgálati személyeink szinte egyáltalán nem említik az extrinzik életcélokat (pl. gazdagság, jó megjelenés, hírnév), míg az intrinzik életcélok közel 80%-át teszik ki a válaszoknak mind az egészséges, mind pedig a betegcsoportban. A válaszok ilyen eloszlása jelentősen különbözött az önkitöltős, Likert-skálájú kérdőív eredményeitől. Következtetések: (1) Mivel más betegségek esetén kimutatható eltérés az egészségesek és betegek között az életcél és élet értelme tekintetében, elképzelhető, hogy a daganatos betegek egyfajta specifikus megküzdési módként használják az életcéllal és élet értelmével kapcsolatos attitűdjeiket. (2) A hasonló jellemzőket eltérő módszerekkel feltáró kutatások jelentős eltéréseket mutathatnak.

 • Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass

 • Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), 11—18.

 • Baltes, P.B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. American Psychologist, 52, 366—380.

 • Baltes, P.B., & Baltes, M.M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In P.B. Baltes, & M.M. Baltes (Eds.), Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences (1—34). New York: Cambridge University Press

 • Charmaz, K. (2000). Grounded theory. Objectivist and constructivist methods. In N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (509—535). Thousand Oaks: Sage

 • Charmaz, K., & Henwood, K. (2008). Grounden theory. In C. Willig, & W. Stainton-Rogers, (Eds.), The Sage handbook of qualitative research in pschology (240—260). London: Sage

 • Coward, D.D. (1990). The lived experience of self-transcendence in women with advanced breast cancer. Nursing Science Quarterly, 3(4), 162—169.

 • Coward, D.D. (1991). Self-transcendence and emotional well-being in women with advanced breast cancer. Oncology Nursing Forum, 18(5), 857—863.

 • Coward, D.D. (1996). Self-transcendence and correlates in a healthy population. Nursing Research, 45, 116—121.

 • Coward, D.D. (2003). Facilitation of self-transcendence in a breast cancer support group: II. Oncology Nursing Forum 30(2), 291—300.

 • Crumbaugh, J. (1968). Cross-validation of Purpose in Life Test based on Frankl’s concepts. Journal of Individual Psychology, 24, 74—81.

 • Crumbaugh, J., & Maholick, L.T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200—207.

 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1987). The support of autonomy and the control of behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 53(6), 1024—1037.

 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2002). Handbook of self-determination research. NewYork: Universty of Rochester Press

 • Ellermann, C.R., & Reed, P.G. (2001). Self-transcendence and depression in middle-age adults. Western Journal of Nursing Research, 23(7), 698—713.

 • Frankl, V.E. (1938). A pszichoterápia szellemi problematikájához. In A. Batthyány, & P. Sárkány (Eds. 2006), Értelem és egzisztencia: előadások és tanulmányok (7—23). Budapest: Jel Kiadó

 • Frankl, V.E. (1959). Grundriß der Existenzanalyse und Logotherapie / Az egzisztenciaanalízis és logoterápia alapjai. In P. Sárkány, & O. Zsók, (Eds., 2010), Die Grundlagen der Logotherapie — Eine zweisprachige Textsammlung. / A logoterápia alapjai — Kétnyelvű szöveggyűjtemény (9—203). Budapest: Jel Kiadó

 • Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine

 • Grouzet, F.M.E., Kasser, T., Ahuvia, A., Dols, J.M.F., Kim, Y., Lau, S., et al. (2005). The structure of goal contents across 15 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 89(5), 800—816.

 • Jonsén, E. F. L., Lundman, B., Nygren, B., Vähäkangas, M., & Strandberg, G. (2010). Psychometric properties of the Swedish version of the Purpose in Life Scale. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(1), 41—48.

 • Kasser, T., & Ryan, R.M. (1996). Further examining the american dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 281—288.

 • Kaszás, B., & Tiringer, I. (2010). Szelekció, optimalizáció, kompenzáció: Baltes modellje az időskori alkalmazkodási folyamatokra. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11, 191—208.

 • Klaas, D. (1998). Testing two elements of spirituality in depressed and non-depressed elders. International Journal of Psychiatric Nursing Research, 4, 452—462.

 • Konkolÿ Thege, B. (2007). Frankl logoterápia és egzisztencia-analízise az egészségpszichológia kontextusában. Pszichológia, 27, 261—274.

 • Konkolÿ Thege, B., & Martos, T. (2006). Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 153—169.

 • Konkolÿ Thege, B., & Martos, T. (2008). Reliability and validity of the Shortened Hungarian Version of the Existence Scale. Existenzanalyse, 25(1), 70—74.

 • Konkolÿ Thege, B., Martos, T., Bachner, Y.G., & Kushnir, T. (2010). Development and psychometric evaluation of a revised measure of meaning in life: The Logo-Test-R. Studia Psychologica, 52(2), 133—145.

 • Konkolÿ Thege, B., Martos, T., Skrabski, Á., & Kopp, M. (2008). A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 9, 243—261.

 • Kopp, M. (2007). A kelet-közép európai egészségparadoxon. In J. Kállai, J. Varga, & A. Oláh (Eds.), Egészségpszichológia a gyakorlatban (51—64). Budapest: Medicina

 • Längle, A., Orgler, C., & Kundi, M. (2003). The Existence Scale: A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfillment. European Psychotherapy, 4(1), 135—151

 • Lee, V., Cohen, S.R., Edgar, L., Laizner, A.M., & Gagnon, A.J. (2006). Meaning-making and psychological adjustment to cancer: Development of an intervention and pilot results. Oncology Nursing Forum, 33(2), 291—302.

 • Lukas, E.S. (1971). Logotherapie als Persönlichkeitstheorie. Dissertation. Wien: Universität Wien

 • Lyon, D.E., & Younger, J.B. (2001). Purpose in life and depressive symptoms in persons living with HIV disease. Journal of Nursing Scholarship, 33(2), 129—133.

 • Mackenbach, J.P., Stirbu, I., Roskam, A-J.R., Schaap, M.M., Menvielle, G., Leinsalu, M., et al. (2008). Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. New England Journal of Medicine, 358(23), 2468—2481.

 • Marmot, M. (2006). Status syndrome. A challenge to medicine. Journal of the American Medical Association, 295(11), 1304—1307.

 • Martos, T., & Konkolÿ Thege, B. (2012). Aki keres, és aki talál — az élet értelmessége keresésének és megélésének mérése az Élet Értelme Kérdőív magyar változatával. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 125—149.

 • Martos, T., Szabó, G., & Rózsa, S. (2006). Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171—192.

 • Muhr, T. (1997). Atlas/ti — Visual qualitative data analysis. Management — Model building — Release 4.1 User’s Manual. Berlin: Scientific Software Development

 • Nygren, B., Aléx, L., Jonsénan, E., Gustafson, Y., Norberg A., & Lundmana B. (2005). Resilience, sense of coherence, purpose in life and self-transcendence in relation to perceived physical and mental health among the oldest old. Aging and Mental Health, 9(4), 354—362.

 • Pinquart, M., Silbereisen, R.K., & Fröhlich, C. (2009). Life goals and purpose in life in cancer patients. Supportive Care in Cancer, 17(3), 253—259.

 • Rahe, R.H., & Tolles, R.L. (2002). The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9(2), 61—70.

 • Rózsa, S., Kő, N., Csoboth, Cs., Purebl, Gy., Beöthy-Molnár, A., Szebik, I., et al. (2005). Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6, 275—294.

 • Sarvimaki, A., & Stenbock-Hult, B. (2000). Quality of life in old age described as a sense of well-being, meaning and value. Journal of Advanced Nursing, 32, 1025—1033.

 • Schmuck, P., Kasser, T., & Ryan, R.M. (2000). Intrinsic and extrinsic goals: Their structure and relationship to wellbeing in German and U.S. college students. Social Indicators Research, 50, 225—241.

 • Schulenberg, S.E. (2004). A psychometric investigation of logotherapy measures and the Outcome Questionnaire (OQ-45.2). North American Journal of Psychology, 6, 477—492.

 • Skrabski, Á., Kopp, M., Rózsa, S., & Réthelyi, J. (2006). A koherencia, az élet értelme mint az életminőség fontos dimenziója. In M. Kopp, & M.E. Kovács (szerk.), A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (146—155). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Steger, M.F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80—93.

 • Steger, M.F., & Shin, J.Y. (2010). The relevance of the Meaning in Life Questionnaire to therapeutic practice: A look at the initial evidence. International Forum for Logotherapy, 33, 95—104.

 • Stiefel, F., Krenz, S., Zdrojewski, C., Stagno, D., Fernandez, M., Bauer, J., et al. (2008). Meaning in life assessed with the “Schedule for Meaning in Life Evaluation” (SMiLE): A comparison between a cancer patient and student sample. Supportive Care in Cancer, 16(10), 1151—1155.

 • Strauss, A.L. (1987). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: Cambridge University Press

 • Szokolszky, Á. (2004). Kutatómunka a pszichológiában. Budapest: Osiris

 • Szondy, M. (2004). A szubjektív jóllét és a törekvések kapcsolata késő serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 6(4), 53—72.

 • V. Komlósi, A., Rózsa, S., & Móricz, É. (2006). Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 61, 237—250.

 • Zika, Z., & Chamberlain, K. (1992). On the relation between meaning in life and psychological well-being. British Journal of Psychology, 83, 133—145.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0