View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet 6722 Szeged Szentháromság u. 5.
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Szeged
 • | 3 Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A serdülőkor olyan átmeneti fejlődéstani periódus, amelynek során számos biológiai és pszichoszociális változás történik, így például ez a káros szenvedélyt okozó szerek kipróbálásának időszaka is. A szerfogyasztáshoz nagyon sokféle egyéni és környezeti tényező járul hozzá, többek között a serdülőkorral összefüggő jelenségek is, mint a fokozott kockázatvállalás, élménykeresés. Cél: Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk az impulzivitás, kockázatvállalás, empátia és énhatékonyság jellegzetességeit a serdülők dohányzása és alkoholfogyasztása függvényében, a nemek vonatkozásában is, valamint összehasonlítsuk a sportoló és nem sportoló fiatalok csoportjait. Módszer: Adatgyűjtésünkre 2012 első félévében került sor Debrecenben, három középiskola bevonásával (N = 413), 214 (51,8%) sporttagozatos és 199 (48,2%) általános gimnáziumi osztályba járó diák körében. Önkitöltéses kérdőívet alkalmaztunk, amely kiterjedt a szociodemográfiai adatokon túl a sporttal kapcsolatos kérdésekre és a személyiségjegyekre. Eredmények: A leíró statisztikai elemzés, valamint a bináris logisztikus regresszióelemzés alapján megállapíthatjuk, hogy az impulzivitással hozható leginkább összefüggésbe a serdülők szerfogyasztása. Megerősítést nyert az is, hogy a sportolók impulzivitása és kockázatvállalása nagyobb mértékű, aminek következménye lehet a gyakoribb dohányzás és alkoholfogyasztás is a körükben. Következtetések: Adataink támogatják azt a felvetést, hogy az információadáson túlmenően szükség van a szerfogyasztás szempontjából magas rizikójú helyzetekre való felkészítésre is, hogy a serdülők hatékonyan tudják e szituációkat kezelni.

 • Adams, Z.W., Kaiser, A.J., Lynam, D.R., Charnigo, R.J., & Milich, R. (2012). Drinking motives as mediators of the impulsivity – substance use relation: Pathways for negative urgency, lack of premeditation, and sensation seeking. Addictive Behaviors, 37, 848–855.

 • Arnett, J. (1992). Reckless behavior in adolescence: A developmental perspective. Developmental Review, 12, 339–373.

 • Balogh, K.N., Mayes, L.C., & Potenza, M.N. (2013). Risk-taking and decision-making in youth: Relationships to addiction vulnerability. Journal of Behavioral Addictions, 2(1), 1–9.

 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Plenum

 • Butler, G.K.L., & Montgomery, A.M.J. (2004). Impulsivity, risk taking and recreational ’ecstasy’ (MDMA) use. Drug and Alcohol Dependence, 76, 55–62.

 • Cassey, B.J., Jones, R.M., & Hare, T.A. (2008). The adolescent brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124, 111–126.

 • Chamorro, J., Bernardi, S., Potenza, M.N., Grant, J.E., Marsh, R., Wang, S., et al. (2012). Impulsivity in the general population: A national study. Journal of Psychiatric Research, 46, 994–1001.

 • Cheng, A.S., & Lee, H.C. (2012). Risk-taking behavior and response inhibition of commuter motorcyclists with different levels of impulsivity. Transportation Research Part F, 15, 535–543.

 • Csibi, S., & Csibi, M. (2013). Az önértékelés és a megküzdés szerepe a serdülők egészségvédő magatartásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 14, 281–295.

 • Cyders, M.A., & Smith, G.T. (2007). Mood-based rash action and its components: Positive and negative urgency. Personality and Individual Differences, 43, 839–850.

 • Demetrovics, Zs., & Rácz, J. (szerk., 2008). Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a parti-szcénában. Budapest: L’Harmattan

 • Elekes, Zs. (2009). Egy változó kor változó ifjúsága. Fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon. ESPAD 2007. Budapest: L’Harmattan

 • Eysenck, H.J., & Eysenck, M.W. (1985). Personality and individual differences: A natural science approach. New York: Plenum

 • Eysenck, S.B.G., & Eysenck, H.J. (1980). Impulsiveness and venturesomeness in children. Personality and Individual Differences, 1, 73–78.

 • Eysenck, S.B.G., Pearson, P.R., Easting, G., & Allsopp, J.F. (1985). Age norms for impulsiveness, venturesomeness and empathy in adults. Personality and Individual Differences, 4, 613–619.

 • F. Lassú, Zs., Glauber, A., Hajdu, K., Kolosai, N., & Rózsáné Czigány, E. (2011). Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Greene, K., Krcmar, M., Walters, L.H., Rubin, D.L., & Hale, J.L. (2000). Targeting adolescent risk-taking behaviors: The contributing of egocentrism and sensation-seeking. Journal of Adolescence, 23, 439–461.

 • Gullo, M.J., & Dawe, S. (2008). Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as “all-bad”? Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 1507–1518.

 • Gundersheim, J. (1987). Sensation seeking in male and female athletes and nonathletes. International Journal of Sport Psychology, 18(2), 87–99.

 • Kelley, A.E., Schochet, T., & Landry, C.F. (2004). Risk taking and novelty seeking in adolescence: Introduction to Part I. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021, 27–32.

 • Kerr, J.H. & Mackenzie, S.H. (2012). Multiple motives for participating in adventure sports. Psychology of Sport and Exercise, 13, 649–657.

 • Kozéki, B. (1994). Az Eysenck-féle „Impulzivitás – Kockázatvállalás – Empátia” kérdőív iskoláskorúak részére. In F. Mérei, & F. Szakács (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vadaemecum (301–320). Budapest: Tankönyvkiadó

 • Lapsley, D.K., Aalsma, M.C., & Halpern-Felsher, B.L. (2005). Invulnerability and risk behavior in early adolescence. Paper presented in the symposium “The Development of decision-making” at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, April 8, Atlanta, USA.

 • Lapsley, D.K., & Duggan, P.M. (2001). The Adolescent Invulnerability Scale: Factor structure and construct validity. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, April 21, Minneapolis, USA.

 • Llewellyn, D.J., & Sanchez, X. (2008). Individual differences and risk taking in rock climbing. Psychology of Sport and Exercise, 9, 413–426.

 • Lukács, L. (2006) MLSZ – NUPI Zánkai utánpótlás labdarúgó tábor. Pszichológiai mérések I. Letöltve: 2013. 06. 22-én: http://www.sportpszichologia.eu/1_fomenu/publikaciok_szakmai_anyagok/2/zanka.pdf

 • Márton, H., Szövetes, M., Pásti, G., Majoros, M., Fejes, M., & Ilyés, I. (2006). Egy nagyvárosi lakótelep 10–18 éves tanulóinak dohányzási szokásai. Prevenciós kampány előtti felmérés. Egészségfejlesztés, 47(5–6), 27–29.

 • Mayer, K., Lukács, A., & Pauler, G. (2012). A 8-tételes Szenzoros Élménykeresés Skála (BSSS-8) magyarországi adaptálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13, 297–312.

 • Milam, J.E., Sussman, S., Ritt-Olson, A., & Dent, C.W. (2000). Perceived invulnerability and cigarette smoking among adolescents. Addictive Behaviors, 25, 71–80.

 • Pikó, B. (2002). Egészségtudatosság serdülőkorban. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Pikó, B., & Gibbons, F.X. (2008). Behavioral and psychosocial influences of risk perception among Hungarian adolescents. International Journal of Public Health, 53, 131–138.

 • Quadrel, M.J., Fischhoff, B., & Davis, W. (1993). Adolescent (in)vulnerability. American Psychologist, 48, 102–116.

 • Rácz, J. (2006). Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között. Budapest: L’Harmattan

 • Schaub, G., & Szabó, A. (2007). Sportoló és nem sportoló fiatalok személyiségjegyeinek összehasonlítása vizsgálatokkal. Új Pedagógiai Szemle, 11, 122–128.

 • Schepis, T.S., Desai, R.A., Smith, A.E., Cavallo, D.A., Liss, T.B., McFetridge, A., et al. (2008). Impulsive sensation seeking, parental history of alcohol problems, and current alcohol and tobacco use in adolescents. Journal of Addiction Medicine, 2(4), 185–193.

 • Scholz, U., Dona, B.G., Sud, S., & Schwarzer, R. (2002). Is general self-efficacy a universal construct? European Journal of Psychological Assessment, 18, 242–251.

 • Schrot, M.L. (1995). A comparison of sensation seeking among different groups of athletes and nonathletes. Personality and Individual Differences, 18, 219–222.

 • Schreiber, L.R.N., Grant, J.E., & Odlaug, B.L. (2012). Emotion regulation and impulsivity in young adults. Journal of Psychiatric Research, 46, 651–658.

 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (35–37). Windsor: NFER-NELSON

 • Stautz, K., & Cooper, A. (2013). Impulsivity-related personality traits and adolescent alcohol use: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 33, 574–592.

 • Steinberg, L. (2007). Risk taking in adolescence. Current Directions in Psychological Science, 16(2), 55–59.

 • Urbán, R., & Varga, J. (2003). A negatív érzelmek, az önbizalom, az énhatékonyság és a dohányzás serdülőkorban. Addiktológia Hungarica, 2, 346–369.

 • Wagner, M.K. (2001). Behavioral characteristics related to substance abuse and risk-taking, sensation-seeking, anxiety sensitivity, and self-reinforcement. Addictive Behaviors, 26, 115–120.

 • Weinstein, N.D. (1980). Unrealistic optimism about future events. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 806–820.

 • Whiteside, S.P., & Lynam, D.R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30, 669–689.

 • Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsdale: Lawrence Erlbaum

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 98 98 23
Full Text Views 20 11 1
PDF Downloads 19 7 1