View More View Less
 • 1 Magyar Szuicidium-Prevenciós Társaság Budapest 1121 Mártonhegyi út 22/d.
 • | 2 Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, Viselkedéskutató Központ Budapest
 • | 3 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztály Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Az elmúlt évtizedben megszaporodtak a testi-lelki betegségek, tünetek és a vallásosság összefüggéseit vizsgáló kutatások, melyek közül az öngyilkosság és a vallásosság kapcsolatára irányuló elemzések megerősítették a szuicid események és a vallásosság közötti negatív összefüggést. Cél: A tanulmány finom területi aggregáltságú adatokon, a kulturálisan viszonylag homogén kistérségekben vizsgálja a vallásosság, illetve a felekezeti struktúra szerepét az öngyilkossági ráták mintázódásának magyarázatában. Módszer: Az összefüggések vizsgálata lépesenkénti lineáris regressziós modellalkotással történt. Az alkalmazott módszer újdonsága a kistérségi aggregáltságú adatokon való modellalkotás. A függő változót 172 kistérség 100 000 lakosra jutó öngyilkossági rátáinak 1989–2010 közötti átlaga képezte. A függetlenváltozó-szett pedig a kistérség lakosainak vallásosságára, illetve felekezeti hovatartozására vonatkozó adatok mellett az öngyilkosságok demográfiai mintázódását megjelenítő indikátorok 1989–2010 közötti átlagértékeit tartalmazta. Eredmények: A kistérségek demográfiai és vallási mutatóit (valláson kívüliek és a különböző felekezetekhez tartozók arányait) megjelenítő változószetten 28,2%-os magyarázó erejű modellt sikerült létrehozni: az egyházon kívüliek nagyobb aránya – a várakozásoknak megfelelően – szignifikánsan magasabb (β = 465; p < 0,001) kistérségi öngyilkossági rátával járt együtt. Amennyiben az egyházon kívüliek aránya nem, csak a különböző felekezetek aránya szerepelt a modellben, akkor megjelent a katolikus vallásúak nagyobb arányának fokozott megóvó hatása (β-értékek: katolikusok aránya esetében –0,743; p < 0,001; protestánsok aránya esetében –0,378; p = 0,002). A fővárosi kerületek adatai esetében nem mutatkozott meg ez a kapcsolat. Következtetések: A kistérségi adatokon végzett elemzések megerősítették a vallásosság – s különösen a katolikus vallás – és/vagy vallási légkör megóvó szerepét az öngyilkossági veszélyeztetettségben. A fővárosi adatok elemzése ugyanakkor azt jelezte, hogy a valláshoz tartozók alacsonyabb aránya és/vagy relatív területi homogenitása mellett ezek a hatások nem mutatkoznak meg.

 • Andorka, R., Cseh-Szombathy, L., & Vavró, I. (1968a). Társadalmi elítélés alá eső magatartások előfordulásának területi különbségei (I). Statisztikai Szemle, 46(1), 43–54.

 • Andorka, R., Cseh-Szombathy, L., & Vavró, I. (1968b). Társadalmi elítélés alá eső magatartások előfordulásának területi különbségei (II). Statisztikai Szemle, 46(2), 145–158.

 • Bonelli, R. M., & Koenig, H. G. (2013). Mental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010: A systematic evidence-based review. Journal of Religion and Health, 2(2), 657–673.

 • Bonelli, R., Dew, R.E., Koenig, H.G., Rosmarin, D.H., & Vasegh, S. (2012). Religious and spiritual factors in depression: Review and integration of the research. Depression Research and Treatment, Article ID 962860.

 • Böszörményi, E. (1976). A magyarországi öngyilkosságok történetéhez. Demográfia, 19(4), 478–488.

 • Böszörményi, E. (1977). Hódmezővásárhelyi öngyilkosságok. Történeti Statisztikai Tanulmányok, 3, 237–304.

 • Böszörményi, E. (1991). Az öngyilkosság múltja és jelene (Történeti vázlat). Budapest: Magánkiadás

 • Durkheim, E. (1897/1982). Öngyilkosság. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó

 • Kendler, K.S., Gardner, C.O., & Prescott, C.A. (1997). Religion, psychopathology, and substance use and abuse. A multimeasure genetic-epidemiologic study. American Journal of Psychiatry, 154, 322–329.

 • Kerkhof, A., & Kunst, A. (1994). A European perspective on suicidal behaviour. In R. Jenkins, H. Griffis, I. Wylie, K. Hawton, G. Morgan, & A. Tylee (Eds.), The prevention of suicide (22–33). London: HMSO

 • Koenig, H.G., George, L.K., & Peterson, B.L. (1998). Religiosity and remission of depression in medically ill older patients. Americal Journal of Psychiatry, 155, 536–542.

 • Konek, S. (1864). Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények. Budapest: kiadási hely nem szerepel

 • KSH (2001a). A 2001. évi népszámlálás kérdőívei / Személyi kérdőív. Letöltve: 2013. 12. 30-án: http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kerdoiv/hun_4.html

 • KSH (2001b). A 2001. évi népszámlálás kiadványai és adatai / Vallás, felekezet / Összefoglalás, módszertani megjegyzések. Letöltve: 2013. 12. 30-án: http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/05/05_modsz.html

 • KSH (2008). Módszertani dokumentáció / fogalmak. Letöltve: 2013. 12. 30-án: http://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_xml:lang=HU&p_ot_id=200&p_obj_id=1639

 • KSH (2013). Módszertani dokumentáció / szakstatisztikák. Letöltve: 2013. 12. 30-án: http://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_xml:lang=HU&p_menu_id=110&p_ot_id=100&p_obj_id=T

 • Manson, S.M. (1996). Culture and major depression. Current challenges in the diagnosis of mood disorders. Psychiatric Clinics of North America, 18, 487–501.

 • Moksony, F., & Hegedűs, R. (2006). Társadalmi integráltság, kultúra, deviancia: a vallás hatása az öngyilkosságra Magyarországon. Szociológiai Szemle, 4, 3–18.

 • Mozolovszky, S. (1940). Az öngyilkosságok statisztikájának első tíz éve (1928–38). Statisztikai Szemle, 18(2), 95–101.

 • Natale, S.M. (1986). Loneliness and spiritual growth. Birmingham: Religious Education Press

 • Ritter, K., Zitterl, W., & Stompe, T. (2011). Religion and suicide (part 2): Confessions, religiousness, secularisation and national suicide rates. Neuropsychiatrie, 25(3), 127–134.

 • Rosmarin, D.H., Bioda-Pevton, J.S., Kretz, S.J., Smith, N., Rauch, S.L., & Björgvinsson, T. (2013). A test of faith in God and treatment. The relationship of belief in God to psychiatric treatment outcomes. Journal of Affectíve Disorders,146, 441–446.

 • Sonneck, G., Stein, C., Scherer, M., & Voracek, M. (2003). Suizide von Männern in Österreich. Wien: Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumenschutz

 • Stack, S., & Kposowa, J. (2011). Religion and suicide acceptability: A cross-national analysis. Journal of the Scientific Study of Religion, 50, 289–306.

 • Szél, T. (1928). Az öngyilkosok demografiája. II. rész. Magyar Statisztikai Szemle, 6(8), 847–868.

 • Zonda, T. (2006). Öngyilkosság, statisztika, társadalom. Budapest: Kairosz Kiadó

 • Zonda, T., & Paksi, B. (2006). Adatok a vallásosság protektív szerepéhez a testi és lelki egészségben. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 1–13.

 • Zonda, T., Paksi, B., & Veres, E. (2013). Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970–2010). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0