View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Amputált személyek pszichés jóllétét a fantomfájdalom jelentősen befolyásolja, melynek kialakulásában központi, periferiális és pszichológiai tényezők egyaránt közrejátszanak. Cél: A tanulmány tárgyát képező intervenció célja a fájdalom intenzitásának csökkentése és az egészséges lelki egyensúly helyreállítása volt. Fel kívántuk térképezni a végtagvesztés traumatizációs háttérfolyamatait, a depresszió megjelenésének kockázatát, valamint a testi énkép és önértékelés esetleges módosulását. Módszer: 40 amputált személyt vizsgáltunk, és az adatokat illesztett mintájú egészséges személyekével vetettük össze (n = 40). A mérőeszközök a Beck Depresszió Kérdőív rövidített változata, a Rosenberg-féle Önértékelés Skála, a Tennessee Énkép-skála Testkép alskálája, valamint a fantomfájdalom szubjektív mérésére összeállított saját kérdőív voltak. Amputált személyek csoportján alkalmaztuk a tükörrel végzett vizuális visszacsatolás módszerét, amelyet a fantomfájdalom kezelésére dolgoztak ki (Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 1996). Az amputált személyeket két alcsoportra bontottuk: I. intervenciós csoport, II. nem intervenciós (tükör nélküli) csoport. Eredmények: Az egészséges kontroll- és az amputált csoport közötti eltérések szerint, a testi integritás fenyegetettsége a testi és lelki egyensúly megbomlásával, valamint a lehangoltság érzésének fokozódásával társul. Az amputált alcsoportokban kapott adatok alapján a fantomfájdalom redukálható egy egyszerű tükörkép alkalmazása révén, melynek segítségével az amputált testét a hiány ellenére egységesnek és sajátjának érezheti, ezzel segítve az érzelmi egyensúly fenntartását, önértékelése javulását. Eredményeink rámutatnak a fantomfájdalommal társuló negatív érzelmek és a depresszív hangulat keletkezésének oksági összefüggésére, egymást erősítő kapcsolatára. Következtetések: A vizuális visszajelzés módszerével elért fájdalomcsökkenés megkönnyebbülést jelent a testi és lelki szenvedésből, a pszichés jóllét helyreállása pedig kivédheti a fájdalom fokozódását, a szenvedés élményének állandósulását.

 • Altschuler, E.L., & Hu, J. (2008). Mirror therapy in a patient with a fractured wrist and no active wrist extension. Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery, 42(2), 110—111.

 • Berlucchi, G., & Aglioti, S.M. (2010). The body in the brain revisited. Experimental Brain Research, 200(1), 25—35.

 • Bosco, M.A., Gallinati, J.L., & Clark, M.E. (2013). Conceptualizing and treating comorbid chronic pain and PTSD. Pain Research and Treatment, 2013, Article ID 174728.

 • Casale, R., Maini, M., Bettinardi, O., Labeeb, A., Rosati, V., Damiani, C., at al. (2013). Motor and sensory rehabilitation after lower limb amputation: state of art and perspective of change. Giornale Italiano diMedicina del Lavoro ed Ergonomia, 35(1), 51—60.

 • Chan, B.L., Witt, R., Charrow, A.P., Magee, A., Howard, R., Pasquina, P.F., at al. (2007). Mirror therapy for phantom limb pain. New England Journal of Medicine, 357(21), 2206—2207.

 • Ciaramella, A., Grosso, S., Poli, P., Gioia, A., Inghirami, S., Massimetti, G., at al. (2004). When pain is not fully explained by organic lesion: a psychiatric perspective on chronic pain patients. European Journal of Pain, 8(1), 13—22.

 • De Vignemont, F. (2010). Body schema and body image—Pros and cons. Neuropsychologia, 48(3), 669—680.

 • Dévai, M., & Sipos, M. (1986). A Tennessee énkép skála.Módszertani füzetek 36. Budapest: Országos Pedagógiai Intézet

 • Diers, M., Christmann, C., Koeppe, C., Ruf, M., & Flor, H. (2010). Mirrored, imagined and executed movements differentially activate sensorimotor cortex in amputees with and without phantom limb pain. Pain, 149(2), 296—304.

 • Flor, H. (2008). Maladaptive plasticity, memory for pain and phantom limb pain: Review and suggestions for new therapies. Expert Review of Neurotherapeutics, 8(5), 809—818.

 • Flor, H., Diers, M., Christmann, C., & Koeppe, C. (2006). Mirror illusions of phantom hand movements brain activity mapped by fMRI. NeuroImage, 31, S159.

 • Gatchel, R.J. (2005). Acute, chronic, and recurrent pain management. In R.J. Gatchel (Ed.), Clinical essentials of pain management (47—87). Washington: American Psychological Association

 • Gayman, M.D., Brown, R.L., & Cui, M. (2011). Depressive symptoms and bodily pain: The role of physical disability and social stress. Stress and Health, 27(1), 52—63.

 • Giummarra, M.J., Gibson, S.J., Georgiou-Karistianis, N., & Bradshaw, J.L. (2007). Central mechanisms in phantom limb perception: the past, present and future. Brain Research Reviews, 54(1), 219—232.

 • Goesling, J., Clauw, D.J., & Hassett, A.L. (2013). Pain and depression: An integrative review of neurobiological and psychological factors. Current Psychiatry Reports, 15(12), 1—8.

 • Hanakawa, T. (2012). Neural mechanisms underlying deafferentation pain: A hypothesis from a neuroimaging perspective. Journal of Orthopaedic Science, 17(3), 331—335.

 • Hsu, E., & Cohen, S.P. (2013). Postamputation pain: epidemiology, mechanisms, and treatment. Journal of Pain Research, 6(2), 121—136.

 • Kállai, J., Szolcsányi, T., & Hegedűs, G. (2013). A Műkéz Illúzió „Hozzám tartozik, de nem az enyém”. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(3), 457—474.

 • Kazemi, H., Ghassemi, S., Fereshtehnejad, S.M., Amini, A., Kolivand, P.H., & Doroudi, T. (2013). Anxiety and depression in patients with amputated limbs suffering from phantom pain: A comparative study with non-phantom chronic pain. International Journal of Preventive Medicine, 4(2), 218—225.

 • Kende, A. (2002). Testazonosság és identitás. A különböző testfelfogások szerepe az önelfogadásban. In M. Csabai, & F. Erős (szerk.), Test-beszédek (61—84). Animula, Budapest

 • Kim, S.Y., & Kim, Y.Y. (2012). Mirror therapy for phantom limb pain. The Korean Journal of Pain, 25(4), 272—274.

 • Kiss, P. (2008). Önértékelés, elégedettség és identitás. In A versenyképesség egyéni, társadalmi, intézményes feltételei. Kézirat (3—60). Budapest: NKFP

 • Le Feuvre, P., & Aldington, D. (2014). Know pain know gain: Proposing a treatment approach for phantom limb pain. Journal of the Royal Army Medical Corps, 160(1), 16—21.

 • MacIver, K., Lloyd, D.M., Kelly, S., Roberts, N., & Nurmikko, T. (2008). Phantom limb pain, cortical reorganization and the therapeutic effect of mental imagery. Brain, 131(8), 2181—2191.

 • Margalit, D., Heled, E., Berger, C., & Katzir, H. (2013). Phantom fighters: Coping mechanisms of amputee patients with phantom limb pain: A longitudinal study. Open Journal of Orthopedics, 3(7), 300—305.

 • Mayer, A., Kudar, K., Bretz, K., & Tihanyi, J. (2008). Body schema and body awareness of amputees. Prosthetics and Orthotics International, 32(3), 363—382.

 • Medina, J., & Coslett, H. (2010). From maps to form to space: Touch and the body schema. Neuropsychologia, 48(3), 645—654.

 • Meltzer, H., Bebbington, P., Brugha, T., McManus, S., Rai, D., Dennis, M.S., et al. (2012). Physical ill health, disability, dependence and depression: Results from the 2007 national survey of psychiatric morbidity among adults in England. Disability and Health Journal, 5(2), 102—110.

 • Morasco, B.J., Lovejoy, T.I., Lu, M., Turk, D.C., Lewis, L., & Dobscha, S.K. (2013). The relationship between PTSD and chronic pain: Mediating role of coping strategies and depression. Pain, 154(4), 609—616.

 • Moseley, G.L., & Brugger, P. (2009). Interdependence of movement and anatomy persists when amputees learn a physiologically impossible movement of their phantom limb. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(44), 18798—18802.

 • Moseley, G.L., Gallace, A., & Spence, C. (2008). Is mirror therapy all it is cracked up to be? Current evidence and future directions. Pain, 138(1), 7—10.

 • Pilling, J. (2003). A gyász lélektana. In J. Pilling (szerk.), Gyász (27—54). Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • Pincus, T., Santos, R., & Morley, S. (2007). Depressed cognitions in chronic pain patients are focused on health: Evidence from a sentence completion task. Pain, 130(1), 84—92.

 • Ramachandran, V.S. (2005). Plasticity and functional recovery in neurology. Clinical Medicine, 5(4), 368—373.

 • Ramachandran, V.S., & Altschuler, E.L. (2009). The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function. Brain, 132(7), 1693—1710.

 • Ramachandran, V.S., Brang, D., & McGeoch, P.D. (2010). Dynamic reorganization of referred sensations by movements of phantom limbs. Neuroreport, 21(10), 727—730.

 • Ramachandran, V.S., & Hirstein, W. (1998). The perception of phantom limbs. The DO Hebb lecture. Brain, 121(9), 1603—1630.

 • Ramachandran, V.S., & Rogers-Ramachandran, D. (1996). Synaesthesia in phantom limbs induced with mirrors. Proceedings of the Royal Society of London. Series B:Biological Sciences, 263(1369), 377—386.

 • Ramachandran, V.S., & Rogers-Ramachandran, D. (2000). Phantom limbs and neural plasticity. Archives of Neurology, 57(3), 317—320.

 • Ramachandran, V.S., & Rogers-Ramachandran, D. (2008). Sensations referred to a patient’s phantom arm from another subjects intact arm: perceptual correlates of mirror neurons. Medical Hypotheses, 70(6), 1233—1234.

 • Réthelyi, J. (2003). Krónikus fájdalom-problémák és a depressziós tünetegyüttes kapcsolatának epidemiológiai és klinikai vizsgálata. Doktori értlekezés. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • Richardson, C., Glenn, S., Horgan, M., & Nurmikko, T. (2007). A prospective study of factors associated with the presence of phantom limb pain six months after major lower limb amputation in patients with peripheral vascular disease. The Journal of Pain, 8(10), 793—801.

 • Riskó, Á. (2007). A test, a lélek és az életminőség. Reumahíradó, 3(1), 8—10.

 • Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press

 • Rózsa, S., Szádóczky, E., & Füredi, J. (2001). A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16(4), 379—397.

 • Schwoebel, J., & Coslett, H.B. (2005). Evidence for multiple, distinct representations of the human body. Journal of Cognitive Neuroscience, 17(4), 543—553.

 • Selles, R.W., Schreuders, T.A., & Stam, H.J. (2008). Mirror therapy in patients with causalgia (complex regional pain syndrome type II) following peripheral nerve injury: Two cases. Journal of Rehabilitation Medicine, 40(4), 312—314.

 • Simões, E.L., Bramati, I., Rodrigues, E., Franzoi, A., Moll, J., Lent, R., et al. (2012). Functional expansion of sensorimotor representation and structural reorganization of callosal connections in lower limb amputees. The Journal of Neuroscience, 32(9), 3211—3220.

 • Stamenov, M.I. (2005). Body schema, body image and mirror neurons. In H. De Prester, & V. Knockaert (Eds.), Body image and body schema (21—45). Amsterdam: John Benjamin Publishing Company

 • Sutyák, T. (2010). A test-test probléma. Magyar Filozófiai Szemle, 54(2), 10—32.

 • Sütbeyaz, S., Yavuzer, G., Sezer, N., & Koseoglu, B.F. (2007). Mirror therapy enhanches lower-extremity motor recovery and motor functioning after stroke: A randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 88(5), 555—559.

 • Sylvester, J., Donnell, N., Gray, S., Higgins, K., & Stalker, K. (2014). A survey of disabled children and young people’s views about their quality of life. Disability & Society, 29(5), 763—777.

 • Weeks, S.R., Anderson-Barnes, V.C., & Tsao, J.W. (2010). Phantom limb pain: Theories and therapies. The Neurologist, 16(5), 277—286.

 • Yavuzer, G., Selles, R., Sezer, N., Sütbeyaz, S., Bussmann, J.B., Köseoğlu, F., et al. (2008). Mirror therapy improves hand function in subacute stroke: A randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 89(3), 393—398.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 12 0 0
May 2021 6 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 6 0 0
Oct 2021 0 0 0