View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A Szülői Konfliktusok Észlelését Mérő Skála (Children’s Perception of Interparental Conflict Scale; CPIC) egy széles körben használt kérdőív, amely a szülői konfliktusok gyermekek által észlelt természetét és a gyermekeknek e konfliktusokra adott reakcióit vizsgálja. Cél: A kutatás célja a CPIC magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt. Módszer: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 127 szülő-gyermek pár vett részt. A gyermekek (átlagéletkor = 10,8 év; szórás = 1,05 év; terjedelem: 9—12 év) az alábbi kérdőíveket töltötték ki: CPIC, Vonásszorongás Skála, Gyermek Depresszió Kérdőív. A szülőkkel a Rövidített Házastársi Stressz Skálát vettük fel. Eredmények: A konfirmatív faktoranalízis nem támasztotta alá a CPIC elméleti, nyolcfaktoros faktorstruktúráját (χ2 (1052) = 1355,0, p<0,001; CFI = 0,892; TLI = 0,884; RMSEA = 0,048, RMSEA CI90: 0,040—0,055, p = 0,698). A Trianguláció alskála három tételének törlésével az illeszkedés elfogadhatóvá vált (χ2 (917) = 1113,4, p<0,001; CFI = 0,929; TLI = 0,924; RMSEA = 0,041, RMSEA CI90: 0,032—0,049, p = 0,960). A négyfaktoros alternatív elméleti modell szignifikánsan rosszabbul illeszkedett az adatokra, mint a nyolcfaktoros modell (Δχ2 = 66,5, Δdf = 22, p<0,001). A kérdőív alskáláinak belső megbízhatósága a Trianguláció alskála (Cronbach-alfa: 0,40) kivételével elfogadható (Cronbach-alfa: 0,63—0,81). A mérőeszköz konstruktumvaliditását támogatja, hogy az alskálák zöme a várakozásnak megfelelő irányú és erősségű lineáris kapcsolatot mutat a depresszióval, a vonásszorongással, valamint a szülő által észlelt házastársi stresszel. Következtetések: Az alacsony mintaelemszám ellenére összességében elmondhatjuk, hogy a CPIC magyar változatának pszichometriai mutatói megfelelőek. Javasoljuk a mérőeszköz hazai kutatásba történő bevezetését és további vizsgálatát.

 • Ács, P., Borsos, A., & Rétsági, E. (2010). A serdülőkorúak szubjektív életminőségének vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban. In „Tanulás—Tudás—Gazdasági sikerek”, avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Konferencia kiadvány (59—64). Győr: Széchenyi István Egyetem

 • Balog, P., Székely, A., Szabó, G., & Kopp, M. (2006). A rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 193—202.

 • Belsky, J., Steinberg, L., & Draper, P. (1991). Childhood experience, interpersonal development, and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization. Child development, 62(4), 647—670.

 • Bereczkei, T., & Csanaky, A. (2001). Stressful family environment, mortality, and child socialisation: Life-history strategies among adolescents and adults from unfavourable social circumstances. International Journal of Behavioral Development, 25(6), 501—508.

 • Bickham, N.L., & Fiese, B.H. (1997). Extension of the Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2), 246—250.

 • Brown, T.A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press

 • Byrne, B.M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. London: Lawrence Erlbaum Associates

 • Chisholm, J.S. (1993). Death, hope, and sex: Life-history theory and the development of reproductive strategies. Current anthropology, 34(1), 1—24.

 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences(Second edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum

 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155—159.

 • Cummings, E.M., & Davies, P.T. (2002). Effects of marital conflict on children: Recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(1), 31—63.

 • Cummings, E.M., Iannotti, R.J., & Zahn-Waxler, C. (1985). Influence of conflict between adults on the emotions and aggression of young children. Developmental Psychology, 21(3), 495—507.

 • Cummings, J.S., Pellegrini, D.S., Notarius, C.I., & Cummings, E.M. (1989). Children’s responses to angry adult behavior as a function of marital distress and history of interparent hostility. Child Development, 60(5), 1035—1043.

 • Draper, P., & Harpending, H. (1982). Father absence and reproductive strategy: An evolutionary perspective. Journal of Anthropological Research, 38(3), 255—273.

 • El-Sheikh, M., Harger, J., & Whitson, S.M. (2001). Exposure to interparental conflict and children’s adjustment and physical health: The moderating role of vagal tone. Childdevelopment, 72(6), 1617—1636.

 • Emery, R.E. (1989). Family violence. American Psychologist, 44(2), 321—328.

 • Emery, R.E., & O’Leary, K.D. (1982). Children’s perceptions of marital discord and behavior problems of boys and girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 10(1), 11—24.

 • Erikson, E.H. (2002). Gyermekkor és társadalom. Budapest: Osiris

 • Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219—239.

 • Földházi, E. (2009). Családszerkezet. Letöltve: 2011. 08. 23-án: http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/09foldhazi_csaladszerkezet.pdf

 • Goch, I. (1998). Entwicklung der Ungewissheitstoleranz. Die Bedeutung der familialen Socialization. Regensburg: Roderer

 • Godde, M., & Walper, S. (2001). The German short version of the Children‘s Perception of Interparental Conflict Scale. Diagnostica, 47(1), 18—26.

 • Graber, J.A., Brooks-Gunn, J., & Warren, M.P. (1995). The antecedents of menarcheal age: Heredity, family environment, and stressful life events. Child development, 66(2), 346—359.

 • Grych, J.H., & Fincham, F.D. (1990). Marital conflict and children’s adjustment: A cognitive-contextual framework. Psychological Bulletin, 108(2), 267—290.

 • Grych, J.H., Fincham, F.D., Jourlies E.N., & McDonald, R. (2000). Interparental conflict and child adjustment: Testing the mediational role of appraisals in the cognitive-contextual framework. Child Development, 71(6), 1648—1661.

 • Grych, J.H., Raynor, S.R., & Fosco, G.M. (2004). Family processes that shape the impact of interparental conflict on adolescents. Development and Psychopathology, 16(3), 649—665.

 • Grych, J.H., Seid, M., & Fincham, F.D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s perspective: The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale. Child Development, 63(3), 558—572.

 • Hajnal, Á. (1998). Családi krízisek és gyermekelhelyezési perek. Letöltve: 2011. 08. 23-án: http://www.vigilia.hu/1998/2/9802haj.html

 • Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research,11(2), 213—218.

 • Iraurgi, I., Martínez-Pampliega, A., Sanz, M., Cosgaya, L., Galíndez, E., & Muñoz, A. (2008). Escala de Conflicto Interparental desde la Perspectiva de los Hijos (CPIC): Estudio de validación de una versión abreviada de 36 ítems [Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC): Validation study of a short version of 36 items]. Revista Iberoamericana de Diagnóstico e Avaliação Psicológica, 1(25), 9—34.

 • Johnston, J.R., González, R., & Campbell, L.E.G. (1987). Ongoing postdivorce conflict and child disturbance. Journal of Abnormal Child Psychology, 15(4), 493—509.

 • Katz, L.F., & Gottman, J.M. (1993). Patterns of marital conflict predict children’s internalizing and externalizing behaviors. Developmental Psychology, 29(6), 940—950.

 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press

 • Kovacs, M. (1981). Rating scales to assess depression in school-aged children. Acta Paedapsychiatrica, 46(5—6), 305—315.

 • Lacinová, L., Michalčáková, R., & Ježek, S. (2009). Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazniku pro adolescenty [Children’s Perception of Interparental Conflict Scale: Czech version of the questionnaire on adolescents]. Československá Psychologie, 53(1), 68—83.

 • Lucas-Thompson, R.G., & Goldberg, W.A. (2011). Family relationships and children’s stress responses. Advances in Child Development and Behavior, 40(7), 243—299.

 • Lundberg, O. (1993). The impact of childhood living conditions on illness and mortality in adulthood. Social Science and Medicine, 36(8), 1047—1052.

 • McDonald, R., & Grych, J.H. (2006). Young children’s appraisals of interparental conflict: Measurement and links with adjustment problems. Journal of Family Psychology, 20(1), 88—99.

 • Mei, Z., & Zhongjian, M. (2006). The structure of junior high school students’ perception of interparental conflict. Psychological Science, 29(2), 454—456.

 • Minuchin, S., Baker, L., Rosman, B.L., Liebman, R., Milman, L., & Todd, T.C. (1975). A conceptual model of psychosomatic illness in children-family organization and family therapy. Archives of General Psychiatry, 32(8), 1031—1038.

 • Moura, O., dos Santos, R.A., Rocha, M., & Matos, P.M. (2010). Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC): Factor structure and invariance across adolescents and emerging adults. International Journal of Testing, 10(4), 364—382.

 • Muthén, L.K., & Muthén, B.O. (1998). Mplus user’s guide. (Fifth edition.) Los Angeles: Muthén & Muthén

 • Nigg, J.T., Nikolas, M., Miller, T., Burt, S.A., Klump, K.L., & von Eye, A. (2009). Factor structure of the Children’s Perception of Interparental Conflict Scale for studies of youths with externalizing behavior problems. Psychological Assessment, 21(3), 450—456.

 • Oh, K.J., Lee, S., & Park, S.H. (2011). The effects of marital conflict on Korean children‘s appraisal of conflict and psychological adjustment. Journal of Child and Family Studies, 20(4), 444—451.

 • Ong, A.D., Van Dulmen, M.H.M. (Eds., 2007). Oxford handbook of methods in positive psychology (Series in positive psychology). Oxford: Oxford University Press

 • Orth-Gomér, K., & Chesney, M.A. (1997). Social stress/strain and heart disease in women. In D.G. Julian, & N.K. Wenger (Eds.), Women and heart disease (407—420). London: Martin Dunitz Ltd.

 • Porter, B., & O’Leary, K.D. (1980). Marital discord and childhood behavior problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 8(3), 287—295.

 • Reese-Weber, M., & Hesson-McInnis, M. (2008). The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale: Comparing factor structures between developmental periods. Educational and Psychological Measurement, 68(6), 1008—1023.

 • Rózsa, S., Vetró, Á., V. Komlósi, A., Gádoros, J., Kő, N., & Csorba, J. (1999). A gyermek- és serdülőkori depresszió kérdőíves mérésének lehetősége a klinikai és normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján. Pszichológia, 19(4), 459—482.

 • Sallay, H. & Dalbert, C. (2002). Women’s perception of parenting: German-Hungarian comparison. Applied Psychology in Hungary, 3—4, 55—64.

 • Sandler, I.N., Wheeler, L.A., & Braver, S.L. (2013). Relations of parenting quality, interparental conflict, and overnights with mental health problems of children in divorcing families with high legal conflict. Journal of Family Psychology, 27, 915—924.

 • Sipos, K., & Sipos, M. (1979). A “State-Trait Anxiety Inventory for Children’’ (STAIC) standardizálása és validizálása magyar nyelven. Elméleti-Módszertani Tanulmányok 16. kötet. Budapest: MTA Pszichológiai Intézet

 • Snyder, D.K., Klein, M.A., Gdowski, C.L., Faulstich, C., & LaCombe, J. (1988). Generalized dysfunction in clinic and nonclinic families: A comparative analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 16(1), 97—109.

 • Spielberger, C.D. (1973). Manual for the Stait-Trait Anxiety Inventory for Children. Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • Susánszky, É., Konkolÿ Thege, B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247—255.

 • Turner, C.M., & Barrett, P.M. (1998). Adolescent adjustment to perceived marital conflict. Journal of Child and Family Studies, 7(4), 499—513.

 • Ulu, I.P., & Fisiloglu, H. (2004). A validity and reliability study of the Children’s Perception of Interparental Conflict Scale. Türk Psikoloji Yazilari, 7(14), 61—75.

 • Vairami, M., & Vorria, P. (2007). Interparental conflict and (pre)adolescent’s peer relationships. Hellenic Journal of Psychology, 4(3), 257—280.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 18 0 0
Aug 2021 12 0 0
Sep 2021 3 1 1
Oct 2021 5 1 0
Nov 2021 6 0 0
Dec 2021 4 0 0