View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Budapesti Corvinus Egyetem Biometria és Agrárinformatika Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: Az 1984-ben Sabatelli által kifejlesztett, egydimenziósnak gondolt Házassági Összehasonlítási Szint Index (Marital Comparison Level Index, MCLI) a sokat kritizált párkapcsolati elégedettségre vonatkozó korábbi mérőeszközök alternatívájaként jelent meg. Az MCLI használatával nyert eredmények áttekintése felveti annak többdimenziós lehetőségét, illetve magyarországi adaptálhatóságának kérdését. Cél: Tanulmányunkban bemutatjuk az MCLI magyar változatának (MCLI-H) belső struktúráját, valamint javaslatot teszünk a mérőeszköz rövidített változatára. Módszer: Egy diádikus kutatás adatain (N = 175 pár) első lépésként faktorelemzést végeztünk az MCLI-H tételeinek bevonásával, majd az alskálák megbízhatóságát Cronbach-féle alfákkal teszteltük. A két faktor szociodemográfiai háttérváltozókkal való kapcsolatát lineáris regresszióval vizsgáltuk, végül a mérőeszköz validitását egy egytételes kapcsolati elégedettség kérdéssel való korrelációval mértük. Eredmények: A faktorelemzés során a párkapcsolati elégedettségnek két dimenziója jelent meg: az egymással való kapcsolat, valamint a külső tényezők és azok hatásai. A faktorstruktúra nemenként külön vizsgálva stabilnak bizonyult. Az MCLI-H újonnan kialakított alskáláinak megbízhatósági mutatói (Cronbach alfa 0,87 és 0,97 között) és validitásának jellemzői megfelelőek. Következtetések: Eredményeink azt jelzik, hogy az MCLI-H és rövidített változata is alkalmas a párkapcsolati elégedettségnek és annak két dimenziójának vizsgálatára.

 • Bartle-Haring, S.J., & Sabatelli, R. (1998). An intergenerational examination of patterns of individual and family adjustment. Journal of Marriage and the Family, 60(4), 903—911.

 • Fincham, F.D., & Bradbury, T.N. (1987). The assessment of marital quality — a reevaluation. Journal of Marriage and the Family, 49(4), 797—809.

 • Gavazzi, S.M., McKenry, P.C., Jacobson, J.A., Julian, T.W., & Lohman, B. (2000). Modeling the effects of expressed emotion, psychiatric symptomology, and marital quality levels on male and female verbal aggression. Journal of Marriage and the Family, 62(3), 669—682.

 • Gödri, I. (2001). A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása — Elméleti támpontok és mérési lehetőségek. Budapest: KSH-NKI.

 • Hock, E., Schirtzinger, M.B., & Lutz, W. (1992). Dimensions of family relationships associated with depressive symptomatology in mothers of young-children. Psychology of Women Quarterly, 16(2), 229—241.

 • Holman, T.B., Larson, J.H., & Harmer, S.L. (1994). The development and predictive validity of a new premarital assessment instrument: The Preparation for Marriage Questionnaire. Family Relations, 43(1), 46—52.

 • Lewis, R.A., & Spanier, G.B. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. In W.R. Burr, R. Hill, F.I. Nye, & I.L. Reiss (Eds.), Contemporary theories about the family (Vol. 1, 268—294). New York: Free Press

 • Lively, E.L. (1969). Toward concept clarification: The case of marital interaction. Journal of Marriage and the Family, 31(1), 108—114.

 • Martos, T., Sallay, V., Szabó, T., Lakatos, Cs., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 15, 245—258.

 • Nock, S.L. (1995). A comparison of marriages and cohabiting relationships. Journal of Family Issues, 16(1), 53—76.

 • Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22(2), 144—167.

 • Sabatelli, R.M. (1984). The Marital Comparison Level Index: A measure for assessing outcomes relative to expectations. Journal of Marriage and the Family, 46(3), 651—662.

 • Sabatelli, R.M. & Bartle-Haring, S. (2003). Family-of-origin experiences and adjustment in married couples. Journal of Marriage and Family, 65(1), 159—169.

 • Sabatelli, R.M., Meth, R L., & Gavazzi, S.M. (1988). Factors mediating the adjustment to involuntary childlessness. Family Relations, 37(3), 338—343.

 • Shafer, K., Jensen, T.M., & Larson, J.H. (2014). Relationship effort, satisfaction, and stability: Differences across union type. Journal of Marital & Family Therapy, 40(2), 212—232.

 • Shek, D.T.L., Lam, M.C., Tsoi, K.W., & Lam, C.M. (1993). Psychometric properties of the Chinese version of the Kansas Marital Satisfaction Scale. Social Behavior and Personality, 21(3), 241—249.

 • Spanier, G.B, & Cole, C.L. (1976). Toward clarification and investigation of marital adjustment. International Journal of Sociology of the Family, 6(1), 121—146.

 • Terman, L.M., & Buttenwieser, P. (1935). Personality factors in marital compatibility. The Journal of Social Psychology, 6(2), 143—171.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 4 1 1
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 3 0 0
Dec 2021 0 0 0