View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet 1085 Budapest Üllői út 26.
 • 2 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A Hendrick (1988) által kidolgozott Kapcsolati Elégedettség Skálát (Relationship Assessment Scale, RAS) gyakran, változatos kutatási területeken alkalmazzák a párkapcsolati elégedettség mérésére. Cél: A tanulmányban bemutatjuk a kérdőív magyar változatát (RAS-H) és értékeljük annak pszichometriai jellemzőit. Módszer: Az elemzés 270 házas-, illetve együtt élő pár (átlagéletkor férfiaknál 39,8 ± 10,5, nőknél 37,6 ± 9,9 év) keresztmetszeti, kérdőíves adatfelvételén alapul. A részletes szociodemográfiai adatok és a RAS-H felvétele mellett a válaszadó párok kitöltötték az Élettel való Elégedettség Skálát (SWLS-H), a Rosenberg Önértékelés Skálát (RSES-H), az Élet Értelme Kérdőívet (MLQ-H) és mértük a szubjektív egészségi állapotot is. Eredmények: A mérőeszköz hét tétele a konfirmatív faktorelemzés alapján mindkét nemnél egy faktorba tartozik, az így képzett skála belső konzisztenciája (Cronbach-alfa férfiaknál = 0,843, nőknél = 0,897) és teszt—reteszt megbízhatósága (r = 0,90) kiváló. A kapcsolati elégedettség mértéke nagyrészt független volt a szociodemográfiai jellemzőktől, viszont mindkét nemnél pozitívan függött össze a szexuális elégedettséggel (r = 0,425 és 0,492), illetve a lelki egészség más mutatóival, így az élettel való elégedettséggel, az élet értelmességével és az önértékeléssel (r = 0,207 és 0,470 között), nőknél pedig az élettel való elégedettség többi jellemzőktől — így az élet értelmességétől és az önértékeléstől — független prediktorának is bizonyult (béta = 0,294). Következtetések: A RAS-H az elemzések alapján a párkapcsolati elégedettség megbízható és érvényes mérőeszköze.

 • Balog, P. (2008). A házastársi/élettársi kapcsolat szerepe az esélyteremtésben. In M. Kopp (szerk.), Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (240—249). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Campbell, S.B., & Renshaw, K.D. (2013). PTSD symptoms, disclosure, and relationship distress: Explorations of mediation and associations over time. Journal of Anxiety Disorders, 27(5), 494—502.

 • Cassepp-Borges, V., & Pasquali, L. (2011). Características psicométricas da Relationship Assessment Scale [Relationship Assessment Scale’s psychometric characteristics]. Psico-USF, 16(3), 255—264.

 • Dinkel, A., & Balck, F. (2005). An evaluation of the German Relationship Assessment Scale. Swiss Journal of Psychology, 64(4), 259—263.

 • Dew, J. (2011). The association between consumer debt and the likelihood of divorce. Journal of Family Economic Issues, 32, 554—564.

 • Dyrenforth, P.S., Kashy, D.A., Donnellan, M.B., & Lucas, R.E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: The relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 690—702.

 • Fletcher, G.J.O., Simpson, J.A., Campbell, L., & Overall, N.C. (2013). The science of intimate relationships. Cambridge: Wiley-Blackwell

 • Funk, J.L., & Rogge, R.D. (2007). Testing the ruler with Item Response Theory: Increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index. Journal of Family Psychology, 21(4), 572—583.

 • Garos, S., Kluck, A., & Aronoff, D. (2007). Prostate cancer patients and their partners: Differences in satisfaction indices and psychological variables. Journal of Sexual Medicine, 4, 1394—1403.

 • Graham, J.M., Diebels, K.J., & Barnow, Z.B. (2011). The reliability of relationship satisfaction: A reliability generalization meta-analysis. Journal of Family Psychology, 25(1), 39—48.

 • Hassebrauck, M. (1991). ZIP — A scale for assessment of satisfaction in close relationship. Zeitschrift Fur Sozialpsychologie, 22(4), 256—259.

 • Hendrick, S.S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and Family, 50(1), 93—98.

 • Hendrick, S.S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The Relationship Assessment Scale. Journal of Social and Personal Relationships, 15(1), 137—142.

 • Howard, J.R., O’Neill, S., & Travers, C. (2006). Factors affecting sexuality in older Australian women: Sexual interest, sexual arousal, relationships and sexual distress in older Australian women. Climacteric, 9(5), 355—367.

 • Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1—55.

 • Marcus, D.A., Richards, K.L., Chambers, J.F., & Bhowmick, A. (2013). Fibromyalgia family and relationship impact exploratory survey. Musculoskeletal Care, 11(3), 125—134.

 • Martos, T., & Konkolÿ Thege, B. (2012). Aki keres, és aki talál — az élet értelmessége keresésének és megélésének mérése az Élet Értelme Kérdőív magyar változatával. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 125—149.

 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15, 289—303.

 • Naeem, F., Irfan, M., Zaidi, Q.A., Kingdon, D., & Ayub, M. (2008). Angry wives, abusive husbands: Relationship between domestic violence and psychosocial variables. Womens Health Issues, 18, 453—462.

 • Ngazimbi, E.E., Daire, A.P., Soto, D., Carlson, R.G., & Munyon, M.D. (2013). Marital expectations and marital satisfaction between African immigrant and United States born married couples. Journal of Psychology in Africa, 23(2), 317—321.

 • Rask, M., Malm, D., Kristofferzon, M.L., Roxberg, A., Svedberg, P., Arenhall, E., et al. (2010). Validity and reliability of a Swedish version of the Relationship Assessment Scale (RAS): A pilot study. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 20(1), 16—21.

 • Renshaw, K.D., McKnight, P., Caska, C.M., & Blais, R.K. (2011). The utility of the Relationship Assessment Scale in multiple types of relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 28, 435—447.

 • Sallay, V., Martos, T., Földvári, M., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). A Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15, 259—275.

 • Sophia, E.C., Tavares, H., Berti, M.P., Pereira, A.P., Lorena, A., Mello, C., et al. (2009). Pathological love: Impulsivity, personality, and romantic relationship. CNS Spectrums, 14(5), 268—274.

 • White, J.K., Hendrick, S.S., & Hendrick, C. (2004). Big Five personality variables and relationship constructs. Personality and Individual Differences, 37, 1519—1530.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.

Subscribers can access the electronic version of every printed article.