View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Egyetem Pszichológiai Intézet 1037 Budapest Bécsi út 324.
 • 2 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A pozitív élmények átélése során megjelenő érzéseinket különböző módokon dolgozhatjuk fel. Különbséget tehetünk az élmények intenzitását növelő és csökkentő reakciók között. Cél: Tanulmányunkban bemutatjuk a Rövidített Pozitív Élmények Feldolgozási Módjai Skála magyar változatának (WOSC-H) reliabilitás- és validitásvizsgálatát. A kérdőív azokat a kognitív és viselkedéses reakciókat vizsgálja, amelyeket pozitív élmények átélése közben adhatunk. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálatunkban 596 fő (296 férfi, 300 nő) töltötte ki a kérdőívcsomagot. A skála validitásának vizsgálatára a boldogsággal kapcsolatos orientáció, az élettel való elégedettség, illetve a vitalitás mérőeszközeit alkalmaztuk. Eredmények: A skála főkomponens-elemzése két komponens jelenlétét mutatta: a pozitív élményekbe Bevonódó, illetve a pozitív élményektől Eltávolodó élményfeldolgozást. A kérdőív megfelelő reliabilitású, azonban a kétkomponensű modell illeszkedési mutatói csak közepes szintűek. Az egyes faktorok az elvárt irányú összefüggést mutatták a validálóskálákkal. Következtetések: Összességében a skála a pozitív élményekre adott reakciók megbízható és valid mérőeszközének bizonyult.

 • Bryant, F.B. (1989). A four-factor model of perceived control: Avoiding, coping, obtaining, and savoring. Journal of Personality, 57(4), 773—797.

 • Bryant, F.B. (2003). Savoring Beliefs Inventory (SBI): A scale for measuring beliefs about savoring. Journal of Mental Health, 12(2), 175—196.

 • Bryant, F.B., Chadwick, E.D., & Kluwe, K. (2011). Understanding the processes that regulate positive emotional experience: Unsolved problems and future directions for theory and research on savoring. International Journal of Wellbeing, 1(1), 107—126.

 • Bryant, F.B., Ericksen, C.L., & DeHoek, A. (2008). Savoring. In S.J. Lopez (Ed.), Encyclopedia of positive psychology (857—859). New York: Wiley/Blackwell

 • Bryant, F.B., & Veroff, J. (2007). Savoring: A new model of positive experience. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

 • Chadwick, E.D. (2012). The structure of adolescent and adult savoring and its relationship to feeling good and functioning well. Doctoral dissertation. Wellington: Victoria University of Wellington

 • Chadwick, E.D., & Jose, P.E. (2010). Savoring: A path to greater well-being in adolescence. Paper presented at the 5th European Conference on Positive Psychology, 23—26 June, Copenhagen, Denmark

 • Chia-Wu, L., Shu-Ling, C., & Ruei-Yang, W. (2011). Savouring and perceived job performance in positive psychology: Moderating role of positive affectivity. Asian Journal of Social Psychology, 14, 165—175.

 • Diener, E., Emmons, E.R., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71—75.

 • Dua, J.K. (1994). Comparative predictive value of attributional style, negative affect, and positive affect in predicting self-reported physical health and psychological health. Journal of Psychosomatic Research, 38, 669—680.

 • Eysenck, E.H., & Eysenck, S.B.G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire. London: Hodder and Stoughton

 • Eysenck, S.B.G., & Matolcsi, Á. (1984). Az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (EPQ) magyar változata: a magyar és az angol felnőttek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia, 4, 231—240.

 • Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. American Psychologist, 56(3), 218—226.

 • Hayes, S.C., Strosahl, K.D., Wilson, K.D. (2003). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: The Guilford Press

 • Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1—55.

 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15, 289—303.

 • Middleton, R.A., & Byrd, E.K. (1996). Psychosocial factors and hospital readmission status of older persons with cardiovascular disease. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 27, 3—10.

 • Peterson, C., Park, N., & Seligman, M.E.P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies 6, 25—41.

 • Quoidbach, J., Berry, E.V., Hansenne, M., & Mikolajczak, M. (2010). Positive emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies. Personality and Individual Differences, 49, 368—373.

 • Szondy, M., & Martos, T. (2014). A boldogság három arca: a Boldogság Orientáció Skála magyar változatának validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15, 229—243.

 • Wood, J.V., Heimpel, S.A., & Michela, J.L. (2003). Savoring versus dampening: Self-esteem differences in regulating positive affect. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 566—580.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 9 0 0
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 26 1 0
Dec 2020 1 1 1
Jan 2021 4 0 0