View More View Less
 • 1 ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 1117 Budapest Bogdánfy Ödön u. 10.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A testi tudatosság különböző aspektusainak mérésére számos, különböző koncepció alapján megszerkesztett kérdőív szolgál. Cél: A vizsgálat célja a nem patológiás és nem érzelmekkel kapcsolatos testi folyamatok észlelésének mérését szolgáló Testi Tudatosság Kérdőív (Body Awareness Questionnaire, BAQ) magyar verziójának elkészítése, valamint pszichometriai értékelése volt. Módszerek: A validálásra használt kérdőívcsomagot egy rendszeresen jógázó felnőttekből álló (N = 140; 16,4% férfi, átlagéletkor = 32,1 év, szórás = 8,65), valamint egy fiatal felnőttekből álló (N = 227; 32,2% férfi, átlagéletkor = 26,4 év, szórás = 9,72) csoport töltötte ki. Eredmények: A 17-tételesre rövidített kérdőív mindkét mintán jó (0,80 feletti) belső konzisztenciával bírt, míg a megerősítő faktorelemzés (egyfaktoros struktúrát feltételezve) még elfogadható illeszkedést mutatott (CMIN/df = 2,679; p < 0,001; RMSEA = 0,068 [0,062—0,074]; pClose < 0,001). A jógázó minta átlagpontszáma a kor és a nem kontrollálását követően is szignifikánsan magasabb volt a kontrollénál [88,94; szórás = 16,15 vs. 77,90; szórás = 15,35; F(1,363) = 29,376; p < 0,001], s a pontszám gyengén korrelált mind a jógagyakorlás heti gyakoriságával (Kendall tau_b = 0,13; p < 0,05), mind a gyakorlás megkezdése óta eltelt idővel (Kendall tau_b = 0,17; p < 0,01). A kérdőív mindkét mintán erős (kontroll: r = 0,59 vs. jógás: 0,70; p < 0,001) korrelációt mutatott a Testi Abszorpció Kérdőívvel, közepes mértékű együttjárást a Személyes Testi Tudatosság Skálával (Kendall tau_b = 0,26 és 0,29; p < 0,001) és a pozitív affektivitással (r = 0,27 és 0,36; p < 0,001). A Tudatos Jelenlét Skálán elért pontszámmal való kapcsolat gyenge, illetve közepes erősségű volt a két mintán (r = 0,18; p < 0,01 és 0,38; p < 0,001). Következtetések: A vizsgálat eredményei összességében a Testi Tudatosság Kérdőív magyar verziójának (BAQ-H) érvényességét és megbízhatóságát támasztják alá.

 • Ádám, Gy. (1998). Visceral perception: Understanding internal cognition. New York: Plenum Press

 • Ádám, Gy. (2004). A rejtőzködő elme. Budapest: Vince Kiadó

 • Ainley, V., & Tsakiris, M. (2013). Body conscious? Interoceptive awareness, measured by heartbeat perception, is negatively correlated with self-objectification. PLoS ONE, 8(2), e55568.

 • Bakal, D. (1999). Minding the body: Clinical uses of somatic awareness. New York: The Guilford Press

 • Bárdos, Gy. (1989). Behavioral consequences of intestinal distention: Aversivity and discomfort. Physiology & Behavior, 45(1), 79—85.

 • Bárdos, Gy. (2003). Pszichovegetatív kölcsönhatások. Viselkedés-élettan 1. Budapest: Scolar Kft.

 • Barr, M., Pennebaker, J.W., & Watson, D. (1988). Improving blood pressure estimation through internal and environmental feedback. Psychosomatic Medicine, 50(1), 37—45.

 • Barsky, A.J., Brener, J., Coeytaux, R.R., & Cleary, P.D. (1995). Accurate awareness of heartbeat in hypochondriacal and non-hypochondriacal patients. Journal of Psychosomatic Research, 39(4), 489—497.

 • Barsky, A.J., Cleary, P.D., Brener, J., & Ruskin, J.N. (1993). The perception of cardiac activity in medical outpatients. Cardiology, 83(5—6), 304—315.

 • Baumann, L.J., & Leventhal, H. (1985). I can tell when my blood pressure is up, can’t I? Health Psychology, 4(3), 203—218.

 • Bechara, A., & Naqvi, N. (2004). Listening to your heart: Interoceptive awareness as a gateway to feeling. Nature Neuroscience, 7(2), 102—103.

 • Brani, O., Hefferon, K., Lomas, T., Ivtzan, I., & Painter, J. (2014). The impact of body awareness on subjective wellbeing: The role of mindfulness. International Body Psychotherapy Journal, 13(1), 95—107.

 • Brown, K.W., & Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822—848.

 • Brown, R.J. (2006). Medically unexplained symptoms: A new model. Psychiatry, 5, 43—47.

 • Cameron, O.G. (2002). Visceral sensory neuroscience. Interoception. New York: Oxford University Press

 • Critchley, H.D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A., & Dolan, R.J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189—195.

 • Damasio, A. (1994). Descartes’s error: Emotion, reason, and the human brain. New York: Penguin Books

 • Damasio, A. (2003). Mental self: The person within. Nature, 423(6937), 227.

 • Damasio, A. (2010). Self comes to mind: Constructing the conscious brain. New York: Pantheon

 • Daubenmier, J.J. (2005). The relationship of yoga, body awareness, and body responsiveness to self-objectification and disordered eating. Psychology of Women Quarterly, 29(2), 207—219.

 • Dömötör, Z., Szemerszky, R., & Köteles, F. (in press). Subjective and objective effects of coffee consumption — caffeine or expectations? Acta Physiologica Hungarica

 • Emanuelsen, L., Drew, R., & Köteles, F. (in press). Interoceptive sensitivity, body image dissatisfaction, and body awareness in healthy individuals. Scandinavian Journal of Psychology

 • Fairclough, S.H., & Goodwin, L. (2007). The effect of psychological stress and relaxation on interoceptive accuracy: Implications for symptom perception. Journal of Psychosomatic Research, 62(3), 289—295.

 • Gyollai, Á., Simor, P., Köteles, F., & Demetrovics, Zs. (2011). The psychometric properties of the Hungarian version of the original and short form of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Neuropsychopharmacologia Hungarica, 13(2), 73—79.

 • Impett, E.A., Daubenmier, J.J., & Hirschman, A.L. (2006). Minding the body: Yoga, embodiment, and well-being. Sexuality Research & Social Policy, 3(4), 39—48.

 • Kenny, D.A. (2014). SEM: Fit. Letöltve: 2014.10.24-én: http://davidakenny.net/cm/fit.htm

 • Köteles, F., Gémes, H., Papp, G., Túróczi, P., Pásztor, A., Freyler, A., et al. (2009). A Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (SSAS) magyar változatának validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(4), 321—335.

 • Köteles, F., Simor, P., & Tolnai, N. (2012). A Testi Abszorpció Skála magyar változatának pszichometriai értékelése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(4), 375—395.

 • Landsman-Dijkstra, J.J.A., van Wijck, R., & Groothoff, J.W. (2006). The long-term lasting effectiveness on self-efficacy, attribution style, expression of emotions and quality of life of a body awareness program for chronic a-specific psychosomatic symptoms. Patient Education and Counseling, 60(1), 66—79.

 • Mehling, W.E., Gopisetty, V., Daubenmier, J., Price, C.J., Hecht, F.M., & Stewart, A. (2009). Body awareness: Construct and self-report measures. PLoS ONE, 4(5), e5614.

 • Miller, L.C., Murphy, R., & Buss, A.H. (1981). Consciousness of body: Private and public. Journal of Personality and Social Psychology, 41(2), 397—406.

 • Pennebaker, J.W. (1982). The psychology of physical symptoms. New York: Springer

 • Pennebaker, J.W., & Watson, D. (1988). Blood pressure estimation and beliefs among normotensives and hypertensives. Health Psychology, 7(4), 309—328.

 • Pollatos, O., Kirsch, W., & Schandry, R. (2005). On the relationship between interoceptive awareness, emotional experience, and brain processes. Cognitive Brain Research, 25(3), 948—962.

 • Rózsa, S. (2009). A mindennapos testi tünetek pszichológiája és mérésének módszertana. Disszertáció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

 • Rózsa, S., & Kő, N. (2007). A mindennapos testi problémák tünetpercepciós modellje. In Zs. Demetrovics, & Gy. Kökönyei (szerk.), Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig (111—133). Budapest: Trefort Kiadó

 • Rózsa, S., Kő, N., Krekó, K., Unoka, Zs., Csorba, B., Fecskó, E., et al. (2008). A mindennapos testi tünetek attribúciója: a Tünetinterpretáció Kérdőív hazai adaptációja. Pszichológia, 28(1), 53—80.

 • Schwarzer, R., & Wicklund, R.A. (Eds., 1991). Anxiety and self-focused attention. Chur: Harwood Academic Publishers GmbH

 • Shields, S. A., Mallory, M.E., & Simon, A. (1989). The Body Awareness Questionnaire: Reliability and validity. Journal of Personality Assessment, 53(4), 802—815.

 • Simor, P., Petke, Z., & Köteles, F. (2013). Measuring pre-reflexive consciousness: The Hungarian validation of the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Learning & Perception, 5(s2), 17—29.

 • S. Nagy, Z., & Olasz, K. (2010). Az önértékelés és a szenzomotoros testséma kapcsolatának értelmezése az éntudat kialakulásának fényében. Alkalmazott Pszichológia, 12(3—4), 69—86.

 • Steptoe, A., & Noll, A. (1997). The perception of bodily sensations, with special reference to hypochondriasis. Behaviour Research and Therapy, 35(10), 901—910.

 • Tihanyi, T.B., Sági, A., Csala, B., Tolnai, N., & Köteles, F. (in press). Body awareness, mindfulness, and affect: Does the kind of physical activity makes a difference? European Journal of Mental Health

 • Walker, D. (2003). JMASM9: Converting Kendall’s tau for correlational or meta-analytic analyses. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 2(2), 525—530.

 • Watson, D., Clark, L.A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063—1070.

 • Wiens, S. (2005). Interoception in emotional experience. Current Opinion in Neurology, 18(4), 442—447.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 9 0 0
Sep 2021 2 4 4
Oct 2021 5 0 0
Nov 2021 5 0 0
Dec 2021 15 0 0
Jan 2022 1 1 1
Feb 2022 0 0 0