View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér: A felnőttkori káros szenvedélyek kezdete a serdülőkorra vezethető vissza, kiemelten fontos tehát ezen korcsoport rizikómagatartásának mélyebb megismerése és megértése. Cél: Társas és egyéni pszichológiai tényezők és a rizikómagatartás (dohányzás és alkoholfogyasztás) közötti összefüggés vizsgálata a középiskolások körében. Módszerek: A vizsgálatban három debreceni középiskola, az intézményeken belül összesen 22 osztály vett részt. A mintába került intézményeket és osztályokat véletlenszerűen választottuk ki. Összesen 501 diák (34% fiú, 66% lány; átlagéletkor: 16,37 év) lekérdezésére került sor. A lekérdezésre a tanórák keretében került sor, az önkéntes és anonim volt. Az egyéni pszichológiai változók közül a pszichoszomatikus tüneteket, szégyenlősséget, magányosságérzetet, önértékelést, kötődés iránti vágyat és versengésre való hajlamot vontuk be a vizsgálatba. Vizsgáltuk még az egyéni, valamint a legjobb barát és a kortársak alkohol- és cigarettafogyasztását mint társas változókat. Eredmények: Eredményeink alapján (1) a fiatalok rizikómagatartását elsősorban a társas változók befolyásolják, (2) az egyéni pszichológiai változók közül a pszichoszomatikus tünetek gyakorisága, a magas önértékelés és versengési hajlam nagyobb, míg a magányosságérzet és szégyenlősség a dohányzás és alkoholfogyasztás kisebb esélyével függött össze. Következtetések: Az egészségfejlesztés nem működhet hatékonyan a teljes közösség bevonása nélkül. Egy, a káros szenvedélyeket támogató kortárs csoportban a mentális jóllét bizonyos összetevői kockázati tényezőként jelenhetnek meg. Fontos, hogy a prevenciós munka hangsúlyt helyezzen a közösség normarendszerére.

 • Barbosa Filho, V.C., Campos, W., & Lopes Ada, S. (2012). Prevalence of alcohol and tobacco use among Brazilian adolescents: A systematic review. Revista de Saude Publica, 46(5), 901—917.

 • Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Krueger, J.I., & Vohs, K.D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1—44.

 • Beal, A.C., Ausiello, J., & Perrin, J.M. (2001). Social influences on health-risk behaviors among minority middle school students. Journal of Adolescent Health, 28(6), 474—480.

 • Bowker, J.C., & Raja, R. (2011). Social withdrawal subtypes during early adolescence in India. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(2), 201—212.

 • Brook, D.W., Rubenstone, E., Zhang, C., Morojele, N.K., & Brook, J.S. (2011). Environmental stressors, low well-being, smoking, and alcohol use among South African adolescents. Social Science & Medicine, 72(9), 1447—1453.

 • Caballero-Hidalgo, A., González, B., Pinilla, J., & Barber, P. (2005). Factores predictores del inicio y consolidación del consumo de tabaco en adolescentes. Gaceta Sanitaria, 19(6), 440—447.

 • Carvalho, P.D., Barros, M.V., Lima, R.A., Santos, C.M., & Mélo, E.N. (2011). Condutas de risco á saúde e indicadores de estresse psicossocial em adolescentes estudantes do Ensino Médio. Cadernos de Saúde Pública, 27(11), 2095—2105.

 • Christopherson, T.M., & Conner, B.T. (2012). Mediation of late adolescent health-risk behaviors and gender influences. Public Health Nursing, 29(6), 510—524.

 • Cruz, J.E., Emery, R.E., & Turkheimer, E. (2012). Peer network drinking predicts increased alcohol use from adolescence to early adulthood after controlling for genetic and shared environmental selection. Developmental Psychology, 48(5), 1390—1402.

 • Csóka, Sz., Szabó, G., Sáfrány, E., Rochlitz, R., & Bódizs, R. (2007). Kísérlet a felnőttkori kötődés mérésére — a kapcsolati kérdőív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata. Pszichológia, 27(4), 333—355.

 • Ellis, W.E., & Wolfe, D.A. (2009). Understanding the association between maltreatment history and adolescent risk behavior by examining popularity motivations and peer group control. Journal of Youth and Adolescence, 38(9), 1253—1263.

 • Fothergill, K.E., & Ensminger, M.E. (2006). Childhood and adolescent antecedents of drug and alcohol problems: A longitudinal study. Drug and Alcohol Dependence, 82(1), 61—76.

 • Gajewski, J., & Małkowska-Szkutnik, A. (2012). Family and peer factors related to alcohol abuse and smoking by 15-year-old youth. Medycyna Wieku Rozwojowego, 16(4), 322—328.

 • Grills, A.E., & Ollendick, T.H. (2002). Peer victimization, global self-worth, and anxiety in middle school children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 31(1), 59—68.

 • Halmai, R., & Németh, Á. (2011a). Alkoholfogyasztási szokások. In Á. Németh, & A. Költő (szerk.), Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 (40—46). Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Halmai, R., & Németh, Á. (2011b). Dohányzási szokások. In Á. Németh, & A. Költő (szerk.), Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 (35—39). Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Harris, P.B., & Houston, J.M. (2010). A reliability analysis of the revised competitiveness index. Psychological Reports, 106(3), 870—874.

 • Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., et al. (2012). The 2011 ESPAD report: Substance use among students in 36 European countries. Stockholm: CAN

 • Johnson, C.C., Hunter, S.M., Amos, C.I., Elder, S.T., & Berenson, G.S. (1989). Cigarette smoking, alcohol, and oral contraceptive use by type A adolescent—the Bogalusa Heart Study. Journal of Behavioral Medicine, 12(1), 13-24.

 • Johnson, R.A., & Hoffmann, J.P. (2000). Adolescent cigarette smoking in U.S. racial/ethnic subgroups: Findings from the National Education Longitudinal Study. Journal of Health and Social Behavior, 41, 392—407.

 • Jonah, B.A., Thiessen, R., & Au-Yeung, E. (2001). Sensation seeking, risky driving and behavioral adaptation. Accident, Analysis and Prevention, 33(5), 679—684.

 • Jung, M., & Chung, D. (2013). Evidence of social contextual effects on adolescent smoking in South Korea. Asia-Pacific Journal of Public Health, 25(3), 260—270.

 • Karimy, M., Niknami, S., Heidarnia, A.R., Hajizadeh, E., & Shamsi, M. (2013). Refusal self efficacy, self esteem, smoking refusal skills and water pipe (Hookah) smoking among Iranian male adolescents. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(12), 7283—7288.

 • Kaufman, A.R., & Augustson, E.M. (2008). Predictors of regular cigarette smoking among adolescent females: Does body image matter? Nicotine & Tobacco Research, 10(8), 1301—1309.

 • Kavas, A.B. (2009). Self-esteem and health-risk behaviors among Turkish late adolescents. Adolescence, 44(173), 187—198.

 • Kézdi, G., & Surányi, É. (2008). Egy integrációs program hatása a tanulók fejlődésére. Educatio, 4, 467—479.

 • Kim, Y. (2011). Adolescents’ health behaviours and its associations with psychological variables. Central European Journal of Public Health, 19(4), 205—209.

 • Kislitsyna, O., Stickley, A., Gilmore, A., & McKee, M. (2010). The social determinants of adolescent smoking in Russia in 2004. International Journal of Public Health, 55(6), 619—626.

 • Kiuru, N., Burk, W.J., Laursen, B., Salmela-Aro, K., & Nurmi, J. (2010). Pressure to drink but not to smoke: Disentangling selection and socialization in adolescent peer networks and peer groups. Journal of Adolescence, 33, 801—812.

 • Kovacsics, L., Sebestyén, E., & Németh, Á. (2007). Dohányzási szokások. In Á. Németh (szerk.), Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja (75—80). Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Költő, A., & Kökönyei, G. (2011). Szubjektív jóllét. In Á. Németh & A. Költő (szerk.), Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 (67—76). Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet.

 • KSH (2014). Táblák (STADAT) — Idősoros éves adatok — Oktatás. Letöltve: 2014.09.28-án: http://www.ksh.hu/stadat_eves_2_6

 • Leary, M.R., Kelly, K.M., Cottrell, C.A., & Schreindorfer, L.S. (2013). Construct validity of the need to belong scale: Mapping the nomological network. Journal of Personality Assessment, 95(6), 610—624.

 • Martínez, J.A., Amaya, W., Campillo, H.A., Campo, A., & Díaz, L.A. (2005). Factores asociados con el consumo diario de cigarrillo en adolescentes estudiantes de básica secundaria de Bucaramanga, Colombia. Biomédica, 25(4), 518—526.

 • Moylan, S., Gustavson, K., Karevold, E., Øverland, S., Jacka, F.N., Pasco, J.A., et al. (2013). The impact of smoking in adolescence on early adult anxiety symptoms and the relationship between infant vulnerability factors for anxiety and early adult anxiety symptoms: The TOPP Study. PLoS ONE, 8(5), e63252.

 • Mulassi, A.H., Hadid, C., Borracci, R.A., Labruna, M.C., Picarel, A.E., Robilotte, A.N., et al. (2010). Hábitos de alimentación, actividad fisica, tabaquismo y consumo de alcohol en adolescentes escolarizados de la provincia y el conurbano bonaerenses. Archivos Argentinos de Pediatría, 108(1), 45—54.

 • Muttarak, R., Gallus, S., Franchi, M., Faggiano, F., Pacifici, R., Colombo, P., et al. (2013). Why do smokers start? European Journal of Cancer Prevention, 22(2), 181—186.

 • Nazarzadeh, M., Bidel, Z., Ayubi, E., Bahrami, A., Jafari, F., Mohammadpoorasl, A., et al. (2013). Smoking status in Iranian male adolescents: A cross-sectional study and a meta-analysis. Addictive Behaviors, 38(6), 2214—2218.

 • Olds, R.S., & Thombs, D.L. (2001). The relationship of adolescent perceptions of peer norms and parent involvement to cigarette and alcohol use. Journal of School Health, 71(6), 223—228.

 • Oteyo, J., & Kariuki, M. (2009). Extent to which selected factors contribute to alcohol and cigarette use among public day secondary schools male students: A case of Nakuru municipality, Kenya. Educational Research and Review, 4(6), 327—333.

 • Otsuki, T.A. (2003). Substance use, self-esteem, and depression among Asian American adolescents. Journal of Drug Education, 33(4), 369—390.

 • Page, R.M. (1989). Shyness as a risk factor for adolescent substance use. Journal of School Health, 59(10), 432—435.

 • Peltzer, K. (2009). Prevalence and correlates of substance use among school children in six African countries. International Journal of Psychology, 44(5), 378—386.

 • Pikó, B. (2001). Smoking in adolescence: Do attitudes matter? Addictive Behaviors, 26(2), 201—217.

 • Pikó, B. (2005). A csoportműködést befolyásoló néhány pszichológiai jellemző a modern kultúrában. Pszichoterápia, 14(2), 493—500.

 • Pikó, B. (2010). Szegedi Ifjúságkutatás 2000, 2008. In B. Pikó (szerk.), Védőfaktorok nyomában (39—53). Budapest: L’ Harmattan

 • Pikó, B., Barabás, K., & Boda, K. (1997). Frequency of common psychosomatic symptoms and its influence on self-perceived health in a Hungarian student population. European Journal of Public Health, 7(3), 243—247.

 • Pikó, B., & Fitzpatrick, K.M. (2001). Does class matter? SES and psychosocial health among Hungarian adolescents. Social Science & Medicine, 53(6), 817—830.

 • Pikó, B., Skultéti, D., Luszczynska, A., & Gibbons, F.X. (2010). Social orientations and adolescent health behaviours in Hungary. International Journal of Psychology, 45(1), 12—20.

 • Rai, R. (2011). Shyness and sociability re-examined: Psychometrics, interactions, and correlates. Thesis. Hamilton, Ontario: McMaster University

 • Rees, C., & Wallace, D. (2014). The myth of conformity: Adolescents and abstention from unhealthy drinking behaviors. Social Science & Medicine, 108, 34—45.

 • Roozen, H.G., Strietman, M., Wiersema, H., Meyers, R.J., Lewinsohn, P.M., Feij, J.A., et al. (2014). Engagement of pleasant activities in patients with substance use disorders: A correlational study. Journal of Substance Abuse, 35(3), 254—261.

 • Rosenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books

 • Russell, D., Peplau, L.A., & Cutrona, C.E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472—480.

 • Sebestyén, E., & Németh, Á. (2007). Alkoholfogyasztási szokások. In Á. Németh (szerk.), Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja (81—87). Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet

 • Shao, A., Liang, L., Yuan, C., & Bian, Y. (2014). A latent class analysis of bullies, victims and aggressive victims in Chinese adolescence: Relations with social and school adjustments. PLoS ONE, 9(4), e95290.

 • Smithyman, T.F., Fireman, G.D., & Asher, Y. (2014). Long-term psychosocial consequences of peer victimization: From elementary to high school. School Psychology Quarterly, 29(1), 64—76.

 • Suragh, T.A., Berg, C.J., & Nehl, E.J. (2013). Psychographic segments of college females and males in relation to substance use behaviors. Social Marketing Quarterly, 19(3), 172—187.

 • Tang, S.M., & Loke, A.Y. (2013). Smoking initiation and personal characteristics of secondary students in Hong Kong. Journal of Advanced Nursing, 69(7), 1595—1606.

 • Veselska, Z., Geckova, A.M., Orosova, O., Gajdosova, B., van Dijk, J.P., & Reijneveld, S.A. (2009). Self-esteem and resilience: The connection with risky behavior among adolescents. Addictive Behaviors, 34(3), 287—291.

 • Zamboanga, B.L., Schwartz, S.J., Jarvis, L.H., & Van Tyne, K. (2009). Acculturation and substance use among Hispanic early adolescents: Investigating the mediating roles of acculturative stress and self-esteem. The Journal of Primary Prevention, 30(3—4), 315—333.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 2 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0