View More View Less
 • 1 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye, Eger
 • | 2 Debreceni Egyetem, 4010 Debrecen 10, Pf. 28.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Absztrakt

Elméleti háttér: Az evészavarok kialakulásában, fennmaradásában és gyógyulásában számos biológiai, pszichológiai és szociokulturális tényező játszik szerepet. Ezek egyike a személyiség, melynek szerepét több korábbi tanulmány is megerősítette. Cél: Az evészavartüneteknek és az evési attitűdöknek a személyiségjegyekkel való kapcsolatának vizsgálata középiskolások körében. Módszerek: Az evési attitűdök és az evészavartünetek vizsgálatára az Evési Attitűdök Tesztje (EAT), az Evészavartünetek Súlyossági Skálája (EBSS), a Testi Elégedettség Kérdőív (BSQ) módosított változata és az Emberalakrajzok Tesztjének junior változata szolgált, míg a személyiség vizsgálatára a Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív Junior (JTCI) változata került felhasználásra. Eredmények: A kérdőíveket 7—12. osztályos (12—19 éves) tanulók (az életkor átlaga: 15,7 ± 1,6) töltötték ki, önként és név nélkül (n = 741, 311 fiú, 430 lány). A lányoknál az újdonságkeresés és az ártalomkerülés dimenziója pozitív korrelációt mutat az EAT két alskálájával (újdonságkeresés és diétázás: r = 0,13, p = 0,012; ártalomkerülés és diétázás: r = 0,11, p = 0,036; újdonságkeresés és bulimia: r = 0,14, p = 0,004; ártalomkerülés és bulimia: r = 0,14, p = 0,006) és az EAT összpontszámával (újdonságkeresés és EAT-összpontszám: r = 0,13, p = 0,011; ártalomkerülés és EAT-összpontszám: r = 0,13, p = 0,008). A falásrohamok is pozitívan korreláltak a JTCI újdonságkeresést és ártalomkerülést mérő faktorával. Az önirányítottság és együttműködés alskála értéke viszont negatív korrelációban van az EAT fenti alskáláival és az összpontszámmal (önirányítottság és diétázás: r = —0,21, p < 0,001; önirányítottság és bulimia: r = —0,26, p < 0,001; önirányítottság és EAT-összpontszám: r = —0,18, p < 0,001, illetve együttműködés és diétázás: r = —0,11, p = 0,035; együttműködés és bulimia: r = —0,12, p = 0,022; együttműködés és EAT-összpontszám: r = —0,10, p = 0,06), továbbá a falásrohamokkal (önirányítottság és falásroham-gyakoriság: r = —0,24, p < 0,001; együttműködés és falásroham-gyakoriság: r = —0,09, p = 0,07). Az evészavarral és az evészavartünetekkel rendelkező csoport szignifikánsan különbözött a tünetmentesek csoportjától a JTCI faktoraiban mindkét nemnél. Következtetések: A kóros evési attitűdök magasabb újdonságkereséssel és ártalomkerüléssel, alacsonyabb önirányítottsággal és együttműködéssel járnak együtt. A magas újdonságkeresés kapcsolatban áll a falásrohamokkal és a diétázással, a magas ártalomkerüléssel rendelkezők elégedetlenebbek a testükkel. A magas önirányítottságot mutatóknál nincsenek patológiás evési attitűdök, és ők elégedettebbek a testükkel. Az eredmények hasznosak lehetnek abban, hogy hatékonyabb prevenciós és kezelési módszereket alkalmazzunk az evészavarokkal kapcsolatban.

 • 1

  Ábrahám, I., Bokor, Sz., Fenyvesi, I., Molnár, D., Vörös, V., Osváth, P., et al. (2007). Genetikai és személyiségfaktorok vizsgálata evészavarokban. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 9(4), 175—181.

 • 2

  Amianto, F., Abbate-Daga, G., Morando, S., Sobrero, C., & Fassino, S. (2011). Personality development characteristics of women with anorexia nervosa, their healthy siblings and healthy controls: What prevents and what relates to psychopathology? Psychiatry Research, 187, 401—408.

 • 3

  Bastiani, A.M., Rao, R., Weltzin, T., & Kaye, W.H. (1995). Perfectionism in anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders,17, 147—153.

 • 4

  Bruch, H. (1973). Eating disorders: Obesity, anorexia nervosa and the person within. New York: Basic Books

 • 5

  Bulik, C.M., Sullivan, P.F., & Joyce, P.R. (1999). Temperament, character and suicide attempts in anorexia nervosa, bulimia nervosa and major depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 100, 27—32.

 • 6

  Cassin, S.E., & von Ranson, K.M. (2005). Personality and eating disorders: A decade in review. Clinical Psychology Review, 25, 895—916.

 • 7

  Díaz-Marsá, M., Carrasco, J.L., Hollander, E., César, R.J., & Saiz—Ruiz, J. (2000). Decreased platelet monoamine oxidase activity in female anorexia nervosa. Acta Psychiatrica Scandinavica, 201, 226—230.

 • 8

  Dudás, K., & Túry, F. (2008). Orthorexia nervosa avagy egészségesétel-függőség: Evészavar vagy maladaptív túlélési stratégia? In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (53—62). Budapest: Pro Die

 • 9

  Fallon, A., & Rozin, P. (1985). Sex differencies in perception of desirable body shapes. Journal of Abnormal Psychology, 94, 102—105.

 • 10

  Folk, L., Pedersen, J., & Cullari, S. (1993). Body satisfaction and self-concept of third- and sixth-grade students. Perceptual and Motor Skills, 76, 547—553.

 • 11

  García-Grau, E., Fusté, A., Miró, A., Saldaña, C., & Bados, A. (2002). Coping style and disturbed eating attitudes in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 32, 116—120.

 • 12

  Garner, D.M., & Garfinkel, P.E. (1979). The Eating Attitudes Test: An index of symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273—279.

 • 13

  Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991). Perfectionism in the self and social context: Conceptualisations, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456—470.

 • 14

  Kovács, D. (2003). Az önkép mérése purgatív és restriktív anorexiás betegek körében. Psychiatria Hungarica, 18(4), 268—273.

 • 15

  Krug, I., Root, T., Bulik, C., Granero, R., Penelo, E., Jiménez-Murcia S., et al. (2011). Redefining phenotypes in eating disorders based on personality: A latent profile analysis. Psychiatry Research,188, 439—445.

 • 16

  Lavender, J.M., Wonderlich, S.A., Crosby, R.D., Engel, S.G., Mitchell, J.E., Crow, S.J., et al. (2013). Personality-based subtypes of anorexia nervosa: Examining validity and utility using baseline clinical variables and ecological momentary assessment. Behaviour Research and Therapy,51, 512—517.

 • 17

  Mizushima, M., Ono, Y., & Asai, M. (1998). TCI temperamental scores in bulimia nervosa patients and normal women with and without diet experiences. Acta Psychiatrica Scandinavica, 98, 228—230.

 • 18

  Perkins, P.S., Slane, J.D., & Klump, K.L. (2013). Personality clusters and family relationships in women with disordered eating symptoms. Eating Behaviors,14, 299—308.

 • 19

  Peterson, C.B., Thuras, P., Ackard, D.M., Mitchell, J.E., Berg, K., Sandager, N., et al. (2010). Personality dimensions in bulimia nervosa, binge eating disorder, and obesity. Comprehensive Psychiatry,51, 31—36.

 • 20

  Pratt, E.M., Telch, C.F., Labouvie, E.W., Wilson, G.T., & Agras, W.S. (2001). Perfectionism in women with binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 29, 177—186.

 • 21

  Rathner, G., Túry, F., Szabó, P., Geyer, M., Rumpold, G., & Forgács, A. (1995). Prevalence of eating disorders and minor psychiatric morbidity in Central Europe before the political changes in 1989: A cross-cultural study. Psychological Medicine, 25, 1027—1035.

 • 22

  Reba, L., Thornton, L., Tozzi, F., Klump, K.L., Brandt, H. Crawford, S., et al. (2005). Relationships between features associated with vomiting in purging-type eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 38, 287—294.

 • 23

  Rossier, V., Bolognini, M., Plancharel, B., & Halfon, O. (2000). Sensation seeking: A personality trait characteristic of adolescent girls and young women with eating disorders. European Eating Disorders Review, 8, 245—252.

 • 24

  Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., & Bánki, M.Cs. (2005). Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív jelhasználói kézikönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • 25

  Segura-García, C., Chiodo, D., Sinopoli, F., De Fazio, P. (2013). Temperamental factors predict long-term modifications of eating disorders after treatment. BMC Psychiatry, 13, 288.

 • 26

  Shroff, H., Reba, L., Thornton, L.M., Tozzi, F., Klump, K.L., Berettini, W.H., et al. (2006). Features associated with excessive exercise in women with eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 39, 454—461.

 • 27

  Steiger, H., Jabalpurwala, S., Champagne, J., & Stotland, S. (1997). A controlled study of trait narcissism in anorexia and bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders,22, 173—178.

 • 28

  Strober, M. (1980). Personality and symptomatological features in young, nonchronic anorexia nervosa patients. Journal of Psychosomatic Research, 24, 353—359.

 • 29

  Szabó, P. (2000). A testkép és zavara. In F. Túry, & P. Szabó (szerk.), A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa (59—77). Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • 30

  Szabó, P., & Túry, F. (1991): The prevalence of bulimia nervosa in a Hungarian college and secondary school population. Psychotherapy & Psychosomatics, 56, 43—47.

 • 31

  Szili, I., & György, S. (2005). Interakciódinamika evészavarban szenvedő fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában. Psychiatria Hungarica, 20, 126—140.

 • 32

  Szumska, I. (2005). Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal.Doktori disszertáció. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • 33

  Szumska, I. & Dudás, K. (2008). Falászavar. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (41—52). Budapest: Pro Die

 • 34

  Szumska, I., Túry, F., & Szabó, P. (2008). Az evészavarok epidemiológiájának újabb adatai. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (109—120). Budapest: Pro Die

 • 35

  Tozzi, F., Thornton, L.M., Mitchell, J., Fichter, M.M., Klump, K.L., Lilenfeld, L.R., et al. (2006). Features associated with laxative abuse in individuals with eating disorders. Psychosomatic Medicine, 68, 470—477.

 • 36

  Tölgyes, T. (2007). Evészavarok és evészavar-tünetek epidemiológiája. Evészavarban szenvedő betegek személyiségvizsgálata kognitív megközelítésben pszichometriai módszerekkel.Doktori disszertáció. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • 37

  Turner, B.J., Claes, L., Wilderjans, T.F., Pauwels, E., Dierckx, E., Chapman, A.L., et al. (2014). Personality profiles in Eating Disorders: Further evidence of the clinical utility of examining subtypes based on temperament. Psychiatry Research, 219, 157—165.

 • 38

  Túry, F., Kollár, M., & Szabó, P. (1991). Táplálkozási attitűdök középiskolások között. Ideggyógyászati Szemle, 44, 173—181.

 • 39

  Túry, F., & Pászthy, B. (2008). Evészavarok és testképzavarok. Budapest: Pro Die

 • 40

  Túry, F., & Szabó, P. (2000). A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • 41

  Túry, F., & Szabó, P. (2010). Az evés zavarai: anorexia, bulimia, falási zavar. In Zs. Demetrovics, & B. Kun (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési addikciók és az impulzuskontroll egyéb zavarai (423—446). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • 42

  Túry, F., Szabó, P., & Szendrey, G. (1990). Evészavarok prevalenciája egyetemista populációban. Ideggyógyászati Szemle, 43, 409—418.

 • 43

  Varga, M., Dudás, K., & Túry, F. (2010). Orthorexia nervosa — egészségesétel-függőség. In Zs. Demetrovics, & B. Kun (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési addikciók és az impulzuskontroll egyéb zavarai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • 44

  Vervaet, M., van Heeringen, C., & Audenaert, K. (2004). Personality-related characteristics in restricting versus binging and purging eating disordered patients. Comprehensive Psychiatry, 45(1), 37—43.

 • 45

  Wildes, J.E., Marcus, M.D., Crosby, R.D., Ringham, R.M., Dapelo, M.M., Gaskill, J.A., et al. (2011). The clinical utility of personality subtypes in patients with anorexia nervosa. Journal of Consulting Clinical Psychology,79, 665—674.

 • 46

  Yager, J., Landswerk, J., & Edelstein, C.E. (1987). A 20-month follow-up study of 628 women with eating disorders I. Course and severity. American Journal of Psychiatry, 144, 1172—1177.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 16 2 2
Mar 2021 20 1 2
Apr 2021 17 0 0
May 2021 11 0 0
Jun 2021 10 0 0
Jul 2021 0 0 0