View More View Less
 • 1 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri Tagintézménye, Eger
 • | 2 Debreceni Egyetem, 4010 Debrecen 10, Pf. 28.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Absztrakt

Elméleti háttér: Az evészavarok kialakulásában, fennmaradásában és gyógyulásában számos biológiai, pszichológiai és szociokulturális tényező játszik szerepet. Ezek egyike a személyiség, melynek szerepét több korábbi tanulmány is megerősítette. Cél: Az evészavartüneteknek és az evési attitűdöknek a személyiségjegyekkel való kapcsolatának vizsgálata középiskolások körében. Módszerek: Az evési attitűdök és az evészavartünetek vizsgálatára az Evési Attitűdök Tesztje (EAT), az Evészavartünetek Súlyossági Skálája (EBSS), a Testi Elégedettség Kérdőív (BSQ) módosított változata és az Emberalakrajzok Tesztjének junior változata szolgált, míg a személyiség vizsgálatára a Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív Junior (JTCI) változata került felhasználásra. Eredmények: A kérdőíveket 7—12. osztályos (12—19 éves) tanulók (az életkor átlaga: 15,7 ± 1,6) töltötték ki, önként és név nélkül (n = 741, 311 fiú, 430 lány). A lányoknál az újdonságkeresés és az ártalomkerülés dimenziója pozitív korrelációt mutat az EAT két alskálájával (újdonságkeresés és diétázás: r = 0,13, p = 0,012; ártalomkerülés és diétázás: r = 0,11, p = 0,036; újdonságkeresés és bulimia: r = 0,14, p = 0,004; ártalomkerülés és bulimia: r = 0,14, p = 0,006) és az EAT összpontszámával (újdonságkeresés és EAT-összpontszám: r = 0,13, p = 0,011; ártalomkerülés és EAT-összpontszám: r = 0,13, p = 0,008). A falásrohamok is pozitívan korreláltak a JTCI újdonságkeresést és ártalomkerülést mérő faktorával. Az önirányítottság és együttműködés alskála értéke viszont negatív korrelációban van az EAT fenti alskáláival és az összpontszámmal (önirányítottság és diétázás: r = —0,21, p < 0,001; önirányítottság és bulimia: r = —0,26, p < 0,001; önirányítottság és EAT-összpontszám: r = —0,18, p < 0,001, illetve együttműködés és diétázás: r = —0,11, p = 0,035; együttműködés és bulimia: r = —0,12, p = 0,022; együttműködés és EAT-összpontszám: r = —0,10, p = 0,06), továbbá a falásrohamokkal (önirányítottság és falásroham-gyakoriság: r = —0,24, p < 0,001; együttműködés és falásroham-gyakoriság: r = —0,09, p = 0,07). Az evészavarral és az evészavartünetekkel rendelkező csoport szignifikánsan különbözött a tünetmentesek csoportjától a JTCI faktoraiban mindkét nemnél. Következtetések: A kóros evési attitűdök magasabb újdonságkereséssel és ártalomkerüléssel, alacsonyabb önirányítottsággal és együttműködéssel járnak együtt. A magas újdonságkeresés kapcsolatban áll a falásrohamokkal és a diétázással, a magas ártalomkerüléssel rendelkezők elégedetlenebbek a testükkel. A magas önirányítottságot mutatóknál nincsenek patológiás evési attitűdök, és ők elégedettebbek a testükkel. Az eredmények hasznosak lehetnek abban, hogy hatékonyabb prevenciós és kezelési módszereket alkalmazzunk az evészavarokkal kapcsolatban.

 • 1

  Ábrahám, I., Bokor, Sz., Fenyvesi, I., Molnár, D., Vörös, V., Osváth, P., et al. (2007). Genetikai és személyiségfaktorok vizsgálata evészavarokban. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 9(4), 175—181.

 • 2

  Amianto, F., Abbate-Daga, G., Morando, S., Sobrero, C., & Fassino, S. (2011). Personality development characteristics of women with anorexia nervosa, their healthy siblings and healthy controls: What prevents and what relates to psychopathology? Psychiatry Research, 187, 401—408.

 • 3

  Bastiani, A.M., Rao, R., Weltzin, T., & Kaye, W.H. (1995). Perfectionism in anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders,17, 147—153.

 • 4

  Bruch, H. (1973). Eating disorders: Obesity, anorexia nervosa and the person within. New York: Basic Books

 • 5

  Bulik, C.M., Sullivan, P.F., & Joyce, P.R. (1999). Temperament, character and suicide attempts in anorexia nervosa, bulimia nervosa and major depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 100, 27—32.

 • 6

  Cassin, S.E., & von Ranson, K.M. (2005). Personality and eating disorders: A decade in review. Clinical Psychology Review, 25, 895—916.

 • 7

  Díaz-Marsá, M., Carrasco, J.L., Hollander, E., César, R.J., & Saiz—Ruiz, J. (2000). Decreased platelet monoamine oxidase activity in female anorexia nervosa. Acta Psychiatrica Scandinavica, 201, 226—230.

 • 8

  Dudás, K., & Túry, F. (2008). Orthorexia nervosa avagy egészségesétel-függőség: Evészavar vagy maladaptív túlélési stratégia? In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (53—62). Budapest: Pro Die

 • 9

  Fallon, A., & Rozin, P. (1985). Sex differencies in perception of desirable body shapes. Journal of Abnormal Psychology, 94, 102—105.

 • 10

  Folk, L., Pedersen, J., & Cullari, S. (1993). Body satisfaction and self-concept of third- and sixth-grade students. Perceptual and Motor Skills, 76, 547—553.

 • 11

  García-Grau, E., Fusté, A., Miró, A., Saldaña, C., & Bados, A. (2002). Coping style and disturbed eating attitudes in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 32, 116—120.

 • 12

  Garner, D.M., & Garfinkel, P.E. (1979). The Eating Attitudes Test: An index of symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273—279.

 • 13

  Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991). Perfectionism in the self and social context: Conceptualisations, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456—470.

 • 14

  Kovács, D. (2003). Az önkép mérése purgatív és restriktív anorexiás betegek körében. Psychiatria Hungarica, 18(4), 268—273.

 • 15

  Krug, I., Root, T., Bulik, C., Granero, R., Penelo, E., Jiménez-Murcia S., et al. (2011). Redefining phenotypes in eating disorders based on personality: A latent profile analysis. Psychiatry Research,188, 439—445.

 • 16

  Lavender, J.M., Wonderlich, S.A., Crosby, R.D., Engel, S.G., Mitchell, J.E., Crow, S.J., et al. (2013). Personality-based subtypes of anorexia nervosa: Examining validity and utility using baseline clinical variables and ecological momentary assessment. Behaviour Research and Therapy,51, 512—517.

 • 17

  Mizushima, M., Ono, Y., & Asai, M. (1998). TCI temperamental scores in bulimia nervosa patients and normal women with and without diet experiences. Acta Psychiatrica Scandinavica, 98, 228—230.

 • 18

  Perkins, P.S., Slane, J.D., & Klump, K.L. (2013). Personality clusters and family relationships in women with disordered eating symptoms. Eating Behaviors,14, 299—308.

 • 19

  Peterson, C.B., Thuras, P., Ackard, D.M., Mitchell, J.E., Berg, K., Sandager, N., et al. (2010). Personality dimensions in bulimia nervosa, binge eating disorder, and obesity. Comprehensive Psychiatry,51, 31—36.

 • 20

  Pratt, E.M., Telch, C.F., Labouvie, E.W., Wilson, G.T., & Agras, W.S. (2001). Perfectionism in women with binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 29, 177—186.

 • 21

  Rathner, G., Túry, F., Szabó, P., Geyer, M., Rumpold, G., & Forgács, A. (1995). Prevalence of eating disorders and minor psychiatric morbidity in Central Europe before the political changes in 1989: A cross-cultural study. Psychological Medicine, 25, 1027—1035.

 • 22

  Reba, L., Thornton, L., Tozzi, F., Klump, K.L., Brandt, H. Crawford, S., et al. (2005). Relationships between features associated with vomiting in purging-type eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 38, 287—294.

 • 23

  Rossier, V., Bolognini, M., Plancharel, B., & Halfon, O. (2000). Sensation seeking: A personality trait characteristic of adolescent girls and young women with eating disorders. European Eating Disorders Review, 8, 245—252.

 • 24

  Rózsa, S., Kállai, J., Osváth, A., & Bánki, M.Cs. (2005). Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdőív jelhasználói kézikönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • 25

  Segura-García, C., Chiodo, D., Sinopoli, F., De Fazio, P. (2013). Temperamental factors predict long-term modifications of eating disorders after treatment. BMC Psychiatry, 13, 288.

 • 26

  Shroff, H., Reba, L., Thornton, L.M., Tozzi, F., Klump, K.L., Berettini, W.H., et al. (2006). Features associated with excessive exercise in women with eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 39, 454—461.

 • 27

  Steiger, H., Jabalpurwala, S., Champagne, J., & Stotland, S. (1997). A controlled study of trait narcissism in anorexia and bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders,22, 173—178.

 • 28

  Strober, M. (1980). Personality and symptomatological features in young, nonchronic anorexia nervosa patients. Journal of Psychosomatic Research, 24, 353—359.

 • 29

  Szabó, P. (2000). A testkép és zavara. In F. Túry, & P. Szabó (szerk.), A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa (59—77). Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • 30

  Szabó, P., & Túry, F. (1991): The prevalence of bulimia nervosa in a Hungarian college and secondary school population. Psychotherapy & Psychosomatics, 56, 43—47.

 • 31

  Szili, I., & György, S. (2005). Interakciódinamika evészavarban szenvedő fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában. Psychiatria Hungarica, 20, 126—140.

 • 32

  Szumska, I. (2005). Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal.Doktori disszertáció. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • 33

  Szumska, I. & Dudás, K. (2008). Falászavar. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (41—52). Budapest: Pro Die

 • 34

  Szumska, I., Túry, F., & Szabó, P. (2008). Az evészavarok epidemiológiájának újabb adatai. In F. Túry, & B. Pászthy (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (109—120). Budapest: Pro Die

 • 35

  Tozzi, F., Thornton, L.M., Mitchell, J., Fichter, M.M., Klump, K.L., Lilenfeld, L.R., et al. (2006). Features associated with laxative abuse in individuals with eating disorders. Psychosomatic Medicine, 68, 470—477.

 • 36

  Tölgyes, T. (2007). Evészavarok és evészavar-tünetek epidemiológiája. Evészavarban szenvedő betegek személyiségvizsgálata kognitív megközelítésben pszichometriai módszerekkel.Doktori disszertáció. Budapest: Semmelweis Egyetem

 • 37

  Turner, B.J., Claes, L., Wilderjans, T.F., Pauwels, E., Dierckx, E., Chapman, A.L., et al. (2014). Personality profiles in Eating Disorders: Further evidence of the clinical utility of examining subtypes based on temperament. Psychiatry Research, 219, 157—165.

 • 38

  Túry, F., Kollár, M., & Szabó, P. (1991). Táplálkozási attitűdök középiskolások között. Ideggyógyászati Szemle, 44, 173—181.

 • 39

  Túry, F., & Pászthy, B. (2008). Evészavarok és testképzavarok. Budapest: Pro Die

 • 40

  Túry, F., & Szabó, P. (2000). A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • 41

  Túry, F., & Szabó, P. (2010). Az evés zavarai: anorexia, bulimia, falási zavar. In Zs. Demetrovics, & B. Kun (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési addikciók és az impulzuskontroll egyéb zavarai (423—446). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • 42

  Túry, F., Szabó, P., & Szendrey, G. (1990). Evészavarok prevalenciája egyetemista populációban. Ideggyógyászati Szemle, 43, 409—418.

 • 43

  Varga, M., Dudás, K., & Túry, F. (2010). Orthorexia nervosa — egészségesétel-függőség. In Zs. Demetrovics, & B. Kun (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési addikciók és az impulzuskontroll egyéb zavarai. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • 44

  Vervaet, M., van Heeringen, C., & Audenaert, K. (2004). Personality-related characteristics in restricting versus binging and purging eating disordered patients. Comprehensive Psychiatry, 45(1), 37—43.

 • 45

  Wildes, J.E., Marcus, M.D., Crosby, R.D., Ringham, R.M., Dapelo, M.M., Gaskill, J.A., et al. (2011). The clinical utility of personality subtypes in patients with anorexia nervosa. Journal of Consulting Clinical Psychology,79, 665—674.

 • 46

  Yager, J., Landswerk, J., & Edelstein, C.E. (1987). A 20-month follow-up study of 628 women with eating disorders I. Course and severity. American Journal of Psychiatry, 144, 1172—1177.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 167 163 16
Full Text Views 90 17 0
PDF Downloads 72 16 0