View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 2 Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest
 • | 3 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Absztrakt

Elméleti háttér: A multifaktoriális etiológiai háttérrel rendelkező evészavarok szociokulturális magyarázóelméletei nagy szerepet tulajdonítanak a megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális hatásoknak és a megjelenés szociokulturálisan meghatározott standardjai internalizációjának. Cél: A vizsgálat célja a Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 — SATAQ-3; Thompson és mtsai, 2004) magyar nyelvű változata faktorstruktúrájának tesztelése és a megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális attitűdök egyes testképzavarokkal való kapcsolatának egy komplex modell keretében történő felmérése volt. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves kutatás résztvevői gimnazista lányok és főiskolai hallgatónők voltak (n = 198, átlagéletkor: 18,7 év, szórás = 2,82 év). Mérőeszközök: önbeszámoló útján nyert testtömeg és testmagasság, SATAQ-3, Evési Zavar Kérdőív. Eredmények: A SATAQ-3 kérdőív konfirmatív faktoranalízise nem zárult kielégítő eredménnyel (χ2(399) = 861,3, p < 0,001; CFI = 0,831; TLI = 0,815; RMSEA = 0,077). Az exploratív faktoranalízis eredményei szerint a négyfaktoros megoldás illeszkedése közelítette az elfogadhatót (χ2(321) = 612,0, p < 0,001; CFI = 0,893; TLI = 0,856; RMSEA = 0,068). Az Információ és a Nyomás skálák tisztán megjelentek, az Internalizáció—általános skála tételei egyazon faktoron töltődtek, azonban az Internalizáció—kisportolt skála tételei jelentős kereszttöltődést mutattak ezen a faktoron. A skálák belső megbízhatósága megfelelőnek bizonyult. Az életkor és a testtömegindex kontrolljával végzett útelemzés eredményei szerint a média felől érkező, a karcsú testideál elérésére irányuló észlelt nyomás a karcsú testideál internalizációján keresztül testi elégedetlenséghez és karcsúság iránti késztetéshez vezet. A médiából érkező információ szubjektív fontossága és a karcsú testideál internalizálása között az észlelt nyomás mediátor szerepet tölt be. Következtetések: A SATAQ-3 kérdőív magyar változata megbízható, validitása ígéretes, ezért érdemesnek tartjuk bevezetni a hazai kutatásba. Útmodellünk eredményei az evészavarok prevencióját elősegítő intervenciós pontokat villantanak fel.

 • 1

  Argyrides, M., Kkeli, N., & Kendeou, P. (2014). Validation of the factor structure of the Greek adaptation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire (SATAQ-3). Body Image, 11(3), 201—205.

 • 2

  Calogero, R.M., Davis, W.N., & Thompson, J.K. (2004). The Sociocultural Attitudes Toward Appearance Questionnaire (SATAQ-3): Reliability and normative comparisons of eating disordered patients. Body Image, 1(2), 193—198.

 • 3

  Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Second edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

 • 4

  Cusumano, D.L., & Thompson, J.K. (1997). Body image and body shape ideals in magazines: Exposure, awareness, and internalization. Sex Roles, 37(9—10), 701—721.

 • 5

  de Wit, L., Luppino, F., van Straten, A., Penninx, B., Zitman, F., & Cuijpers, P. (2010). Depression and obesity: A meta-analysis of community-based studies. Psychiatry Research, 178(2), 230—235.

 • 6

  Fitzsimmons-Craft, E.E. (2011). Social psychological theories of disordered eating in college women: Review and integration. Clinical Psychology Review, 31(7), 1224—1237.

 • 7

  Fitzsimmons-Craft, E.E., Bardone-Cone, A.M., Bulik, C.M., Wonderlich, S.A., Crosby, R.D., & Engel, S.G. (2014). Examining an elaborated sociocultural model of disordered eating among college women: The roles of social comparison and body surveillance. Body Image, 11(4), 488—500.

 • 8

  Furnham, A., Badmin, N., & Sneade, I. (2002). Body image dissatisfaction: Gender differences in eating attitudes, self-esteem, and reasons for exercise. Journal of Psychology, 136(6), 581—596.

 • 9

  Garner, D.M., Olmstead, M.P., & Polivy, J. (1983). Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2(2), 15—34.

 • 10

  Heinberg, L.J. (2000). Theories of body image disturbance: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In J. K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders, and obesity (27—47). Washington: American Psychological Association

 • 11

  Heinberg, L.J., Thompson, J.K., & Stormer, S. (1995). Development and validation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire (SATAQ). International Journal of Eating Disorders, 17(1), 81—89.

 • 12

  Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M.R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Journal of Business Research Methods, 6(1), 53—60.

 • 13

  Jeffers, A.J., Cotter, E.W., Snipes, D.J., & Benotsch, E.G. (2013). BMI and depressive symptoms: The role of media pressures. Eating Behaviors, 14(4), 468—471.

 • 14

  Karazsia, B.T., & Crowther, J.H. (2008). Psychological and behavioral correlates of the SATAQ-3 with males. Body Image, 5(1), 109—115.

 • 15

  Keery, H., van den Berg, P., & Thompson, J.K. (2004). An evaluation of the tripartite influence model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. Body Image, 1(3), 237—251.

 • 16

  Lake, A., & Townshend, T. (2006). Obesogenic environments: Exploring the built and food environments. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 126(6), 262—267.

 • 17

  Madanat, H.N., Hawks, S.R., & Brown, R.B. (2006). Validation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 among a random sample of Jordanian women. Body Image, 3(4), 421—425.

 • 18

  Markland, D., & Oliver, E.J. (2008). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3: A confirmatory factor analysis. Body Image, 5(1), 116—121.

 • 19

  Muthén, L.K., & Muthén, B.O. (1998—2007). Mplus user’s guide. (Fifth edition.) Los Angeles: Muthén & Muthén

 • 20

  Myers, T.A., & Crowther, J.H. (2007). Sociocultural pressures, thin-ideal internalization, self-objectification, and body dissatisfaction: Could feminist beliefs be a moderating factor? Body Image, 4(3), 296—308.

 • 21

  Neumark-Sztainer, D., Paxton, S.J., Hannan, P.J., Haines, J., & Story, M. (2006). Does body satisfaction matter? Five-year longitudinal associations between body satisfaction and health behaviors in adolescent females and males. Journal of Adolescent Health, 39(2), 244—251.

 • 22

  Papp, I., Urbán, R., Czeglédi, E., Babusa, B., & Túry, F. (2013). Testing the Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance among Hungarian adolescents. Body Image, 10(2), 232—242.

 • 23

  Rousseau, A., Valls, M., & Chabrol, H. (2010). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): Étude de validation de la version française. L’Encéphale, 36(4), 270—276.

 • 24

  Stefanile, C., Matera, C., Nerini, A., & Pisani, E. (2011). Validation of an Italian version of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3) on adolescent girls. Body Image, 8(4), 432—436.

 • 25

  Swami, V. (2009). An examination of the factor structure of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 in Malaysia. Body Image, 6(2), 129—132.

 • 26

  Szabó, K., Túry, F., & Czeglédi, E. (2011). Evészavarok és a média — A magazinolvasási szokások és az evészavarok lehetséges kapcsolata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(4), 353—374.

 • 27

  Székelyi, M., & Barna, I. (2002). Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex Kiadó

 • 28

  Thompson, J.K., & Heinberg, L.J. (1999). The media’s influence on body image disturbance and eating disorders: We’ve reviled them, now can we rehabilitate them? Journal of Social Issues, 55(2), 339—353.

 • 29

  Thompson, J.K., & Stice, E. (2001). Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 181—183.

 • 30

  Thompson, J.K., van den Berg, P., Roehrig, M., Guarda, A.S., & Heinberg, L.J. (2004). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): Development and validation. International Journal of Eating Disorders, 35(3), 293—304.

 • 31

  Túry, F., Sáfrán, Zs., Wildmann, M., & László, Zs. (1997). Az Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. Szenvedélybetegségek, 5(5), 336—342.

 • 32

  Vander Wal, J.S., Gibbons, J.L., & Grazioso, M. del P. (2008). The sociocultural model of eating disorder development: Application to a Guatemalan sample. Eating Behaviors, 9(3), 277—284.

 • 33

  Warren, C.S., Gleaves, D.H., & Rakhkovskaya, L.M. (2013). Score reliability and factor similarity of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3) among four ethnic groups. Journal of Eating Disorders, 1, 14.

 • 34

  Wheeler, D.L., Vassar, M., & Hale, W.D. (2011). A gender-based measurement invariance study of the Sociocultural Attitudes Toward Appearance Questionnaire-3. Body Image, 8(2), 168—172.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 9 0 0
Feb 2021 7 0 0
Mar 2021 12 0 0
Apr 2021 9 1 1
May 2021 12 0 0
Jun 2021 6 0 0
Jul 2021 0 0 0