View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Cross Mark

Absztrakt

Elméleti háttér: A külső megjelenés szociokulturálisan meghatározott ideáljai és az ezek elérésére irányuló társadalmi nyomás az evészavarok multifaktoriális etiológiájában a prediszponáló tényezők közé tartoznak. Cél: A kutatás célja a külső megjelenéssel kapcsolatos, a serdülők által észlelt szociokulturális hatások és az evészavarok közötti kapcsolat vizsgálata volt hazai serdülőmintán. Módszerek: A keresztmetszeti kérdőíves kutatásban 9—13. osztályos, Budapesten tanuló középiskolás diákok vettek részt (n = 173; 42,8% fiú; átlagéletkor: 17,8 év, szórás = 1,14 év, terjedelem: 15—20 év). Mérőeszközök: önbeszámolóval nyert testsúly és -magasság, Szociokulturális Hatások Kérdőív, Evési Zavar Kérdőív, Evészavartünetek Súlyossági Skálája, Rosenberg-féle Önértékelés Skála, Vonásszorongás Skála gyermekváltozata. Eredmények: Összességében 24 résztvevő (14,0%) esetében jelent meg az evészavar kockázata, és a lányok körében tendenciaszinten nagyobb gyakorisággal fordult elő, mint a fiúknál [18,2% vs. 8,2%; χ2(1) = 3,473; p = 0,062]. A lányokat a megjelenéssel kapcsolatosan nagyobb mértékű észlelt szociokulturális hatás éri, mint a fiúkat [t(161) = —7,154; p < 0,001; Cohen-d: 1,09]. A bináris logisztikus regresszió elemzés eredményei szerint e szociokulturális hatások fokozottabb volta a nem, az életkor, a testtömegindex, a vonásszorongás és az önértékelés kontrollja mellett is szignifikánsan előre jelzi az evészavarok kockázatát (OR = 1,05; p = 0,002; OR 95% CI = 1,02—1,08). A modell által megmagyarázott variancia 29,4%. Következtetések: Eredményeink hozzájárulnak a serdülőkori evészavarok és evészavartünetek kockázati tényezőinek megértéséhez, valamint elősegíthetik a hatékony prevenciós programok kidolgozását. Ugyanakkor a serdülők által észlelt szociokulturális hatások evészavarokra vonatkozó előrejelző erejét érdemes lenne külön-külön is vizsgálni (úgymint szülői, média- és kortárshatások).

 • 1

  Alan, F., & Ronald, M. (1998). Gender differences in body image are increasing. Psychological Science, 9, 190—195.

 • 2

  American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington: American Psychiatric Association

 • 3

  Barker, E.T., & Galambos, N.L. (2003). Body dissatisfaction of adolescent girls and boys: Risk and resource factors. Journal of Early Adolescence, 23, 141—165.

 • 4

  Bearman, S.K., Martinez, E., & Stice, E. (2006). The skinny on body dissatisfaction: A longitudinal study of adolescent girls and boys. Journal of Youth and Adolescence, 35, 217—229.

 • 5

  Bearman, S.K., & Stice, E. (2008). Testing a gender additive model: The role of body image in adolescent depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 1251—1263.

 • 6

  Block, J., & Robins, R.W. (1993). A longitudinal study of consistency and chance in self-esteem from early adolescence to early adulthood. Child Development, 64, 909—923.

 • 7

  Botta, R.A. (1999). Television images and adolescent girls’ body image disturbance. Journal of Communication, 49, 22—41.

 • 8

  Botta, R.A. (2003). For your health? The relationship between magazine reading and adolescents’ body image and eating disorders. Sex Roles, 48, 389—399.

 • 9

  Byely, L., Archibald, A.B., Graber, J., & Brooks-Gunn, J. (2000). A prospective study of familial and social influences on girls’ body image and dieting. International Journal of Eating Disorders, 28, 155—164.

 • 10

  Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Second edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum

 • 11

  Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155—159.

 • 12

  Eisenberg, M.E., Berge, J.M., Fulkerson, J.A., & Neumark-Sztainer, D. (2012). Associations between hurtful weight-related comments by family and significant other and the development of disordered eating behaviors in young adults. Journal of Behavioral Medicine, 35, 500—508.

 • 13

  Field, A.E., Camargo, C.A., & Taylor, C.B. (2001). Peer, parent, and media influences on the development of weight concerns and frequent dieting among preadolescent and adolescent girls and boys. Pediatrics,107, 54—60.

 • 14

  Friedman, M.A., & Brownell, K.D. (1995). Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation. Psychological Bulletin, 117, 3—20.

 • 15

  Garner, D.M., Olmstead, M.P., & Polivy, J. (1983). Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2, 15—34.

 • 16

  Goldfield, G.S., Blouin, A.G., & Woodside, D.B. (2006). Body image, binge eating, and bulimia nervosa in male bodybuilders. Canadian Journal of Psychiatry, 51, 160—168.

 • 17

  Hargreaves, D.A., & Tiggemann, M. (2004). Idealized media images and adolescent body image: ”Comparing” boys and girls. Body Image, 1, 351—361.

 • 18

  Heinberg, L.J. (2000). Theories of body image disturbance: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In J.K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders, and obesity (27—47). Washington: American Psychological Association

 • 19

  Helfert, S., & Warschburger, P. (2011). A prospective study on the impact of peer and parental pressure on body dissatisfaction in adolescent girls and boys. Body Image, 8, 101—109.

 • 20

  Hoek, H.W., Treasure, J.L., & Katzman, M.A. (Eds.) (1998). Neurobiology in the treatment of eating disorders. Chichester: Wiley

 • 21

  Jones, D.C. (2004). Body image among adolescent girls and boys: A longitudinal study. Developmental Psychology, 40, 823—835.

 • 22

  Jones, D.C., Bain, N., & King, S. (2008). Weight and muscularity concerns as longitudinal predictors of body image among early adolescent girls and boys: A test of the dual pathways model. Body Image, 5, 195—204.

 • 23

  Jones, D.C., & Crawford, J.K. (2006). The peer appearance culture during adolescence: Gender and body mass variations. Journal of Youth and Adolescence, 35, 257—269.

 • 24

  Jones, D.C., Vigfusdottir, H., & Lee, Y. (2004). Body image and the appearance culture among adolescent girls and boys: An examination of friend conversations, peer criticism, appearance magazines, and the internalization of appearance ideals. Journal of Adolescent Research, 19, 323—339.

 • 25

  Katzmarzyk, P.T., & Davis, C. (2001). Thinness and body shape of Playboy centerfolds from 1987 to 1998. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 25, 590—592.

 • 26

  Keery, H., Van Der Berg, P., & Thompson, J.K. (2004). An evaluation of the Tripartite Influence Model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. Body Image, 1, 237—251.

 • 27

  Kiss, N. (2008). A serdülőkori önértékelés kapcsolata a testképpel való elégedetlenséggel. Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

 • 28

  Kluck, A.S. (2010). Family influence on disordered eating: The role of body image dissatisfaction. Body Image, 7, 8—14.

 • 29

  Latner, J.D., Rosewall, J.K., & Simmonds, M.B. (2007). Childhood obesity stigma: Association with television, videogame, and magazine exposure. Body Image, 4, 147—155.

 • 30

  Lawler, M., & Nixon, E. (2011). Body dissatisfaction among adolescent boys and girls: The effects of body mass, peer appearance culture and internalization of appearance ideals. Journal of Youth and Adolescence, 40, 59—71.

 • 31

  Levine, M.P., & Harrison, K. (2004). Media’s role in the perpetuation and prevention of negative body image and disordered eating. In J.K. Thompson (Ed.), Handbook of eating disorders and obesity (695—717). New York: John Wiley

 • 32

  Lieberman, M., Gauvin, L., Bukowski, W.M., & White, D.R. (2001). Interpersonal influence and disordered eating behaviors in adolescent girls: The role of peer modeling, social reinforcement and body-related teasing. Eating Behaviors, 2, 215—236.

 • 33

  McCabe, P.M., & Ricciardelli, L.A. (2001). Parent, peer, and media influences on body image and strategies to both increase and decrease body size among adolescent boys and girls. Adolescence, 36, 225—240.

 • 34

  McCabe, M.P., & Ricciardelli, L.A. (2004). A longitudinal study of pubertal timing and extreme body change behaviors among adolescent boys and girls. Adolescence, 39, 145—166.

 • 35

  Mousa, T., Mashal, R., Al-Domi, H., & Jibril, M. (2010). Body image dissatisfaction among adolescent schoolgirls in Jordan. Body Image, 7, 46—50.

 • 36

  Neumark-Sztainer, D., Paxton, S.J., Hannan, P.J., Haines, J., & Story, M. (2006). Does body satisfaction matter? Five-year longitudinal associations between body satisfaction and health behaviors in adolescent females and males. Journal of Adolescent Health, 39, 244—251.

 • 37

  Neumark-Sztainer, D., Wall, M., Guo, J., Story, M., Haines, J., & Eisenberg, M.E. (2006). Obesity, disordered eating, and eating disorders in a longitudinal study of adolescents: How do dieters fare 5 years later? Journal of the American Dietetic Association, 106, 559—568.

 • 38

  Paksi, B., Felvinczi, K., & Schmidt, A. (2004). Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Kutatási jelentés. Budapest: Oktatási Minisztérium

 • 39

  Papp, I., Urbán, R., Czeglédi, E., Babusa, B., & Túry, F. (2013). Testing the Tripartie Influence Model of body image and eating disturbance among Hungarian adolescents. Body Image, 10, 232—242.

 • 40

  Paxton, S.J., Schutz, H.K., Wertheim, E.H., & Muir, S.L. (1999). Friendship clique and peer influences on body image concerns, dietary restraint, extreme weight loss behaviors, and binge eating in adolescent girls. Journal of Abnormal Psychology, 108, 255—266.

 • 41

  Perczel Forintos, D., Ajtay, Gy., Barna, Cs., Kiss, Zs., & Komlósi, S. (2005). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. (Második, javított kiadás.) Budapest: Semmelweis Kiadó

 • 42

  Pikó, B. (2009). A serdülőkor orvosi pszichológiai problémái. In M. Kopp, & R. Berghammer (szerk.), Orvosi pszichológia (207—213). Budapest: Medicina Kiadó

 • 43

  Pintér, A. (2004). Útmutatók és táblázatok a gyerekkori tápláltság megítéléséhez. 3. sz. Módszertani levél. Budapest: OGYEI, MAVE

 • 44

  Rathner, G., Túry, F., Szabó, P., Geyer, M., Rumpold, G., Forgács, A., et al. (1995). Prevalence of eating disorders and minor psychiatric morbidity in Central Europe before the political changes in 1989: A cross-cultural study. Psychological Medicine, 25, 1027—1035.

 • 45

  Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Press

 • 46

  Rosenblum, G.D., & Lewis, M. (1999). The relationship among body image, physical attractiveness, and body mass in adolescence. Child Development, 70, 50—64.

 • 47

  Schooler, D. (2013). Early adolescent body image predicts subsequent condom use behavior among girls. Sexuality Research and Social Policy, 10, 52—61.

 • 48

  Schwartz, M.B., & Brownell, K.D. (2004). Obesity and body image. Body Image, 1, 43—56.

 • 49

  Shroff, H.J., & Thompson, K. (2006). The Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance: A replication with adolescent girls. Body Image, 3, 17—23.

 • 50

  Slater, A., & Tiggemann, M. (2002). A test of objectification theory in adolescent girls. Sex Roles, 46, 343—349.

 • 51

  Smolak, L. (2012). Body image development—girl children. In T.F. Cash (Ed.), Encyclopedia of body image and human appearance (212—218). Salt Lake City: Academic Press

 • 52

  Spielberger, C.D., Lushene, R., Montouri, J., & Platzek, D. (1973). State-Trait Anxiety Inventory for Children. Menlo Park: Mind Garden

 • 53

  Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 128, 825—848.

 • 54

  Stice, E., Cameron, R.P., Killen, J.D., Taylor & C.B. (1999). Naturalistic weight-reduction efforts prospectively predict growth in relative weight and onset of obesity among female adolescents. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 67, 967—974.

 • 55

  Stice, E., Hayward, C., Cameron, R.P., Killen, J.D., & Taylor, C.B. (2000). Body-image and eating disturbances predict onset of depression among female adolescents: A longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 109, 438—444.

 • 56

  Stice, E., Presnell, K., Shaw, H., & Rohde, P. (2005). Psychological and behavioral risk factors for obesity onset in adolescent girls: A prospective study. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 73, 195—202.

 • 57

  Stice, E., & Shaw, H. (2002). Role of body dissatisfaction in the onset and maintenance of eating pathology: A synthesis of research findings. Journal of Psychosomatic Research, 53, 985—993.

 • 58

  Stice, E., Shaw, H., & Heather, E. (1994). Adverse effects of the media portrayed thin-ideal on women and linkages to bulimic symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 13, 288—308.

 • 59

  Stice, E., Spangler, D., & Agras, W.S. (2001). Exposure to media-portrayed thin-ideal images adversely affects vulnerable girls: A longitudinal experiment. Journal of Social and Clinical Psychology, 20, 271—289.

 • 60

  Szabó, K., Túry, F., & Czeglédi, E. (2011). Evészavarok és a média: A magazinolvasási szokások és az evészavarok lehetséges kapcsolata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika,12, 353—374.

 • 61

  Thompson, J.K., Heinberg, L.J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, assessment and treatment of body image disturbance. Washington: American Psychological Association

 • 62

  Thompson, J.K., & Stice, E. (2001). Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for body image disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10, 181—183.

 • 63

  Túry, F., & Babusa, B. (2012). Adonisztól Schwarzeneggerig. Férfiideálok és civilizáció. Budapest: Oriold és Társai Kiadó

 • 64

  Túry, F., Sáfrán, Zs., Wildmann, M., & László, Zs. (1997). Az Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. Szenvedélybetegségek, 5, 336—342.

 • 65

  Túry, F., & Szabó, P. (2000). A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Budapest: Medicina Kiadó

 • 66

  van den Berg, P., Thompson, J.K., Obremski-Brandon, K., & Coovert, M. (2002). The Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance: A covariance structure modeling investigation testing the mediational role of appearance comparison. Journal of Psychosomatic Research, 53, 1007—1020.

 • 67

  Varga, M., Konkolÿ Thege, B., Dukay-Szabó, Sz., Túry, F., & van Furth, E.F. (2014). When eating healthy is not healthy: Orthorexia nervosa and its measurement with the ORTO-15 in Hungary. BMC Psychiatry,14, 59.

 • 68

  Yager, J., Landsverk, J., & Edelstein, C.K. (1987). A 20-month follow-up study of 628 women with eating disorders I: Course and severity. American Journal of Psychiatry, 144, 1172—1177.

 • 69

  Yamamiya, Y., Shroff, H., & Thompson, J.K. (2008). The Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance: A replication with a Japanese sample. International Journal of Eating Disorders, 41, 88—91.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 163 163 14
Full Text Views 57 26 1
PDF Downloads 67 26 2