Authors:
Milán Leindler 1Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Milán Leindler in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsófia Benkő 2 Károli Gáspár Református Egyetem Budapest

Search for other papers by Zsófia Benkő in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Flóra Lapis 2 Károli Gáspár Református Egyetem Budapest

Search for other papers by Flóra Lapis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ágota Léder 2 Károli Gáspár Református Egyetem Budapest

Search for other papers by Ágota Léder in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Karina Molnár 2 Károli Gáspár Református Egyetem Budapest

Search for other papers by Karina Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Dorottya Szalai 2 Károli Gáspár Református Egyetem Budapest

Search for other papers by Dorottya Szalai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Elméleti háttér: Az evés- és testképzavarok vizsgálata egyre aktuálisabbá válik. A betegségcsoport spektruma a testképzavarok felé szélesedik, előfordulása pedig növekvő tendenciát mutat. A média egyre erősödő hatása hozzájárul a negatív testképhez és önértékeléshez, így a testkép vizsgálatának és korrekciójának jelentősége is növekszik. A testképvizsgáló eljárások nem tartanak lépést a fejlődő technológiával, így számos lehetőség marad kiaknázatlanul. Célkitűzés: A vizsgálat célkitűzése, hogy egy háromdimenziós modellező és grafikai program, a DAZ Studio szoftver alkalmazási lehetőségét értékelje a testkép vizsgálatának területén. Célunk annak igazolása, hogy a program képes megmutatni a testkép attitűd-komponensét, az észlelt és az ideális test közötti eltérés mértékét és irányát. Módszerek: A DAZ Studio programban minden résztvevővel két figurát készíttettünk el: először az észlelt, jelenlegi állapotát, másodszor pedig az ideális, vágyott állapotát. Emellett a szoftver validitásának igazolásához az Evési Zavar Kérdőív, az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív, a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív, a Nagy Ötök Kérdőív és a Fallon—Rozin-teszt kerültek felvételre. Ezen tesztek mérik a kitöltő általános önértékelését, szorongását és testéhez fűződő viszonyát. Eredmények: A vizsgálandó populáció a magyar nők voltak, a 73 fős mintát kényelmi mintavétellel toboroztuk (átlagéletkor: 28,3 év, szórás: 10,8 év). Szignifikáns együttjárást találtunk a két figura közti különbség és az EDI releváns skálái között: a karcsúság iránti késztetéssel gyenge (r = 0,272; p = 0,02), a testi elégedetlenséggel pedig közepesen erős (r = 0,521; p < 0,001) korrelációt kaptunk. A 24. életévüket még nem betöltöttek esetében ezek az értékek a következőképp alakultak: r = 0,454; p = 0,003 és r = 0,639; p < 0,001. Szignifikáns kapcsolatot találtunk továbbá a bulimiát mérő skála értékével (r = 0,390; p = 0,013) és az elégtelenség érzésével is (r = 0,316; p = 0,047). A szorongással nem találtunk kapcsolatot. Következtetések: Megállapítható, hogy a DAZ Studio program alkalmas a testkép attitűd-komponensének vizsgálatára. Jelezni képes az észlelt és az ideális testkép közti eltérés mértékét és irányát, ami fontos diagnosztikai információt hordoz. Fiatalabb korúaknál az együttjárás még szorosabb, ezért a program alkalmas lehet a leginkább veszélyeztetett fiatalok körében az evés- és testképzavarok szűrésére.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian .
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2023  
Scopus  
CiteScore 0.6
CiteScore rank Q4 (Psychiatry and Mental Health)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.141
SJR Q rank Q4

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 120 EUR / 132 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 22 2 1
Mar 2024 21 1 1
Apr 2024 24 0 0
May 2024 15 1 2
Jun 2024 21 0 0
Jul 2024 14 0 0
Aug 2024 0 0 0