View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK, 1064 Budapest, Izabella utca 46.
 • | 2 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Absztrakt

Elméleti háttér: Számos kutatás foglalkozik a ritka betegségekben szenvedők életminőségével, mentális jóllétével. Nemzetközi vizsgálatok szerint a vérzékenységgel járó megbetegedések, feltehetően a korszerű kezelés következtében, nem érintik súlyosan a gyermekek és serdülők mentális jóllétét, életminőségét, bár egyes vizsgálatok problémákra utalnak az érzelmi/hangulati élet, az aktivitás és a figyelem, valamint a szociális és családi működés terén. Magyar nyelvű publikációt azonban nem találtunk a témában. Cél: Vizsgálatunk célja vérzékenységben szenvedő gyermekek és serdülők életminőségének és mentális egészségének összehasonlítása volt egészséges kontrollal, illetve figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarban (ADHD) szenvedő gyermekek csoportjával. Módszerek: Keresztmetszeti kutatásunkban, 25-25 vérzékenységben, illetve ADHD-ban szenvedő és 25 egészséges gyermek gondozója számolt be gyermeke életminőségéről és pszichopatológiai tüneteiről az Inventar zur Erfassung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen (ILK) kérdőív és a Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ) kitöltésével. Eredmények: A szülői beszámoló szerint a vérzékeny gyermekek életminősége nem tért el az egészséges gyermekekétől. Az ADHD-ban szenvedő gyermekek életminősége azonban egyetlen terület (családi kapcsolatok) kivételével minden területen alacsonyabb volt, mint a vérzékeny csoportba tartozó gyermekeké. A vérzékeny csoport a szülői beszámoló szerint szignifikánsan kevesebb pszichopatológiai tünetet mutatott az SDQ összesített Probléma skálán, valamint a kortárskapcsolati, illetve érzelmi problémák alskálán, mint a másik két vizsgálati csoport. Az ADHD-s csoport a proszociális magatartás alskála kivételével minden problématerületen szignifikánsan magasabb pontszámot ért el, mint a vérzékeny csoport. Következtetések: A vérzékeny gyermekek életminősége és mentális jólléte a szülői beszámoló szerint nem rosszabb, mint az egészséges gyermekeké. A vérzékenységgel járó megbetegedések hatása az életminőségre és mentális jóllétre lényegesen kisebb, mint az ADHD esetében tapasztalható.

 • 1

  APA (American Psychiatric Association) (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing

 • 2

  Berkes, A., & Mogyorósy, G. (2008). Az életminőség-mérés alapjai és annak gyermekkori alkalmazása. Orvosi Hetilap, 149(37), 1761—1768.

 • 3

  Birkás, E., Lakatos, K., Tóth, I., & Gervai, J. (2008). Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetőségei rövid kérdőívekkel I: A Strengths and Difficulties Questionnaire magyar változata. Psychiatria Hungarica, 23(5), 358—365.

 • 4

  Broderick, C.R., Herbert, R.D., Latimer, J., & van Doorn, N. (2013). Patterns of physical activity in children with haemophilia. Haemophilia, 19(1), 59—64.

 • 5

  Bullinger, M., & von Mackensen, S. (2008). Psycho-social determinants of quality of life in children and adolescents with haemophilia—a cross-cultural approach. Clinical Psychology and Psychotherapy, 15(3), 164—172.

 • 6

  Cadman, D., Boyle, M., Szatmari, P., & Offord, D. R. (1987). Chronic illness, disability, and mental and social well-being: findings of the Ontario Child Health Study. Pediatrics, 79(5), 805—813.

 • 7

  Clemente, C., Tsiantis, J., Sadowski, H., Lee, C., Baharaki, S., Ba, G., & Taylor, B. (2002). Psychopathology in children from families with blood disorders: a cross-national study. European Child & Adolescent Psychiatry, 11(4), 151—161.

 • 8

  Danckaerts, M., Sonuga-Barke, E.J.S., Banaschewski, T., Buitelaar, J., Döpfner, M., Hollis, et al. (2010). The quality of life of children with attention deficit/hyperactivity disorder: a systematic review. European Child and Adolescent Psychiatry, 19(2), 83—105.

 • 9

  Az Európai Közösségek Bizottsága (2008). Ritka betegségek: kihívás Európa számára. Közlemény. Letöltve: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_hu.pdf

 • 10

  Evans, M., Cottrell, D., & Shiach, C. (2000). Emotional and behavioural problems and family functioning in children with haemophilia: a cross-sectional survey. Haemophilia, 6(6), 682—687.

 • 11

  Flapper, B.C.T., & Schoemaker, M.M. (2008). Effects of methylphenidate on quality of life in children with both developmental coordination disorder and ADHD. Developmental Medicine and Child Neurology, 50(4), 294—299.

 • 12

  Gomis, M., Querol, F., Gallach, J.E., Gonzalez, L.M., & Aznar, J.A. (2009). Exercise and sport in the treatment of haemophilic patients: a systematic review. Haemophilia, 15(1), 43—54.

 • 13

  Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(11), 1337—1345.

 • 14

  Gringeri, A., von Mackensen, S., Auerswald, G., Bullinger, M., Garrido, R.P., Kellermann, et. al. (2004). Health status and health-related quality of life of children with haemophilia from six West European countries. Haemophilia, 10(Suppl. 1), 26—33.

 • 15

  Hassan, T.H., Badr, M.A., Fattah, N.R.A., & Badawy, S.M. (2011). Assessment of musculoskeletal function and mood in haemophilia A adolescents: a cross-sectional study. Haemophilia, 17(4), 683—688.

 • 16

  Hegeman, A.K., Van Genderen, F.R., Meijer, S., Van Den Briel, M.M., Tamminga, R.Y.J., & Van Weert, E. (2011). Perceived competence in children and adolescents with haemophilia: an explorative study. Haemophilia, 17(1), 81—89.

 • 17

  Hoza, B., Gerdes, A.C., Hinshaw, S.P., Arnold, L.E., Pelham Jr., W.E., Molina, B.S.G., et al. (2004). Self-perceptions of competence in children with ADHD and comparison children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(3), 382—391.

 • 18

  Jafari, P., Ghanizadeh, A., Akhondzadeh, S., & Mohammadi, M.R. (2010). Health-related quality of life of Iranian children with attention deficit/hyperactivity disorder. Quality of Life Research, 20(1), 31—36.

 • 19

  Jozefiak, T., Larsson, B., Wichstrøm, L., Mattejat, F., & Ravens-Sieberer, U. (2008). Quality of life as reported by school children and their parents: A cross-sectional survey. Health and Quality of Life Outcomes, 6, 34. doi:10.1186/1477-7525-6-34

 • 20

  Keresztény, Á., Dallos, Gy., Miklósi, M., Róka, A., Gádoros, J., & Balázs, J. (2012). A gyermek- és serdülőkori figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar komorbiditásainak összehasonlítása. Psychiatria Hungarica, 27(3), 165—173.

 • 21

  Khair, K., Littley, A., Will, A., & von Mackensen, S. (2012). The impact of sport on children with haemophilia. Haemophilia, 18(6), 898—905.

 • 22

  Kiss, E., Baji, I., Mayer, L., Skultéti, D., Benák, I., & Vetró, Á. (2007). Életminőség kérdőív validitása és pszichometriai jellemzői magyar gyermekpopuláción. Psychiatria Hungarica, 22(1), 33—42.

 • 23

  Limbers, C.A., Ripperger-Suhler, J., Heffer, R.W., & Varni, J.W. (2011). Patient-reported Pediatric Quality of Life InventoryTM 4.0 Generic Core Scales in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbid psychiatric disorders: feasibility, reliability, and validity. Value in health : The Journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 14(4), 521—530.

 • 24

  Logan, F.A., Gibson, B., Hann, I.M., & Parry-Jones, W.L.I. (1993). Children with haemophilia: same or different? Child: Care, Health and Development, 19(4), 261—273.

 • 25

  Mattejat, F., Jungmann, J., Meusers, M., Moik, C., Nölkel, P., Schaff, C., et al. (1998). Das Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (ILK) — Eine Pilotstudie. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 26(3), 174—182.

 • 26

  NEFMI (2011). Szakmai irányelv a hematológiai betegségek korszerű kezeléséről - a véralvadási zavarok korszerű kezelése. Letöltve: 2013. 12. 01-jén: https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/TRANSZF_veralvadasi_zavarok_korszeru_kezelese_mod0_v0.pdf

 • 27

  Negrier, C., Seuser, A., Forsyth, A., Lobet, S., Llinas, A., Rosas, M., et al. (2013). The benefits of exercise for patients with haemophilia and recommendations for safe and effective physical activity. Haemophilia, 19(4), 487—498.

 • 28

  Pszichiátriai Szakmai Kollégium (2008). Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a hiperkinetikus zavar (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar) kórismézéséről, kezeléséről és gondozásáról. Egészségügyi Közlöny, 58(3), 1342—1362.

 • 29

  Rényi, I., & Magyarosy, E. (2006). A haemorrhagiás diathesisek. In T. Tulassay, & A. Arató (szerk.), Gyermekgyógyászati útmutató. Diagnosztikus és terápiás ajánlások gyermekgyógyászati kórképekhez és tünetekhez (275—285). Budapest: Medition Kiadó

 • 30

  Schoenmakers, M.A.G.C., Gulmans, V.A.M., Helders, P.J.M., & Van Den Berg, H.M. (2001). Motor performance and disability in Dutch children with haemophilia: a comparison with their healthy peers. Haemophilia, 7(3), 293—298.

 • 31

  Spencer, M.L.S., Wodrich, D.L., Schultz, W., Wagner, L., & Recht, M. (2009). Inattention, hyperactivity-impulsivity, academic skills and psychopathology in boys with and without haemophilia. Haemophilia, 15(3), 701—706.

 • 32

  Szokolszky, Á. (2004). Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest

 • 33

  Thaulow, C.M., & Jozefiak, T. (2012). A comparison between child psychiatric outpatients with AD/HD and anxiety/depression. Nordic Journal of Psychiatry, 66(6), 396—402.

 • 34

  Trzepacz, A.M., Vannatta, K., Davies, W.H., Stehbens, J.A., & Noll, R.B. (2003). Social, emotional, and behavioral functioning of children with hemophilia. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 24(4), 225—232.

 • 35

  Velő, S., Keresztény, Á., Szentiványi, D., & Balázs, J. (2013). Figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar diagnózisú gyermekek és felnőttek életminősége: az elmúlt öt év vizsgálatainak szisztematikus áttekintő tanulmánya. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 15(2), 73—82.

 • 36

  von Mackensen, S. (2007). Quality of life and sports activities in patients with haemophilia. Haemophilia, 13(S2), 38—43.

 • 37

  Williams, K.A., & Chapman, M.V. (2011). Social challenges for children with hemophilia: child and parent perspectives. Social Work in Health Care, 50(3), 199—214.

 • 38

  Wodrich, D.L., Recht, M., Gradowski, M., & Wagner, L. (2003). Is attention deficit hyperactivity disorder over-represented among HIV-seronegative boys with haemophilia? Preliminary results from our centre. Haemophilia, 9(5), 593—597.

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 6 0 0
Nov 2021 14 1 1
Dec 2021 8 2 1
Jan 2022 11 3 1
Feb 2022 0 0 0