Authors:
Tünde Nagy Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécsi, Hungary

Search for other papers by Tünde Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Tiringer Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécsi, Hungary

Search for other papers by István Tiringer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János Kállai Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Pécsi, Hungary

Search for other papers by János Kállai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Tanulmányunkban a gender-medicina egyik központi témájával kapcsolatos kutatásokat tekintjük át: a nemi szerepek és az egészség kapcsolatát, valamint a nemi szerephez kapcsolódó személyiségvonások hatását a krónikus betegségekhez történő alkalmazkodásra. Áttekintjük továbbá az alkalmazkodásban szerepet játszó megküzdési módok és társas támogatás nemi különbségeit is. A nemi szerepek és az egészség kapcsolatában közvetlen módon az egészségmagatartás, s az énképre gyakorolt hatás révén – közvetetten – a szocializációs folyamatoknak van szerepe. A krónikus betegséghez történő alkalmazkodásban jelentős nemi különbségek tapasztalhatók, amelyeket kevésbé a biológiai nem, mint inkább a nemi szerephez kötött személyiségvonások magyaráznak. A tevékenységorientáltság (agency) és a kapcsolatorientáltság (communion), valamint ezek szélsőséges formái, a túlzott tevékenységorientáltság (unmitigated agency) és túlzott kapcsolatorientáltság (unmitigated communion) jelentősen eltérő hatással van az egészségmagatartásra, a társas kapcsolatokra és a betegségekhez történő alkalmazkodásra. Míg a tevékenységorientáltság (T) összefügg a kedvező egészségmagatartással, a kapcsolatorientáltság (K) a támogató kapcsolatokkal, addig e két személyiségvonás túlzott formái kedvezőtlen gyógyulási esélyekkel, rosszabb mentális és fizikai alkalmazkodással és a betegséget követő distresszel mutatnak kapcsolatot.

 • Addis, M.E., & Mahalik, J.R. (2003). Men, masculinity, and the context of help seeking. American Psychologist, 58(1), 514.

 • Anderson, N.B. (2004). Encyclopedia of health and behavior. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication Antal

 • Bacsó, P. (2010). A kihelyezett ágencia, mint üldözo tárgy. Lélekelemzés, 5(2), 2233.

 • Arrindell, W.A., Eisemann, M., Richter, J., Oei, T.P., Caballo, V.E., van der Ende, J., et al. (2003). Masculinity–femininity as a national characteristic and its relationship with national agoraphobic fear levels: Fodor’s sex role hypothesis revitalized. Behaviour Research and Therapy, 41(7), 795807.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arrindell, W.A., Eisemann, M., Oei, T.P.S., Caballo, V.E., Sanavio, E., Sica, C., et al. (2004). Phobic anxiety in 11 nations: part II. Hofstede’s dimensions of national cultures predict national-level variations. Personality and Individual Differences, 37(3), 627643.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aubé, J. (2008). Balancing concern for other with concern for self: Links between unmitigated communion, communion, and psychological well-being. Journal of Personality, 76(1), 101133.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakan, D. (1966). The duality of human existence. Chicago: Rand McNally

 • Balog, P., Székely, A., Szabó, G., & Kopp, M. (2006). A rövidített házastársi stressz skála pszichometriai jellemzoi. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 193202.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Badr, H. (2004). Coping in marital dyads: A contextual perspective on the role of gender and health. Personal Relationships, 11(2), 197211.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartholomew, K., & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226244.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bassett, R.L., & Aubé, J. (2013). “Please care about me!” or “I am pleased to care about you!”: Considering adaptive and maladaptive versions of unmitigated communion. Journal of Psychology and Theology, 41(2), 107119.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Batson, C.D. (1995). Prosocial motivation: Why do we help others? In A. Tesser (Ed.), Advanced social psychology (333–381). New York: McGraw-Hill

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bem, S.L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(2), 155162.

 • Bem, S.L. (1993). The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. New Haven: Yale University Press

 • Bereczkei, T. (2003). Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

 • Bodenmann, G., Pihet, S., & Kayser, K. (2006). The relationship between dyadic coping and marital quality: A 2-year longitudinal study. Journal of Family Psychology, 20(3), 485493.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bolger, N., Zuckerman, A., & Kessler, R.C. (2000). Invisible support and adjustment to stress. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 953961.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969). Disruption of the affectional bonds and its effects on behavior. Canada’s Mental Health Supplement, 59, 1233.

 • Bruch, M. (2002). The relevance of mitigated and unmitigated agency and communion for depression vulnerabilities and dysphoria. Journal of Counselling Psychology, 49(4), 449459.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carver, C.S., & Scheier, M.F. (2006). Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

 • Choi, P. (2000). Feminity and the physically active woman. London: Routledge

 • Courtenay, W.H. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men’s wellbeing: a theory of gender and health. Social Science Medicine, 50(10), 13851401.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coyne, J.C., & De Longis, A. (1986). Going beyond social support: The role of social relationships in adaptation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54(4), 454460.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coyne, J.C., & Smith, D.A.F. (1994). Couples coping with myocardial infarction: Contextual perspective on patient self-efficacy. Journal of Family Psychology, 8(1), 113.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserepes, R.E. (2015). Magyar meddo párok pszichológiai jellegzetességeinek vizsgálata egyéni, párkapcsolati és szociokulturális szinteken. PhD-disszertáció. Témavezeto: Dr. Bugán Antal. Debreceni Egyetem, Debrecen

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserepes, R.E., Bugán, A., Körösi, T., Tóth, B., Rösner, S., Strowitzki, T., et al. (2014). Infertility specific quality of life and gender role attitudes in German and Hungarian involuntary childless couples. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 74(11), 10091015.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danoff-Burg, S., Mosher, C.E., & Grant C.A. (2006). Relations of agentic and communal personality traits to health behavior and substance use among college students. Personality and Individual Differences 40(2), 353363.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danoff-Burg, S., & Revenson, T.A. (2005). Benefit-finding among patients with rheumatoid arthritis: Positive effects on interpersonal relationships. Journal of Behavioral Medicine, 28(1), 91103.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danoff-Burg, S., Revenson, T.A., Trudeau, K.J., & Paget, S.A. (2004). Unmitigated communion, social constraints, and psychological distress among women with rheumatoid arthritis. Journal of Personality, 72(1), 2946.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deaux, K., & LaFrance, M. (1998). Gender. In D.T. Gilbert, S.T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology. Boston: Mcgraw Hill

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doyal, L. (2001). Sex, gender and health: the need for a new approach. BMJ, 323(7320), 10611063.

 • Fritz, H.L. (2000). Gender-linked personality traits predict mental health and functional status following a first coronary event. Health Psychology, 19(5), 420428.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fritz, H.L., & Helgeson, V.S. (1998). Distinctions of unmitigated communion from communion: Self-neglect and overinvolvement with others. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 121140.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ghaed, S.G., & Gallo, L.C. (2006). Distinctions among agency, communion, and unmitigated agency and communion according to the interpersonal circumplex, five-actor model, and social-emotional correlates. Journal of Personality Assessment, 86(1), 7788.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldzweig, G., Hubert, A., Walach, N., Brenner, B., Perry, S., Andritsch, E., et al. (2009). Gender and psychological distress among middle-and older-aged colorectal cancer patients and their spouses: an unexpected outcome. Critical Reviews in Oncology/ Hematology, 70(19), 7182.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hagedoorn, M., Sanderman, R., Bolks, H. N., Tuinstra, J., & Coyne, J. C. (2008). Distress in couples coping with cancer: A meta-analysis and critical review of role and gender effects. Psychological Bulletin, 134(1), 130.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S. (1990). The role of masculinity as a prognostic predictor of heart attack severity. Sex Roles, 22(11–12), 755774.

 • Helgeson, V.S. (1993). Implication of agency and communion for patient and spouse adjustment to a first coronary event. Journal of Personality and Social Psychology, 64(5), 807816.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S. (1994). Relation of agency and communion to well-being: Evidence and potential explanations. Psychological Bulletin, 116(3), 412428.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S. (2003a). Gender-related traits and health. In J. Suls, & K.A. Wallston (Eds.), Social psychological foundations of health and illness (367–394). Oxford: Blackwell Publishing

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S. (2003b). Unmitigated communion and adjustment to breast cancer: Association and explanations. Journal of Applied Social Psychology, 33(8), 16431661.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S. (2012). The psychology of gender. New Jersey: Pearson Education Inc.

 • Helgeson, V.S., & Fritz, H.L. (1998). A theory of unmitigated communion. Personality and Social Psychology Review, 2(3), 173183.

 • Helgeson, V.S., & Fritz, H.L. (1999). Unmitigated agency and unmitigated communion: Distinctions from agency and communion. Journal of Research in Personality, 33(2), 131158.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S., & Fritz, H.L. (2000). The implication of unmitigated agency and unmitigated communion for domains of problem behavior. Journal of Personality, 68(6), 10311057.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S., & Lepore, S.J. (1997). Men’s adjustment to prostate cancer: The role of agency and unmitigated agency. Sex Roles, 37(3–4), 251267.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S., & Lepore, S.J. (2004). Quality of life following prostate cancer: The role of agency and unmitigated agency. Journal of Applied Psychology, 34(12), 25592585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S., & Palladino, D.K. (2011). Agentic and communal traits and health: adolescents with and without diabetes. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(10) 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Helgeson, V.S., Swanson, J., Ra, O., Randall, H., & Zhao Y. (2015). Links between unmitigated communion, interpersonal behaviors and well-being: A daily diary approach. Journal of Research in Personality, 57, 5360.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hinnen, C., Hagedoorn, M., Ranchor, A.V., & Sanderman, R. (2008). Relationship satisfaction in women: a longitudinal case-control study about the role of breast cancer, personal assertiveness, and partners’ relationship-focused coping. British Journal of Health Psychology, 13(4), 737754.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirokawa, K., & Dohi, I. (2007). Agency and communion related to mental health in Japanese young adults. Sex Roles, 56(7–8), 517524.

 • Hoyt, M.A., & Stanton A.L. (2011). Unmitigated agency, social support, and psychological adjustment in men with cancer. Journal of Personality, 79(2), 259276.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunt, K., Lewars, H., Emslie, C., & Batty, G.D. (2007). Decreased risk of death from coronary heart disease amongst men with higher ‘femininity’ scores: a general population cohort study. International Journal of Epidemiology, 36(3), 612620.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hwang, V.S., & Danoff-Burg, S. (2010). Gender Issues in the Diagnosis and Treatment of Chronic Illness. In J.C. Chrisler, & D.R. McCreary (Eds.), Handbook of Gender Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology (541–560). New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jin, L., Yperen, N., Sanderman, R., & Hagedoorn, M. (2010). Depressive symptoms and unmitigated communion in support providers. European Journal of Personality, 24(1), 5670.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaplan, R.M., Anderson, J.P., & Wingard, D.L. (1991) Gender differences in health-related quality of life. Health Psychology, 10(2), 8693.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Kessler, R.C., McLeod, J.D., & Wethington, E. (1985). The cost of caring: A perspective on the relationship between sex and psychological distress. In I.G. Sarason, & B.R. Sarason (Eds.), Social support: Theory, research and application (491–506). Dordrecht: Nijhoff

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiecolt-Glaser, J.K., & Newton, T. (2001). Marriage and health: His and hers. Psychological Bulletin, 127(4), 472503.

 • Kimmel, M.S. (2000). The gendered society. Oxford: Oxford University Press

 • Kopp, M. (2007). A kelet-közép-európai egészségparadoxon. In Kállai J., Varga J., Oláh A. (Eds.), Egészségpszichológia a gyakorlatban (51–64). Budapest: Medicina

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M. (2010). A gender-kutatások népegészségügyi és demográfiai jelentosége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(4), 243254.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, A. (2009). Érzelemszabályozás és kötodés összefüggései normatív mintában. Alkalmazott Pszichológia, 11(3–4), 517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, C. (2010). Gender, health, and health behaviors. In J.C. Chrisler, & D.R. McCreary (Eds.), Handbook of Gender Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology (471–493). New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lippa, R.A., Martin, L.R., & Friedman, H.S. (2000). Gender-related individual differences and mortality in the Terman longitudinal study: Is masculinity hazardous to your health? Personality and Social Psychology Bulletin, 26(12), 15601570.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luy, M. (2002). Warum Frauen länger leben –Erkenntnisse aus einem Vergleich von Kloster-und Allgemeinbevölkerung. Materialien zur Bevölkerungswissenschaft 106. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Manne, S.L., Norton, T.R., Ostroff, J.S., Winkel, G., Fox, K., & Grana, G. (2007). Protective buffering and psychological distress among couples coping with breast cancer: The moderating role of relationship satisfaction. Journal of Family Psychology, 21(3), 380388.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matarazzo, J.D. (1984). Behavioral health: A 1990 challenge for the health sciences professions. In J.D. Matarazzo, N.E. Millner, S.M. Weis, & J.A. Herd (Eds.), Behavioral health: A handbook of health enhancement and disease prevention (3–40). New York: John Wiley

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mosher, C.E., & Danoff-Burg, S. (2008). Agentic and communal personality traits: Relations to disordered eating behavior, body shape concern, and depressive symptoms. Eating Behaviors, 9(4), 497500.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagurney, A.J. (2008). The effect of Unmitigated Communion and life events among women with fibromyalgia syndrome. Journal of Health Psychology 13(4), 520528.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2004). Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Iskolakultúra, 2004/11, 3947.

 • Orth-Gomér, K. (2015). Psychosocial risk factors for coronary heart disease in women: The Stockholm Studies of Women’s Heart. In K. Orth-Gomér, N. Schneidermann, V. Vaccarino, & H-C. Deter (Eds.), Psychosocial stress and cardiovascular disease in women (41–61). New York: Springer

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orth-Gomér, K., Wamala, S.P., Horsten, M., Schenk-Gustafsson, K., Schneidermann, N., & Mittleman, M.A. (2000). Marital stress worsens prognosis in women with coronary heart disease: The Stockholm Female Coronary Risk Study. JAMA, 284(23), 30083014.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Overall, N.C., Girme, Y.U., & Simpson J.A. (2016). The power of diagnostic situations: how support and conflict can foster growth and security. In C.R. Knee, & H.T. Reis (Eds.), Positive approaches to optimal relationship development (148–170). Cambridge: Cambridge University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pántya, J., Dallos, A., & Papp Kovács, J. (2012). A nemi alapú elutasítás iránti érzékenység és a férfiakkal szembeni ellenséges hiedelmek hatása az elutasítást követo helyzet-értelmezésre és a megbocsátási szándékra. Alkalmazott Pszichológia, 14(2), 2142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pikó, B. (2010). Védofaktorok nyomában. Pozitív fordulat a magatartáskutatásokban? In Pikó Bettina (Eds.), Védofaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelozése és egészségfejlesztés serdülokorban (11–22). Budapest: L’Harmattan Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piro, M., Zeldow, P.B., Knight, S.J., Mytko, J.J., & Gradishar, W.J. (2001). The Relationship Between Agentic and Communal Personality Traits and Psychosocial Adjustment to Breast Cancer. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 8(4), 263271.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pongrácz, T. (2005): Nemi szerepek társadalmi megítélése. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat tapasztalatai. In I. Nagy, T. Pongrácz, & I. Gy. Tóth (Szerk.), Szerepváltozások. Jelentés a nok és férfiak helyzetérol (73–86). Budapest: TÁRKI, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenloségi Minisztérium

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reynolds, K.A., Seltman, H., & Helgeson, V.S. (2006). Impact of Interpersonal Conflict on Individuals High in Unmitigated Communion. Journal of Applied Social Psychology, 36(7), 15951616.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rottmann, N., Hansen, D.G., Larsen, P.V., Nicolaisen, A., Flyger, H., Johansen, C., et al. (2015). Dyadic coping within couples dealing with breast cancer: A longitudinal, population-based study. Health Psychology, 34(5), 486495.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schokker, M.C., Stuive, I., Bouma, J., Keers, J.C., Links, T.P., Wolffenbuttel, B.H., et al. (2010). Support behavior and relationship satisfaction in couples dealing with diabetes: main and moderating effects. Journal of Family Psychology, 24(59), 578586.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sieverding, M. (2005). Geschlecht und Gesundheit. In R. Schwarzer (Ed.), Gesundheitspsychologie (55–70). Göttingen: Hogrefe

 • Sieverding, M. (2009). Gender. In von J. Bengel, & M. Jerusalem (Eds.), Handbuch der Gesundheitspsychologie und Medizinischen Psychologie (130–139). Göttingen: Hogrefe

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, T.W., & Gallo, L.C. (2001). Personality traits as risk factors for physical illness. In A. Baum, T. Revenson, & J.E. Singer (Eds.), Handbook of health psychology (139–172). Hillsdale: Erlbaum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spence, J.T. (1984). Masculinity, feminity, and gender-related traits: A conceptual analysis and critique of current research. Progress in Experimental Personality Research, 13, 197.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spence, J.T., Helmreich, R.L., & Holahan, C.K. (1979). Negative and positive components of psychological masculinity and feminity and their relatonship to self-reports of neurotic and acting out behaviors. Journal of Personality and Social Psychology, 37(10), 16731682.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spence, J.T., Helmreich, R.L., & Stapp, J. (1974). The Personal Attributes Questionnaire: A measure of sex-role stereotypes and masculinity-feminity. JSAS: Catalog of Selected Documents in Psychology, 4, 4344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stake, J.E., & Eisele, H. (2010). Gender and Personality. In J.C. Chrisler, & D.R. McCreary (Eds.), Handbook of Gender Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology (19–40). New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stanton, A.L., Collins, C.A., & Sworowski, L.A. (2001). Adjustment to chronic illness: Theory and research. In A. Baum, T.A. Revenson, & J.E. Singer (Eds.) Handbook of health psychology (387–403). Mahwah: Lawrence Erlbaum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stanton, A.L., & Revenson, T.A. (2007). Adjustment to chronic disease: Progress and promise in research. In H.S. Friedman, & R.C. Silver (Eds.), Foundation of health psychology (203–233). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, A., Susánszky, É., & Kopp, M. (2009). Mitol szoronganak a magyar férfiak? A férfi nemi szerep stresszjellegzetességei. LAM, 19(6–7), 431435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szántó, Zs., & Susánszky, É. (2010). Gender és egészség –Szakirodalmi áttekintés. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(4), 255276.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Makó , & Kiss, E. (2015). A muvi abortusz nok mentális egészségére gyakorolt rövid és hosszú távú hatása a reziliencia, coping és neuroticizmus jellemzok összefüggéseiben. Alkalmazott Pszichológia, 17(1), 93109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, S.E. (2007). Social support. In H.S. Friedman, & R. C. Silver (Eds.), Foundation of health psychology (145–171). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, S.E., Klein, L.C., Lewis, B.P., Gruenewald, T.L., Gurung, R.A., & Updegraff, J. A. (2000). Biobehavioral responses to stress in females: tend-and-befriend, not fight-orflight. Psychological Review, 107(3), 411429.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Todorowa, I. (2011): Two decades on social change in Central and Eastern Europe: Implications for health. In H.S. Friedman (Ed.), The Oxford handbook of health psychology (824–847). New York: OUP

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Traa, M.J., De Vries, J., Bodenmann, G., & Den Oudsten, B.L. (2015). Dyadic coping and relationship functioning in couples coping with cancer: a systematic review. British Journal of Health Psychology, 20(1), 85114.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trudeau, K.J., Danoff-Burg, S., Revenson, T., & Paget, S. (2003). Agency and communion in people with rheumatoid arthritis. Sex Roles, 49(7–8), 303311.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Twenge, J.M. (2009). Status and gender: The paradox of progress in an age of narcissism. Sex Roles, 61(5), 338340.

 • Vaccarino, V. (2015). Psychosocial risk factors in women: Special reference to depression and posttraumatic stress disorder. In K. Orth-Gomér, N. Schneidermann, V. Vaccarino, & H-C. Deter (Eds.), Psychosocial stress and cardiovascular disease in women (41–61). New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Verhofstadt, L.L., Buysse, A., & Ickes, W. (2007). Social support in couples: An examination of gender differences using self-report and observational methods. Sex Roles, 57(3), 267282.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weiten, W., Dunn, D.S., & Hammer, E.Y. (2015). Psychology applied to modern life. Adjustment in the 21th century (11th ed.) Stamford: Cengage Learning

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wiggins, J.S., & Trappnell, P.D. (1996). A dyadic-interactional perspective on the five-factor model. In J.S. Wiggins (Eds.), The five-factor model of personality: Theoretical perspective (88–162). New York: The Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zwicker, A., & DeLongis, A. (2010): Gender, Stress, and Coping. In J.C. Chrisler, & D.R. McCreary (Eds.), Handbook of Gender Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology (495–515). New York: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian .
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 69 1 1
Jan 2024 37 0 0
Feb 2024 42 1 0
Mar 2024 19 0 0
Apr 2024 16 0 0
May 2024 9 1 1
Jun 2024 16 0 0