View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A humán interakciók során szinkronizációs, koordinációs tendencia figyelhető meg, amely akár az élmények szintjén is megvalósulhat. Korábbi eredmények szerint a közösen végzett tevékenységekben intenzívebb áramlat élmény (flow) tapasztalható, mint egyedül. A jelenség működéséhez hozzájáruló tényezőket flow szinkronizációnak neveztük, amelynek mérésére kidolgoztuk a Flow Szinkronizáció Kérdőívet (FSZK).

Cél

Jelen kutatás célja az FSZK pszichometriai jellemzőinek, a skálák belső megbízhatóságának és validitásának vizsgálata.

Módszerek

A kutatás keresztmetszeti módon, különböző konstruktumokat (flow, a diádikus interakció sajátosságai, szorongás, éntudatosítás) vizsgáló kérdőívek segítségével történt, az adatfelvétel online felületen zajlott. A vizsgálatban 367 felnőtt vizsgálati személy vett részt (az életkor átlaga 28,5 év, SD =12,89 év).

Eredmények

Az eredmények szerint az FSZK skáláinak belső megbízhatósága megfelelő, az ötfaktoros struktúra igazolt (χ2(336) = 857,27, p < 0,001, CMIN/df = 2,55, TLI = 0,900, CFI = 0,911, RMSEA = 0,065). A kérdőív kritériumvaliditása az elvártak szerint alakult: a flow állapottal, a diádikus interakció szubjektív élményeivel, a kíváncsisággal a konvergens validitást igazoló összefüggéseket kaptunk, míg az éntudatosítás, feszültség, szorongás faktoraitól és a düh tényezőitől különböző konstruktumnak bizonyult.

Következtetések

Az eredmények szerint tehát az FSZK alkalmas a flow szinkronizáció konstruktumának megragadására, megbízható és érvényes mérésére.

 • Ackerman, M., & Bargh, J.A. (2010). Two to Tango: Automatic Social Coordination and the Role of Felt Effort. In B. Bruya (Ed.), Effortless Attention–A New Perspective in the Cognitive Science of Attention and Action (335–371). Cambridge: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aron, E.N., & Aron, A. (1996). Love and expansion of the self: The state of the model. Personal Relationships, 3(1), 4558.

 • Azevedo de, F.B., Wang, Y.-P., Goulart, A.C., Lotufo, P.A., & Benseñor, I.M. (2010). Application of the Spielberger’s State–Trait Anger Expression Inventory in clinical patients. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 68(2), 231234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, A.B. (2005). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of Vocational Behavior, 66(1), 2644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernieri, F.J., Davis, J.M., Rosenthal, R., & Knee, C.R. (1994). Interactional Synchrony and Rapport: Measuring Synchrony in Displays Devoid of Sound and Facial Affect. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(3), 303311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, L.H., Silvia, P.J., Myin-Germeys, I., & Kwapil, T.R. (2007). When the Need to Belong Goes Wrong –The expression of social anhedonia and social anxiety in daily life. Psychological Science, 18(9), 778782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buss, A.H. (1980). Self-consciousness and Social Anxiety. New York: W.H. Freeman & Co Ltd.

 • Campos, J.J., & Sternberg, C.R. (1981). Perception, appraisal and emotion: The onset of social referencing. In M.E. Lamb, & L.R. Sherrod (Eds.), Infant social cognition: Empirical and theoretical considerations (273–314). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, H., Wigand, R.T., & Nilan, M. (2000). Exploring Web users’ optimal flow experiences. Information Technology & People, 13(4), 263281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clark, L.A., & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. Psychological Assessment, 7(3), 309319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collins, R.P., Litman, J.A., & Spielberger, C.D. (2004). The measurement of perceptual curiosity. Personality and Individual Differences, 36(5), 11271141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass Publishers

 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row

 • Csikszentmihalyi, M., & Nakamura, J. (2010). Effortless attention in everyday life: A systematic phenomenology. In B. Bruya (Ed.), Effortless Attention –A New Perspective in the Cognitive Science of Attention and Action (179–189). New York: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csikszentmihalyi, M., & Selega Csikszentmihalyi, I. (1988). Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge: Cambridge University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donaldson, S.I., Dollwet, M., & Rao, M.A. (2015). Happiness, excellence, and optimal human functioning revisited: Examining the peer-reviewed literature linked to positive psychology. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 185195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumas, G., Nadel, J., Soussignan, R., Martinerie, J., & Garnero, L. (2010). Inter-Brain Synchronization during Social Interaction. PLoS ONE, 5(8), e12166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ekman, P. (1999). Basic emotions. In T. Dalgleish, & M. Power (Eds.), Handbook of Cognition and Emotion (45–60). New York: John Wiley & Sons, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engeser, S., & Rheinberg, F. (2008). Flow, performance and moderators of challenge–skill balance. Motivation and Emotion, 32(3), 158172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engeser, S., & Schiepe-Tiska, A. (2012). Historical lines and overview of current research on flow. In S. Engeser (Ed.), Advances in Flow Research (1–22). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fenigstein, A., Scheier, M.F., & Buss, A.H. (1975). Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43(4), 522527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 10(2), 486489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Graham, J.M. (2008). Self-expansion and flow in couples’ momentary experiences: an experience sampling study. Journal of Personality and Social Psychology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hassan, E.S. (2005). Recall Bias can be a Threat to Retrospective and Prospective Research Designs. The Internet Journal of Epidemiology, 3(2), 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatfield, E., Cacioppo, J.T., & Rapson, R.L. (1994). Emotional contagion. Current Directions in Psychological Science.

 • Hektner, J.M., Csikszentmihalyi, M., & Schmidt, J.A. (2007). Experience Sampling Method: Measuring the Quality of Everyday Life. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hilsenroth, M.J., Segal, D.L., & Hersen, M. (2003). Comprehensive Handbook of Psychological Assessment. In G. Goldstein, S.R. Beers, & M. Hersen (Eds.), Assessment (Vol. 2). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kashdan, T.B., & Steger, M.F. (2011). Challenges, pitfalls, and aspirations for positive psychology. In K.M. Sheldon, T.B. Kashdan, & M.F. Steger (Eds.), Designing positive psychology: Taking stock and moving forward (9–21). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaye, L.K., & Bryce, J. (2012). Putting the “fun factor” into gaming: The influence of social contexts on experiences of playing videogames. International Journal of Internet Science, 7(1), 141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leary, M.R., & Kowalski, R.M. (1997). Social Anxiety (Emotions and Social Behavior). New York: The Guilford Press

 • Magnusson, D., & Stattin, H. (1998). Person context interaction theories. In Handbook of Child Psychology. Vol. 1: Theoretical Models of Human Development (685–759). New York: Wiley

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T. (2014). Flow synchronization related to flow and performance. In A. Oláh, & H. Nagy (Eds.), Flow, emotional intelligence and psychological immunity. Empirical studies in positive psychological perspective (105–114). Budapest: Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., Nagy, H., Soltész, P., Mózes, T., & Oláh, A. (2013). Egy újonnan kidolgozott Flow Állapot Kérdoív kimunkálásának és pszichometriai jellemzoinek bemutatása. Pszichológia, 33(1), 1536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015a). A cross-sectional survey study about the most common solitary and social flow activities to extend the concept of optimal experience. Europe’s Journal of Psychology, 11(4), 632650.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T., & Oláh, A. (2015b). Flow Szinkronizáció Kérdoív: az optimális élmény mechanizmusának mérése társas interakciós helyzetekben. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(3), 271296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maslow, A.H. (1962). Toward a Psychology of Being. Princeton: D. Van Nostrand Company.

 • Massimini, F., & Carli, M. (1988). The systematic assessment of flow in daily experience. In M. Csikszentmihalyi, & I. Selega Csikszentmihalyi (Eds.), Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness (288–318). New York: Cambridge University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Massimini, F., Csikszentmihalyi, M., & Carli, M. (1987). The monitoring of optimal experience. A tool for psychiatric rehabilitation. The Journal of Nervous and Mental Disease, 175(9), 545549.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Massimini, F., & Delle Fave, A. (2000). Individual development in a bio-cultural perspective. American Psychologist, 55, 2433.

 • McMahan, R.P., Ragan, E.D., Leal, A., Beaton, R.J., & Bowman, D.A. (2011). Considerations for the use of commercial video games in controlled experiments. Entertainment Computing, 2(1), 39.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei, F. (1947). Az együttes élmény. Budapest: Officina

 • Moller, A.C., Meler, B.P., & Wall, R.D. (2010). Developing an experiemental induction of flow: Effortless action in the lab. In B. Bruya (Ed.), Effortless Attention: A New Perspective in the Cognitive Science of Attention and Action (191–213). New York: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Montgomery, H., Sharafi, P., & Hedman, L.R. (2004). Engaging in activities involving information technology: dimensions, modes, and flow. Human Factors, 46(2), 334348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. In C.R. Snyder, & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (89–105). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novak, T.P., & Hoffman, D.L. (1997). Measuring the flow experience among web users. Paper Presented at Interval Research Corporation, July 31, 1997. Letöltve: 2016. 01. 01-jén: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.89.1411&rep=rep1&t ype=pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nowak, A., Lewenstein, M., & Vallacher, R.R. (1994). Toward a dynamical social psychology. In R.R. Vallacher, & A. Nowak (Eds.), Dynamical Systems in Social Psychology (279–293). San Diego: Academic Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (1987). Az állapot–vonás személyiség kérdoív szorongás, düh és kíváncsiság skáláinak tesztkönyve. Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény: belso világunk megismerésének módszerei. Budapest: Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pace, S. (2004). A grounded theory of the flow experiences of Web users. International Journal of Human-Computer Studies, 60(3), 327363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rich, G.J. (2013). Finding Flow: The History and Future of a Positive Psychology Concept. In J.D. Sinnott (Ed.), Positive Psychology: Advances in Understanding Adult Motivation (43–60). New York: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riva, G., Waterworth, J.A., Waterworth, E.L., & Mantovani, F. (2011). From intention to action: The role of presence. New Ideas in Psychology, 29(1), 2437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rogers, C.R. (1961). On becoming a person. A Therapist’s View of Psychoterapy. Boston: Houghton Mifflin Company

 • Rózsa, S., Reinhardt, M., & Kulcsár, Zs. (2006). A poszttraumás növekedés feltételeinek empirikus vizsgálata. In Zs. Kulcsár, S. Rózsa, & M. Reinhardt (Szerk.), A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata (53–71). Budapest: Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmidt, R.C., Morr, S., Fitzpatrick, P., & Richardson, M.J. (2012). Measuring the dynamics of interactional synchrony. Journal of Nonverbal Behavior, 36(4), 263279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology –An introduction. American Psychologist, 55(1), 514.

 • Sheldon, K.M., & Kasser, T. (2001). Goals, congruence, and positive well-being: New empirical support for humanistic theories. Journal of Humanistic Psychology, 41(1), 3050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger, C.R., Gorsuch, R.L., Lushene, R., Vagg, P.R., & Jacobs, G.A. (1983). Manual for the State –Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologist Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tenenbaum, G., Fogarty, G.J., & Jackson, S.A. (1999). The flow experience: a Rasch analysis of Jackson’s Flow State Scale. Journal of Outcome Measurement, 3(3), 278294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trevarthen, C. (1980). The foundations of intersubjectivity: Development of interpersonal and cooperative understanding in infants. In D.R. Olson (Ed.), The social foundation of language and thought (316–342). New York: Norton

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ulrich, M., Keller, J., Hoenig, K., Waller, C., & Grön, G. (2014). Neural correlates of experimentally induced flow experiences. NeuroImage, 86, 194202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K., & Józsa, E. (2013). Új módszer a kétszemélyes interakciók szubjektív értékelésére: A Diádikus Interakciós Harmónia kérdoív. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(3), 419440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K., Józsa, E., Bányai, É.I., & Gosi-Greguss, A.C. (2012). Phenomenological synchrony and hypnotic susceptibility. Contemporary Hypnosis and Integrative Therapy, 29(2), 156168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K., Józsa, E., & Urbán, R. (2002). A közös Rorschach vizsgálati helyzet alkalmazása a diádikus interakciók élményvilágában megmutatkozó harmónia vizsgálatára. In E. Bagdy (Ed.), Párkapcsolatok dinamikája (178–185). Budapest: Animula Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walker, C.J. (2010). Experiencing flow: Is doing it together better than doing it alone? The Journal of Positive Psychology, 5(1), 311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf, E.J., Harrington, K.M., Clark, S.L., & Miller, M.W. (2013). Sample Size Requirements for Structural Equation Models: An Evaluation of Power, Bias, and Solution Propriety. Educational and Psychological Measurement, 76(6), 913934.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 9 1 0
Dec 2020 9 0 0
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 12 1 1
Apr 2021 4 0 0
May 2021 0 0 0