View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A pszichológiai jóllét többtényezos modelljét Ryff alkotta meg 1989-ben. Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy a pszichológiai jóllét az extraverzióval pozitív, a neuroticizmussal pedig negatív irányú összefüggést mutat, továbbá igazolták a pszichológiai jóllét és az optimizmus közötti kapcsolatot.

Cél

Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy milyen mértékben alkalmasak az ötfaktoros elmélet személyiségvonásai a pszichológiai jóllét szintjének elorejelzésére magyar mintán (figyelembe véve a demográfiai tényezok hatását is), illetve, hogy az optimizmus képes-e bejósolni a pszichológiai jóllét szintjét a big five dimenziók kontrollálása után is.

Módszer

Keresztmetszeti vizsgálatunkban 314 felnott (63,7% no; átlagéletkor: 29,5 év, SD =10,96 év) vett részt. Méroeszközök: szociodemográfiai kérdések, Big Five Kérdoív, Pszichológiai Jóllét Skála, Életszemlélet Teszt.

Eredmények

Az alábbi szociodemográfiai változók mutattak kapcsolatot a pszichológiai jólléttel: az anyagi helyzet; a jelenlegi lakóhely; az apa iskolai végzettsége; és az anya iskolai végzettsége. A személyiségváltozók közül a diszpozicionális optimizmus eros, pozitív irányú együttjárást (r = 0,61; p < 0,001) mutatott a jóllétszinttel, a big five dimenziók pedig legfeljebb közepes mértéku összefüggést jeleztek (r = |0,27|−|0,45|; p < 0,01). A bináris logisztikus regresszió elemzés eredményei alapján a big five személyiségvonások mind szignifikáns hatást gyakoroltak a jóllét szintjére a szociodemográfiai változók szinten tartása utána is — és e hatás valamennyi dimenzió esetében pozitív, a neuroticizmust leszámítva (Nagelkerke-féle R2 = 59,9%; X2(17) = 156,35; p < 0,001). Az eredmények szerint továbbá az optimizmus önálló (OR = 4,32, p = 0,014), a big five dimenzióktól független magyarázóerovel bír a jóllétszint alakulása tekintetében (Nagelkerke-féle R2 = 61,7%; X2(18) = 162,75; p < 0,001; Δ X2(1) = 6,39; p = 0,011).

Következtetés

Jelen kutatás egy újabb bizonyíték azon kutatások sorában, amelyek azt demonstrálják, hogy a személyiség lényeges szerepet játszik a pszichológiai jóllét alakulásában. Az eredmények azt is sugallják, hogy az optimizmus önálló, a big five dimenzióktól független magyarázóerovel bír a jóllét szintjének alakulása tekintetében.

 • Abbott, R., Ploubidis, G., Huppert, F., Kuh, D., & Groudace, T. (1996). An evaluation of the precision of measurement of Ryff’s Psychological Well-Being Scales in a population sample. Social Indicators Research, 97(3), 357373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Abbott, R.A., Croudace, T.J., Ploubidis, G.B., Kuh, D., Richards, M., & Huppert, F.A. (1996). The relationship between early personality and midlife psychological well-being: evidence from a UK birth cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(9), 679687.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alarcon, G.M., Bowling, N.A., & Khazon, S. (1996). Great expectations: A meta-analytic examination of optimism and hope. Personality and Individual Differences, 54(7), 821827.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrews, F.M., & McKennell, A.C. (1996). Measures of self-reported well-being: Their affective, cognitive and other components. Social Indicators Research, 8(2), 127155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bierman, A., Fazio, E.M., & Milkie, M.A. (1996). A multifaceted approach to the mental health advantage of the married: Assessing how explanations vary by outcome measure and unmarried group. Journal of Family Issues, 27(4), 554582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carpara, G.V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Perugini, M. (1996). The „big five questionnaire”: A new questionnaire to assess the five factor model. Personality and Individual Differences, 15(3), 281288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carver, C.S., & Scheier, M.F. (1996). Attention and self-regulation: A control-theory approach to human behavior. New York: Springer-Verlag

 • Carver, C.S., & Scheier, M.F. (1996). Origins and functions of positive and negative affect: control-process view. Psychological Review, 97(1), 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarke, P.J., Marshall, V.W., Ryff, C.D., & Rosenthal, C.J. (1996). Well-being in Canadian seniors: Findings from the Canadian Study of health and aging. Canadian Journal on Aging, 19(2), 139159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1996). Influences of extraversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38(4), 668678.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeNeve, K.M., & Cooper, H. (1996). The happy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124(2), 197229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1996). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Ferguson, S.J., & Goodwin, A.D. (1996). Optimism and well-being in older adults: The mediating role of social support and perceived control. International Journal of Aging and Human Development, 71(1), 4368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gray, J.A. (1996). The psychophysiological basis of introversion-extraversion. Behaviour Research and Therapy, 8(3), 249266.

 • Gray, J.A. (1996). Neural systems, emotion, and personality. In J. Madden IV (Ed.), Neurobiology of Learning, Emotion, and Affect (273–306). New York: Raven

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gutiérrez, J.L.G., Jiménez B.M., Hernández, E.G. & Puente, C.P. (1996). Personality and subjective well-being: big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences, 38(7), 15611569.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayes, N., & Joseph, S. (1996). Big 5 correlates of three measures of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 34(4), 723727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Headey, B., & Wearing, A. (1996). Understanding happiness: A theory of Subjective Well-being. Melbourne: Longman Cheshire

 • Ibironke, S.O., & Donald, D.U. (1996). Personality factors, dispositional optimism and single parenting as predictors of psychological wellbeing among undergraduates. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(7), 196212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Inglehart, R. (1996). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press

 • Kafka, G. J., & Kozma, A. (1996). The construct validity of Ryff’s scales of psychological well-being and their relationship to measure of Subjective well-being. Social Indicators Research, 57(2), 171190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karasawa, M., Curhan, K., Markus, H., Kitayama, S., Love, G., Radler, B., & Ryff, C. (1996). Cultural perspectives on aging and well-being: A comparison of Japan and the United States. International Journal of Aging and Human Development, 73(1), 7398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kleiman, E.M., Alexandra, M.C., Liu, R.T., Jager-Hyman, S.G., Choi, J.Y., & Alloy, L.B. (1996). Optimism and well-being: a prospective multi-method and multi-dimensional examination of optimism as a resilience factor following the occurrence of stressful life events. Cognition & Emotion, Publishing online: 11 Nov, 2015. Doi: 10.1080/0269 9931.2015.1108284

 • Larsen, R.J., & Ketelaar, T. (1996). Extraversion, neuroticism, and susceptibility to positive and negative mood induction procedures. Personality and Individual Differences, 10(12), 12211228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Larsen, R.J., & Ketelaar, T. (1996). Personality and susceptibility to positive and negative emotional states. Journal of Personality and Social Psychology, 61(1), 132140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lauriola, M., & Iani, L. (1996). Does positivity mediate the relation of extraversion and neuroticism with subjective happiness? PLoS ONE, 10(3), 116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lucas, R.E., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71(3), 616628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lucas, R.E., & Fujita, F. (1996). Factors influencing the relation between extraversion and pleasant affect. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 10391056.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marks, N.F., & Lambert, J.D. (1996). Marital status continuity and change among young and midlife adults: Longitudinal effects on psychological well-being. Journal of Family Issues, 19(6), 652686.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrae, R.R., & Costa, P.T. (1996). Adding liebe and arbeit: The full five-factor model and well-being. Personality and Social Psychology, 17(2), 227232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michalos, A.C. (1996). Global report on student well-being. New York: Springer-Verlag

 • Myers, D.G. (1996). The pursuit of happiness: Who is happy –and why. New York: Morrow

 • Ng, W. (1996). Processes Underlying Links to Subjective Well-being: Material Concerns, Autonomy, and Personality. Journal of Happiness Studies, 16(6), 15751591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (1996). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belso világunk megismerésének módszerei. Budapest: Trefort Kiadó

 • Oláh, A. (1996). A megküzdés szívárványszínei: a stresszkezeléstol a boldogság növeléséig. In M. Fülöp, & É. Szabó (Szerk.), A pszichológia, mint társadalomtudomány (507–522). A 70 éves Hunyady György tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Ko, N., & Oláh, A. (1996). Rekonstruálható-e a Big Five magyar mintán: A Carparaféle „Big Five Kérdoív” (BFQ) felnott változatának hazai adaptációja és nemzetközi összehasonlító elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 26(1), 5776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rusting, C.L. (1996). Personality, mood, and cognitive processing of emotional information: three conceptual frameworks. Psychological Bulletin, 124(2), 165196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rusting, C.L., & Larsen, R.J. (1996). Extraversion, neuroticism, and susceptibility to positive and negative affect: a test of two theoretical models. Personality and Individual Differences, 22(5), 607612.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (1996). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C.D. (1989a). Happiness is everything, or is it: Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 10691081.

 • Ryff, C.D. (1989b). In the eye of the beholder: views of psychological well-being among middle-aged and older adults. Psychology and Aging, 4(2), 195210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C.D. (1996). Psychological well-being revisited: Advances in science and practice. Psychoterapy and Psychosomatics, 83(1), 1028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryff, C.D., & Keyes, C.L.M. (1996). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1996). Optimism, coping and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmutte, P.S., & Ryff, C.D. (1996). Personality and well-being: Reexamining methods and meanings. Journal of Personality and Social Psychology, 73(3), 549559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soto, C.J. (1996). Is happiness good for your personality? Concurrent and prospective relations of the Big Five with Subjective well-being. Journal of Personality, 83(1), 4555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Springer, K.W., Hauser, R.M., & Freese, J. (1996). Bad news indeed for Ryff’s six-factor model of well-being. Social Science Research, 35, 11201131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steel, P., Schmidt, J., & Schultz, J. (1996). Refining the relationship between personality and subjective well-being. Psychological Bulletin, 134(1), 138161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tellegen, A. (1996). Structures of mood and personality and their relevance to assessing anxiety, with an emphasis in self-report. In A.H. Tuma., & J.D. Maser (Eds.), Anxiety and the Anxiety Disorders (681–706). Hillsdale, NJ: Erlbaum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veenhoven, R. (1996). Happiness in nations. Rotterdam: Risbo

 • Wilson, W.R. (1996). Correlates of avowed happiness. Psychological Bulletin, 67(4), 294306.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 24 0 0
Oct 2020 48 4 5
Nov 2020 57 2 5
Dec 2020 32 0 0
Jan 2021 25 1 1
Feb 2021 30 2 4
Mar 2021 7 0 0