View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 2 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

Az öngyilkosság-kutatások nagyon széles bázison vizsgálják a lehetséges rizikófaktorokat. Már az 1960-as években megjelentek olyan kutatások, amelyek a holdciklus öngyilkosságra gyakorolt lehetséges hatását próbálták meg feltárni. Az ezzel foglalkozó eddigi munkák felemás eredményt hoztak, de inkább arra mutattak, hogy a vizsgálatok középpontjába állított teliholdnak nincsen összefüggése a vizsgált kérdéssel. A különböző naptevékenységek (napkitörés) és ezek földi hatása (mágneses vihar) már kevésbé kutatott téma az öngyilkosság szempontjából. Az eddig eredmények viszont arra mutattak, hogy lehet összefüggés a jelenségek között, bár a csatolási mechanizmust már nem érintették ezek a munkák.

Cél

A tanulmány célja megvizsgálni a holdciklus a napkitörések és a mágneses viharok együtt járását az öngyilkossági gyakoriságokkal. A tanulmányunkban felhasznált több mint 30 évnyi napi magyar öngyilkossági idősor lehetőséget teremt számunkra, hogy más munkákhoz képest sokkal részletesebben tudjuk körbejárni a kérdéskört.

Módszer

Tanulmányunkban az 1976 és 2010 közötti magyarországi öngyilkosságok számának napi normált számát (12784 nap) vizsgáljuk meg a holdciklusok, a napkitörések és a mágneses viharok aspektusából. Az öngyilkossági idősor esetében az évi lakosságszámra normált számok mellett a szezonálisan dekomponált idősorokat is vizsgáljuk (amelyekből a trend- és szezonhatásokat már eltávolítottuk). A holdciklus esetében elsősorban a teliholdra koncentrálunk, a napkitörés esetében külön vizsgáljuk az összes mérhető napkitörést és az erősebb (M/X) napkitöréseket, míg a mágneses viharok esetében a közepes (Ap > 39) és erős (Ap > 100) mágneses viharokat különítjük el. Az egyes jelenségek által érintett és nem érintett napok átlagainak különbségét, Student-féle t-próbával, Welch-féle d-próbával, és ezek rang változataival vizsgáljuk.

Eredmények

A telihold esetében az eredményeink arra mutatnak, hogy a jelenség nem függ össze az öngyilkossággal (csak a nők esetében mutatkozik egy gyenge kapcsolat, és az is csak a normált modellekben). A napkitörések és mágneses viharok vizsgálata már több szignifikáns ösz- szefüggést mutatott, mind a teljes, mind a női és férfi idősorban. Ezt azonban okozhatta a szezon komponens együttmozgása is, mivel a detrendelt és deszezonalizált öngyilkossági idősor esetében ezek az összefüggések már nem voltak azonosíthatók.

Következtetés

A napkitörések és mágneses viharok esetében érdemes tovább folytatni a vizsgálatokat komplexebb statisztikai modellekkel is.

 • Bartels, J., Heck, N.A., & Johnston, H.F. (1996). The three hour range index measuring geomagnetic activity. Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity, 44(4), 411454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belleville, G., Foldes-Busque, G., Dixon, M., Marquis-Pelletier, É., Barbeau, S., Poitras, J., et al. (1996). Impact of seasonal and lunar cycles on psychological symptoms in the ED: an empirical investigation of widely spread beliefs. General hospital psychiatry, 35(2), 192194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berk, M., Dodd, S., & Henry, M. (1996). Do ambient electromagnetic fields affect behaviour? A demonstration of the relationship between geomagnetic storm activity and suicide. Bioelectromagnetics, 27(2), 151155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biermann, T., Estel, D., Sperling, W., Bleich, S., Kornhuber, J., & Reulbach, U. (1996). Influence of lunar phases on suicide: the end of a myth? A population based study. Chronobiology International, 22(6), 11371143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boor, M. (1996). Effects of United States presidential elections on suicide and other cases of death. American Sociological Review, 46(5), 616618.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bozsonyi, K., Osvath, P., Fekete, S., & Bálint, L. (1996). The effects of significant international sports events on Hungarian suicide rates. Crisis, 2015. November 17:1–7. [Epub ahead of print]

 • Grigoryev, P., Rozanov, V., Vaiserman, A., & Vladimirskiy, B. (1996). Heliogeophysical factors as possible triggers of suicide terroristic acts. Health, 1(4), 294297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, P.K., & Jones, S.L. (1996). Lunar Association with suicide. Suicide and life-threatening Behavior, 7(1), 3139.

 • Hunyadi, L., & Vita, L. (1996). Statisztika közgazdászoknak. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

 • Kildahl, K.J.N. (1996). Solar activity reports. In: R.F. Donnelly (Ed.), Solar-terrestrial predictions proceedings. Vol. 3. (166). Michigan: University of Michigan Library

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lester, D., Brockopp, G.W., & Priebe, K. (1996). Association between a full moon and completed suicide. Psychological Reports, 25(2), 598598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maldonado, G., & Kraus, J.F. (1996). Variation in suicide occurrence by time of day, day of the week, month, and lunar phase. Suicide and Life-Threatening Behavior, 21(2), 174187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, S.J., Kelly, I.W., & Saklofske, D.H. (1996). Suicide and lunar cycles: a critical review over 28 years. Psychological Reports, 71(3), 787795.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mathew, V.M., Lindesay, J., Shanmuganathan, N., & Eapen, V. (1996). Attempted suicide and the lunar cycle. Psychological Reports, 68(3), 927930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michelson, L., Wilson, J., & Michelson, J. (1996). Investigation of periodicity in crisis intervention calls over an eight-year span. Psychological Reports, 45(2), 420422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Partonen, T., Haukka, J., Nevanlinna, H., & Lönnqvist, J. (1996). Analysis of the seasonal pattern in suicide. Journal of Affective Disorders, 81(2), 133139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petridou, E., Papadopoulos, F.C., Frangakis, C.E., Skalkidou, A., & Trichopoulos, D. (1996). A role of sunshine in the triggering of suicide. Epidemiology, 13(1), 106109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pokorny, A. D. (1996). Moon phases, suicide, and homicide. American Journal of Psychiatry, 121(1), 6667.

 • Rotton, J., Kelly, I.W., & Frey, J. (1996). Geophysical variables and behavior: X. Detecting lunar periodicities: something old, new, borrowed, and true. Psychological Reports, 52(1), 111116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, L.J., & Diespecker, D.D. (1996). Moon phases and suicide attempts in Australia. Psychological Reports, 31(1), 110.

 • Voracek, M., Loibl, L.M., Kapusta, N.D., Niederkrotenthaler, T., Dervic, K., & Sonneck, G. (1996). Not carried away by a moonlight shadow: no evidence for associations between suicide occurrence and lunar phase among more than 65,000 suicide cases in Austria, 1970–2006. Wiener KlinischeWochenschrift, 120(11–12), 343349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wasserman, I.M. (1983) Political business cycles, presidential elections, and suicide and mortality patterns. American Sociological Review, 48(5), 711720.

 • Zonda, T. (1996). Öngyilkosság, statisztika, társadalom. Kairosz.

 • Zonda, T., Bozsonyi, K., & Veres, E. (1996). Seasonal fluctuation of suicide in Hungary between 1970–2000. Archives of Suicide Research, 9(1), 7785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zonda, T., Bozsonyi, K., Kmetty, Z., Veres, E., & Lester, D. (1996). The birthday blues: a study of a large Hungarian sample (1970–2002). OMEGA –Journal of Death and Dying, 73(1). 8794.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zonda, T., Kmetty, Z., Lester, D., & Tóth, M.D. (1996). Effects of parliamentary elections on suicide rates in Hungary. Crisis, 2015. Február 23:1–4. [Epub ahead of print]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 4 2 1
Nov 2020 6 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 0 1 1
Mar 2021 0 0 0