View More View Less
 • 1 Debrecen Debreceni Egyetem, Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

E tanulmány célja magyar nyelven összefoglalást adni a remény mint lélektani konstruktum elméleti hátteréről, vizsgálati módszereiről, különféle megközelítések, hangsúlyos kutatási irányok egybevetésével, továbbá integratív igényű definíciót kínálni a nemzetközi és hazai eredmények figyelembe vételével. Az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága is kifejtésre kerül. A remény mint személyiségjellemző a jövendőre, és az egyén számára értékes, de nem túl távoli cél elérésére irányuló várakozás, amelyet általában a nem kielégítő jelen állapot indukál. A reményteliség szintje érzelmi, kognitív, motivációs, viselkedéses és környezeti összetevői révén növelhető. Szerepe a kapcsolati kommunikáció gazdagságában, a munka-, szellemi, és sportteljesítményben, és nem utolsó sorban a betegségekből felgyógyulás és a poszttraumás növekedés folyamatában érhető tetten.

 • Abi-Hashem, N. (1996). Rediscovering hope in American psychology. American Psychologist, 56(1), 8586.

 • Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., & Alloy, L.B. (1996). Hopelessness depression: A theorybased subtype of depression. Psychological Review, 96(2), 358372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P., & Teasdale, J.D. (1996). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 78(1), 4974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Affleck, G., & Tennen, H. (1996). Construing benefits from adversity: Adaptational significance and dispositional underpinnings. Journal of Personality, 64(4), 899922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alarcon, G.M., Bowling, N.A., & Khazon, S. (1996). Great expectations: A meta-analytic examination of optimism and hope. Personality and Individual Differences, 54(7), 821827.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Al-Mabuk, R.H., Enright, R.D., & Cardis, P.A. (1996). Forgiveness education with parentally lovedeprived late adolescents. Journal of Moral Education, 24(4), 427444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrejkovics, M., Gasparik, É., Bokor, P., & Frecska, E. (1996). Az orvoslás és a pszichoterápia új paradigmája: A bio-pszicho-szocio-spirituális (bpss) modell. Pszichoterápia, 22(2), 9399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arnau, R.C., Rosen, D.H., Finch, J.F., Rhudy, J.L., & Fortunato, V.J. (1996). Longitudinal effects of hope on depression and anxiety: A latent variable analysis. Journal of Personality, 75(1), 43—64.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aspinwall, L.G., & Taylor, S.E. (1996). A stitch in time: self-regulation and proactive coping. Psychological Bulletin, 121(3), 417436.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Averill, J.R., Catlin, G., & Cohn. K.K. (1996). Rules of hope. New York, Springer.

 • Idézi Lipps, B. & Huppmann, G. Zur medizinischen Psychologie der Hoffnung. In G. Huppmann, & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (189–199). Würzburg: Königshausen & Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy, E. (1996). A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja. Pszichoterápia, 5(2), 7986.

 • Bagdy, E. (1996). Mentális egészség és spiritualitás. Magyar Pszichológiai Szemle, 69(4/1), 643663.

 • Balajti, I., Vokó, Z., Ádány R., & Kósa, K. (1996). A koherencia-érzés mérésére szolgáló rövidített kérdoív és a lelki egészség (GHQ-12) kérdoív magyar nyelvu változatainak validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8(2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1996). Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84(2), 191215.

 • Beck, A.T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1996). The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(6), 861-865.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bérdi, M., & Köteles, F. (1996). Az optimizmus mérése: az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT—R) pszichometriai jellemzoi hazai mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(2), 273—294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berkes, T. (1996). A kardiovaszkuláris megbetegedések prevenciója és rehabilitációja. In Urbán, R., Demetrovics, Zs., Rigó, A., & Oláh, A. (Szerk.), Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása II. Klinikai egészségpszichológia (53–85). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernardo, A.B. (1996). Extending hope theory: Internal and external locus of trait hope. Personality and Individual Differences, 49(8), 944949.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibó, I. (1996). Válogatott tanulmányok. Budapest: Magveto Kiadó

 • Bodor, P., Andrejkovics, M., & Frecska, E. (1996). Spiritualitás a medicinában. In Füredi, J., & Németh, A. (Szerk.), A pszichiátria nagy kézikönyve (111–116). Budapest: Medicina

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brodda, K. (1996). Zur Deutung und Bedeutung von Hoffnung. In G. Huppmann, & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (23–45). Würzburg: Königshausen & Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bryant, F.B., & Cvengros, J.A. (1996). Distinguishing hope and optimism: Two sides of a coin, or two separate coins? Journal of Social and Clinical Psychology, 23(2), 273302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buda, B., & Kopp. M. (1996). Magatartástudományok. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

 • Bugán, A., Margitics, F. (1996). A szubklinikus depressziós tünetegyüttes háttértényezoi foiskolai hallgatóknál. In Bugán, A. (Szerk.), A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban (287–360). Budapest: Didakt Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chimich, W.T., & Nekolaichuk, Ch.L. (1996). Exploring the links between depression, integrity, and hope in the elderly. The Canadian Journal of Psychiatry, 49(7), 428433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curry, L.A., Snyder, C.R., Cook, D.L., Ruby, B.C., & Rehm, M. (1996). The role of hope in student-athlete academic and sport achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 12571267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csíkszentmihályi, M. (1996). A flow –az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Davidson, C.L., Wingate, L.R., Rasmussen, K.A., & Slish, M.L. (1996). Hope as a predictor of interpersonal suicide risk. Suicide and Life-Threatening Behavior, 39(5), 499507.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1996). Oberview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. In E.L. Deci, & R.M. Ryan (Eds.), Handbook of Self-determination Research (3–33). Rochester: The University of Rochester Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Lucas, R.E., & Oishi, S. (1996). Subjective well-being. In C.R. Snyder, & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (63–73). Oxford: University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Du, H., & King, R.B. (1996). Placing hope in self and others: Exploring the relationships among self-construals, locus of hope, and adjustment. Personality and Individual Differences, 54(3), 332337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Du, H., Bernardo, A.B.I., & Yeung, S.S. (1996). Locus-of-hope and life satisfaction: The mediating roles of personal self-esteem and relational self-esteem. Personality and Individual Differences, 83(1), 228233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dufault, K., & Martocchio, B.C. (1996). Symposium on compassionate care and the dying experience. Hope. Its spheres and dimensions. Nursing Clinics of North America, 20(2), 379391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elliot, J. (1996). Hope. In M.R. Cobb, Ch. M. Puchalski, & B. Rumbold (Eds.), Oxford textbook of spirituality in healthcare (119–125). Oxford: OUP

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elliott, T.R., Witty, T.E., Herrick, S., & Hoffman, J.T. (1996). Negotiating reality after physical loss: Hope, depression, and disability. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4), 608613.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erickson, R.C., Post, R.D., & Paige, A.B. (1996). Hope as a psychiatric variable. Journal of Clinical Psychology, 31(2), 324330.

 • Erikson, E.H. (1996). Identity: Youth and crisis. New York –London: Norton

 • Erikson, E.H. (1996). A fiatal Luther és más írások. Budapest: Gondolat

 • Esteves, M., Scoloveno, R.L., Mahat, G., Yarcheski, A., & Scoloveno, M.A. (1996). An integrative review of adolescent hope. Journal of Pediatric Nursing, 28(2), 105113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farran, C.J., Herth, K.A., & Popovich, J.M. (1995). Hope and hopelessness: Critical clinical constructs. Thousand Oaks, CA: Sage

 • Snyder, C.R. (2000a). Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 1128.

 • Farran, C.J., Herth, K.A., & Popovich, J.M. (1996). Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Konzepte für Pflegeforschung und -praxis. Wiesbaden: Ullstein Medical

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feldman, D.B., & Kubota, M. (1996). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37(1), 210216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fleeson, W. (1996). Moving personality beyond the person-situation debate: the challenge and the opportunity of within-person variability. Current Directions in Psychological Science, 13(2), 8387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Folkman, S. (1996). Positive psychological states and coping with severe stress. Social Science & Medicine, 45(8), 12071221.

 • Forstmeier, S., Uhlendorff, H., & Maercker, A. (1996). Diagnostik von Ressourcen im Alter. Zeitschrift für Gerontopsychologie & -psychiatrie, 18(4), 227257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Franke-Lompa, C. (1996). Hoffnung in der Therapie von Krebspatienten. In G. Huppmann, & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (259–262). Würzburg: Königshausen–Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frankl, V.E. (1996). Trotzdem Ja zum Leben sagen. München: dtv

 • Frede, U. (1996). Förderung von Hoffnung durch Pychodrama-Therapie. In G. Huppmann, & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (333–353). Würzburg: Königshausen–Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freedman, S.R., & Enright, R.D. (1996). Forgiveness as an intervention goal with incest survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(5), 983992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, É. , & László, J. (1996). Érzelmek a valós csoportközi konfliktusokban –A csoportközi érzelmek történelmi lehorgonyzása. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(3), 467485.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, É. , Péley, B., & László, J. (1996). A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje magyar történelmi regényekben. Pszichológia, 31(1), 4762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gander, F., Proyer, R.T., Ruch, W., & Wyss, T. (1996). The good character at work: an initial study on the contribution of character strengths in identifying healthy and unhealthy work-related behavior and experience patterns. International Archives of Occupational and Environmental Health, 85(8), 895904.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gestel-Timmermans, H. van, Bogaard, J. van den, Brouwers, E., Herth, K., & Nieuwenhuize, C. van (1996). Hope as a determinant of mental health recovery: a psychometric evaluation of the Herth Hope Index –Dutch version. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(S1), 6774.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gilman, R., Dooley, J., & Florell, D. (1996). Relative levels of hope and their relationship with academic and psychological indicators among adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(2), 166178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glawischnig-Goschnik, M. (1996). „Glaube, Liebe, Hoffnung“ Verbales, Nonverbales und Musikalisches in Grenzbereichen der CL-Versorgung. Psychiatrie und Psychotherapie, 6(4), 197201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gottschalk, L.A. (1996). A Hope Scale applicable to verbal samples. Archives of General Psychiatry, 30(6), 779785.

 • Gottschalk, L.A. (1996). Hope and other deterrents to illness. American Journal of Psychotherapy, 39(4), 515524.

 • Hajnal, Á. , Tóth, M.D., Székely, A., & Purebl, Gy. (1996). Stigmatizál-e a depresszió? A Depresszió Stigma Kérdoív. In Susánszky, É. & Szántó, Zs. (Szerk.), Magyar lelkiállapot 2013 (175–184). Budapest: Semmelweis Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halama, P. & Dedová, M. (1996). Meaning in life and hope as predictors of positive mental health: Do they explain residual variance not predicted by personality traits? Studia Psychologica, 49(3), 191200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hammelstein, Ph. , & Roth, M. (1996). Hoffnung –Grundzüge und Perspektiven eines vernachlässigten Konzeptes. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 23(2), 191203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hasson-Ohayon, I., Braun, M., Galinsky, D., & Baider, L. (1996). Religiosity and hope: A path for women coping with a diagnosis of breast cancer. Psychosomatics, 50(5), 525533.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hebl, J.H., & Enright, R.D. (1996). Forgiveness as a psychotherapeutic goal with elderly females. Psychotherapy, Theory, Research, Practice, Training, 30(4), 658667.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hellman, Ch.M. , Pittman, M.K., & Munoz, R.T. (1996). The first twenty years of the will and the ways: An examination of score reliability distribution on Snyder’s Dispositional Hope Scale. Journal of Happiness Studies, 14(3), 723729.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herth, K. (1996). Development and refinement of an instrument to measure hope. Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An International Journal, 5(1), 3951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herth, K. (1996). Abbreviated instrument to measure of hope: development and psychometric evaluation. Journal of Advanced Nursing, 17(10), 12511259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hinds, P.S. (1996). Inducing a definition of ‘hope’ through the use of grounded theory methodology. Journal of Advanced Nursing, 9(4), 357362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hinds, P.S. (1996). Adolescent hopefulness in illness and health. Advances in Nursing Science, 10(3), 7988.

 • Hirsch, J.K., Webb, J.R., & Jeglic, E.L. (1996). Forgiveness, depression, and suicidal behavior among a diverse sample of college students. Journal of Clinical Psychology, 67(9), 896-906.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirschi, A. (1996). Hope as a resource for self-directed career management: Investigating mediating effects on proactive career behaviors and life and job satisfaction. Journal of Happiness Studies, 15(6), 14951512.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirschi, A., Abessolo, M., & Froidevaux, A. (1996). Hope as a resource for career exploration: Examining incremental and cross-lagged effects. Journal of Vocational Behavior, 86(1), 3847.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horton, T.V., & Wallander, J.L. (1996). Hope and social support as resilience factors against psychological distress of mothers who care for children with chronic physical conditions. Rehabilitation Psychology, 46(4), 382399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Howell, A.J., & Larsen, D.J. (1996). Understanding other-oriented hope: An integral concept within hope studies. Heidelberg–New York–Dordrecht–London: Springer

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huen, J.M.Y., Ip, B.Y.T., Ho, S.M.Y., & Yip, P.S.F. (1996). Hope and hopelessness: The role of hope in buffering the impact of hopelessness on suicidal ideation. PLOS ONE, 10(6), e0130073.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huppmann, G. (1996). Vorwort. In G. Huppmann, & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (11–19.). Würzburg: Königshausen –Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irving, L.M., Snyder, C.R., Crowson Jr., J.J. (1996). Hope and coping with cancer by college women. Journal of Personality, 66(2), 195214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Izard, C.E. (1996). Die Emotionen des Menschen. Weinheim: Beltz. Idézi Lipps, B. & Huppmann, G. (1996). Zur medizinischen Psychologie der Hoffnung. In G. Huppmann, & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (189–199). Würzburg: Königshausen–Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, W.T., Taylor, R.E., Palmatier, A.D., Elliott, T.R., & Elliott, J.L. (1996). Negotiating the reality of visual impairment: Hope, coping, and functional ability. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 5(2), 173185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kis, M. & Kovács, J. (1996). A bosszú pszichológiai összetevoi. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(2), 129150.

 • Kis, M. & Kovács, J. (1996). Jóvátételi mintázatok hatása a jóvátételi igényekre és a megbocsátásra közeli kapcsolatokban. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(4), 687712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koehn, C., O’Neil, L., & Sherry, J. (1996). Hope-focused interventions in substance abuse counselling. International Journal of Mental Health and Addiction, 10(3), 441452.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koenig, H., Pargament, K.I., Nielsen, J. (1996). Religious coping and health status in medically ill hospitalized older adults. Journal of Nervous & Mental Disease, 186(9), 513521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M. (1997a). A reménytelenség szerepe a betegségek létrejöttében, ennek jelentosége a mai magyar társadalomban. Kórház, 4(3), 410.

 • Kopp, M. (1997b). Testi és lelki egészségünk összefüggései. Praxis, 6(11), 3745.

 • Kopp, M., Skrabski, Á., & Czakó, L. (1996). Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan (Országos reprezentatív felmérés alapján). Végeken, 2(2), 424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korner, I.N. (1996). Hope as a method of coping. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 34(2), 134139.

 • Kulcsár, Zs. (1996). Egészségpszichológia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

 • Kulcsár, Zs. (1996). A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás. In Kulcsár, Zs. (Szerk.), Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlodés. Szöveggyujtemény (315–393). Budapest: Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Zs. (1996). Traumafeldolgozás és vallás. Budapest: Trefort Kiadó

 • Kulcsár, Zs. , Rózsa, S., & Reinhardt, M. (1996). A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata. Budapest: Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kwon, P. (1996). Hope and dysphoria: The moderating role of defense mechanisms. Journal of Personality, 68(2), 199233.

 • Kwon, P. (1996). Hope, defense mechanisms, and adjustment: Implications for false hope and defensive hopelessness. Journal of Personality, 70(2), 207231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langer, E. (1996). Well-being. Mindfulness versus positive evaluation. In C.R. Snyder, & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (214–230). Oxford: University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J. , & Fülöp, É. (1996). A történelem érzelmi reprezentációja történelemkönyvekben és naiv elbeszélésekben. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I(3). Letöltve: 2014.12.05-én: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/10/01_03_02-laszlo-fulop.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J. (1996). Narratív pszichológia, Pszichológia, 28(4), 301317.

 • Lazarus, R.S. (1996). Hope: an emotion and a vital coping resource against despair. Social Research, 66(2), 653678.

 • Lindén, K., & Tingbaeck, M. (1996). Promoting sence of coherence in parasuicidal patients. Gothenburg: Institut of Care and Health Science. Letöltve: 2016.01.21-én: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/2523/1/opponentex.pdf

 • Lipps, B., & Huppmann, G. (2006a). Zur medizinischen Psychologie der Hoffnung. In: G. Huppmann & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (189–199). Würzburg: Königshausen–Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lipps, B., & Huppmann, G. (2006b). Instrumente zur Messung von Hoffnung –eine kritische Synopsis. In G. Huppmann & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (201–206). Würzburg: Königshausen–Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lopes, M.P., Cunha, M.P. (1996). Who is more proactive, the optimist or the pessimist? Exploring the role of hope as a moderator. The Journal of Positive Psychology, 3(2), 100109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lopez, A.D., Mathers, C.D., Ezzati, M., Jamison, D.T., & Murray, Ch.J.L. (1996). Global and regional burden disease and risk factors, 2001. systhematic analysis of population health data. Lancet, 367(9524), 17471757.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lynch, W.F. (1996). Images of Hope. Garamony/Tnchemah, Baltimore, New York, idézi Stephenson, Ch. (1996). The concept of hope revisited for nursing. Journal of Advanced Nursing, 16(12), 14561461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacLeod, A.K., Rose, G.S., & Williams, J.M.G. (1996). Components of hopelessness about the future in parasuicide. Cognitive Therapy and Research, 17(5), 441455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magaletta, P.R., & Oliver, J.M. (1996). The hope construct, will and ways: Their relative relations with self-efficacy, optimism, and general well-being. Journal of Clinical Psychology, 55(5), 539551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyaródi, T. (1996). Pozitív pszichológiai témák megjelenése a magyar szakfolyóiratokban és könyvekben (2000–2011). Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 183191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T. & Kézdy, A. (1996). A vallásosság szerepe a személyes célok rendszerében. In Horváth-Szabó, K. (Szerk.), Vallásosság és személyiség (134–157). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T. (1996). Életcélok összefüggése a lelki egészséggel és a párkapcsolatokról alkotott vélekedéssel. In Susánszky, É. & Szántó, Zs. (Szerk.), Magyar lelkiállapot 2013 (77–88). Budapest: Semmelweis Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Lakatos, Cs. & Tóth-Vajna, R. (1996). A Remény Skála magyar változatának (AHS-H) pszichometriai jellemzoi. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 187202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCullough, M.E., Worthington Jr., E.L., & Rachal, K.C. (1996). Interpersonal forgiving in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 321336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McIlveen, P. (1996). Hope –narratives as a chaos theory of career intervention for failure. Australian Journal of Career Development, 23(1), 3743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, J.F. (1996). Hope-inspiring strategies of the critically ill. Applied Nursing Research, 2(1), 2329.

 • Miller, J.F., & Powers, M.J. (1996). Development of an istrument to measure hope. Nursing Research, 37(1), 610.

 • Moser, U. (1996). Identität, Spiritualität und Lebessinn. Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge 42, Würzburg: Echter

 • Nagy, H. & Oláh, A. (1996). A pozitív pszichológia hozzájárulása a megküzdés értelmezéséhez. A személyiség protektív faktorai. In Demetrovics, Zs., Urbán, R., Rigó A., & Oláh, A. (Szerk.) Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. (45–67). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nekolaichuk, C.L., Jevne, R.F., & Maguire, T.O. (1996). Structuring the meaning of hope in health and illness. Social Science & Medicine, 48(5), 591605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nowotny, M.L. (1996). Assessment of hope in patients with cancer: development of an instrument. Oncology Nursing Forum, 16(1), 5761.

 • Obayuwana, A.O., & Carter, A.L. (1996). The anatomy of hope. Journal of the National Medical Association, 74(3), 229234.

 • Oláh, A. (1996). Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Iskolakultúra, 2004(11), 3947.

 • Oláh, A. (1996). Érzelmek, megküzdés, optimális élmény. Budapest: Trefort Kiadó

 • Ong, A.D., Edwards, L.M., & Bergemann, C.S. (1996). Hope as a source of resilience in later adulthood. Personality and Individual Differencies, 41(7), 12631273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pally, R. (1996). Az agy–lélek kapcsolat. Budapest: Animula

 • Perczel Forintos, D., Sallai, J., & Rózsa, S. (1996). A Beck-féle reménytelenség skála pszichometriai vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 16(6), 632643.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pergament, K.I., Koenig, H.G., Tarakeshwar, N., & Hahn, J. (1996). Religious coping methods as predictors of psychological, physical and spiritual outcomes among medically ill elderly patients: A two-year longitudinal Study. Journal of Health Psychology, 9(6), 713730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., & Park, N. (1996). Introdution to a „Manual of the Sanities”. In C. Peterson, & M.E.P. Seligman (Eds.), Character strengths and virtues: A handbook and classification (3–32). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piedmont, R.L. (1996). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five factor model. Journal of Personality, 67(6), 9851013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proyer, R.T., Ruch, W., & Buschor, C. (1996). Testing strengths-based interventions: A preliminary study on the effectiveness of a program targeting curiosity, gratitude, hope, humor, and zest for enhancing life satisfaction. Journal of Happiness Studies, 14(1), 275292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rand, K.L. (1996). Hope and optimism: Latent structures and influences on grade expectancy and academic performance. Journal of Personality, 77(1), 231260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rand, K.L., Martin, A.D., & Shea, A.M. (1996). Hope, but not optimism, predicts academic performance of law students beyond previous academic achievement. Journal of Research in Personality, 45(6), 683686.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rustøen, T. (1996). Hope and quality of life, two central issues for cancer patients: a theoretical analysis. Cancer Nursing, 18(5), 355361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rye, M.S., Loiacono, D.M., Folck, C.D., Olszewski, B.T., Heim, T.A., & Madia, B.P. (1996). Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness scales. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 20(3), 260277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scheier, M.F., & Carver, S.C. (1996). Optimism, coping and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scheier, M.F., Carver, C.S., & Bridges, M.W. (1996). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the life orientation test. Journal of Personality and Social Psychology, 67(6), 10631078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schrank, B., Bird, V., Rudnick, A., & Slade, M. (1996). Determinants, self-management strategies and interventions for hope in people with mental disorders: Systematic search and narrative review. Social Science and Medicine, 74(4), 554564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schrank, B., Stanghellini, G., & Slade, M. (1996). Hope in psychiatry: a review of the literature. Acta Psychiatrica Scandinavica, 118(6), 421433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schrank, B., Woppmann, M.A., Sibitz, I., & Lauber, Ch. (1996). Development and validation of an integrative scale to assess hope: Development of an integrative hope scale. Health Expectations, 14(4), 417428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schuth, W. (1996). Was könnte „Hoffnung” in der Rezidiv-Situation onkologischer Patientinnen bedeuten? In G. Huppmann, & B. Lipps (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (263–268). Würzburg: Königshausen–Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, B. (1996). Self-determination: The tyranny of freedom. American Psychologist, 55(1), 7988.

 • Scioli, A , Chamberlin, C., Samor, C., Lapointe, A.B., Campbell, T.L., Macleod, A.R., & McLenon, J. (1996). A prospective study of hope, optimism, and health. Psychological Reports, 81(3), 723733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scioli, A., MacNeil, S., Partridge, V., Tinker, E., & Hawkins, E. (1996). Hope, HIV and health: A prospective study. AIDS Care, 24(2), 149156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seemann, H. (1996). Hoffnung im Alter –eine Fallvignette. In G. Huppmann, & B. Lipps (Hgrs.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (239–242). Würzburg: Königshausen–Neumann

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M.E.P. (1996). Autentikus életöröm. A teljes élet titka. Gyor: Laurus Kiadó

 • Seligman, M.E.P. (1996). Fluorish –élj boldogan! A boldogság és jóllét radikálisan új értelmezése. Budapest: Akadémiai Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M.E.P., & Csíkszentmihályi, M. (1996). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 514.

 • Sharabi, A., Levi, U., & Margalit, M. (1996). Children’s loneliness, sense of coherence, family climate, and hope: Developmental risk and protective Factors. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 146(1–2), 61–83.

 • Shorey, H.S., Little, T.D., Snyder, C.R., Kluck, B., & Robitschek, C. (1996). Hope and personal growth initiative: A comparison of positive, future-oriented constructs. Personality and Individual Differences, 43(7), 19171926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smedes, L.B. (1996). Stations on the journey from forgiveness to hope. In E.L. Worthington (Ed.), Dimensions of forgiveness: Psychological research and theological perpectives. (341-354). Philadelphia. Templeton Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, C.R. (1996). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling and Development, 73(3), 355360.

 • Snyder, C.R. (1996). To hope, to lose, and to hope again. Journal of Personal and Interpersonal Loss, 1(1), 116.

 • Snyder, C.R. (2000a). The past and possible futures of hope. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 1128.

 • Snyder, C.R. (2000b). Genesis: The birth and growth of hope. In C.R. Snyder, (Ed.), Handbook of Hope. Theory, Measures, Applications (25–38). San Diego, California: Academic Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, C.R. (2000c). Hypothesis: There is hope. In C.R. Snyder, (Ed.), Handbook of Hope. Theory, Measures, Applications (3–21). San Diego, California: Academic Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, C.R. (1996). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249275.

 • Snyder, C.R., Berg, C., Woodward, J.T., Gum, A., Rand, K.L., Wrobleski, K.K., Brown, J., & Hackman, A. (2005a). Hope against the cold: Individual differences in trait hope and acute pain tolerance on the cold pressor task. Journal of Personality, 73(2), 287312.

 • Snyder, C.R., Cheavens, J., Sympson, S.C. (1997a). Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1(2), 107118.

 • Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving, L.M., Sigmon, S.T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1996). The will and the ways: development and validation of an individual –differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, C.R., Hoza, B., Pelham, W.E., Rapoff, M., Ware, L., Danovsky, M., Highberger, L., Rubinstein, H., & Stahl, K.J. (1997b). The development and validation of the children’s hope scale. Journal of Pediatric Psychology, 22(3), 399421.

 • Snyder, C.R., Rand, K.L., & Sigmon, D.R. (1996). Hope theory. A member of the positive psychology family. In C.R. Snyder & S.J. Lopez. (Eds.), Handbook of Positive Psychology, (257–276). Oxford: University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staats, S. (1996). Hope: A comparison of two self-report measures for adults. Journal of Personality Assessments, 53(2), 366375.

 • Stanton, A.L., Danoff-Burg, S., Cameron, C., Bishop, M., Collins, C.A., & Kirk, S.B. (1996). Emotionally expressive coping predicts psychological and physical adjustment to breast cancer. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 875882.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoner, M.J.H. (1996). Hope and cancer patients. Doctoral dissertation. University of Colorado, (idézi Stoner, M.H. 1988, Measuring hope. In M. Stromborg (Ed.), Instruments for Clinical Nursing practice (133–140). Norwalk: Appleton & Lange

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stotland, E. (1996). The psyhology of hope. San Francisco: Jossey-Bass, idézi: Erickson, R. C., Post, R.D., & Paige, A.B. (1996). Hope as a psychiatric variable. Journal of Clinical Psychology, 31, 324–330, valamint Lipps, B., & Huppmann, G. (1996). Zur medizinischen Psychologie der Hoffnung. In G. Huppmann, & B. Lipps, (Hg.), Prolegomena einer medizinischen Psychologie der Hoffnung (189–199). Würzburg: Königshausen–Neumann Sullivan, M.D. (1996). Hope and hopelessness at the end of life. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 11(4), 393–405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É. , Szántó, Zs., & Körmendi, J. (1996). Az egészségi állapot alakulását befolyásoló jövedelmi egyenlotlenségek objektív és szubjektív mutatói. In Susánszky, É., & Szántó, Zs. (Szerk.), Magyar lelkiállapot 2013 (51–59). Budapest: Semmelweis Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szondy, M. (1996). Optimizmus és egészség. Magyar Pszichológiai Szemle, 61(4), 617636.

 • Szondy, M. (1996). Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás. PhD értekezés, Kézirat, Budapest: ELTE

 • Szondy, M. (1996). Optimizmus, életminoség és pozitív pszichoterápia. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(1), 203223.

 • Tennen, H., Affleck, G., & Tennen, R. (1996). Clipped feathers: The theory and measurement of hope. Psychological Inquiry, 13(4), 311317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thoresen, C.E., Harris, A.H.S., Luskin, F. (1996). Forgiveness and health. An unanswered question. In M.E. McCullough, K.I. Pargament, & C.E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, research, and practice (254–280). New York: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiger, L. (1996). Optimism: the biology of hope. New York: Simon & Schuster

 • Scioli, A , Chamberlin, C., Samor, C., Lapointe, A.B., Campbell, T.L., Macleod, A.R., & McLenon, J. (1997). A prospective study of hope, optimism, and health. Psychological Reports, 81(3), 723733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomcsányi, T. (1996). Mental health promotion through the dialogue of different philosophies and professions: an interdisciplinary training program in mental health. Mental Health, Religion and Culture, 3(2), 143155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomcsányi, T., Csáky-Pallavicini, R., Ittzés, G., Semsey, G., & Török, P. (1996). Health promotion strategy and primary prevention program at Semmelweis University. European Journal of Mental Health, 1(1–2), 25–44.

 • Tordai, Z. (1996). A depresszió és a szívbetegség kapcsolatának vizsgálata szívmutéten átesett személyek körében. In Bugán, A. (Szerk.), A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban (267–285). Budapest: Didakt Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toussaint, L.L., Williams, D.R., Musick, M.A., & Everson-Rose, S. (1996). Why forgiveness may protect against depression: Hopelessness as an explanatory mechanism. Personality and Mental Health, 2, 89-103.

 • Tringer, L. (1996). A gyógyító beszélgetés(3. kiad.). Budapest: Semmelweis Kiadó

 • Urbán, R. (1996). Útban a magatartásszempontú egészségpszichológia felé: Az egészségmagatartás pszichológiai elemzése. Magyar Pszichológia Szemle, 56(4), 593622.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valle, M.F., & Suldo, S.M. (1996). Further evaluation of the Children’s Hope Scale. Journal of Psychoeducational Assessment, 22(4), 320337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valle, M.F., Huebner, E.S., & Suldo, S.M. (1996). An analysis of hope as a psychological strength. Journal of School Psychology, 44(5), 393406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wong, S.S., Lim, T. (1996). Hope versus optimism in Singaporean adolescents: Contributions to depression and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 46(5–6), 648–652.

 • Worthington Jr., E.L. , Witvliet, Ch.O., Pietrini, P., & Miller, A.J. (1996). Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness. Journal of Behavioral Medicine, 30(4), 291302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yalom, I.D. (1996). Momma and the Meaning of Life: Tales of Psychotherapy. New York: Harper Collins Publishers

 • Ziv, N., Chaim, A.B., & Itamar, O. (1996). The effect of positive music and dispositional hope on state hope and affect. Psychology of Music, 39(1), 317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 111 111 10
Full Text Views 68 19 0
PDF Downloads 73 23 0