View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A vallásossággal kapcsolatos újabb pszichológiai kutatások a vallásosságot coping-mechanizmusként kezelik a betegségekkel való megküzdésnél. Ám a beszámolókban kisebb hangsúlyt kapott az a jelenség, miszerint sok esetben a vallásosság nem pusztán nem járt együtt, hanem kifejezetten negatívan korrelált a betegséghez való alkalmazkodással. Feltételeztük, hogy amit a fent említett kutatások a maladaptív coping hatásának tulajdonítottak, az valójában az elhárító mechanizmusok számlájára írható.

Cél

A vizsgálat célja a vallásosság és az elhárító mechanizmusok közötti kapcsolat fennállásának ellenőrzése volt, kitérve a szomatizációra, mint az éretlenebb elhárító mechanizmusokkal szorosan összefüggő jelenségre.

Módszerek

A keresztmetszeti kérdőíves kutatásban 308 fő vett részt (32,5% férfi, 67,5% nő; átlagéletkor: 28,29 év; szórás: 13,82 év; terjedelem: 14–81 év). A vallásos attitűdformákat a Kritika Utáni Vallásosság Skálával, az elhárító mechanizmusokat a REM-71 kérdőívvel, míg a szomatizációt az SCL-90-R Szomatizáció alskálájával mértük.

Eredmények

A vallási attitűdformák előfordulási gyakorisága a Kritika Utáni Vallásosság Skála alapján a következő: „ortodox” 21,8%, „külső kritika” 39,3%, „relativizmus” 16,6%, „második naivitás” 22,4%. A legfontosabb eredmények azt mutatják, hogy a négy attitűdforma között szignifikáns eltérés mutatkozik az éretlen elhárító mechanizmusok használatában (F(3,307) = 10,905; p < 0,001) és a szomatizáció mértékében (F(3,307) = 4,764; p = 0,003). A mediációs elemzés eredményei szerint a szomatizáció és a szimbolikusság közötti kapcsolat az éretlen elhárító mechanizmusok közvetítő hatásának köszönhető (β = –0,11; p < 0,01).

Következtetések

A vallásos személyeken belül elkülöníthető két eltérő jellegzetességeket mutató csoport: az „ortodox” vallásosak, akik több éretlen elhárító mechanizmust használnak és nagyobb mértékben szomatizálnak, illetve a „második naivitás” csoportja, akikre kevesebb éretlen hárítás és kisebb mértékű szomatizáció jellemző. Ezek az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a vallásosságot érdemes differenciáltabban szemlélni a segítő szakmák képviselőinek, és nagyobb hangsúlyt helyezni az éretlenebb elhárítások felismerésére és a szimbolikus feldolgozás elősegítésére az „ortodox” csoportban lelki problémák esetén.

 • Bergstrand, G. (1984). En illusion och dess utveckling –Om synen på religion i psykoanalytisk teori. Älvsjö: Verbum

 • BNO-10 (1996). BNO-10 zsebkönyv DSM-IV meghatározásokkal. Budapest: Animula

 • Cramer, P. (1998). Coping and defense mechanisms –What’s the difference? Journal of Personality, 66(6), 919946.

 • Derogatis, L.R., & Cleary, P.A. (1977). Confirmation of the dimensional structure of the SCL-90–A study in construct validation. Journal of Clinical Psychology, 33(4), 981989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Derogatis, L.R., Rickels, K., & Rock, A.F. (1976). The SCL-90 and the MMPI –A step in the validation of a new self-report scale. British Journal of Psychiatry, 128, 280289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dezutter, J., Soenens, B., & Hutsebaut, D. (2006). Religiosity and mental health –A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. Personality and Individual Differences, 40(4), 807818.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DSM-IV (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4. ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association

 • Ellison, C.G., & Levin, J.S. (1998). The religion-health connection –Evidence, theory, and future directions. Health Education and Behavior, 25(6), 700720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fontaine, J.R.J., Duriez, B., Luyten, P., & Hutsebaut, D. (2003). The internal structure of the Post-Critical Belief scale. Personality and Individual Differences, 35(3), 501518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabbard, G.O. (2009). A hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve. Budapest: Oriold és Társai Kiadó

 • Gardner, R.W., Holzman, P.S., Klein, G.S., Linton, H.B., & Spence, D.P. (1959). Cognitive control –A study of individual consistencies in cognitive behavior. Madison: International Universities Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hayes, A.F. (2013). Introduction to Mediation, moderation and conditional process analysis. New York: Guilford Press.

 • Hoffmann, S.O., & Hochapfel, G. (2000). Neuróziselmélet, pszichoterápia és pszichoszomatikus medicina. Budapest: Medicina

 • Horváth-Szabó, K. (2003). Hazai vizsgálatok a Kritika utáni vallásosságskálával. Magyar Pszichológiai Szemle, 58(1), 127152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hutsebaut, D. (1996). Post-Critical Belief –A new approach to the religious attitude problem. Journal of Empirical Theology, 9(2), 4866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hyphantis, T.N., Taunay, T.C., Macedo, D.S., Soeiro-de-Souza, M.G., Bisol, L.W., Fountoulakis, et al. (2013). Affective temperaments and ego defense mechanisms associated with somatic symptom severity in a large sample. Journal of Affective Disorders, 150(2), 481489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, E.Cs., Vajda, D., Káplár, M., Csókási, K., Hargitai, R., & Nagy, L. (2015). A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(1), 93113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., Skrabski, Á., & Székely, A. (2004). Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5(2), 103125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Zs., & Rózsa, S. (2004) Hisztéria, szomatizáció és funkcionális stresszbetegségek. In Kulcsár, Zs., Rózsa, S., & Kökönyei, Gy. (Szerk.), Megmagyarázhatatlan testi tünetek (1147). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lazarus, R.S. (1993). From psychological stress to the emotions –A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levin, J.S. (1996). How religion influences morbidity and health: Reflections on natural history, salutogenesis and host resistance. Social Science & Medicine, 43(5), 849864.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lipowski, Z.J. (1968). Review of consultation-liaison psychiatry and psychosomatic medicine, III. Theoretical issues. Psychosomatic Medicine, 30(4), 395422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luban-Plozza, B., Pöldinger, W., & Kröger, F. (1994). Pszichoszomatikus betegek az orvosi gyakorlatban. Budapest: Animula

 • Martos, T., Kézdy, A., Robu, M., Urbán, Sz., & Horváth-Szabó, K. (2009). Újabb adatok a Kritika Utáni Vallásosság Skála alkalmazásához –Elmélet és módszertan. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(4), 643669.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mentzos, S. (2009). A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai –Pszichoanalitikus neurózistan klasszikus és új megközelítésben. Budapest: Lélekben Otthon Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mitscherlich, A. (1956). Krankheit als Konflikt. Frankfurt am Main: Suhrkamp

 • Pargament, K.I. (1997). The psychology of religion and coping –Theory, research, practice. New York: Guilford

 • Ryan, R.M., Rigby, S., & King, K. (1993). Two types of religious internalization and their relations to religious orientations and mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 65(3), 586596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salsman, J.M. (2002). The relationship between religiosity and psychological distress –A scale development strategy with the SCL-90-R. University of Kentucky Master’s Theses. Paper 385. Letöltve: 2015. 04. 23-án: http://uknowledge.uky.edu/gradschool_theses/385

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schur, M. (1955). Comments on the metapsychology of somatisation. Psychoanalytic Study of the Child, 10, 119164.

 • Siegel, K., Anderman, S.J., & Schrimshaw, E.W. (2001). Religion and coping with healthrelated stress. Psychology and Health, 16(6), 631653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steiner, H., Araujo, K.B., & Koopman, C. (2001). The Response Evaluation Measure (REM- 71) –A new instrument for the measurement of defenses in adults and adolescents. The American Journal of Psychiatry, 158(3), 465473.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sundén, H. (1966). Die Religion und die Rollen: eine psychologische Untersuchung der Frömmigkeit. Berlin: Walter de Gruyter

 • Tari, A.Z., Sobhi-Gharamaleki, N., Hojjati, A., & Alian, B. (2014). Relationship between religious orientation and defense mechanisms in adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 287290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Unoka, Zs., Rózsa, S., Ko, N., Kállai, J., Fábián, Á., & Simon L. (2004). A Derogatis-féle Tünetlista hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Psychiatria Hungarica, 19(3), 235243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komlósi, A., & Rózsa, S. (2001). Elhárítás, megküzdés, depresszió –Adatok és gondolatok a három jelenség kapcsolatáról –fejlodési vetületben. In Pléh, Cs., László, J., Oláh, A. (Szerk.), Tanulás, kezdeményezés, alkotás (337351). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó V.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komlósi, A., & Rózsa, S. (2002). Az elhárító mechanizmusok új szemlélete –Hazai tapasztalatok az elhárító mechanizmusok fejlodési alapú csoportjait elkülöníto új kérdoívvel. In A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Országos Tudományos Nagygyulése. Eloadáskivonatok (99107). Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wikström, O. (2000). A kifürkészhetetlen ember. Budapest: Animula Kiadó

 • Wise, M.G., & Rundell, J.R. (2007). A pszichoszomatikus orvoslás klinikai kézikönyve –Útmutató a konzultációs-kapcsolati pszichiátriához. Budapest: Lélekben Otthon Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wulff, D.M. (1997). Psychology of religion –Classic and contemporary. New York: John Wiley and Sons

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 14 0 0
May 2021 10 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 5 2 2
Oct 2021 0 0 0