View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A társas beágyazottság az optimális funkcionálás, a jóllét egyik komponense. Emellett hazai és nemzetközi eredmények szerint is a lelki és testi egészség megőrzésének kulcstényezője – elsősorban stresszhelyzetekben. A Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőívet (Multidimensional Scale of Perceived Social Support; MSPSS) 1988-ban fejlesztették ki Zimet és munkatársai, és azóta több európai és ázsiai nyelvre is lefordították. A kérdőív pszichometriai jellemzői a legtöbb esetben kiválóak. Cél: Mivel magyar nyelven jelenleg egyetlen validált, a Caldwell-féle, társas támogatást mérő kérdőív érhető el, amelynek a kiértékelése nehezen számszerűsíthető, tanulmányunk célja, hogy bemutassuk a MSPSS kérdőív magyar nyelvű validálását felnőtt mintán (n = 1073; 72,9% nő).

Módszerek

A feltáró faktoranalízis mellett megerősítő eljárást is alkalmaztunk. A konvergens és divergens validitás vizsgálatára a következő mérőeszközöket használtuk fel: Társas Támogatás Erőssége Kérdőív, Caldwell-féle Társas Támogatás Kérdőív, Általános Énhatékonyság Skála, Big Five Kérdőív Extraverzió és Barátságosság skálái és a Családi Szocializáció Kérdőív.

Eredmények

A feltáró és megerősítő faktorelemzés eredményei alapján a végső kérdőívben 10 tétel maradt. Ebből 4 állítás a Család alfaktorához, 3 állítás a Barátok alfaktorához és 3 állítás a Jelentős mások alfaktorához tartozik. Az egyes faktorok belső megbízhatósága (Család: Cronbach-α = 0,91; Barátok: Cronbach-α = 0,93; Jelentős mások: Cronbach-α = 0,87) és az egész kérdőív reliabilitása (Cronbach-α = 0,91) megfelelőnek bizonyult. A kérdőív illeszkedési mutatói az elfogadható vagy a jó tartományba estek (CMIN/DF = 5,876; CFI = 0,974; RMSEA = 0,08; GFI = 0,949; TLI = 0,963).

Következtetések

Az MSPSS magyar változata egy érvényes és megbízható mérőeszköz, amely egyrészt mutat összefüggést más, széles körben használt sztenderd kérdőívekkel, másrészt van az észlelt társas támogatás pszichológiai kérdéskörének több olyan szelete, amelyet a korábbi eszközök nem fedtek le, így indokolt az új kérdőív bevezetése.

 • Andrek, A. (2012). Az érzelmek társas és kulturális aspektusai. In É. Bányai, & K. Varga (Szerk.), Affektív pszichológia – Az emberi késztetések és érzelmek világa (435462). Budapest: Medicina Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balog, P., & Dégi, L.Cs. (2005). A családi támogatottság szerepe a daganatos nők pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6(1), 1734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beaton, D.E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M.B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(24), 31863191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ben-Ari, A., & Lavee, Y. (2005). Dyadic characteristics of individual attributes: Attachment, neuroticism, and their relation to marital quality and closeness. American Journal of Orthopsychiatry, 75(4), 621631.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bollen, K.A. (1989): Structural equations with latent variables. New York: Wiley

 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen, & J.S. Long (Eds.), Testing structural equation models (132162). Beverly Hills: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brummet, B.H., Mark, D.B., Siegler, I.C., Williams, R.B., Babyak, M.A., Clapp-Channing, N.E., & Barefoot, J.C. (2005). Perceived social support as a predictor of mortality in coronary patients: effects of smoking, sedentary behaviour, and depressive symptoms. Psychosomatic Medicine, 67(1), 4045.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bruwer, B., Emsley, R., Kidd, M., Lochner, C., & Seedat, S. (2008). Psychometric Properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in Youth. Comprehensive Psychiatry, 49(2), 195201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csabai, M., & Molnár, P. (2009). Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • Caldwell, R.A., Pearson, J.L., & Chin, R.J. (1987). Stress-moderating effects: social support in the context of gender and locus of control. Personality and Social Psychology Bulletin, 13(1) 517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canty-Mitchell, J., & Zimet, G.D. (2000). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in urban adolescents. American Journal of Community Psychology, 28(3), 391400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheng, S.T., & Chan, A.C.M. (2004). The multidimensional scale of perceived social support: dimensionality and age and gender differences in adolescents. Personality and Individual Differences, 37(7), 13591369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chou, K-L. (2000). Assessing Chinese adolescents’ social support: the multidimensional scale of perceived social support. Personality and Individual Differences, 28(2), 299307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, S., & Wills, T.A. (1985). Stress, social support and the buffering hypothesis, Psychological Bulletin, 98(2), 310357.

 • Dahlem N.W. , Zimet, G.D., & Walker, R.R. (1991). The multidimensional scale of perceived social support: a confirmation study. Journal of Clinical Psychology, 47(6), 756761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Denis, A., Callahan, S., & Bouvard, M. (2015). Evaluation of the French version of the multidimensional scale of perceived social support during the postpartum period. Maternal Child Health Journal, 19(6), 12451251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch, Sz., Fejes, E., Kun, Á., & Medvés, D. (2015). A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében. Alkalmazott Pszichológia, 15(2), 4971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., & Seligman, M.E.P. (2002). Very Happy People. Psychological Science, 13(1), 8184.

 • Dunovsky, J. (1996). Family in society in transition. In S. Nakou, & S. Pautelakis (Eds.), The child in the world of tomorrow. The next generation (3848). Pergamon: Guilford

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ekbäck, M., Benzein, E., Lindberg, M., & Arestedt, K. (2013). The Swedish version of the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS) – a psychometric evaluation study in women with hirsutism and nursing students. Health and Quality of Life Outcomes, 11:168. Doi: 10.1186/1477-7525-11-168

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eker, D., Arkar, H., & Yaldiz, H. (2000). Generality of support sources and psychometric properties of a scale of perceived social support in Turkey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35(5), 228233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elicker, J., Englund, M., & Sroufe, L.A. (1992): Predicting peer competence and peer relationships in childhood from early parent–child relationships. In R.D. Parke, & W. Ladd (Eds.), Family-peer relationships: Modes of linkage (77107). Hillsdale: Erlbaum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdem, K., & Ejder Apay, S. (2014). A sectional study: The relationship between perceived social support and depression in Turkish infertile women. International Journal of Fertility and Sterility, 8(3), 303314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finkelstein, D.M., Kubzansky, L.D., Capitman, J., & Goodman, E. (2007). Socioeconomic Differences in Adolescent Stress: The Role of Psychological Resources. Journal of Adolescent Health, 40(2), 127134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerevich, J. (1989). Közösségi mentálhigiéné. Budapest: Gondolat Kiadó

 • Goch, J., & Dalbert, C. (1997). Gerechtigkeitserleben und familiale Socialisation. In H.P. Langfeldt (Ed.), Informationen, Programm, Abstracts (60). London: Verlag Empirische Pädagogik

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haber, M.G., Cohen, J.L., Lucas, T., & Baltes, B.B. (2007). The relationship between selfreported received and perceived social support: A meta-analytic review. American Journal of Community Psychology, 39(1–2), 133144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jámbori, Sz. (2003). Serdülők jövő-orientációját befolyásoló szülői nevelési stílusok vizsgálata. Serdülő- és Gyermekpszichoterápia, 3(3), 221231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jámbori, Sz. (2007). Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? Szeged: SZEK JGYF Kiadó

 • Jámbori, Sz., Horvát M.T., & Harsányi, Sz.G. (2016). Az internetes kapcsolatokban való nyitottság összefüggése az észlelt társas támasszal és az énhatékonysággal. Alkalmazott Pszichológia 16(2), 1936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, O.P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L.A. Pervin, & O.P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (102138). New York: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállai J. (2007). Egészség és társas támogatás. In J. Kállai, J. Varga, & A. Oláh (szerk.), Egészségpszichológia a gyakorlatban (199214). Budapest: Medicina Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahn, R.L., & Antonucci, T.C. (1980). Convoys over the life course: Attachment, roles, and social support. In P.B. Baltes, & O. Brim (Eds.), Life-span development and behaviour. Vol. 3. (253268). New York: Academic Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaplan, B.H., Cassel, J.C., & Gore, S. (1977). Social support and health. Medical Care, 15(5), 4758.

 • Kasik, L. (2010). A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4–18 évesek körében. Doktori értekezés. Szeged: Szegedi Tudományegyetem

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kimerling, R., & Calhoun, K.S. (1994). Somatic symptoms, social support, and treatment seeking among sexual assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(2), 333340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kline, R.B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York, London: Guilford Press

 • Kopp, M., & Skrabski, Á. (1992). Magyar lelkiállapot. Budapest: Végeken Kiadó

 • Kovács, E., & Pikó, B. (2007). Nem hagyományos egészségvédő faktorok jelentősége: Család, társas támogatás, egészség. Hippocrates, 3, 9194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladd, G.W. (1992). Themes and theories: Perspectives on processes in family-peer relationships. In R.D. Parke, & G.W. Ladd (Eds.), Family-peer relationships: Modes of linkage (135). Erlbaum: Hillsdale

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladd, G.W., & Golter, B.S. (1988). Parents’ management of preschoolers’ peer relations: Is it related to childrens’s social competence? Developmental Psychology, 24(1), 109117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lazarus, R.S. (1983). The costs and benefits of denial. In S. Bresnitz (Ed.), Denial of stress (130). New York: International Universities Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, S.C., Moy, F.M., & Hairi, N.N. (2016). Validity and reliability of the Malay version multidimensional scale of perceived social support (MSPSS-M) among teachers. Quality of Life Research, 26(1), 221227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levinson, D.J. (1986). A conception of adult development. American Psychologist, 41(1), 313.

 • Losonczi, Á. (2001). Az egészség társadalmi veszélyeztetettségéről; a népegészség romló állapotának magyarázatához. In L. Cseh-Szombathy, & P.P. Tóth (Szerk.), Népesedés és népességpolitika (221270). Budapest: Századvég Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mohammad, A.H., Sadat, N.A., Loh, S.Y., & Chinna, K. (2015). Validity and Reliability of the Hausa Version of Multidimensional Scale of Perceived Social Support Index. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(2), e18776. Doi: 10.5812/ircmj.18776

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maydeu-Olivares, A., & D’Zurilla, T.J. (1996). A factor-analytic study of the Social Problem-Solving Inventory: An integration of theory and data. Cognitive Therapy and Research, 20(2), 115133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Metheny, J., & McWhirter, E. H. (2013). Contributions of social status and family support to college students’ career decision, self-efficacy and outcome expectations. Journal of Career Assessment, 21(3), 378394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, P.M.C., Ingham, J.G., & Davidson, S. (1976). Life events, symptoms and social support. Journal of Psychosomatic Research, 20(6), 515522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mirnics, Zs. (2006). A személyiség építőkövei: Típus-, vonás- és biológiai elméletek. Budapest: Bölcsész Konzorcium

 • Münnich, Á., & Hidegkuti, I (2012). Strukturális egyenletek modelljei: oksági viszonyok és komplex elméletek vizsgálata pszichológiai kutatásokban. Alkalmazott Pszichológia, 14(1), 77102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pikó, B. (1997). Coping – társas kapcsolatok – társas coping. Pszichológia, 17(4), 391399.

 • Pikó, B. (2002). Társas kapcsolatok és a társas támogatás egészségszociológiája. In B. Pikó (szerk.), Egészségszociológia (94114). Budapest: Új Mandátum Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pulkkinen, L. (1990). Home atmosphere and adolescent future orientation. European Journal of Psychology of Education, 1, 3343.

 • Robbins, S.B., Lee, R.M. & Wan, T.T.H. (1994). Goal continuity as a mediator of early retirement adjustment: Testing a multidimensional model. Journal of Counseling Psychology, 41, 1826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., , N., Krekó, K., Unoka, Zs., Ottmár, E., Fecskó, E., & Kulcsár, Zs. (2008). A hétköznapi stresszkeltő életesemények koncepciója és mérése: a Hétköznapi Életesemények Kérdőív hazai adaptációjának bemutatása. Alkalmazott Pszichológia, 10(1–2), 131158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Réthelyi, J., Stauder, A., Susánszky, É., Mészáros, E., Skrabski, Á., & Kopp, M. (2003). A HUNGAROSTUDY 2002 országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a felhasznált tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18(2), 8394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay, H. (2002). Future orientation of Hungarian youngsters in relation to parental education. 8th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Oxford, Nagy Britannia, 2002. szeptember 3–7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sayers, S.L., Riegel, B., Pawlowski, S., Coyne, J.C., & Samaha, F.F. (2008). Social support and self-care of patients with heart failure. Annals of Behavioral Medicine, 35(1), 7079.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (3537). Windsor, UK: NFER-NELSON

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Silver, R., & Wortman, C. (1980). Coping with undesirable life events. In J. Garber, & M.E.P. Seligman (Eds.), Human helplessness (279–340). New York: Academic Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skok, A., Harvey, D., & Reddihough, D. (2009). Perceived stress, perceived social support, and wellbeing among mothers of school-aged children with cerebral palsy. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 31(1), 5357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Song, J., Bong, M., Lee, K., & Kim, S. I. (2015). Longitudinal investigation into the role of perceived social support in adolescents’ academic motivation and achievement. Journal of Educational Psychology, 107(3), 821841.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stewart, R.C., Umar, E., Tomenson, B., & Creed, F. (2014). A cross-sectional study of antenatal depression and associated factors in Malawi. Archives of Womens Mental Health, 17(2), 145154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suls, J. (1982). Social support, interpersonal relations and health: benefits and liabilities. In G.S. Sanders, & J. Suls (Eds.), Social psychology of health and illness (255279) Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, P., Bagdy, E., Szili, I., Mirnics, Zs., Heinz, O., Inkret, B., Vargha, A., & Kövi, Zs. (2015). A Rorschach-teszt alkalmassága egy tehetségfejlesztő program hatásvizsgálatában. Psychologia Hungarica Caroliensis, 3(1), 4466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szádóczky, E., Rózsa, S., Zámbori, J., & Füredi, J. (2004). Predictors for two-year outcome of major depressive episode. Journal of Affective Disorders, 83(1), 4957.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szigethy, K. (2014). A copingot meghatározó pszichés tényezők szerepe várandósoknál. MA Szakdolgozat. Szeged: Szegedi Tudományegyetem

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky, Á. (2004). Kutatómunka a pszichológiában. Budapest, Osiris Kiadó

 • Trull, T.J., & Phares, E.J. (2004). Klinikai pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

 • Utasi, Á. (2006). Éltető kapcsolatok: A kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó

 • Vaingankar, J.A., Abdin, E., & Chong, S.A. (2012). Exploratory and confirmatory factor analysis of the Mutidimensional Scale of Perceived Social Support in patients with schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 53(3), 286291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weiser, E.B. (2001). The functions of internet use and their social and psychological consequences. Cyberpschology and Behavior, 4(6), 723743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wongpakaran, T., Wongpakaran, N., & Ruktrakul, R. (2011). Reliability and validity of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS): Thai version. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 7, 161166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G., & Farley, D.K. (1988). The Mutidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 3041.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zimet, G.D., Powell, S.Z., Farley, G.K., Werkmann, S., & Berkoff, K.A. (1990). Psychometric characteristic of the multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 55(3–4), 610617.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 17 2 2
Jul 2021 29 2 2
Aug 2021 32 0 0
Sep 2021 50 2 1
Oct 2021 57 6 7
Nov 2021 81 11 10
Dec 2021 11 0 0