View More View Less
 • 1 Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A Természettel Való Viszony Skála (Nature Relatedness Scale; NR) rövid, 6-tételes változata (NR-6) a természettel kapcsolatos pozitív attitűdöt és a kapcsolódás érzését méri.

Célkitűzés

A vizsgálat célja a 6-tételes Természettel Való Viszony Skála magyar verziójának elkészítése és pszichometriai értékelése volt.

Módszerek

A rendelkezésre álló nem reprezentatív közösségi minta (n = 603; 75,5% nő; átlagéletkor: 34,5 év [SD = 12,94 év]) adatain feltáró faktorelemzést (főkomponens-analízist) végeztünk. A konvergens validitást a Holisztikus Egészséghiedelmek Skála, az 5-tételes WHO Jóllét Kérdőív (WHO-5), a Rövidített Szenzoros Élménykeresés Skála (BSSS-8), valamint a Spirituális Kapcsolat Kérdőív (SCQ-14) felhasználásával vizsgáltuk.

Eredmények

A feltáró faktorelemzés egyfaktoros struktúrát mutatott, a kérdőív belső konzisztenciája az elfogadható tartományba esett (Cronbach-α = 0,76). A kérdőív szignifikáns, gyenge, pozitív irányú korrelációt mutatott a holisztikus egészséghiedelmekkel (rs = 0,20; p < 0,001), a pszichológiai jólléttel (rs = 0,12; p < 0,01) és a szenzoros élménykereséssel (rs = 0,21; p < 0,001). A spiritualitással való pozitív irányú kapcsolat közepes erősségű volt (rs = 0,45; p < 0,001). A négy validáló változót többszörös lineáris regressziós elemzésben együtt vizsgálva, a nem és az életkor kontrollálása mellett a szenzoros élménykeresés (β = 0,345; p < 0,001) és a spiritualitás (β = 0,406; p < 0,001) magyarázó ereje bizonyult szignifikánsnak.

Következtetések

A 6-tételes Természettel Való Viszony Skála magyar verziója az eredeti angol változat pszichometriai jellemzőivel bír.

 • Annerstedt, M., & Währborg, P. (2011). Nature-assisted therapy: Systematic review of controlled and observational studies. Scandinavian Journal of Public Health, 39(4), 371388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beauchemin, K.M., & Hays, P. (1996). Sunny hospital rooms expedite recovery from severe and refractory depressions. Journal of Affective Disorders, 40(1–2), 4951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bech, P., Gudex, C., & Johansen, S. (1996). The WHO (Ten) Well-Being Index: Validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65(4), 183190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Capaldi, C.A., Dopko, R.L., & Zelenski, J.M. (2014). The relationship between nature connectedness and happiness: a meta-analysis. Cognitive Science, 5, 976. Doi: 10.3389/fpsyg.2014.00976

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömötör, Z., Szemerszky, R., & Köteles, F. (2017). Nature relatedness is connected with modern health worries and electromagnetic hypersensitivity. Journal of Health Psychology, 22, online first. Doi: 10.1177/1359105317699681

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dutcher, D.D., Finley, J.C., Luloff, A.E., & Johnson, J.B. (2007). Connectivity with nature as a measure of environmental values. Environment and Behavior, 39(4), 474493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Epstein, S. (2014). Cognitive-Experiential Theory. Oxford: Oxford University Press

 • Geng, L., Xu, J., Ye, L., Zhou, W., & Zhou, K. (2015). Connections with nature and environmental behaviors. PLOS ONE, 10(5), e0127247. Doi: 10.1371/journal.pone.0127247

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Howell, A.J., Dopko, R.L., Passmore, H.-A., & Buro, K. (2011). Nature connectedness: Associations with well-being and mindfulness. Personality and Individual Differences, 51(2), 166171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyle, R.H., Stephenson, M.T., Palmgreen, P., Lorch, E.P., & Donohew, R.L. (2002). Reliability and validity of a brief measure of sensation seeking. Personality and Individual Differences, 32(3), 401414.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hyland, M.E., Lewith, G.T., & Westoby, C. (2003). Developing a measure of attitudes: the holistic complementary and alternative medicine questionnaire. Complementary therapies in medicine, 11(1), 3338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kline, G.A. (2009). Does a view of nature promote relief from acute pain? Journal of Holistic Nursing, 27(3), 159166.

 • Kohegyi, Z., Freyler, A., & Köteles, F. (2012). Modernkori egészségféltés. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(1), 3755.

 • Köteles, F. (2014). A Holisztikus Természetgyógyászat Kérdoív magyar változatának (HCAMQ-H) pszichometriai vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(1), 4965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köteles, F., & Simor, P. (2014). Somatic symptoms and holistic thinking as major dimensions behind modern health worries. International Journal of Behavioral Medicine, 21(5), 869876. https://doi.org/10.1007/s12529-013-9363-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köteles, F., Simor, P., Czeto, M., Sárog, N., & Szemerszky, R. (2016). Modern health worries –the dark side of spirituality? Scandinavian Journal of Psychology, 57(4), 313320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayer, F.S., Frantz, C.M., Bruehlman-Senecal, E., & Dolliver, K. (2009). Why is nature beneficial? The role of connectedness to nature. Environment and Behavior, 41(5), 607643.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayer, K., Lukács, A., & Pauler, G. (2012). A 8-tételes Szenzoros Élménykeresés Skála (BSSS-8) magyarországi adaptálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(3), 297312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nisbet, E.K., & Zelenski, J.M. (2013). The NR-6: a new brief measure of nature relatedness. Frontiers in Psychology, 4, 813. Doi: 10.3389/fpsyg.2013.00813

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nisbet, E.K., Zelenski, J.M., & Murphy, S.A. (2009). The Nature Relatedness Scale linking individuals’ connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 41(5), 715740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nisbet, E.K., Zelenski, J.M., & Murphy, S.A. (2011). Happiness is in our nature: Exploring nature relatedness as a contributor to subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 12(2), 303322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrie, K.J., Sivertsen, B., Hysing, M., Broadbent, E., Moss-Morris, R., Eriksen, H.R., et al. (2001). Thoroughly modern worries: the relationship of worries about modernity to reported symptoms, health and medical care utilization. Journal of Psychosomatic Research, 51(1), 395401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raanaas, R.K., Patil, G.G., & Hartig, T. (2012). Health benefits of a view of nature through the window: A quasi-experimental study of patients in a residential rehabilitation center. Clinical Rehabilitation, 26(1), 2132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suárez-Varela, M., Guardiola, J., & González-Gómez, F. (2016). Do pro-environmental behaviors and awareness contribute to improve subjective well-being? Applied Research in Quality of Life, 11(2), 429444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É., Konkolÿ Thege, B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO Jól-lét kérdoív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szemerszky, R. (2011). Az elektromágneses túlérzékenység jelensége az empirikus eredmények tükrében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(4), 327351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szemerszky, R. (2015). Kockázatos szuggesztiók: az elektroszmog jelensége. In A. Dúll & K. Varga (Szerk.), Rábeszélotér. A szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája (129–166). Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ulrich, R.S. (1979). Visual landscapes and psychological well-being. Landscape Research, 4(1), 1723.

 • Ulrich, R.S. (1981). Natural versus urban scenes: Some psychophysiological effects. Environment and Behavior, 13(5), 523556.

 • Ulrich, R.S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420421.

 • Wheeler, P., & Hyland, M.E. (2008). The development of a scale to measure the experience of spiritual connection and the correlation between this experience and values. Spirituality and Health International, 9(4), 193217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, E.O. (1984). Biophilia. Cambridge, MA: Harvard University Press

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2020 7 0 0
Aug 2020 8 0 0
Sep 2020 12 0 0
Oct 2020 24 3 5
Nov 2020 9 2 3
Dec 2020 14 0 0
Jan 2021 12 0 0