View More View Less
 • 1 Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest
 • 2 Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest
 • 2 Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A placebohatás a mindennapi élet számos területén tetten érhető, amikor valamely pszichoaktív szerhez kötődő elvárás vezet szubjektív és fiziológiai változásokhoz, hatóanyag jelenléte nélkül.

Cél:

Szeretnénk feltárni, hogy az alkohol és a hozzá kapcsolódó elvárások – a társas hatásokkal együtt, illetve azoktól elkülönítve – hogyan befolyásolják a résztvevőket, különösen a memória, az egyensúly, és a szubjektív testi-lelki állapot kapcsán, az alkoholos, alkoholosnak vélt, illetve alkoholt nem tartalmazónak gondolt koktélok elfogyasztása esetében.

Módszerek

Kiegyenlített placebo elrendezésben, társas és egyéni feltételekben vizsgáltuk a rövidtávú memória, az egyensúlyérzék, és a szubjektív testi-lelki állapot alakulását, szó lista visszaidézése, „részegállás” megtartása, és egy 17 melléknévpárból álló szemantikus differenciál skála felhasználásával.

Eredmények

A szubjektív testi-lelki állapot mérése során feltárt szociális viselkedések és testi tünetek faktor mentén a vizsgált csoportok eltérő mintázatot mutattak: a résztvevők a manipulációnak megfelelő elvárásaik mentén számoltak be szubjektív tüneteikről, amelyeket a csoporthatások tovább erősítettek. A vizsgálatban mind egyéni, mind pedig társas fogyasztás esetében sikerült kimutatni az elvárások által indukált klasszikus placebohatást a megtévesztett, alkoholt valójában nem fogyasztók körében. Az alkoholt és a placebót fogyasztó csoport sem a szociális viselkedések, sem a testi tünetek, sem pedig az egyensúly romlása mentén nem különbözik szignifikánsan egymástól. A csoportos alkoholfogyasztás tovább erősíti az alkohol valós vagy vélt hatásait az egyensúlyra és a memóriára.

Következtetések

Kis mennyiségű alkohol fogyasztása esetében az alkohol indukálta állapot kialakulásáért az etanol csak részben felelős, az alkoholfogyasztást követő pszichés és fizikai változások jelentős része – elvárások és a társas közeg által meghatározottan – a placebohatásra vezethető vissza.

 • Bárdos, Gy. (2011). Mindennapi placebóink. Magyar Tudomány, 172(3), 276284.

 • Barnes, H.M., McCreanor, T., Goodwin, I., Lyons, A., Griffin, C., & Hutton, F. (2015). Alcohol and social media: drinking and drunkenness while online. Critical Public Health, 26(1), 6276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Christiansen, B.A., Goldman, M.S., & Inn, A. (1982). Development of alcohol-related expectancies in adolescents: Separating pharmacological from social-learning influences. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50(3), 336344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connors, G.J., & Maisto, S.A. (1979). Effects of alcohol, instructions, and consumption rate on affect and physiological sensations. Psychopharmacology, 62(3), 261266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cziboly, Á., & Bárdos, Gy. (2003). A placebo fogalma, története, alkalmazása, valamint számos magyarázó elméletének áttekintése. Magyar Pszichológiai Szemle, 58(3), 381416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll, A., Varga, K., & Gősiné Greguss A. (1992). Általános pszichológiai gyakorlatok I. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

 • Fillmore, M.T., Mulvihill, L.E., & Vogel, S.M. (1994). The expected drug and its expected effect interact to determine placebo responses to alcohol and caffeine. Psychopharmacology, 115(3), 383388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fillmore, M.T., & Vogel, S.M. (1996). Evidence that expectancies mediate behavioral impairment under alcohol. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 57(6), 598603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • French, M.T., Balsa, A., Homer, J., & Norton, E. (2011). Alcohol use and popularity: social payoffs from conforming to peers’ behavior. The Journal of Research on Adolescence, 21(3), 559568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geusens, F., & Beullens, K. (2016). Predicting public and private alcohol-related displays on social media: The role of own and friends’ drinking behavior. Leuven School for Mass Communication Research Conference Proceedings. Letöltve: 2017. 05. 01-jén: https://lirias. kuleuven.be/handle/123456789/519217

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gundersen, H., Specht, K., Grüner, R., Ersland, R., & Hugdahl, K. (2008). Separating the effects of alcohol and expectancy on brain activation: an fMRI working memory study. Neuroimage, 42(4), 15871596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kirkpatrick, M.G., & Wit, H. (2013). In the company of others: social factors alter acute alcohol effects. Psychopharmacology, 230(2), 215226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köteles, F. (2014). A placebo-válasz. Budapest: Medicina Kiadó

 • Lachenmeier, D.W., Pflaum, T., Nieborowsky, A., Mayer, S., & Rehm, J. (2016). Alcohol-free spirits as novel alcohol placebo – A viable approach to reduce alcohol-related harms? International Journal of Drug Policy, 32(2016), 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marlatt, G.A., & Rosenhow, D.J. (1980). Cognitive processes in alcohol use: Expectancy and the balanced placebo design. In Mello, N.K. (ed.) Advances in Substance Abuse. Behavioral and Biological Research, 80(1), 159199. Greenwich: JAI Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marlatt, G.A., & Rosenhow, D.J. (1981). The balanced placebo design: methodological considerations. Addictive Behaviors, 6(2), 107122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morean, M.E., & Corbin, W.R. (2010). Subjective response to alcohol: a critical review of the literature. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 34(3), 385395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, K. (2008). Placebo az alkohol hatásában. Szakdolgozat.Eötvös Loránd Tudományegyetem: Budapest

 • Nagy, K. Cziboly, Á., Birtalan, L., Bárdos, Gy. (2005). Ethanol or etalon? Placebo effect during alcohol consumption. Clinical Neuroscience, 58(S1), 70.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, K., Cziboly, Á., & Bárdos, Gy. (2007). Placebo and the effect of alcohol: to know or not to know? Clinical Neuroscience, 60(S1), 77.

 • Nutt, D.J. (2006). Alcohol alternatives: A goal for psychopharmacology? Journal of Psychopharmacology, 20(3), 318320.

 • Ross, M., & Olson, J.M. (1981). An expectancy attribution model of the effects of placebos. Psychological Review, 88(5), 408437.

 • Scalese, M., Denoth, F., Siciliano, V., Bastiani, L., Cotichini, R., Cutilli, et al. (2017). Energy drink and alcohol mixed energy drink use among high school adolescents: Association with risk taking behavior, social characteristics. Addictive Behaviors, 72 9399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schlauch, R.C., Waesche, M.C., Riccardi, C.J., Donohue, K.F., Blagg, C.O., Christensen, R.L., et al. (2010). A meta-analysis of the effectiveness of placebo manipulations in alcoholchallenge studies. Psychology of Addictive Behaviors, 24(2), 239253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scott-Sheldon, L.A.J., Carey, K.B., Cunningham, K., Johnson, B.T., Carey, M.P., & The MASH Research Team (2016). Alcohol use predicts sexual decision-making: A systematic review and meta-analysis of the experimental literature. AIDS and Behavior, 20(S1), 1939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Segal, D.S., & Stockwell, T. (2009). Low alcohol alternatives: a promising strategy for reducing alcohol related harm. International Journal of Drug Policy, 20(2), 183187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shapiro, A.K., & Shapiro, E. (1997). The powerful placebo. From ancient priest to modern psychician. Baltimore: Johns Hopkins University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tyler, K.A., Schmitz, R.M., Adams, S.A., Simons, L.G. (2016). Social factors, alcohol expectancy, and drinking behavior: A comparison of two college campuses. Journal of Substance Use, 22(4), 357364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vuchinich, R.E., Tucker, J.A., & Sobell, M.B. (1979). Alcohol, expectancy, cognitive labeling, and mirth. Journal of Abnormal Psychology, 88(6), 641651.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Webster’s (1997). Webster’s Universal College Dictionary. New York: Random House