View More View Less
 • 1 Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szeged
 • 2 Magatartástudományi Intézet, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A pedagógushivatás a leginkább stresszel telített foglalkozások között található, még a segítő hivatásúakat tekintve is. A kiégés tünetegyüttes előfordulása gyakori a pedagógusok között, amely nagy kihívást jelent, mivel számos negatív következménye lehet, mint az egészségügyi problémák, pl. a depresszió, és a munkával való elégedetlenség.

Cél

Jelen tanulmány célja az volt, hogy a kiégés és egyéb az egészséggel összefüggő jelenség (pl. pszichoszomatikus tünetek, egészségmagatartás, egészség önértékelése) szerepét vizsgáljuk a magyar pedagógusok élettel való elégedettségében, amely a szubjektív jóllét egyik mutatója.

Módszer

Az adatgyűjtés magyar pedagógusok (n = 2068, 23–74 év közöttiek, átlagéletkor = 48,1 év, SD = 8,9 év; 83,5%-uk nő) körében történt 2016–2017 között. A kiégés mérése a Maslach Kiégés Kérdőív pedagógus változatának segítségével történt. A kérdőív tartalmazott kérdéseket az élettel való elégedettségről, a pszichoszomatikus tünetekről és egyéb, egészséggel kapcsolatos témakörökről.

Eredmények

Az adatok megerősítették, hogy a kiégés létező probléma a magyar pedagógusok körében. Különösen a fiatal és férfi pedagógusok vannak veszélyben, ami azzal magyarázható, hogy nem rendelkeznek megfelelő rutinnal e problémák megoldásához. A kiégés alskálái közül a teljesítménycsökkenés (β = –0,21; p < 0,001), és az érzelmi kimerültség (β = –0,18; p < 0,001) játszanak szerepet az élettel való elégedettségben. Az élettel való elégedettség szintén összefüggést mutatott a pszichoszomatikus tünetekkel (β = –0,14; p < 0,001) és a saját egészség értékelésével (β = 0,12; p < 0,001). Az egészséggel kapcsolatos változók tehát hozzájárultak az élettel való elégedettséghez is.

Következtetések

Az eredmények azt mutatják, hogy a kiégés megelőzéséhez nagy szükség lenne intervenciós programokra mind egyéni, mind pedig szervezeti szinten.

 • Ádám, Sz., Győrffy, Zs., & Csoboth, Cs. (2006). Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban. Hippocrates, 8(2), 113117.

 • Aluja, A., Blanch, A., & Garcia, L.F. (2005). Dimensionality of the Maslach Burnout Inventory in school teachers: A study of several proposals. European Journal of Psychological Assessment, 21(1), 6776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antoniou, A.-S., & Polychroni, F. (2006). Gender and age differences in occupational stress and professional burnout between primary and highschool teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 682690.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bordás, A. (2010). A kiégés-szindróma a külföldi és a hazai szakirodalomban. Educatio, 19(4), 666672.

 • Cazan, A.-M., & Năstasă, L.E. (2015). Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 180, 15741578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chan, D.W. (2011). Burnout and life satisfaction: Does gratitude intervention make a difference among Chinese school teachers in Hong Kong? Educational Psychology, 31(7), 809823.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, M.-J., & Cunradi, C. (2008). Job stress, burnout and substance use among urban transit operators: The potential mediating role of coping behaviour. Work & Stress, 22(4), 327340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dorman, J. (2003). Testing a model for teacher burnout. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 3, 3547.

 • ELEF (2014). Európai Lakossági Egészségfelmérés. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. Letöltve: 2016. 11. 14-én: http://www.ksh.hu/elef

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete, S. (1991). Segítő foglalkozások kockázatai: Helfer-szindróma és Burnout jelenség. Psychiatria Hungarica, 6(1), 1729.

 • Grossi, G., Perski, A., Eventgård, B., Blomkvist, V. & Orth-Gomér, K. (2003). Physiological correlates of burnout among women. Journal of Psychosomatic Research, 55(4), 30316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győrffy, Zs., & Ádám, Sz. (2004). Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban. Szociológiai Szemle, 14(3), 107127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hakanen, J.J., Bakker, A.B., & Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43(6), 49513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hegedűs, K., Riskó, Á., & Mészáros, E. (2004). A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota. Lege Artis Medicinæ, 14(11), 786793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Sz. (2014). Pedagógus burnout prevenciójának lehetőségei. In J.T. Karlovitz (Szerk.), Mozgás, környezet, egészség (155–173). Komarno: International Research Institute s.r.o.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irinyi, T., & Németh, A. (2012). A szakdolgozói társadalmat járványszerűen megfertőző kór neve: kiégés. Nővér, 25(5), 1218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss-Geosits, B. (2010). Untersuchung de Faktoren, die hinsichtlich des Burn-outs von westungarischen Pädagogen von Bedeutung sind. European Journal of Mental Health, 5(2), 239256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissné Geosits, B. (2009). Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél. Doktori értekezés. Budapest: Semmelweis Egyetem

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, M. (2006). A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. Lege Artis Medicinæ, 16(11), 981987.

 • Kovács, M., Kovács, E., & Hegedűs, K. (2012). Az érzelmi munka és a kiégés összefüggései egészségügyi dolgozók különböző csoportjaiban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(2), 219241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leiter, M.P., Bakker, A.B., & Maslach, C. (2014). Burnout at work – A psychological perspective. London & New York: Psychology Press, Taylor & Francis Group.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Louw, D.A., George, E., & Esterhuyse, K. (2011). Burnout amongst urban secondary school teachers in Namibia. SA Journal of Industrial Psychology, 37(1), 201207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvy, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014): Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1982). Burnout in health professions. A social psychological analysis. In G.S. Sanders, & J. Suls (Eds.), Social psychology of health and illness (227–247). Hillsdale NJ.: Erlbaum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986): Maslach Burnout Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press

 • Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review Psychology, 52(1), 397422.

 • Mihálka, M. (2015). A kiégésről - nemzetközi és hazai kutatási kitekintés. Acta Sana: „Mens sana in corpore sano” A z egészségügyi és a szociális ellátás elmélete és gyakorlata. 10(2), 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Montgomery, A., Mostert, K., & Jackson, L. (2005). Burnout and health or primary school educators in the North West Province. South African Journal of Education, 24(4), 266272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei. Budapest: Trefort Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálfi, F.-né (2003). Szolgálat, önfeláldozás, hivatás? – A kiégés veszélyei ápolók körében. Nővér, 16(6), 39.

 • Petróczi, E., Fazekas, M., Tombácz, Zs., & Zimányi, M. (1999). A kiégés jelensége pedagógusoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 54(3), 429441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petróczi, E., Fazekas, M., Tombácz, Zs., & Zimányi, M. (2001). A kiégés jelensége pedagógusoknál. Új Pedagógiai Szemle, 52(6), 127139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piczil, M., & Pikó, B. (2012). Az ápolás mint hivatás – Magatartástudományi elemzés. Szeged: JATEPress

 • Pikó, B. (1999). Munkahelyi stressz a nővérek körében: Kik a legveszélyeztetettebbek? Szenvedélybetegségek, 7(4), 272281.

 • Pikó, B. (2003). Psychosocial work environment and psychosomatic health of nurses in Hungary. Work and Stress, 17(1), 93100.

 • Pikó, B. (2006). Burnout, role conflict, job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43(3), 311318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Purvanova, R.K., & Muros, J.P. (2010). Gender differences in burnout: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 168185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salavecz, Gy., Neculai, K., & Jakab, E. (2006). A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(2), 95109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarzer, R., Schmitz, G.S. & Tang, C. (2000). Teacher burnout in Hong Kong and Germany: A cross-cultural validation of the Maslach Burnout Inventory. Anxiety, Stress, and Coping, 13(3), 309326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seidman, S.A., & Zager, J. (1991). A study of coping behaviours and teacher burnout. Work and Stress, 5(3), 205216.

 • Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. Teaching and Teacher Education, 27, 10291038.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szicsek, M. (2004). Kiégés és pszichológiai immunkompetencia összefüggései az ápolói munkában. Kharón, Thanatológiai Szemle, 8(1–2), 88131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torma, B. (2013). Pedagóguspályák – Utak és lehetőségek a kiégés és szakmai kiteljesedés között. Alkalmazott Pszichológia, 3, 725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zinchenko, Y.P., Pervichko, E.I., & Ostroumova, O.D. (2016). Burnout syndrome in patients with workplace hypertension. Rational Pharmacotherapy in Cardiology, 12(6), 675680.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation