View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A korábbi kutatások szignifikáns összefüggést jeleztek az érzelmi intelligencia és a jóllét különböző mutatói között. A kapcsolat erőssége nagymértékben változott annak függvényében, hogy az érzelmi intelligencia mérése milyen módszerrel történt, illetve egyelőre nem tisztázott, hogy az érzelmi intelligencia a Big Five faktorok kontrollálása mellett is a szubjektív jóllét szignifikáns magyarázótényezőjének tekinthető-e.

Cél

Jelen tanulmány a Big Five személyiségfaktorok, a vonás jellegű és képességalapú érzelmi intelligencia és az élettel való elégedettség összefüggéseit vizsgálja.

Módszerek

Keresztmetszeti kutatásunkban 421 fő vett részt (166 férfi és 255 nő). Az eljárás során az alábbi kérdőíveket töltötték ki a résztvevők: Érzelmek Mérése Skála (AES-HU), Érzelemszabályozás Szituációs Teszt (STEM), Ekman 60 Arc Teszt, Big Five Kérdőív (BFI), Élettel való Elégedettség Skála (SWLS).

Eredmények

Eredményeink szerint négy Big Five dimenzió (extaverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, nyitottság) pozitív, a neuroticizmus pedig negatív korrelációt mutat mind az élettel való elégedettséggel (r = 0,20–0,33; p < 0,01), mind a vonás érzelmi intelligenciával (r = 0,21–0,55; p < 0,01). A hierarchikus lineáris regresszió elemzés eredményei szerint az extraverzió, a neuroticizmus és a vonás érzelmi intelligencia is szignifikáns önálló magyarázóerővel bír az élettel való elégedettség vonatkozásában. A vonás érzelmi intelligencia azután is szignifikáns hányadot magyaráz az SWLS pontszámok varianciájából miután kontrolláljuk a Big Five faktorokat (korrigált R2 = 0,231; F(7, 413) = 21,016; p < 0,001). Ezzel ellentétes módon a vizsgált képességalapú érzelmi intelligencia-mutatók függetlennek bizonyultak mind a személyiségtől, mind pedig az élettel való elégedettség szintjétől.

Következtetések

Az eredményeink egybecsengnek azokkal a korábbi kutatásokkal, amelyek igazolták, hogy a Big Five faktorok fontos szerepet játszanak az élettel való elégedettségben, illetve demonstrálták, hogy a vonás jellegű érzelmi intelligencia kapcsolatban áll a szubjektív jólléttel.

 • Andrei, F., Siegling, A.B., Aloe, A.M., Baldaro, B., & Petrides, K.V. (2016). The incremental validity of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue): A systematic review and meta-analysis. Journal of Personality Assessment, 98(3), 261276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Argyle, M. (2001). The psychology of happiness. London: Routledge

 • Austin, E.J. (2010). Measurement of ability EI: Results for two new tests. British Journal of Psychology, 101(3), 563578.

 • Austin, E.J., Saklofske, D.H., & Egan, V. (2005). Personality, well-being, and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38(3), 547558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-On, R. (1997). The Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): Technical manual. Toronto: Multi-Health Systems

 • Burns, N.R., Bastian, V.A., & Nettelbeck, T. (2007). Emotional intelligence: More than personality and cognitive ability? In G. Matthews, M. Zeidner, & R.D. Roberst (Eds.), The science of emotional intelligence: Knowns and unknowns (167196). New York: Oxford University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chamorro-Premuzic, T., Bennett, E., & Furnham, A. (2007). The happy personaliy: Mediational role of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 42(8), 16331639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chiarrochi, J.V., Chan, A.Y.C., & Bajgar, J. (2001). Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 31(7), 11051119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Day, A.L. (2004). The measurement of emotional intelligence: The good, the bad, and the ugly. In G. Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy (245270). Hauppauge, NY: Nova Science

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 3443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., & Ryan, K. (2009). Subjective well-being: a general overview. South African Journal of Psychology, 39(4), 391406.

 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satifaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ekman, P., & Friesen, W.V. (1978). Facial action coding system: Investigators’s guide. Palo Alto, California: Consulting Psychologist Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Extremera, N., & Fernandez-Berrocal, P. (2005). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: Predictive and incremental validity using the Trait Meta-Mood Scale. Personality and Individual Differences, 39(5), 937948.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Extremera, N., Ruiz-Aranda, D., Pineda-Galán, C., & Salguero, J-M. (2011). Emotional intelligence and its relation with hedonic and eudaimonic well-being: A prospective study. Personality and Individual Differences, 51(1), 1116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eysenck, M. (1990). Happiness: Facts and myths. Hove: LEA

 • Furnham, A., & Petrides, K.V. (2003). Trait emotional intelligence and happiness. Social Behavior and Personality, 31(8), 815823.

 • Gallagher, E.N., & Vella-Brodick, D.A. (2008). Social support and emotional intelligence as predictors of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 44(7), 15511561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gignac, C.E., Palmer, B.R., Manocha, R., & Stough, C. (2005). An examination of the factor structure of the Schutte self-report emotional intelligence (SSREI) scale via confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 39(6), 10291042.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, O.P., Donahue, E.M., & Kentle, R. (1991). The „Big Five” inventory- Version 4a and 54. Berkeley: University of California, Berkley, Institute of Personality and Social Research

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, O.P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measuremenet, and theoretical perspectives. In L.A. Pervin, & O.P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (102138). New York: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kong, F., Zhao, J., & You, X. (2012). Emotional intelligence and life satisfaction in Chinese university students: The mediating role of self-esteem and social support. Personality and Individual Differences, 53(8), 10391043.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kun, B., Balázs, H., Kapitány M., Urbán R., & Demetrovics, Zs. (2010). Confirmation of the three factor model of Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the theoretical starting point. Behavioral Research Methods, 42(2), 596606.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kun, B., Urbán, R., Balázs, H., Kapitány, M., Nagy, H., Oláh, A., et al. (2011). Az Érzelmek Mérése Skála háromfaktoros modelljének adaptálása. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(3), 449455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Librecht, N., & Lievens, F. (2012). Validity evidence for the situational judgment test paradigm in emotional intelligence measurement. International Journal of Psychology, 47(6), 438447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacCann, C., & Roberts, R.D. (2008). New paradigms for assessing emotional intelligence: Theory and data. Emotion, 8(4), 540551.

 • Martins, A., Ramalho, N., & Morin, E. (2010). A comprehensive meta-analysis of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 49(6), 554564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D.R. (2002). Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT): User’s Manual. Toronto: Multi-Health Systems Incorporated

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, H. (2010). A képesség-alapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése. Phd. disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiatudomány Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, H. (2012). Az Érzelmek Mérése Skála (AES-HU) faktorszerkezetének és validitásának elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 431447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, H., & Gyurkovics, M. (2016). A pszichológiai jóllét szociodeográfiai korrelátumai, kapcsolata a big five vonásokkal és az optimizmussal. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 17(3), 195214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, H., Magyaródi, T., & Séllei, B. (2015). A képességalapú érzelmi intelligencia: Új paradigmák a tesztfejlesztésben és pontozásban, hazai tapasztalatok az érzelemmegértés és érzelemszabályozás szituációs tesztekkel. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(4), 827846.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Palmer, B., Donaldson, C., & Stough, C. (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 33(7), 10911100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrides, K.V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality, 15(6), 425448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrides, K.V., & Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioral validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood instruction. European Journal of Personality, 17(1), 3957.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrides, K.V., Pérez-González, J.C., & Furnham, A. (2007). On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. Cognition and Emotion, 21(1), 2555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Platsidou, M. (2013). Trait emotional intelligence predicts happiness, but how? An empirical study in adolescents and young adults. International Journal of Wellbeing, 3(2), 197209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proctor, C., Tweed, R., & Morris, D. (2014). The naturally emerging structure of well-being among young adults. Big Two or other framework. Journal of Happiness Studies, 16(1), 257275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rode, J.C., Arthaud-Day, M.L., Mooney, C.H., Near, J.P., & Baldwin, T.T. (2008). Ability and personality predictors of salary, perceived job success, and perceived career success in the initial career stage. International Journal of Selection and Assessment, 16(3), 292299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Kálmán, R., , N., Nagy, H., Fiáth, T., & Oláh, A. (2012). Az érzelmi arcfelismerés mérése és jelentősége a pszichológiai kutatásokban: Az Ekman 60 Arc Teszttel szerzett hazai tapasztalatok. Pszichológia, 32(3), 229251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S. (2010). A Big Five Inventory magyar adaptációja. Kézirat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

 • Ruiz-Aranda D. , Extremera, N., & Pineda-Galán, C. (2014). Emotional intelligence, life satisfaction and subjective happiness in female students health professionals: the mediating effect of perceived stress. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(2), 106113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saklofske, D.H., Austin, E.J., Galloway, J., & Davidson, K. (2007). Individual difference correlates of health-related behaviours: Preliminary evidence for links between emotional intelligence and coping. Personality and Individual Differences, 49(3), 491502.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saklofske, D.H., Austin, E.J., & Minski, P. (2003). Factor structure and validity of trait emotional intelligence measure. Personality and Individual Differences, 34(4), 707721.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination Cognition, and Personality, 9(3), 185211.

 • Schutte, N.S., Malouff, J.M., Bobnik, C., Coston, T.D., Greeson, C., Jedlicka, C., et al. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. Journal of Social Psychology, 141(4), 523536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, C.J., et al. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schutte, N.S., Malouff, J.M., Thorsteinsson, E.B., Bhullar, N., & Rooke, S.E. (2007). A metaanalytic investigations of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 42(6), 921933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szondy, M. (2010). Optimizmus, pesszimizmus, egészség. Doktori disszertáció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

 • Urguigo, I., Extremera, N., & Villa A. (2015). Emotional intelligence. Life satisfaction, and Psychological well-being in graduates: the mediating effect of perceived stress. Applied Research Quality Life, 11(4), 12411252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Webb, C.A., Schwab, Z.J., Weber, M., DelDonno, S., Kipman, M., Weiner, M.R., et al. (2013). Convergent and divergent validity of integrative versus mixed model measures of emotional intelligence. Intelligence, 41(3), 149156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.

Subscribers can access the electronic version of every printed article.