View More View Less
 • 1 Tanárképző Központ, Budapest
 • 2 Pszichológiai Intézet, Szege
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

A vajúdást/szülést vizsgáló tudományos kutatások többsége biomedikális szemléletben fogan, eredményeik ezt a paradigmát tükrözik vissza. Az utóbbi időben nyernek teret holisztikus kérdésfeltevéssel és módszerekkel dolgozó kutatások, amelyekhez kvalitatív vizsgálatunkkal csatlakozunk. A kórházban történő vajúdás/szülés többnyire medikalizált, elgépiesedett környezetben, elszemélytelenedett ellátás keretein belül zajlik. Ez a folyamat az orvosi technológia fejlődésének mellékterméke, amely egyaránt negatívan érinti a szülő nőt és terheket ró a szakemberre is. A szülés körüli segítők számára jelentős kihívásokat jelenthet a humanizált, személyre szabott ellátás megvalósítása, amelyet gyakran tovább súlyosbít a női szakemberek nehezített hatalmi-függőségi pozíciója.

Cél

A szülés körül segítő női szakemberek kapcsolati élményeinek idiografikus feltárása. Hogyan használhatóak magyarázó elvként a gyógyító kapcsolatról alkotott pszichodinamikus elméletek a szülés körüli segítéssel kapcsolatban? Hogyan jelennek meg nemre specifikus szempontok a vajúdás / szülés körüli segítés tematikájában?

Módszer

Kvalitatív kutatás interpretatív fenomenológiai analízissel (IPA). A vizsgálati helyzet felépítése: félig strukturált mélyinterjú, tematikus képekkel kiegészítve. Az interjúalanyoktól egy szabadon választott szüléstörténetet kértünk, és további kérdéseket is feltettünk a munkájukkal kapcsolatban. A válaszokat IPA módszerrel elemeztük. Vizsgálatban résztvevők: 5 kórházi szülésznő, 5 bába, 4 dúla (14 fő). Jelen tanulmányunkban 4 kórházi szülésznővel készült interjút elemzünk.

Eredmények

A szövegek elemzése során meghatározott témák: interjúalanyaink megfogalmazták, hogy a vajúdás/szülés melletti segítő munkában elengedhetetlen a személyes és szakmai önismeret; gyakran tanulnak a vajúdó nőktől; munkájuk anyai gondoskodással, érzelmi és fizikai támasz nyújtásával jár együtt; gyakoriak a konfliktusok a más szemléletű kollégákkal. A témákat főtémák szerint csoportosítottuk: a szakmai identitás fejlődése és a vajúdóval való kapcsolat megélése az élmények lényegi meghatározója.

Következtetések

A szakmai identitás és a vajúdóval való kapcsolat kölcsönösen determinált, egyfajta „közös út”, amelyen a segítő kapcsolatban résztvevők együtt haladnak. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a medikalizált, intézményesített körülmények megnehezítik a személyre szabott, érzelmi támogatást tartalmazó, magas szakmai színvonalú segítségnyújtást. Interjúalanyaink egyéni megoldásokat keresnek a polarizált helyzetből adódó konfliktusaikra. Ezek helyett szakmailag megalapozott iránymutatásra és támogatásra lenne szükség.

 • Argelander, H. (2006). Első pszichoterápiás interjú. Budapest: Springmed

 • Csabai M. , Csörsz I., & Szili K. (2009). A gyógyító kapcsolat élménye. Budapest: Oriold és Társai

 • Davis-Floyd, R. (1992). Birth as an American Rite of Passage. Oakland, CA: University of California Press

 • Dima, G., & Bucuta, M.D. (2012). The experience of therapeutic change for psychologist preparing to become psychoterapist. Procedia Social and Behavioral Science, 33, 672676.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fox, M.F., & Hesse-Biber, S.N. (1984). Women at work. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company

 • Fülöp, E. (2013). Másodlagos traumatizáció és kiégés összefüggései az érzelemszabályozási folyamatokkal. In M. Csabai, & J.N. Pintér (Szerk.), Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések (167190). Budapest: Oriold és Társai

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Héjja-Nagy, K. (2014). A szülésélmény vizsgálata a beavatkozások összefüggésében. Szakdolgozat. Perinatális Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunter, B. (2001). Emotion work in midwifery: a review of current knowledge. Journal of Advanced Nursing, 34(4), 436444.

 • Hunter, B., Berg, M., Lundgren, I., Ólafsdóttir, A., & Kirkham, M. (2008). Relationships: The hidden threads in the tapestry of maternity care. Midwifery, 24, 132137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Judge, T.A., & Livingston, B.A. (2008). Is the gap more than gender? A longitudinal analysis of gender, gender role orientation, and earnings. Journal of Applied Psychology, 93, 9941012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keating, A., & Fleming, V. (2009). Midwives’ experiences of facilitating normal birth in an obstetric-led unit: a feminist perspective. Midwifery, 25, 518527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kisdi, B. (Szerk.) (2015). Létkérdések a születés körül. Budapest: L’Harmattan

 • Kisdi, B. (2012). A női test dekolonizációja. A szülés posztmodern szemlélete. Néprajzi Látóhatár, 2012/3, 2344.

 • Kitzinger, S. (2008). A szülés árnyékában. Katarzis vagy krízis? Budapest: Alternatal

 • Kovács, M. (2006). A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. Lege Artis Medicinae, 16(11), 981987.

 • Larkin, P., Begley, C.M., & Devane D. (2009). Women’s experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis. Midwifery, 25(2), 4959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Larsson, Ch., Saltvedt, S., Edman, G., Wiklund, I., & Andolf, E. (2011). Factors independently related to a negative birth experience in first time mothers. Sexual and Reproductive Healthcare, 2, 8389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leinweber, H.J., & Rowe, J. (2010). The costs of ’being with the woman’: secondary traumatic stress in midwifery. Midwifery, 26(1), 7687.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lipták, J. (2017). Együttérző gyógyítás. Interjú dr. Robin Youngsonnal, a Szívvel az egészségügyben mozgalom alapítójával. Letöltve: 2017. 11. 01-jén: http://medicalonline.hu/gyogyitas/ cikk/egyutterzo_gyogyitas

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lundgren, I., & Dahlberg, K. (2002). Midwives’ experience of the encounter with women and their pain during childbirth. Midwifery, 18, 155164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lundgren, I., Karlsdottir, S.I., & Bondas, T. (2009). Long term memories and experiences of childbirth in a Nordic context – a secondary analysis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4(2), 115128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, J. (2015). Normális szülés Magyarországon a 20. század elejétől napjainkig. In B. Kisdi (Szerk.), Létkérdések a születés körül (149183). Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osborn, M., & Smith, J.A. (1998). A personal experience of chronic being lower back pain: An interpretative phenomenological analysis. British Journal of Health Psychology, 3, 6583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pápay, N., & Rigó, A. (2015). Bevezető. In Pápay N. & Rigó A. (Szerk.). Reproduktív egészségpszichológia (353370). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pikó, B. (2005). Lelki egészség a modern társadalomban. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Rácz, J., Kassai, Sz., & Pintér, J.N. (2015). Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) mint kvalitatív pszichológiai eszköz bemutatása. Szakirodalmi összefoglalás. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(2), 313336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, J., Kassai, Sz., & Pintér, J.N. (2016). Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) elmélete, módszertana és alkalmazási területei. Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Romano, A.M., & Lothian, J.A. (2008). Promoting, protecting and supporting normal birth: a look at the evidence. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 37(1), 94105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J.A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. London: Sage

 • Soltész, A., Rigó, A., & Pápay, N. (2015). Az együttszülés jelentősége. In N. Pápay, & A. Rigó (Szerk.), Reproduktív egészségpszichológia (353370). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, Zs., & Csabai, M. (2017). Együtt szülés. A szülés során létrejövő segítő kapcsolat kvalitatív vizsgálata a társadalmi nemek és a hatalom szempontjából. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. Letöltve: 2018. január 31-én: http://tntefjournal. hu/vol7/iss2/szekely_csabai.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, Zs. (2016). „Ilyenkor szoktam remegni…” – rendhagyó esettanulmány egy kutatási interjú alapján. Lélekelemzés, 11(1), 7991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky, Á. (2004). Kutatómunka a pszichológiában. Budapest: Osiris Kiadó

 • Taylor, S.E., Klein, L.C., Lewis, B.P., Gruenewald, T.L., Gurung, R., & Updegraff, J. (2000). Female responses to stress: Tend-and-befriend, not fight-or-flight. Psychological Review, 107(3), 411429.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uvnäs-Moberg, K., & Petersson, M. (2004). Oxytocin: Biochemical link for human relations. Mediator of antistress, well-being, social interaction, growth, healing. Läkartidningen, 101(35), 26342639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, J. (2006). A terápiás hatás, mint melléktermék. Thalassa, 17(1), 123136.

 • Varga, K. (2009). Szexualitás, szülés, kötődés: az oxitocin pszichoemotív hatásai. In E. Bagdy, Zs. Demetrovics, & J. Pilling (Szerk.), Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából (447474). Budapest: Akadémiai Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K. (2015). A szülés élménye. Út a „jó minőségű” szüléshez, születéshez. In N. Pápay & A. Rigó (Szerk.), Reproduktív egészségpszichológia (6786). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K., Andrek, A., & Herczog, M. (2011). A várandósság és a szülés pszichológiai vonatkozásai és társadalmi beágyazottsága. In I. Danis, M. Farkas, M. Herczog, & L. Szilvási (Szerk.), A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Biztos Kezdet Kötetek 1 (230281). Budapest: Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K., & Suhai-Hodász, G. (2010). Szülés és születés. Lélektanon innen és túl. Budapest: Pólya

 • Varró, G. (2015). Így szülünk mi – szülési lehetőségek és gyakorlat Magyarországon. In B. Kisdi (Szerk.), Létkérdések a születés körül (185204). Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winnicott, D.W. (2004). Az egyedüllét képessége. In B. Péley (Szerk.), A kapcsolatban bontakozó lélek. Válogatott tanulmányok (114119). Budapest: Új Mandátum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Instructions for reviews in Hungarian HERE

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne Stauder

Editor(s): Edit Czeglédi

Editorial Board

 • Dégi, László Csaba,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 • Demetrovics, Zsolt, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Konkolÿ Thege, Barna - Waypoint Centre for Mental Health Care,
  Penetanguishene, Canada
 • Kósa, Karolina, University of Debrecen, Debrecen
 • Novák, Márta, University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada
 • Pikó, Bettina, University of Szeged, Szeged
 • Rácz, József, Semmelweis University, Budapest
 • Tiringer, István, University of Pécs, Pécs

Editorial Office: Akadémiai Kiadó Zrt.
Address: Prielle Kornélia u. 21–35, H-1117 Budapest, Hungary

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Language: Hungarian and English

Founded in 2000
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 21.

Subscribers can access the electronic version of every printed article.