Authors:
Zsófia Székely Károli Gáspár Református Egyetem, Tanárképző Központ, Budapest

Search for other papers by Zsófia Székely in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Márta Csabai Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Szege

Search for other papers by Márta Csabai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Elméleti háttér

A vajúdást/szülést vizsgáló tudományos kutatások többsége biomedikális szemléletben fogan, eredményeik ezt a paradigmát tükrözik vissza. Az utóbbi időben nyernek teret holisztikus kérdésfeltevéssel és módszerekkel dolgozó kutatások, amelyekhez kvalitatív vizsgálatunkkal csatlakozunk. A kórházban történő vajúdás/szülés többnyire medikalizált, elgépiesedett környezetben, elszemélytelenedett ellátás keretein belül zajlik. Ez a folyamat az orvosi technológia fejlődésének mellékterméke, amely egyaránt negatívan érinti a szülő nőt és terheket ró a szakemberre is. A szülés körüli segítők számára jelentős kihívásokat jelenthet a humanizált, személyre szabott ellátás megvalósítása, amelyet gyakran tovább súlyosbít a női szakemberek nehezített hatalmi-függőségi pozíciója.

Cél

A szülés körül segítő női szakemberek kapcsolati élményeinek idiografikus feltárása. Hogyan használhatóak magyarázó elvként a gyógyító kapcsolatról alkotott pszichodinamikus elméletek a szülés körüli segítéssel kapcsolatban? Hogyan jelennek meg nemre specifikus szempontok a vajúdás / szülés körüli segítés tematikájában?

Módszer

Kvalitatív kutatás interpretatív fenomenológiai analízissel (IPA). A vizsgálati helyzet felépítése: félig strukturált mélyinterjú, tematikus képekkel kiegészítve. Az interjúalanyoktól egy szabadon választott szüléstörténetet kértünk, és további kérdéseket is feltettünk a munkájukkal kapcsolatban. A válaszokat IPA módszerrel elemeztük. Vizsgálatban résztvevők: 5 kórházi szülésznő, 5 bába, 4 dúla (14 fő). Jelen tanulmányunkban 4 kórházi szülésznővel készült interjút elemzünk.

Eredmények

A szövegek elemzése során meghatározott témák: interjúalanyaink megfogalmazták, hogy a vajúdás/szülés melletti segítő munkában elengedhetetlen a személyes és szakmai önismeret; gyakran tanulnak a vajúdó nőktől; munkájuk anyai gondoskodással, érzelmi és fizikai támasz nyújtásával jár együtt; gyakoriak a konfliktusok a más szemléletű kollégákkal. A témákat főtémák szerint csoportosítottuk: a szakmai identitás fejlődése és a vajúdóval való kapcsolat megélése az élmények lényegi meghatározója.

Következtetések

A szakmai identitás és a vajúdóval való kapcsolat kölcsönösen determinált, egyfajta „közös út”, amelyen a segítő kapcsolatban résztvevők együtt haladnak. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a medikalizált, intézményesített körülmények megnehezítik a személyre szabott, érzelmi támogatást tartalmazó, magas szakmai színvonalú segítségnyújtást. Interjúalanyaink egyéni megoldásokat keresnek a polarizált helyzetből adódó konfliktusaikra. Ezek helyett szakmailag megalapozott iránymutatásra és támogatásra lenne szükség.

 • Argelander, H. (2006). Első pszichoterápiás interjú. Budapest: Springmed

 • Csabai M. , Csörsz I., & Szili K. (2009). A gyógyító kapcsolat élménye. Budapest: Oriold és Társai

 • Davis-Floyd, R. (1992). Birth as an American Rite of Passage. Oakland, CA: University of California Press

 • Dima, G., & Bucuta, M.D. (2012). The experience of therapeutic change for psychologist preparing to become psychoterapist. Procedia Social and Behavioral Science, 33, 672676.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fox, M.F., & Hesse-Biber, S.N. (1984). Women at work. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company

 • Fülöp, E. (2013). Másodlagos traumatizáció és kiégés összefüggései az érzelemszabályozási folyamatokkal. In M. Csabai, & J.N. Pintér (Szerk.), Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések (167190). Budapest: Oriold és Társai

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Héjja-Nagy, K. (2014). A szülésélmény vizsgálata a beavatkozások összefüggésében. Szakdolgozat. Perinatális Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunter, B. (2001). Emotion work in midwifery: a review of current knowledge. Journal of Advanced Nursing, 34(4), 436444.

 • Hunter, B., Berg, M., Lundgren, I., Ólafsdóttir, A., & Kirkham, M. (2008). Relationships: The hidden threads in the tapestry of maternity care. Midwifery, 24, 132137.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Judge, T.A., & Livingston, B.A. (2008). Is the gap more than gender? A longitudinal analysis of gender, gender role orientation, and earnings. Journal of Applied Psychology, 93, 9941012.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keating, A., & Fleming, V. (2009). Midwives’ experiences of facilitating normal birth in an obstetric-led unit: a feminist perspective. Midwifery, 25, 518527.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kisdi, B. (Szerk.) (2015). Létkérdések a születés körül. Budapest: L’Harmattan

 • Kisdi, B. (2012). A női test dekolonizációja. A szülés posztmodern szemlélete. Néprajzi Látóhatár, 2012/3, 2344.

 • Kitzinger, S. (2008). A szülés árnyékában. Katarzis vagy krízis? Budapest: Alternatal

 • Kovács, M. (2006). A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében. Lege Artis Medicinae, 16(11), 981987.

 • Larkin, P., Begley, C.M., & Devane D. (2009). Women’s experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis. Midwifery, 25(2), 4959.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Larsson, Ch., Saltvedt, S., Edman, G., Wiklund, I., & Andolf, E. (2011). Factors independently related to a negative birth experience in first time mothers. Sexual and Reproductive Healthcare, 2, 8389.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leinweber, H.J., & Rowe, J. (2010). The costs of ’being with the woman’: secondary traumatic stress in midwifery. Midwifery, 26(1), 7687.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lipták, J. (2017). Együttérző gyógyítás. Interjú dr. Robin Youngsonnal, a Szívvel az egészségügyben mozgalom alapítójával. Letöltve: 2017. 11. 01-jén: http://medicalonline.hu/gyogyitas/ cikk/egyutterzo_gyogyitas

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lundgren, I., & Dahlberg, K. (2002). Midwives’ experience of the encounter with women and their pain during childbirth. Midwifery, 18, 155164.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lundgren, I., Karlsdottir, S.I., & Bondas, T. (2009). Long term memories and experiences of childbirth in a Nordic context – a secondary analysis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4(2), 115128.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, J. (2015). Normális szülés Magyarországon a 20. század elejétől napjainkig. In B. Kisdi (Szerk.), Létkérdések a születés körül (149183). Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osborn, M., & Smith, J.A. (1998). A personal experience of chronic being lower back pain: An interpretative phenomenological analysis. British Journal of Health Psychology, 3, 6583.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pápay, N., & Rigó, A. (2015). Bevezető. In Pápay N. & Rigó A. (Szerk.). Reproduktív egészségpszichológia (353370). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pikó, B. (2005). Lelki egészség a modern társadalomban. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Rácz, J., Kassai, Sz., & Pintér, J.N. (2015). Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) mint kvalitatív pszichológiai eszköz bemutatása. Szakirodalmi összefoglalás. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(2), 313336.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, J., Kassai, Sz., & Pintér, J.N. (2016). Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) elmélete, módszertana és alkalmazási területei. Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Romano, A.M., & Lothian, J.A. (2008). Promoting, protecting and supporting normal birth: a look at the evidence. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 37(1), 94105.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J.A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. London: Sage

 • Soltész, A., Rigó, A., & Pápay, N. (2015). Az együttszülés jelentősége. In N. Pápay, & A. Rigó (Szerk.), Reproduktív egészségpszichológia (353370). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, Zs., & Csabai, M. (2017). Együtt szülés. A szülés során létrejövő segítő kapcsolat kvalitatív vizsgálata a társadalmi nemek és a hatalom szempontjából. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. Letöltve: 2018. január 31-én: http://tntefjournal. hu/vol7/iss2/szekely_csabai.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, Zs. (2016). „Ilyenkor szoktam remegni…” – rendhagyó esettanulmány egy kutatási interjú alapján. Lélekelemzés, 11(1), 7991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky, Á. (2004). Kutatómunka a pszichológiában. Budapest: Osiris Kiadó

 • Taylor, S.E., Klein, L.C., Lewis, B.P., Gruenewald, T.L., Gurung, R., & Updegraff, J. (2000). Female responses to stress: Tend-and-befriend, not fight-or-flight. Psychological Review, 107(3), 411429.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uvnäs-Moberg, K., & Petersson, M. (2004). Oxytocin: Biochemical link for human relations. Mediator of antistress, well-being, social interaction, growth, healing. Läkartidningen, 101(35), 26342639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, J. (2006). A terápiás hatás, mint melléktermék. Thalassa, 17(1), 123136.

 • Varga, K. (2009). Szexualitás, szülés, kötődés: az oxitocin pszichoemotív hatásai. In E. Bagdy, Zs. Demetrovics, & J. Pilling (Szerk.), Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából (447474). Budapest: Akadémiai Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K. (2015). A szülés élménye. Út a „jó minőségű” szüléshez, születéshez. In N. Pápay & A. Rigó (Szerk.), Reproduktív egészségpszichológia (6786). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K., Andrek, A., & Herczog, M. (2011). A várandósság és a szülés pszichológiai vonatkozásai és társadalmi beágyazottsága. In I. Danis, M. Farkas, M. Herczog, & L. Szilvási (Szerk.), A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Biztos Kezdet Kötetek 1 (230281). Budapest: Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, K., & Suhai-Hodász, G. (2010). Szülés és születés. Lélektanon innen és túl. Budapest: Pólya

 • Varró, G. (2015). Így szülünk mi – szülési lehetőségek és gyakorlat Magyarországon. In B. Kisdi (Szerk.), Létkérdések a születés körül (185204). Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winnicott, D.W. (2004). Az egyedüllét képessége. In B. Péley (Szerk.), A kapcsolatban bontakozó lélek. Válogatott tanulmányok (114119). Budapest: Új Mandátum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 3 0 0
Jul 2023 6 3 4
Aug 2023 3 1 2
Sep 2023 14 0 0
Oct 2023 24 5 2
Nov 2023 29 2 0
Dec 2023 3 0 0