View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Elméleti háttér

Az EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) mint pszichoterápiás módszer harminc éve létezik. A Francine Shapiro által az 1980-as évek második felében az Egyesült Államokban kidolgozott eljárás kezdetben sok vitát kavart, de ma már bizonyítékokon alapuló módszernek számít a poszttraumás stressz zavar (PTSD) kezelésében. Használata számos más mentális betegség (pl. pánikzavar, depresszió, kényszerbetegség) gyógyításában is egyre gyakoribb. Magyarországon a módszer még kevéssé terjedt el.

Cél

Bemutatni az EMDR-terápia történetét, elméleti hátterét, a hatásmechanizmusára vonatkozó hipotéziseket, a kezelés struktúráját és hatásait.

Módszerek

Szakirodalmi áttekintés az angol nyelvű adatbázisok (ISI Web of Science, PubMed, Scopus, PsycINFO) alapján, az eljárás nevével történt szisztematikus kulcsszókereséssel. Az áttekintés lehetőség szerint összefoglaló vagy magas evidenciaszintű (randomizált kontrollált) vizsgálatokra alapoz.

Eredmények

EMDR során deszenzitizáció, a traumás emlékekhez való jobb hozzáférés és mélyebb információfeldolgozás történik, ami nemcsak stresszcsökkentést, hanem adaptívabb, magasabb szintű működést eredményez. Képalkotó eljárásokkal kimutatható, hogy az EMDR specifikus hatótényezője, a bilaterális ingerlés, egyebek közt paraszimpatikus túlsúlyt eredményez, és kedvező változásokat idéz elő a PTSD által érintett agyi struktúrák működésében. Az EMDR hatásmechanizmusáról számos hipotézis született (pl. dekondicionálás-, munkamemória-, REM-hipotézis), mindazonáltal, az eljárásban valószínűleg több aktív komponens van jelen. Sikeres EMDR-terápia hatására a személy napirendre tér az életútját megakasztó események felett, és egységes narratívába emeli őket, amely hozzájárulhat személyisége integrációjához.

Következtetések

Az EMDR nemcsak ismert és eredeti terápiás elemek újszerű kombinációja, nem is a már meglévő traumakezelési eljárások technikai kiegészítése, hanem bizonyítottan hatékony, teljes értékű, integratív, mégis önálló pszichoterápiás módszer, saját elméleti modellel, hatásmechanizmussal és eszköztárral.

 • Acarturk, C., Konuk, E., Cetinkaya, M., Senay, I., Sijbrandij, M., Gulen, B., et al. 2016). The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing for post-traumatic stress disorder and depression among Syrian refugees: results of a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 46, 25832593.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychiatric Association 2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5th ed.). DSM-5 TM. Washington DC, London: American Psychiatric Publishing

 • American Psychological Association 2017). Clinical Practice Guideline for the Treatment of PTSD in Adults. Adopted as APA Policy February 24, 2017. Letöltve: 2018. 02. 24-én: http://www.apa.org/ptsd-guideline/index.aspx

 • Andrade, J., Kavanaugh, D., Baddeley, A. 1997). Eye-movements and visual imagery: A working memory approach to the treatment of post-traumatic stress disorder. British Journal of Clinical Psychology, 36, 209223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barrowcliff, A.L., Gray, N.S., Freeman, T.C.A., & MacCulloch, M.J. 2004). Eye movements reduce the vividness, emotional valence and electrodermal arousal associated with negative autobiographical memories. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 15(2), 325345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergmann, U. 2010). EMDR’s neurobiological mechanisms of action: A survey of 20 years of searching. Journal of EMDR Practice and Research, 4(1), 2242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, Y.R., Hung, K.W., Tsai, J.C., Chu, H., Chung, M.H., Chen, S.R., et al. 2014). Efficacy of Eye-Movement Desensitization and Reprocessing for patients with posttraumatic stress disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS ONE, 9(8): e103676. Doi: 10.1371/journal.pone.0103676

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davidson, P.R., & Parker, K.C.H. 2001). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 305316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elofsson, U.O.E., von Scheele, B., Theorell, T., & Söndergaard, H.P. (2008) Physiological correlates of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Anxiety Disorders, 22(4), 622634.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engelhard, I.M., van den Hout, M.A., & Smeets, M.A.M. 2011). Taxing working memory reduces vividness and emotional intensity of images about the Queen’s Day tragedy. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 3237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fonagy, P., Gergely, Gy., Jurist, E.L., & Target, M. 2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gunter, R.W., & Bodner, G.E. 2008). How eye movements affect unpleasant memories: Support for a working memory account. Behavior Research and Therapy, 46, 913931.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gunter, R.W., & Bodner, G.E. 2009). EMDR works… but how? Recent progress in the search for treatment mechanisms. Journal of EMDR Practice and Research, 3(3), 161168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havelka, J. 2015). EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing). Újrafeldolgozási terápia bilaterális ingerléssel In: Kuritárné Szabó Ildikó & Tisljár-Szabó Eszter (szerk.) Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna. A családon belüli gyermekkori traumatizáció: Elmélet és terápia (291312). Budapest: Oriold és Társai

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herman, J.L. 2003). Trauma és gyógyulás. Budapest: Háttér Kiadó –Kávé Kiadó –NANE Egyesület

 • Hornsveld, H.K., Landwehr, F., Stein, W., Stomp, M.P.H., Smeets, M.A.M., & van den Hout, M.A. 2010). Emotionality of loss-related memories is reduced after recall plus eye movements but not after recall plus music or recall only. Journal of EMDR Practice and Research, 4(3), 106112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horst, F., Den Oudsten, B., Zijlstra, W., de Jongh, A., Lobbestael, J., & De Vries, J. 2017). Cognitive behavioral therapy vs. Eye movement desensitization and reprocessing for treating panic disorder: A randomized controlled trial. Frontiers in Psychology, 8:1409. Doi: 10.3389/fpsyg.2017.01409

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Högberg, G., Pagani, M., Sundin, O., Soares, J., Aberg-Wistedt, A., Tärnell, B., et al. 2007). On treatment with eye movement desensitization and reprocessing of chronic posttraumatic stress disorder in public transportation workers: A randomized controlled study. Nordic Journal of Psychiatry, 61(1), 5461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jaberghaderi, N., Greenwald, R., Rubin, A., Dolatabadim S., & Zand, S.O. 2004). A comparison of CBT and EMDR for sexually abused Iranian girls. Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 358368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jeon, S.W., Han, C., Choi, J., Ko, Y.H., Yoon, H.K., & Kim, Y.K. 2017). Eye Movement Desensitization and Reprocessing to facilitate posttraumatic growth: A prospective clinical pilot study on ferry disaster survivors. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 15(4), 320327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Konuk, E., Knipe, J., Eke, I., Yuksek, H., Yurtsever, A., & Ostep, S. 2006). The effects of EMDR therapy on post-traumatic stress disorder in survivors of the 1999 Marmara, Turkey, earthquake. International Journal of Stress Management, 13, 291308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lamprecht, F., Kohnke, C., Lempa, W., Sack, M., Matzke, M., & Munte, T. 2004). Eventrelated potentials and EMDR treatment of post-traumatic stress disorder. Neuroscience Research, 49, 267272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lansing, K., Amen, D.G., Hanks, C., & Rudy, L. 2005). High resolution brain SPECT imaging and EMDR in police officers with PTSD. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 17, 526532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, C.W., & Cuijpers, P. 2013). A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44, 231239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levin, P., Lazrove, S., & van der Kolk, B.A. 1999). What psychological testing and neuroimaging tell us about the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD) by eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Journal of Anxiety Disorders, 13, 159172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacCulloch, M.J., & Feldman, P. 1996). Eye movement desensitization treatment utilizes the positive visceral element of the investigatory reflex to inhibit the memories of posttraumatic stress disorder: A theoretical analysis. British Journal of Psychiatry, 169, 571579.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcus, S., Marquis, P., & Sakai, C. 1997). Controlled study of treatment of PTSD using EMDR in an HMO setting. Psychotherapy, 34, 307315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcus, S., Marquis, P., & Sakai, C. 2004). Three- and 6-month follow-up of EMDR treatment of PTSD in an HMO setting. International Journal of Stress Management, 11, 195208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maxfield, L., Melnyk, W.T., & Gordon Hayman, C.A. 2008). A working memory explanation for the effects of eye movements in EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 2(4), 247261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nader, K., Schafe, G.E., & Le Doux, J.E. 2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. Nature, 406(6797), 722726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • National Institute for Health and Care Excellence 2005). Post-traumatic stress disorder: management. Clinical guideline. Published: 23 March 2005. Letöltve: 2018. 02. 24-én: www. nice.org.uk/guidance/cg26

 • Navarro, P.N., Landin-Romero, R., Guardiola-Wanden-Berghe, R., Moreno-Alcázar, A., Valiente-Gómez, A., Lupoh, W., et al. 2018). 25 years of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): The EMDR therapy protocol, hypotheses of its mechanism of action and a systematic review of its efficacy in the treatment of post-traumatic stress disorder. Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 11(2), 101114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oh, D.-H., & Choi, J. 2007). Changes in the regional cerebral perfusion after Eye Movement Desensitization and Reprocessing: A SPECT study of two cases. Journal of EMDR Practice and Research, 1(1), 2430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oravecz, R. 2004). A gyermekkori szexuális abúzus kezelése és következményei Addiktológia, 3(4), 498514.

 • Ortner, N. 2013). EFT –A kopogtató módszer. Forradalmi megoldások a stresszmentes életért. Budapest: Bioenergetic Kft.

 • Ostacoli, K., Carletto, S., Cavallo, M., Baldomir-Gago, P., Di Lorenzo, G., Fernandez, I., et al. 2018). Comparison of Eye Movement Desensitization Reprocessing and Cognitive Behavioral Therapy as adjunctive treatments for recurrent depression: The European Depression EMDR Network (EDEN) randomized controlled trial. Frontiers in Psychology, 9, 74. Doi: 10.3389/fpsyg.2018.00074

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pagani, M., Di Lorenzo, G., Monaco, L., Daverio, A., Giannoudas, I., La Porta, P., et al. 2015). Neurobiological response to EMDR therapy in clients with different psychological traumas. Frontiers in Psychology, 6, 1614. Doi: http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01614

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Power, K.G., McGoldrick, T., Brown, K., Buchanan, R., Sharp, D., Swanson, V., et al. 2002). A controlled comparison of eye movement desensitization and reprocessing versus exposure plus cognitive restructuring, versus waiting list in the treatment of posttraumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 299318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Propper, R.E., & Christman, S.D. 2008). Interhemispheric interaction and saccadic horizontal eye movements: Implications for episodic memory, EMDR, and PTSD. Journal of EMDR Practice and Research, 2, 269281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sack, M., Lempa, W., & Lamprecht, F. 2007). Assessment of psychophysiological stress reactions during a traumatic reminder in patients treated with EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 1(1), 1523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salkovskis, P. 2002). Commentary on Review: eye movement desensitisation and reprocessing is not better than exposure therapies for anxiety or trauma. Evidence-Based Mental Health, 5: 13. Doi: 10.1136/ebmh.5.1.13

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seidler, G.H., & Wagner, F.E. 2006). Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study. Psychological Medicine, 36, 15151522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shapiro, F. 1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2(2), 199223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shapiro, F. 2001). Eye movement desensitization and reprocessing. Basic principles, protocols, and procedures. New York, NY: Guilford

 • Shapiro, F. 2016). Gyozd le a múltad! Budapest: Medicina

 • Smith, N.B., Doran, J.M., Sippel, L.M., Harpaz-Rotem, I. 2017). Fear extinction and memory reconsolidation as critical components in behavioral treatment for posttraumatic stress disorder and potential augmentation of these processes. Neuroscience Letters, 649, 170175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stickgold, R. 2002). EMDR: A putative neurobiological mechanism of action. Journal of Clinical Psychology, 58(1), 6175.

 • Thomaes, K., Engelhard, I.M., Sijbrandij, M., Cath, D.C., & Van den Heuvel, O.A. 2016). Degrading traumatic memories with eye movements: a pilot functional MRI study in PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 7, 31371. Doi: 10.3402/ejpt.v7.31371

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tulving, E., Kapur, S., Craik, F.I.M., Moscovitch, M., & Houlet, S. 1994). Hemispheric encoding/retrieval asymmetry in episodic memory: Positron emission tomography findings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91, 20162020.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Komlósi, A., & Richter, J. 2017). Hungarian bus accident in Italy. Lessons learned. Paper presented at the European Federation of Psychologists’ Associations Symposium, Bern, May 19, 2017. Letöltve: 2018. 01. 28-án: http://disaster.efpa.eu/information/2017-bernsymposium-lessons-learned-from-the-european-countries/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Hout, M.A., Engelhard, I.M., Rijkeboer, M.M., Koekebakker, J., Hornsveld, H., Leer, A., et al. 2011). EMDR: Eye movements superior to beeps in taxing working memory and reducing vividness of recollections. Behaviour Research and Therapy, 49, 9298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Kolk, B., Pynoos, R., Cicchetti, D., Cloitre, M., D’Andrea, W., Ford, J., et al. 2009). Proposal to include a Developmental Trauma Disorder Diagnosis for children and adolescents in DSM-V. Submitted February 1, 2009. Letöltve: 2018. 01. 19-én: http://www.traumacenter. org/announcements/dtd_papers_oct_09.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Kolk, B.A. 2014). The body keeps the score. Brain, mind, and body in the healing of trauma. New York: Penguin

 • van der Kolk, B.A., & Fisler, R. 1996). Dissociation and the fragmentary nature of traumatic memories: Overview. British Journal of Psychotherapy, 12(3), 352361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Kolk, B.A., Spinazzola, J., Blaustein, M.E., Hopper, J.W., Hopper, E.K., Korn, D.L., et al. 2007). A randomized clinical trial of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), fluoxetine, and pill placebo in the treatment of posttraumatic stress disorder: treatment effects and long-term maintenance. Journal of Clinical Psychiatry, 68(1), 3746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watts, B.V., Schnurr, P.P., Mayo, L., Young-Xu, Y., Weeks, W.B., & Friedman, M.J. 2013). Meta-analysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 74, e541550. Doi: 10.4088/JCP.12r08225

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, D.L., Silver, S.M., Covi, W.G., & Foster, S. 1996). Eye movement desensitization and reprocessing: Effectiveness and autonomic correlates. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 27(3), 219229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolpe, J. 1990). The practice of behavior therapy (4th ed.). New York: Pergamon Press

 • World Health Organization 2013). Guidelines for the management of conditions specifically related to stress. Geneva: WHO

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 48 0 1
Feb 2021 54 4 6
Mar 2021 34 1 1
Apr 2021 24 4 5
May 2021 38 0 1
Jun 2021 16 0 0
Jul 2021 0 0 0