View More View Less
 • 1 Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány, Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Háttér és célkitűzések: Önkéntes beteglátogatóként és a kórházakban gyógyuló felnőtt betegek mentálhigiénés gondozásával foglalkozó szakemberként gyakran foglalkoztat az a kérdés, hogyan lehet a kórházakban kezelt betegek mentális állapotán javítani, a kórházban eltöltött heteket mentálisan segíteni. Egyre többet hallani az „empatikusabb gyógyításról", vagyis a betegekkel szembeni megértőbb hozzáállásról, de az empatikus magatartás rendkívül nagy energiát igényel. Meglátásom szerint a kedvesség, a másokkal szembeni kedves hozzáállás és cselekedet már önmagában nagyon sokat tehet a betegek mentális egészségének megőrzésében. Módszer: A vizsgálat során a klinikán dolgozó betegkísérők közül négy fővel készítettem félig strukturált interjút. Az interjúk mellett a retrospekció, továbbá extrospekció módszerét alkalmaztam. Eredmények: A betegkísérőkkel készült interjúk összegzése és saját tapasztalataim alapján a kedvességnek öt olyan alappillérét határoztam meg (a bemutatkozás, a mosoly, az együttérző érintés, a figyelmesség, valamint a biztatás és beszélgetés), amelyek sokat jelenthetnek a betegek gyógyulása során, és amelyeket bárki elsajátíthat a betegek mentális egészégének megőrzése vagy javítása érdekében. Következtetések: A betegek iránti tisztelet és törődés nemcsak a segítségnyújtás különböző formáiban, de a kedvesség gyakorlásában is megmutatkozhat. Sokszor nem tudhatjuk, hogy egy beteg ember mit él át, hogyan éli meg az adott élethelyzetet, milyen érzései vannak, de egy kedves cselekedet már az egész napját meghatározhatja, erősítheti a gyógyulásba vetett hitét, a beteg és a gyógyító személyzet tagjai között pedig elősegítheti a bizalmi kapcsolatot. A betegekkel való jó kapcsolat kialakítása nemcsak a betegek mentális egészségére van jó hatással, de az egészségügyi dolgozókat is védheti a kiégéstől.

Background and aims: As a voluntary patient visitor and a specialist working for the mental health of hospital-treated adult patients, I frequently dwell on the question how the mental state of hospitalized patients could be improved, and how the weeks spent in a hospital could be supported mentally. Although the healing power of empathy, thus a more emphatic attitude towards patients is recognized today, emphatic behaviour requires a lot of energy. In my view, kindness, and a kind attitude or action can greatly improve the mental health of patients. Methodology: In the course of the analysis, I have done semi- structured interviews with four patient escorts working at the clinic. Besides the interviews, I have also applied the methods of retrospection and extrospection. Results: Based on the summary of the interviews with the patient escorts and my own experiences, I distinguished five basic elements of kindness (introduction, smile, compassionate touch, thoughtfulness, and encouragement) that may greatly contribute to the healing of the patients, and are easily adaptable for the sake of the preservation or improvement of their mental health. Conclusions: The respect and concern for patients can not only be manifested in the various forms of medical assistance, but also in the practice of kindness. In many cases we might not even suspect what a sick person experiences, and what she/he goes through in a certain situation. There is no doubt, however, that a kind act can determine a person's whole day, strengthen one's faith in healing, and promote trust between patients and healthcare providers. Maintaining a good relation is not only beneficial for the mental health of the patients, but it could also prevent healthcare professionals from burnout.

 • Andersen, P.A., & Guerrero, L.K. (2008). Haptic behavior in social interaction. In M. Grunwald (Ed.), Human haptic perception: Basics and applications (155-163). Basel: Birkhäuser.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrejkovics, M., Gasparik, É., Bokor, P., & Frecska, E. (2013). Az orvoslás és a pszichoterápia új paradigmája: A biopszichoszociospirituális (bpss) modell. Pszichoterápia ,22(2), 9399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagdy, E., & Pap, J. (2011). Ma még nem nevettem .Budapest: Kulcslyuk Kiadó.

 • Bereczkei, T. (2009). Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség .Budapest: Typotex Kiadó.

 • Bereczkei, T., Birkás, B., & Kerekes, Zs. (2007). Önzetlenség idegenek iránt. Egy evolúciós modell kísérleti ellenőrzése. Magyar Pszichológiai Szemle ,62(4), 449473.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buda, B. (1991). A szeretetről. Liget ,4(3), 5762.

 • Bodnár, G., & Simon, B. (1997). A viselkedés pszichológiai alapjai. Eger: EKTF Líceum Kiadó.

 • Chapman, G. (2003). Egymásra hangolva. Az öt szeretet-nyelv a házasságban .Budapest: Harmat Kiadó.

 • Clark D. (2000). Total pain: The work of Cicely Saunders and the Hospice Movement. American Pain Society Bulletin ,10(4), 1315.

 • Csikós, Á. (2011): Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei Magyarországon. (PhD értekezés) Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Letöltve: 2020. július 2-án: https://aok.pte. hu/docs/phd/file/dolgozatok/2011/Csikos_Agnes_PhD_dolgozat.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diós, I. (Főszerk.) (1997). Magyar Katolikus Lexikon. III. kötet. Budapest: Szent István Társuat. Letöltve: 2020. március 14-én: http://lexikon.katolikus.hu/F/figyelmess%C3%A9g. html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diós, I. (Főszerk.) (2001). Magyar Katolikus Lexikon. VI. kötet. Budapest: Szent István Társulat. Letöltve: 2020. március 12-én: http://lexikon.katolikus.hu/K/kedvess%C3%A9g. html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eckel, C.C., & Wilson, R.K. (2003). The human face of game theory: Trust and reciprocity in sequential games. In E. Ostrom, & J. Walker (Eds.), Trust and reciprocity. Interdisciplinary lessons from experimental research (245–274). New York: Russel Sage Foundation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egan, G. (2011). A képzett segítő. A segítés problémamegoldó és lehetőségkibontakoztató megközelítése .Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgács, J. (1994). A társas érintkezés pszichológiája .Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Frank, R. (1988). Passion within reason. The strategic role of the emotions .New York: Norton.

 • Fredrickson, B. (2015). A pozitív érzelmek hatalma. A boldogság evolúciója .Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Gádoros, J. (1992). Az orvos-beteg kommunikáció az orvoslás válságának tükrében. Esély, 1, 6475.

 • Goleman, D. (2015). A jóság hatalma. A Dalai Láma látomása az emberiségről .Budapest: Libri Könyvkiadó Kft.

 • Goleman, D. (2019). Érzelmi intelligencia .Budapest: Háttér Kiadó.

 • Guéguen, N. (2002). Touch, awareness of touch, and compliance with a request. Perceptual and Motor Skills ,95(2), 355360.

 • Haley, K.J., & Fessler, D.M.T. (2005). Nobody's watching? Subtle cues affects generosity in an anonymous economic game. Evolution and Human Behavior, 26, 245256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hegedűs, K. (1998). Súlyos állapotban levő és haldokló daganatos betegek betegségtudata. Kharón Thanatológiai Szemle ,2(1), 1332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hertenstein, M.J., Homes, R., Keltner, D., & McCullough, M. (2009). The communication of emotion via touch. Emotion ,9(4), 566573.

 • Héra, G., & Ligeti, Gy. (2014). Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása .Budapest: Osiris Kiadó.

 • Juhász, J., Szőke, I., O. Nagy, G., & Kovalovszky, M. (Szerk.) (1978). Magyar Értelmező Kéziszótár .Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Kraft, T. & Pressman, S. (2012). Grin and bear it: The influence of manipulated facial expression ont the stress response. Psychological Science 23(11), 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kőmüves, S. (2018). A modern hospice. Cicely Saunders teológiai-filozófiai alapvetése. Kharón Thanatológiai Szemle ,22(4), 158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kraus, M.W., Huang, C., & Keltner, D. (2010). Tactile communication, cooperation, and performance: An ethological study of the NBA. Emotion ,10(5), 745749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lück, H.E. (1980). A proszociális magatartás kutatásának történetéről. In: V. Szilágyi (Szerk.), Együttérzés, önzetlenség, felelősség (134–153). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S. (2008). Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben .Budapest: Ursus Libris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérő, L. (2010). Az érzelmek logikája .Tericum Kiadó Kft.

 • Molnár, M. (2013). Az érzelmek és a motiváció neurohumorális szabályozása. In É. Bányai, & K. Varga (Szerk.), Affektív pszichológia - Az emberi késztetések és érzelmek világa (121–144). Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moudatsou, M., Stavropoulou, A., Philalithis, A., & Koukouli, S. (2020). The role of empathy in health and social care professionals. Healthcare ,8:26. https://doi.org/10.3390/ healthcare8010026.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemes, L. (2014). A klinikai etika visszatérése. LAM ,24(7), 386392.

 • Nyitrai, E. (2011): Az érintés hatalma .Budapest: Kulcslyuk Kiadó Kft.

 • Pease, B., & Pease, A. (2004). A testbeszéd enciklopédiája .Budapest: Park Könyvkiadó.

 • Pikó, B. (2005). Lelki egészség a modern társadalomban .Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Reykowski, J. (1980). Mellőzhető-e a proszociális motiváció? In V. Szilágyi (Szerk.), Együttérzés, önzetlenség, felelősség (13–19). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rogers, C. (2004). Valakivé válni. A személyiség születése .Budapest: Edge 2000 Kiadó.

 • Schopenhauer, A. (2002). A világ mint akarat és képzet .Budapest: Osiris Kiadó.

 • Scott, B.A., & Barnes, C.M. (2011). A multilevel field investigation of emotional labor, affect, work withdrawal and gender. Academy of Management Journal ,54(1), 116136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. (2004). Az erősségek és erények újjáélesztése. In O. Boross, & Cs. Pléh (Szerk.), Bevezetés a pszichológiába (476–501). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simkó, Cs. (2004). Súlyos beteg a családban. Kharón Thanatológiai Szemle ,8(4), 1331.

 • Simkó, Cs. (2015). Fájdalomcsillapítás. In Á Csikós (Szerk.), Palliativ ellátás. Egyetemi jegyzet (36–81). Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Letöltve: 2020. július 2-án: https://hospice. hu/docu/PaIliativ-ellatas_egyetemi-jegyzet.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, A. (1977). Az erkölcsi érzelmek elmélete. In Gy. Márkus (Szerk.), Brit moralisták a XVIII. században (423–553). Budapest: Gondolat Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, E.A., & Mackie, D.M. (2002). Szociálpszichológia .Budapest: Osiris Kiadó.

 • Sulmasy, D.P. (2002). A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of live. The Qerontologist ,42(3), 2433.

 • Szokolai, K. (2013). Mentálhigiéné az idős betegek körében. A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében. (Szakdolgozat) Debrecen: Debreceni Egyetem. Letöltve: 2020. március 4-én: http://korhazlelkesz.hu/doc/ SzKatusSzakdolg.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tedeschi, R.G., & Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1 ),118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Youngson, R. (2017). Együttérző gyógyítás. Szemléletváltás az orvoslásban .Budapest: HVG Kiadó Zrt..

 • Zimbardo, P., & Sword, R. (2017). Időperspektíva-módszer a gyakorlatban. Budapest: HVG Kiadó Zrt.

 • Zsigmond, O., Rigó, A., & Bányai, É. (2017). A daganatos betegségek Janus arca: a poszt- traumás növekedés jelensége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika ,18(2), 149170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 11 3 3
Jul 2021 47 0 0
Aug 2021 19 0 0
Sep 2021 10 0 0
Oct 2021 21 3 5
Nov 2021 32 2 3
Dec 2021 2 0 0