Authors:
Dániel Péter Stoll Országos Gerincgyógyászati Központ, Pszichológia Ambulancia, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Dániel Péter Stoll in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0009-0009-4794-7131
,
Szabolcs Bolczár Országos Gerincgyógyászati Központ, Pszichológia Ambulancia, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Szabolcs Bolczár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Luca Németh Országos Gerincgyógyászati Központ, Pszichológia Ambulancia, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Luca Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Petra Bagdi Országos Gerincgyógyászati Központ, Pszichológia Ambulancia, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Petra Bagdi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Mária Kovács Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Katalin Mária Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Balázs Matuszka Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Balázs Matuszka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: A gerinceredetű krónikus fájdalom multidimenzionális, komplex élmény, amelynek mérésére önbeszámoló alapú és megfigyeléses standardizált vizsgáló eljárások egyaránt rendelkezésre állnak. A tesztek és tünetbecslő skálák előnye, hogy a fájdalomélmény meghatározói elkülönülten vizsgálhatók a segítségükkel, bár a felvételük időigényes és komplexitásuk miatt a kitöltésük nehézséget jelenthet, ezért ezek az eszközök a klinikumban csak korlátozottan használhatóak. Cél: Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a PRISM-teszt (Pictorial Representation of Illness and Self Measure, Betegség és Szelf Képi Reprezentációs Vizsgálata) önkitöltéses papír–ceruza tesztként alkalmazva miként képes megragadni a fájdalomélmény különböző dimenzióit, így milyen előnyökkel járhat a használata a klinikai gyakorlatban. Módszerek: 104 krónikus gerinceredetű fájdalommal élő beteg vett részt a kutatásban, közülük 38 férfi és 66 nő, átlagéletkoruk 58 (SD = 15,75) év. Eredmények: A PRISM-teszt változói közül az Én-kör és a fájdalomkör közötti távolság (SIS), illetve a körök elhelyezkedése mentén létrehozott változók képesek voltak megragadni a fájdalom és a különböző pszichés tényezők közötti összefüggéseket, míg a fájdalmat szimbolizáló kör területe (IPM) erre nem volt alkalmas. A PRISM-teszttel nyerhető kvantitatív adatok alapján a SIS-érték szignifikáns, negatív irányú kapcsolatot mutat a fájdalomkatasztrofizációval (rs = –0,24; p = 0,023), a fájdalommal kapcsolatos tehetetlenséggel (rs = –0,27; p = 0,010), a fájdalomhoz fűződő munkával kapcsolatos mozgástól való félelemmel és elkerülő magatartással (rs = –0,21; p = 0,040), illetve a depresszió (rs = –0,43; p < 0,001) és az állapot- (rs = –0,35; p = 0,006), illetve vonásszorongás (rs = –0,23; p < 0,000) mértékével. Emellett szignifikáns különbség mutatkozott a fájdalom katasztrofizációja (Z = –2,432; U = 582,5; p = 0,015), a rumináció (Z = –2,249; U = 637,5; p = 0,025), a tehetetlenség (Z = –2,492; U = 577,5; p = 0,013), a munkával (Z = –2,404; U = 678,5; p = 0,016) és fizikai aktivitással (Z = –1,961; U = 772,5; p = 0,050) kapcsolatos, illetve összesített (Z = –2,399; U = 643,5; p = 0,016) félelem-elkerülési hiedelmek, illetve a depresszió (Z = –3,188; U = 640, p = 0,001) és a vonásszorongás (Z = –2,592; U = 656,5; p = 0,010) mértékében azok között, akiknek a fájdalomköre sértette az Én-kör határait és akiknek a fájdalom- és Én-köre kívül esett egymáson. Következtetések: A PRISM rajzteszt bizonyíthatóan képes megragadni a fájdalomélmény – kezelés szempontjából – releváns meghatározóit, így klinikailag hasznos vizsgáló eljárásnak tekinthető. Klinikai alkalmazhatóságával kapcsolatban beigazolódott, hogy az eszköz alkalmas azon betegek azonosítására, akik számára hasznos lehet átfogó pszichológiai vizsgálat a szomatikus kezelésüket megelőzően.

 • Beck, A.T., & Beck, R.W. (1972). Shortened version of BDI. Postgraduate Medicine, 52, 8185.

 • Bende, J. (1993). A McGill-féle fájdalom-kérdőív magyar nyelvű adaptálása. Aneszteziológia és Intenzív Terápia, 23(2), 99103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, A.R., Gatchel, R.J., Deardorff, W.W., & Guyer, R.D. (2003). The psychology of spine surgery. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10613-000

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Breivik, H., Borchgrevink, P.C., Allen, S.M., Rosseland, L.A., Romundstad, L., Hals, E.K., et al. (2008). Assessment of pain. British Journal of Anaesthesia, 101(1), 1724. https://doi.org/10.1093/bja/aen103

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bruns, D., & Disorbio, J. M. (2009). Assessment of biopsychosocial risk factors for medical treatment: a collaborative approach. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 16(2), 127147. https://doi.org/10.1007/s10880-009-9148-9

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Büchi, S., & Sensky, T. (1999). PRISM: Pictorial Representation of Illness and Self Measure. A brief nonverbal measure of illness impact and therapeutic aid in psychosomatic medicine. Psychosomatics, 40, 314320. https://doi.org/10.1016/S0033-3182(99)71225-9

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Büchi, S., Buddeberg, C., Klaghofer. R., Russi, E.W., Brandli, O., Schlosser, C., et al. (2002). Preliminary validation of PRISM (Pictorial Representation of Illness and Self Measure) – A brief method to assess suffering. Psychotherapy and Psychosomatics, 71, 333341. https://doi.org/10.1159/000065994

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Büchi, S., Sensky, T., Sharpe, L., & Timberlake, N. (1998). Graphic representation of illness: A novel method of measuring patients’ perceptions of the impact of illness. Psychotherapy and Psychosomatics, 67, 222225. https://doi.org/10.1159/000012284

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Büchi, S., Villiger, P., Kauer, Y., Klaghofer, R., Sensky, T., & Stoll, T. (2000). PRISM (Pictorial Representation of Illness and Self Measure) – a novel visual method to assess the global burden of illness in patients with systemic lupus erythematosus. Lupus, 9, 368373. https://doi.org/10.1191/096120300678828479

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carlsson, A. M., Werner, S., Mattlar, C. E., Edman, G., Puukka, P., & Eriksson, E. (1993). Personality in patients with long-term patellofemoral pain syndrome. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy: official journal of the ESSKA, 1(3–4), 178183. https://doi.org/10.1007/BF01560201

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chan, C.W., Goldman, S., Ilstrup, D.M., Kunselman, A.R., & O’neill, P. I. (1993). The pain drawing and Waddell’s non-organic physical signs in chronic low-back pain. Spine, 18(13), 17171722. https://doi.org/10.1097/00007632-199310000-00001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csabai, M., & Molnár, P. (2009). Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina Könyvkiadó

 • den Boer, J.J., Oostendorp, R.A.B., Beems, T., Munneke, M., Oerlemans, M., & Evers, A.W.M. (2006). A systematic review of bio-psychosocial risk factors for an unfavourable outcome after lumbar disc surgery. European Spine Journal, 15(5), 527536. https://doi.org/10.1007/s00586-005-0910-x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elfering, A., & Mannion, A.F. (2008). Epidemiology and risk factors of spinal disorders. In Boos, N., Aebi, M. (Eds.), Spinal disorders (pp. 153173). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69091-7_6

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferreira-Valente, M.A., Pais-Ribeiro, J.L., & Jensen, M.P. (2011). Validity of four pain intensity rating scales. Pain, 152(10), 23992404. https://doi.org/10.1016/j.pain.2011.07.005

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halicka, M., Duarte, R., Catherall, S., Maden, M., Coetsee, M., Wilby, M., & Brown, C. (2022). Predictors of pain and disability outcomes following spinal surgery for chronic low back and radicular pain: A systematic review. The Clinical Journal of Pain, 38(5), 368380. https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000001033

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hildebrandt J. (2014). Prediction of psychosocial factors by pain drawing in patients with chronic back pain. Pain medicine (Malden, Mass.), 15(7), 10671069. https://doi.org/10.1111/pme.12370

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IASP Taxonomy Working Group (2011). Classification of Chronic Pain (2nd ed.). Revised. E-book. https://www.iasp-pain.org/publications/free-ebooks/classification-of-chronic-pain-second-edition-revised/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kassardjian, C.D., Gardner-Nix, J., Dupak, K., Barbati J., & Lam-McCullock, J. (2008). Validating PRISM (pictorial representation of illness and self measure) as a measure of suffering in chronic non-cancer pain patients. The Journal of Pain, 9, 11351143. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2008.06.016

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katz, J., & Melzack, R. (1999). Measurement of pain. Surgical Clinics of North America, 79(2), 231252. https://doi.org/10.1016/S0039-6109(05)70381-9

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerekes, Zs., & Varga, J. (2007). Fájdalom, fájdalommenedzsment és palliatív ellátás. In J. Kállai, J. Varga, & A. Oláh (Szerk.), Egészségpszichológia a gyakorlatban (pp. 333353). Medicina Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiecolt-Glaser, J.K., & Glaser, R. (2002). Depression and immune function: central pathways to morbidity and mortality. Journal of Psychosomatic Research, 53(4), 873876. https://doi.org//10.1016/s0022-3999(02)00309-4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klis, S., Vingerhoets, A., de Wit, M., Zandbelt, N., & Snoek, F.J. (2008). Pictorial Representation of Illness and Self Measure Revised II (PRISM-RII) – a novel method to assess perceived burden of illness in diabetes patients. Health and Quality of Life Outcomes, 6, Article 104. https://doi.org/10.1186/1477-7525-6-104

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., Skrabski, Á., & Czakó, L. (1990). Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken, 1(2), 424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kökönyei, Gy. (2008). Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban. Doktori (PhD) disszertáció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Letöltve: 2022. 04. 14-én: https://ppk.elte.hu/file/kokonyei_gyongyi_phd.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lehmann, V., Oerlemans, S., Poll-Franse, L.V., Vingerhoets, J.J.M., & Mols, F. (2011). Suffering in long-term cancer survivors: An evaluation of the PRISM-R2 in a populationbased cohort. Quality of Life Research, 20, 16451654. https://doi.org/10.1007/s11136-011-9911-x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mannion, A.F., Mariaux, F., Reitmeir, R., Fekete, T.F., Haschtmann, D., Loibl, M., et al. (2020). Development of the “Core Yellow Flags Index” (CYFI) as a brief instrument for the assessment of key psychological factors in patients undergoing spine surgery. European Spine Journal, 29(8), 19351952. https://doi.org/10.1007/s00586-020-06462-z

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Margolis, R.B., Tait, R.C., & Krause, S.J. (1986). A rating system for use with patient pain drawings. Pain, 24(1), 5765. https://doi.org/10.1016/0304-3959(86)90026-6

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marras, W.S., Davis, K.G., Heaney, C.A., Maronitis, A.B., & Allread, W.G. (2000). The influence of psychosocial stress, gender and personality on mechanical loading of the lumbar spine. Spine, 25, 30453054. https://doi.org/10.1097/00007632-200012010-00012

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melloh, M., Elfering, A., Presland, C.E., Roeder, C., Barz, T., Salathé, C.R., et al. (2009). Identification of prognostic factors for chronicity in patients with low back pain: a review of screening instruments. International Orthopaedics, 33(2), 301313. https://doi.org/10.1007/s00264-008-0707-8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melzack, R. (1975). The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain, 1(3), 277299. https://doi.org/10.1016/0304-3959(75)90044-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, E. (2008). Fájdalom-management az ápolásban. Acta Sana: Az Egészségügyi és a Szociális Ellátás Elmélete és Gyakorlata, 3(1), 611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nicholas, M.K., Linton, S.J., Watson, P.J., Main, C.J., & “Decade of the Flags” Working Group. (2011). Early identification and management of psychological risk factors (“yellow flags”) in patients with low back pain: a reappraisal. Physical Therapy, 91(5), 737753. https://doi.org/10.2522/ptj.20100224

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niedermann, K., Büchi, S., Ciurea, A., Kubli, R., Steurer-Stey, C., Villiger, P.M., et al. (2012). Six and 12 months’ effects of individual joint protection education in people with rheumatoid arthritis: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 360369. https://doi.org/10.3109/11038128.2011.611820

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Okifuji, A., & Turk, D. (2014) Assessment of patients with chronic pain with or without comorbid mental health problems. In S. Marchand, D. Saravane, & I. Gaumond (Eds.), Mental health and pain: Somatic and psychiatric components of pain in mental health (pp. 227259). Springer-Verlag France. https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0414-9_14

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pande, K. C., Tripathi, S., & Kanoi, R. (2005). Limited clinical utility of pain drawing in assessing patients with low back pain. Journal of Spinal Disorders & Techniques, 18(2), 160162. https://doi.org/10.1097/01.bsd.0000146762.44281.6d

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peter, N., Kleinjung, T., Horat, L., Schmidt-Weitmann, S., Meyer, M., & Büchi, S. (2016). Validation of PRISM (Pictorial Representation of Illness and Self Measure) as a novel visual assessment tool for the burden of suffering in tinnitus patients. Health and Quality of Life Outcomes, 14(47), 19. https://doi.org/10.1186/s12955-016-0454-2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piotrowski, C. (2017). The utility of projective techniques in pain assessment: An historical review. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 43(2), 189197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócza-Véger, P., Havancsák, R., Látos, M., Kovács, P., Sándor, Z., Barzó, P., & Csabai, M. (2015). Kórházi betegek betegségreprezentációinak térbeli megjelenítése a PRISM-D rajzteszt használatával. Letöltve: 2022. 04. 14-én: http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/ii_orszagos_alkalmazott_pszichologiai_phd_hallgatoi_konferencia/chap_25.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prins, M.R., van der Wurff, P., & Groen, G.J. (2013). Chronic low back pain patients with accompanying leg pain: the relationship between pain extent and pain intensity, disability and health status. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 26(1), 5561. https://doi.org/10.3233/BMR-2012-00350

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ransford, A.O., Cairns, D., & Mooney, V. (1976). The pain drawing as an aid to the psychological evaluation of patients with low-back pain. Spine, 1(2), 127134. https://doi.org/10.1097/00007632-197606000-00007

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Szádóczky, E., & Füredi, J. (2001). A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16(4), 384402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rumpf, H.J., Löntz, W., & Uesseler, S. (2004). A self-administered version of a brief measure of suffering: First aspects of validity. Psychotherapy and Psychosomatics, 73, 5356. https://doi.org/10.1159/000074440

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, Z., & Csabai, M. (2018). A PRISM-D rajzteszt alkalmazása a daganatos betegséggel összefüggő érzelmi és kognitív reprezentációk komplex vizsgálatára. Orvosi Hetilap, 159(48), 20212030. https://doi.org/10.1556/650.2018.31181

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, Z., Látos, M., & Csabai, M. (2020). Az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálati lehetőségei a PRISM-D rajzteszt segítségével kórházi kezelés alatt álló súlyos betegek körében. Orvosi Hetilap, 161(39), 16881696. https://doi.org/10.1556/650.2020.31827

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, Z., Látos, M., Pócza-Véger, P., Havancsák, R., & Csabai M. (2020). The drawing version of the pictorial representation of illness and self measure. Psychology and Health, 35(9), 10331048. https://doi.org/10.1080/08870446.2019.1707825

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sensky, T., & Büchi, S. (2016). PRISM, a novel visual metaphor measuring personally salient appraisals, attitudes and decision-making: qualitative evidence synthesis. Plos One, 11(5), Article e0156284. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156284

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shalaby, S., Riffat el-Sharaki, D., & Salem, G. M. (2018). Anxiety, depression and quality of life in backache outcome after lumbar disc surgery. The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, 54, Article 44. https://doi.org/10.1186/s41983-018-0048-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simonics, E., & Stauder, A. (2017). A félelem és elkerülési hiedelmek krónikus fájdalomban. A FABQ kérdőív magyar változatának fordítása és validálása. Orvosi Hetilap, 158(24), 949955. https://doi.org/10.1556/650.2017.30764

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos K., Sipos M., & Spielberger, C. D. (1994). A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In F. Mérei, & F. Szakács (Szerk.), Pszichodiagnosztikai vademecum I/2 (pp. 123148). Nemzeti Tankönyvkiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R., Vagg, P.R., & Jacobs, G.A. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press. https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v5i3%20&%204.620

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stoll, D.P., Bagdi, P., & Palásti, F. (2016). Pszichológiai kontraindikációk a gerincsebészetben. Gerincgyógyászati Szemle, 3(2), 4655.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sullivan, M.J.L., Bishop, S., & Pivik, J. (1995). The Pain Catastrophizing Scale: Development and validation. Psychological Assessment, 7, 524532. https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.4.524

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sullivan, M.J.L., Thorn, B., Keefe, F.J., Martin, M., Bradley, L.A., & Lefebvre, J.C. (2001). Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and pain. The Clinical Journal of Pain, 17, 5264. https://doi.org/10.1097/00002508-200103000-00008

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turk, D.C., & Okifuji, A. (2002). Psychological factors in chronic pain: evolution and revolution. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(3), 678690. https://doi.org/10.1037/0022-006X.70.3.678

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vlaeyen, J.W., & Linton, S.J. (2000). Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain, 85, 317332. https://doi.org/10.1016/S0304-3959(99)00242-0

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waddell, G., Newton, M., Henderson, I., Somerville, D., & Main, C.J. (1993). A Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) and the role of fear-avoidance beliefs in chronic low back pain and disability. Pain, 52(2), 157168. https://doi.org/10.1016/0304-3959(93)90127-B

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wewers, M.E., & Lowe, N.K. (1990). A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. Research in Nursing & Health, 13, 227236. https://doi.org/10.1002/nur.4770130405

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed
not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed
not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
15
Scimago
Journal Rank
0.165
Scimago Quartile Score

Neuropsychology and Physiological Psychology Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.7
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 441/531 (17th PCTL)
Neuropsychology and Physiological Psychology 61/68 (11th PCTL)
Scopus
SNIP
0.361

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 23 10 9
Jul 2023 15 4 7
Aug 2023 26 0 0
Sep 2023 15 3 3
Oct 2023 13 23 3
Nov 2023 23 8 2
Dec 2023 10 0 0