View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutató Intézete 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Napjainkban a magatartástudományok képviselőinek egyszerre kell számolniuk a betegségekkel kapcsolatos bizonyosság és tudás konfliktusait előhívó medikalizációs-technicizációs orvostudományi tendenciákkal és a társadalomtudományok ezekre reflektáló, kritikai és „posztmodern” megközelítéseivel. Ebből adódóan igen fontos kihívásként jelentkezik az interdiszciplináris megközelítés szükségessége. Különösen így van ez a nehezen definiálható betegségek - a szomatizációs és pszichoszomatikus zavarok - esetében, ahol a betegségmagatartás gyakorlati problémái, továbbá a tünetek, a diagnózisok és a szenvedés „valódiságának” episztemológiai kérdései egyszerre vannak jelen. Az utóbbi másfél évtized kritikai társadalomtudományi kutatásaiban rendkívüli figyelmet kapott a szomatizációs zavarok és a klasszikus pszichoszomatikus kórképek elődjének számító hisztéria kérdésköre. A tanulmány a szakmai és laikus szóhasználatban nem hivatalosan máig tovább élő betegséggel kapcsolatos társadalomtudományi és orvosi megközelítések közül azokat mutatja be, amelyek szempontokkal szolgálhatnak a szomatizációs és pszichoszomatikus kórképek, valamint a velük kapcsolatos érzelmi és viselkedéses reakciók elemzéséhez és megértéséhez.

 • Kulcsár Zs. (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

  Egészségpszichológia , ().

 • Kutchins, H., Kirk, S.A. (1997): Making us Crazy. DSM: The Psychiatric Bible and the Creation of Mental Disorders. The Free Press, New York.

  Making us Crazy. DSM: The Psychiatric Bible and the Creation of Mental Disorders. , ().

  • Search Google Scholar
 • Morris, D.B. (1998): Illness and Culture in the Postmodern Age. University of California Press, Los Angeles.

  Illness and Culture in the Postmodern Age. , ().

 • Shorter, E. (1994): From the Mind into the Body. The Cultural Origins of Psychosomatic Symptoms. The Free Press, New York.

  From the Mind into the Body. The Cultural Origins of Psychosomatic Symptoms. , ().

  • Search Google Scholar
 • Showalter, E. (1997): Hystories. Hysterical Epidemics. Picador, London.

  Hystories. Hysterical Epidemics. , ().

 • Slavney, P.R. (1990): Perspectives on "Hysteria". The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

  Perspectives on “Hysteria”. , ().

 • Sontag, S. (1983): A betegség mint metafora. Európa, Budapest.

  A betegség mint metafora. , ().

 • Sontag, S. (1990): Az AIDS és metaforái. Európa, Budapest.

  Az AIDS és metaforái. , ().

 • Ussher, J.M. (1997): Body talk: The Material and Discursive Regulation of Sexuality, Madness and Reproduction. Routledge, London.

  Body talk: The Material and Discursive Regulation of Sexuality, Madness and Reproduction. , ().

  • Search Google Scholar
 • Weidner, G., Kopp, M., Kristenson, M. (2002): Heart Disease: Environment, Stress, and Gender. IOS Press, Amsterdam.

  Heart Disease: Environment, Stress, and Gender. , ().

 • Yardley, L. (1997): Material Discourses in Health and Illness. Routledge, London.

  Material Discourses in Health and Illness. , ().

 • Giddens, A. (1991): Modernity and Self-Identity. Polity Press, Cambridge.

  Modernity and Self-Identity. , ().

 • Gilman, S., King, H., Porter, R. (1993): Hysteria Beyond Freud. University of California Press, London.

  Hysteria Beyond Freud. , ().

 • Good, B.J. (1994): Medicine, rationality and experience. An anthropological perspective. Cambridge University Press, Cambridge.

  Medicine, rationality and experience. An anthropological perspective. , ().

 • Aronowitz, R. (1998): Making Sense of Illness. Science, Society and Disease. Cambridge University Press, Cambridge.

  Making Sense of Illness. Science, Society and Disease. , ().

 • Broverman, I.K., Broverman, D.M., Clarkson, F.E. (1970): Sex-role stereotypes and clinical judgments on mental health. Journal of Consulting and Clinical Psychology34: 1-7.

  'Sex-role stereotypes and clinical judgments on mental health ' () 34 Journal of Consulting and Clinical Psychology : 1 -7.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 21 21 3
Full Text Views 14 5 0
PDF Downloads 17 9 0