View More View Less
 • 1 6722 Szeged, Szentháromság u. 5.
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoportja 6722 Szeged, Szentháromság u. 5.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A preventív egészségpszichológiának nevezett kutatási terület a megelőzésben szerepet játszó egészségmagatartás pszichológiai összefüggéseire hívja fel a figyelmet, többek között a társas hatásokra. A társas kapcsolati háló ugyanis az egészségmagatartás kialakításában a legerősebb hatást fejti ki - ez különösen igaz bizonyos életkorokra, mint amilyen például a serdülőkor. Felmérésünket 10-15 éves, szegedi felső tagozatos általános iskolások körében végeztük, véletlenszerűen kiválasztott iskolák és osztályok segítségével (n = 550). Az adatgyűjtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk, melynek legfontosabb célja a sportolási szokásokra, sportolási gyakoriságra ható társas hatások jellegzetességeinek feltárása volt. Megállapítottuk, hogy a megkérdezett tanulók környezetében a fizikailag aktívnak tekinthető személyek közül a barátok és az osztálytársak emelkednek ki, mely jól tükrözi, hogy ebben a korosztályban még a fiatalok életének szerves részét képezi a sport. A teljes mintát elemezve azt tapasztaltuk, hogy a szülők jelenleg is aktív vagy korábbi sportolása, a testvér, az osztálytárs, a barát, a szerelme sportolása szignifikánsan befolyásolja a megkérdezett tanuló sportaktivitását. A mintát nemenkénti bontásban vizsgálva szignifikáns eltéréseket kaptunk. A társas hatások mértéke és szerepe a fiúk és lányok csoportjában igen eltérő képet mutatott. A kortárscsoportok (barát, osztálytárs, „szerelmük”) aktivitásának hatása csak a lányok esetében mutatott szignifikáns kapcsolatot. A példaképek, a sportágválasztás és a sportolás indokainak vizsgálatában is szignifikáns nemi különbségeket tapasztaltunk. A fizikai aktivitási magatartással és a sporttal kapcsolatos kutatási eredmények a gyakorlatban is felhasználhatók lehetnek a megelőzésben. A pozitív megerősítésként is érvényesülő társas hatásokat ezért az egészségfejlesztési programoknak hatékonyabban kellene kihasználniuk.

 • Ajzen, I. (1991): The theory of planned behaviour. Organisational Behaviour and Human Decision Processes, 50: 179-211.

  'The theory of planned behaviour ' () 50 Organisational Behaviour and Human Decision Processes : 179 -211.

  • Search Google Scholar
 • Aszmann A. (2000): Fiatalok egészségi állapota és egészségi magatartása. Országos Tisztifóorvosi Hivatal, Budapest.

  Fiatalok egészségi állapota és egészségi magatartása. , ().

 • Baker, E.A., Brennan, L.K., Brownson, R., Hauseman R.A. (2000): Measuring the determinants of physical activity in community: current and future direction. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71: 146-158.

  'Measuring the determinants of physical activity in community: current and future direction ' () 71 Research Quarterly for Exercise and Sport : 146 -158.

  • Search Google Scholar
 • Baker, C.W., Little, T.D., Brownell, K.D. (2003): Predicting adolescent eating and activity behaviors: the role of social norms and personal agency. Health Psychology, 22; 189-198.

  'Predicting adolescent eating and activity behaviors: the role of social norms and personal agency ' () 22 Health Psychology : 189 -198.

  • Search Google Scholar
 • Bandura, A. (1977): Social Learning Theory. New York, General Learning Press.

  Social Learning Theory. , ().

 • Bandura, A. (1986): Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

  Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory. , ().

 • Buckwort, J. (2000): Exercise determinants and interventions. International Journal of Sport Psychology, 31: 305-320.

  'Exercise determinants and interventions ' () 31 International Journal of Sport Psychology : 305 -320.

  • Search Google Scholar
 • Buckwort, J., Dishman, R.K. (1999): Determinants of physical activity: research to application. In Rippe, J.M. (ed.): Lifestyle Medicine. Boston (MA), Blackwell Science Inc, 1016-1027.

  Determinants of physical activity: research to application , () 1016 -1027.

 • Csikszentmihályi, M., Larson, L. (1984): Being Adolescent. Conflict and Growth in the Teenage Years. Basic Books, New York.

  Being Adolescent. Conflict and Growth in the Teenage Years. , ().

 • Ellis, B.J. (2004): Timing of pubertal maturation in girls: an integrated life history approach. Psychological Bulletin, 130:920-958.

  'Timing of pubertal maturation in girls: an integrated life history approach ' () 130 Psychological Bulletin : 920 -958.

  • Search Google Scholar
 • Gentry, W.D.(eds) (1984): Handbook of Behavioral Medicine. Guilford, New York.

  Handbook of Behavioral Medicine. , ().

 • Giles-Corti, B., Donovan, R.J. (2002a): Socioeconomic status differences in recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment. Preventive Medicine, 35: 601-611.

  'Socioeconomic status differences in recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment ' () 35 Preventive Medicine : 601 -611.

  • Search Google Scholar
 • Giles-Corti, B., Donovan, R.J. (2002b): The relative influence of individual, social, and physical environment determinants of physical activity. Social Science and Medicine, 54: 1793-1812.

  'The relative influence of individual, social, and physical environment determinants of physical activity ' () 54 Social Science and Medicine : 1793 -1812.

  • Search Google Scholar
 • Humpel, N., Owen, N., Leslie, E. (2002): Environmental factors associated with adult's participation in physical activity: a review. American Journal of Preventive Medicine, 22: 188-199.

  'Environmental factors associated with adult's participation in physical activity: a review ' () 22 American Journal of Preventive Medicine : 188 -199.

  • Search Google Scholar
 • Keresztes N., Pluhár Zs., Pikó B. (2003): A fizikai aktivitás gyakorisága és sportolási szokások általános iskolások körében. Magyar Sporttudományi Szemle, 4: 43-47.

  'A fizikai aktivitás gyakorisága és sportolási szokások általános iskolások körében ' () 4 Magyar Sporttudományi Szemle : 43 -47.

  • Search Google Scholar
 • Keresztes N., Pluhár Zs., Vass I., Pikó B. (2004a, in press): Sportolási szokások, motivációs tényezók 10-15 éves szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében. Egészségfejlesztés.

  'Sportolási szokások, motivációs tényezók 10-15 éves szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében ' () Egészségfejlesztés .

  • Search Google Scholar
 • Keresztes N., Pluhár Zs., Vass I., Pikó B. (2004b, in press): Pszichikai közérzet és egészségmagatartás. Egészségpszichológiai összehasonlító vizsgálat szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében. Erdélyi Pszichológia Szemle.

  'Pszichikai közérzet és egészségmagatartás. Egészségpszichológiai összehasonlító vizsgálat szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében ' () Erdélyi Pszichológia Szemle .

  • Search Google Scholar
 • Kulcsár Zs. (1998): Egészégpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

  Egészégpszichológia. , ().

 • Kulig, K., Brenner, N.D., McManus T. (2003): Sexual activity and substance use among adolescents by category of physical activity plus team sports participation. Archives of Paediatric and Adolescent Medicine, 157: 905-912.

  'Sexual activity and substance use among adolescents by category of physical activity plus team sports participation ' () 157 Archives of Paediatric and Adolescent Medicine : 905 -912.

  • Search Google Scholar
 • Langlie, J.K. (1977): Social networks, health beliefs and preventive health behavior. Journal of Health and Social Behavior, 28: 244-260.

  'Social networks, health beliefs and preventive health behavior ' () 28 Journal of Health and Social Behavior : 244 -260.

  • Search Google Scholar
 • Lantz, C.D., Schroeder, P.J. (1999): Endorsement of masculine and feminie gender roles: Differences between participation in and identification with athletic role. Journal of Sport Behavior, 22: 545-557.

  'Endorsement of masculine and feminie gender roles: Differences between participation in and identification with athletic role ' () 22 Journal of Sport Behavior : 545 -557.

  • Search Google Scholar
 • Matarazzo, J.D. (1982): Behavioral health challenge to academic, scientific and professional psychology. American Psychologist, 1: 1-14.

  'Behavioral health challenge to academic, scientific and professional psychology ' () 1 American Psychologist : 1 -14.

  • Search Google Scholar
 • McCabe, M.P., Ricciardelli, L. (2001): The structure of the sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls. Journal of Behavioral Medicine, 8:20-41.

  'The structure of the sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls ' () 8 Journal of Behavioral Medicine : 20 -41.

  • Search Google Scholar
 • Mechanic, D. (1991): Adolescents at risk: new directions. Journal of Adolescent Health, 12: 638-643.

  'Adolescents at risk: new directions ' () 12 Journal of Adolescent Health : 638 -643.

 • Newman, I.M., Ward, J.M. (1989): The influence of parental attitude and behavior on early adolescent cigarette smoking. Journal of School Health, 59: 150-152.

  'The influence of parental attitude and behavior on early adolescent cigarette smoking ' () 59 Journal of School Health : 150 -152.

  • Search Google Scholar
 • Pelletier, L.G., Touson, K.M., Fortier, M.S., Briere N.M., Blais, M.R. (1995): Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17: 35-53.

  'Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS) ' () 17 Journal of Sport and Exercise Psychology : 35 -53.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B. (1997): A rizikómagatartás és a társas támogatottság egyes összefüggéseinek vizsgálata. Egészségnevelés, 38: 8-13.

  'A rizikómagatartás és a társas támogatottság egyes összefüggéseinek vizsgálata ' () 38 Egészségnevelés : 8 -13.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B. (2002): Egészségtudatosság serdülókorban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Egészségtudatosság serdülókorban. , ().

 • Pikó B., Pluhár Zs., Keresztes, N. (2004): Külsó kényszer vagy belsó hajtóeró? Gyermekek és serdülók fizikai aktivitásának motivációs tényezói. Alkalmazott Pszichológia, 3: 40-54.

  'Külsó kényszer vagy belsó hajtóeró? Gyermekek és serdülók fizikai aktivitásának motivációs tényezói ' () 3 Alkalmazott Pszichológia : 40 -54.

  • Search Google Scholar
 • Pluhár Zs., Keresztes N., Pikó B. (2003): "Ép testben ép lélek". Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében. Magyar Sporttudományi Szemle, 2: 29-33.

  '“Ép testben ép lélek”. Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében ' () 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 29 -33.

  • Search Google Scholar
 • Pluhár Zs., Keresztes N., Pikó, B. (2004): A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében. Sportorvosi Szemle, 4: 285-300.

  'A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében ' () 4 Sportorvosi Szemle : 285 -300.

  • Search Google Scholar
 • Sallis, J.F., Hovell, M.F., Hofstetter, C.R., Barrington, E. (1992): Explanation of vigorous physical activity during two years using social learning variables. Social Science and Medicine, 34: 25-32.

  'Explanation of vigorous physical activity during two years using social learning variables ' () 34 Social Science and Medicine : 25 -32.

  • Search Google Scholar
 • Sallis, J.F., Hovell, M.F., Hofstetter, C.R., Elder, J.P., Hackley, M., Casperson, C.J., Powell, K.E. (1990): Distance between home and exercise facilities related to frequency of exercise among San Diego residents. Public Health Reports, 2: 179-185.

  'Distance between home and exercise facilities related to frequency of exercise among San Diego residents ' () 2 Public Health Reports : 179 -185.

  • Search Google Scholar
 • Sallis, J.F., Owen, N. (1999): Physical Activity and Behavioral Medicine. Sage, Thousand Oaks (CA).

  Physical Activity and Behavioral Medicine. , ().

 • Siever, L.J., Davis, K.L. (1985): Overview: toward a dysregulation hypothesis of depression. American Journal of Psychiatry, 142: 1017-1031.

  'Overview: toward a dysregulation hypothesis of depression ' () 142 American Journal of Psychiatry : 1017 -1031.

  • Search Google Scholar
 • Smith, A.L. (2003): Peer relationship in physical activity contexts: a road less traveled in youth sport and exercise psychology research. Psychology of Sport and Exercise, 4: 25-39.

  'Peer relationship in physical activity contexts: a road less traveled in youth sport and exercise psychology research ' () 4 Psychology of Sport and Exercise : 25 -39.

  • Search Google Scholar
 • Sturges, J.W., Rogers, R.W. (1996): Preventive health psychology from a developmental perspective: an extension of protection motivation theory. Health Psychology, 3: 155-157.

  'Preventive health psychology from a developmental perspective: an extension of protection motivation theory ' () 3 Health Psychology : 155 -157.

  • Search Google Scholar
 • Stucky-Ropp, R.C., DiLorenzo, T.M. (1993): Determinants of exercise in children. Preventive Medicine, 22: 880-889.

  'Determinants of exercise in children ' () 22 Preventive Medicine : 880 -889.

 • Tran, Z.V., Wetman, A. (1985): Differential effects of exercise on serum lipid and lipoprotein levels seen with changes in body weight: a meta-analysis. Journal of American Medical Association, 254: 919-924.

  'Differential effects of exercise on serum lipid and lipoprotein levels seen with changes in body weight: a meta-analysis ' () 254 Journal of American Medical Association : 919 -924.

  • Search Google Scholar
 • Wang, C.K.J., Biddle, S.J.H. (2001): Young people's motivational profiles in physical activity: a cluster analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23: 1-22.

  'Young people's motivational profiles in physical activity: a cluster analysis ' () 23 Journal of Sport and Exercise Psychology : 1 -22.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 17 0 0
Mar 2021 23 2 3
Apr 2021 27 3 5
May 2021 16 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 8 0 0
Aug 2021 0 0 0