View More View Less
 • 1 6722 Szeged, Szentháromság u. 5.
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoportja 6722 Szeged, Szentháromság u. 5.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

A preventív egészségpszichológiának nevezett kutatási terület a megelőzésben szerepet játszó egészségmagatartás pszichológiai összefüggéseire hívja fel a figyelmet, többek között a társas hatásokra. A társas kapcsolati háló ugyanis az egészségmagatartás kialakításában a legerősebb hatást fejti ki - ez különösen igaz bizonyos életkorokra, mint amilyen például a serdülőkor. Felmérésünket 10-15 éves, szegedi felső tagozatos általános iskolások körében végeztük, véletlenszerűen kiválasztott iskolák és osztályok segítségével (n = 550). Az adatgyűjtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk, melynek legfontosabb célja a sportolási szokásokra, sportolási gyakoriságra ható társas hatások jellegzetességeinek feltárása volt. Megállapítottuk, hogy a megkérdezett tanulók környezetében a fizikailag aktívnak tekinthető személyek közül a barátok és az osztálytársak emelkednek ki, mely jól tükrözi, hogy ebben a korosztályban még a fiatalok életének szerves részét képezi a sport. A teljes mintát elemezve azt tapasztaltuk, hogy a szülők jelenleg is aktív vagy korábbi sportolása, a testvér, az osztálytárs, a barát, a szerelme sportolása szignifikánsan befolyásolja a megkérdezett tanuló sportaktivitását. A mintát nemenkénti bontásban vizsgálva szignifikáns eltéréseket kaptunk. A társas hatások mértéke és szerepe a fiúk és lányok csoportjában igen eltérő képet mutatott. A kortárscsoportok (barát, osztálytárs, „szerelmük”) aktivitásának hatása csak a lányok esetében mutatott szignifikáns kapcsolatot. A példaképek, a sportágválasztás és a sportolás indokainak vizsgálatában is szignifikáns nemi különbségeket tapasztaltunk. A fizikai aktivitási magatartással és a sporttal kapcsolatos kutatási eredmények a gyakorlatban is felhasználhatók lehetnek a megelőzésben. A pozitív megerősítésként is érvényesülő társas hatásokat ezért az egészségfejlesztési programoknak hatékonyabban kellene kihasználniuk.

 • Ajzen, I. (1991): The theory of planned behaviour. Organisational Behaviour and Human Decision Processes, 50: 179-211.

  'The theory of planned behaviour ' () 50 Organisational Behaviour and Human Decision Processes : 179 -211.

  • Search Google Scholar
 • Aszmann A. (2000): Fiatalok egészségi állapota és egészségi magatartása. Országos Tisztifóorvosi Hivatal, Budapest.

  Fiatalok egészségi állapota és egészségi magatartása. , ().

 • Baker, E.A., Brennan, L.K., Brownson, R., Hauseman R.A. (2000): Measuring the determinants of physical activity in community: current and future direction. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71: 146-158.

  'Measuring the determinants of physical activity in community: current and future direction ' () 71 Research Quarterly for Exercise and Sport : 146 -158.

  • Search Google Scholar
 • Baker, C.W., Little, T.D., Brownell, K.D. (2003): Predicting adolescent eating and activity behaviors: the role of social norms and personal agency. Health Psychology, 22; 189-198.

  'Predicting adolescent eating and activity behaviors: the role of social norms and personal agency ' () 22 Health Psychology : 189 -198.

  • Search Google Scholar
 • Bandura, A. (1977): Social Learning Theory. New York, General Learning Press.

  Social Learning Theory. , ().

 • Bandura, A. (1986): Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

  Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory. , ().

 • Buckwort, J. (2000): Exercise determinants and interventions. International Journal of Sport Psychology, 31: 305-320.

  'Exercise determinants and interventions ' () 31 International Journal of Sport Psychology : 305 -320.

  • Search Google Scholar
 • Buckwort, J., Dishman, R.K. (1999): Determinants of physical activity: research to application. In Rippe, J.M. (ed.): Lifestyle Medicine. Boston (MA), Blackwell Science Inc, 1016-1027.

  Determinants of physical activity: research to application , () 1016 -1027.

 • Csikszentmihályi, M., Larson, L. (1984): Being Adolescent. Conflict and Growth in the Teenage Years. Basic Books, New York.

  Being Adolescent. Conflict and Growth in the Teenage Years. , ().

 • Ellis, B.J. (2004): Timing of pubertal maturation in girls: an integrated life history approach. Psychological Bulletin, 130:920-958.

  'Timing of pubertal maturation in girls: an integrated life history approach ' () 130 Psychological Bulletin : 920 -958.

  • Search Google Scholar
 • Gentry, W.D.(eds) (1984): Handbook of Behavioral Medicine. Guilford, New York.

  Handbook of Behavioral Medicine. , ().

 • Giles-Corti, B., Donovan, R.J. (2002a): Socioeconomic status differences in recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment. Preventive Medicine, 35: 601-611.

  'Socioeconomic status differences in recreational physical activity levels and real and perceived access to a supportive physical environment ' () 35 Preventive Medicine : 601 -611.

  • Search Google Scholar
 • Giles-Corti, B., Donovan, R.J. (2002b): The relative influence of individual, social, and physical environment determinants of physical activity. Social Science and Medicine, 54: 1793-1812.

  'The relative influence of individual, social, and physical environment determinants of physical activity ' () 54 Social Science and Medicine : 1793 -1812.

  • Search Google Scholar
 • Humpel, N., Owen, N., Leslie, E. (2002): Environmental factors associated with adult's participation in physical activity: a review. American Journal of Preventive Medicine, 22: 188-199.

  'Environmental factors associated with adult's participation in physical activity: a review ' () 22 American Journal of Preventive Medicine : 188 -199.

  • Search Google Scholar
 • Keresztes N., Pluhár Zs., Pikó B. (2003): A fizikai aktivitás gyakorisága és sportolási szokások általános iskolások körében. Magyar Sporttudományi Szemle, 4: 43-47.

  'A fizikai aktivitás gyakorisága és sportolási szokások általános iskolások körében ' () 4 Magyar Sporttudományi Szemle : 43 -47.

  • Search Google Scholar
 • Keresztes N., Pluhár Zs., Vass I., Pikó B. (2004a, in press): Sportolási szokások, motivációs tényezók 10-15 éves szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében. Egészségfejlesztés.

  'Sportolási szokások, motivációs tényezók 10-15 éves szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében ' () Egészségfejlesztés .

  • Search Google Scholar
 • Keresztes N., Pluhár Zs., Vass I., Pikó B. (2004b, in press): Pszichikai közérzet és egészségmagatartás. Egészségpszichológiai összehasonlító vizsgálat szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében. Erdélyi Pszichológia Szemle.

  'Pszichikai közérzet és egészségmagatartás. Egészségpszichológiai összehasonlító vizsgálat szegedi és székelyudvarhelyi általános iskolások körében ' () Erdélyi Pszichológia Szemle .

  • Search Google Scholar
 • Kulcsár Zs. (1998): Egészégpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

  Egészégpszichológia. , ().

 • Kulig, K., Brenner, N.D., McManus T. (2003): Sexual activity and substance use among adolescents by category of physical activity plus team sports participation. Archives of Paediatric and Adolescent Medicine, 157: 905-912.

  'Sexual activity and substance use among adolescents by category of physical activity plus team sports participation ' () 157 Archives of Paediatric and Adolescent Medicine : 905 -912.

  • Search Google Scholar
 • Langlie, J.K. (1977): Social networks, health beliefs and preventive health behavior. Journal of Health and Social Behavior, 28: 244-260.

  'Social networks, health beliefs and preventive health behavior ' () 28 Journal of Health and Social Behavior : 244 -260.

  • Search Google Scholar
 • Lantz, C.D., Schroeder, P.J. (1999): Endorsement of masculine and feminie gender roles: Differences between participation in and identification with athletic role. Journal of Sport Behavior, 22: 545-557.

  'Endorsement of masculine and feminie gender roles: Differences between participation in and identification with athletic role ' () 22 Journal of Sport Behavior : 545 -557.

  • Search Google Scholar
 • Matarazzo, J.D. (1982): Behavioral health challenge to academic, scientific and professional psychology. American Psychologist, 1: 1-14.

  'Behavioral health challenge to academic, scientific and professional psychology ' () 1 American Psychologist : 1 -14.

  • Search Google Scholar
 • McCabe, M.P., Ricciardelli, L. (2001): The structure of the sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls. Journal of Behavioral Medicine, 8:20-41.

  'The structure of the sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls ' () 8 Journal of Behavioral Medicine : 20 -41.

  • Search Google Scholar
 • Mechanic, D. (1991): Adolescents at risk: new directions. Journal of Adolescent Health, 12: 638-643.

  'Adolescents at risk: new directions ' () 12 Journal of Adolescent Health : 638 -643.

 • Newman, I.M., Ward, J.M. (1989): The influence of parental attitude and behavior on early adolescent cigarette smoking. Journal of School Health, 59: 150-152.

  'The influence of parental attitude and behavior on early adolescent cigarette smoking ' () 59 Journal of School Health : 150 -152.

  • Search Google Scholar
 • Pelletier, L.G., Touson, K.M., Fortier, M.S., Briere N.M., Blais, M.R. (1995): Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17: 35-53.

  'Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS) ' () 17 Journal of Sport and Exercise Psychology : 35 -53.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B. (1997): A rizikómagatartás és a társas támogatottság egyes összefüggéseinek vizsgálata. Egészségnevelés, 38: 8-13.

  'A rizikómagatartás és a társas támogatottság egyes összefüggéseinek vizsgálata ' () 38 Egészségnevelés : 8 -13.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B. (2002): Egészségtudatosság serdülókorban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Egészségtudatosság serdülókorban. , ().

 • Pikó B., Pluhár Zs., Keresztes, N. (2004): Külsó kényszer vagy belsó hajtóeró? Gyermekek és serdülók fizikai aktivitásának motivációs tényezói. Alkalmazott Pszichológia, 3: 40-54.

  'Külsó kényszer vagy belsó hajtóeró? Gyermekek és serdülók fizikai aktivitásának motivációs tényezói ' () 3 Alkalmazott Pszichológia : 40 -54.

  • Search Google Scholar
 • Pluhár Zs., Keresztes N., Pikó B. (2003): "Ép testben ép lélek". Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében. Magyar Sporttudományi Szemle, 2: 29-33.

  '“Ép testben ép lélek”. Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében ' () 2 Magyar Sporttudományi Szemle : 29 -33.

  • Search Google Scholar
 • Pluhár Zs., Keresztes N., Pikó, B. (2004): A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében. Sportorvosi Szemle, 4: 285-300.

  'A rendszeres fizikai aktivitás és a pszichoszomatikus tünetek kapcsolata általános iskolások körében ' () 4 Sportorvosi Szemle : 285 -300.

  • Search Google Scholar
 • Sallis, J.F., Hovell, M.F., Hofstetter, C.R., Barrington, E. (1992): Explanation of vigorous physical activity during two years using social learning variables. Social Science and Medicine, 34: 25-32.

  'Explanation of vigorous physical activity during two years using social learning variables ' () 34 Social Science and Medicine : 25 -32.

  • Search Google Scholar
 • Sallis, J.F., Hovell, M.F., Hofstetter, C.R., Elder, J.P., Hackley, M., Casperson, C.J., Powell, K.E. (1990): Distance between home and exercise facilities related to frequency of exercise among San Diego residents. Public Health Reports, 2: 179-185.

  'Distance between home and exercise facilities related to frequency of exercise among San Diego residents ' () 2 Public Health Reports : 179 -185.

  • Search Google Scholar
 • Sallis, J.F., Owen, N. (1999): Physical Activity and Behavioral Medicine. Sage, Thousand Oaks (CA).

  Physical Activity and Behavioral Medicine. , ().

 • Siever, L.J., Davis, K.L. (1985): Overview: toward a dysregulation hypothesis of depression. American Journal of Psychiatry, 142: 1017-1031.

  'Overview: toward a dysregulation hypothesis of depression ' () 142 American Journal of Psychiatry : 1017 -1031.

  • Search Google Scholar
 • Smith, A.L. (2003): Peer relationship in physical activity contexts: a road less traveled in youth sport and exercise psychology research. Psychology of Sport and Exercise, 4: 25-39.

  'Peer relationship in physical activity contexts: a road less traveled in youth sport and exercise psychology research ' () 4 Psychology of Sport and Exercise : 25 -39.

  • Search Google Scholar
 • Sturges, J.W., Rogers, R.W. (1996): Preventive health psychology from a developmental perspective: an extension of protection motivation theory. Health Psychology, 3: 155-157.

  'Preventive health psychology from a developmental perspective: an extension of protection motivation theory ' () 3 Health Psychology : 155 -157.

  • Search Google Scholar
 • Stucky-Ropp, R.C., DiLorenzo, T.M. (1993): Determinants of exercise in children. Preventive Medicine, 22: 880-889.

  'Determinants of exercise in children ' () 22 Preventive Medicine : 880 -889.

 • Tran, Z.V., Wetman, A. (1985): Differential effects of exercise on serum lipid and lipoprotein levels seen with changes in body weight: a meta-analysis. Journal of American Medical Association, 254: 919-924.

  'Differential effects of exercise on serum lipid and lipoprotein levels seen with changes in body weight: a meta-analysis ' () 254 Journal of American Medical Association : 919 -924.

  • Search Google Scholar
 • Wang, C.K.J., Biddle, S.J.H. (2001): Young people's motivational profiles in physical activity: a cluster analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23: 1-22.

  'Young people's motivational profiles in physical activity: a cluster analysis ' () 23 Journal of Sport and Exercise Psychology : 1 -22.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 7 2 3
Feb 2021 17 0 0
Mar 2021 23 2 3
Apr 2021 27 3 5
May 2021 16 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0