View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Népegészségtani Intézet 6720 Szeged, Dóm tér 10.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Az orvosi foglalkozási szocializációnak - a hivatásszemélyiség alakításának - elsődleges célja képessé tenni a hallgatókat az orvosszerep későbbi eredményes gyakorlására. Vizsgálatunk célja az orvosi pályaszocializáció komplex feltárása volt: megismerni a hallgatók származási, családi hátterét, pályaválasztási körülményeit, motivációit, képzéssel való elégedettségét (a képzés egésze, az elméleti tárgyak, a gyakorlat, a magatartástudományi tantárgyak vonatkozásában), az orvosi identitás alakulását, az orvosi szereppel kapcsolatos véleményeket, felkészültséget, valamint a jövőbeni szakmai terveket, elképzeléseket. Ehhez kapcsolódóan alapvető fontosságú a hallgatók véleménye arról, hogy a későbbi, sikeres orvosi szerep megvalósításához mely ismereteket, készségeket tartanak fontosnak, illetve az orvosi szerepkör betöltéséhez mennyire érzik felkészültnek magukat, mennyire tartják megfelelőnek tudásukat, s magabiztosnak önmagukat. A felmérés önkitöltős kérdőívvel történt, 503 orvostanhallgató részvételével. Az orvostanhallgatók között jelentős a pályával gyermekkorban azonosulók száma, akiknek pályaszocializációs útja is más, mint a hivatást később választóké. A pályaszocializáció során gyermekként azonosuló és a pályára csak későbbi életkorban fogékony hallgatók között szignifikáns különbségek mutathatóak ki. A pályaválasztási motivációk közül legjelentősebbek az altruisztikus motivációk. A hallgatók orvosszerepről való elképzeléseinek legfontosabb jellemzője, hogy a későbbi eredményes gyógyító tevékenységükhöz a gyakorlati tapasztalatot, a betegekkel való megfelelő kommunikáció készségét, valamint az elméleti felkészültséget tartják jelentősnek. Felkészültnek leginkább a betegekkel folytatott megfelelő kommunikáció, a beteg pszichés magatartásának és szociális helyzetének megismerése, illetve az általános elméleti tudás terén érzik magukat. Eredményeink jelentős eltérést tártak fel a hallgatók által fontosnak tartott, valamint a megfelelően elsajátított készségek, képességek, tudás terén. Ez a felismerés az orvosi curriculum újabb átgondolásának szükségességére, azon belül a magatartástudományi tantárgyak fejlesztésének igényére hívja fel a figyelmet.

 • Dormán H., Stéger M. (2001): A junior Bálint-csoportokkal szerzett tapasztalatok a Pécsi Tudományegyetem Családorvostani Intázetében. Medicus Universalis, XXIV (3): 153-157.

  'A junior Bálint-csoportokkal szerzett tapasztalatok a Pécsi Tudományegyetem Családorvostani Intázetében ' () XXIV Medicus Universalis : 153 -157.

  • Search Google Scholar
 • Engel, G. (1977): The need of a new medical model. A challenge for biomedicine. Science, 196: 129-136.

  'The need of a new medical model. A challenge for biomedicine ' () 196 Science : 129 -136.

  • Search Google Scholar
 • Csabai M., Barta K. (2000a): Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók názete az orvosi pályáról, az orvosszerepról. Lege Artis Medicinae, 10 (7-8): 638-644.

  'Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók názete az orvosi pályáról, az orvosszerepról ' () 10 Lege Artis Medicinae : 638 -644.

  • Search Google Scholar
 • Csabai M., Barta K. (2000b): Vélemények az orvosegyetemi képzésról. Zárojelentés a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Elnöki Hivatal Minóségbiztosítási Bizottság felmérésérol (Kutatási jelentés).

  Vélemények az orvosegyetemi képzésról. Zárojelentés a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Elnöki Hivatal Minóségbiztosítási Bizottság felmérésérol , ().

  • Search Google Scholar
 • Crossley, M.L., Mubarik, A. (2002): A comparative investigation of dental and medical student's motivation towards career choice. British Dental Journal, 193 (8): 471-473.

  'A comparative investigation of dental and medical student's motivation towards career choice ' () 193 British Dental Journal : 471 -473.

  • Search Google Scholar
 • Bagdy E. (1997): Hivatás és személyiség. In Bagdy E.: A pedagógus hivatásszemélyisége. KLTE Pszichológia Intézet, 33-39.

  Hivatás és személyiség , () 33 -39.

 • Bálint M. (1990): Az orvos, a betege és a betegség. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.

  Az orvos, a betege és a betegség. , ().

 • Buda B. (1994): Az orvosi munka magyar valósága: a magyar általános orvosok pályaválasztási motivációi és szakmai közérzete egy szociológia vizsgálat tükrében. In Buda B.: Fejezetek az orvosi szociológia és a társaslélektan tárgyköréböl. TÁMASZ Alapítvány, Budapest, 216-240.

  Az orvosi munka magyar valósága: a magyar általános orvosok pályaválasztási motivációi és szakmai közérzete egy szociológia vizsgálat tükrében , () 216 -240.

  • Search Google Scholar
 • Byrne, P.A., Lewis, S.E.M., Thompson, W. (1999): Special study modules: a student's perspective. Medical Teacher, 21 (3): 299-301.

  'Special study modules: a student's perspective ' () 21 Medical Teacher : 299 -301.

 • Molnár R., Molnár P. (2002): Az orvosi pályaszocializáció. Lege Artis Medicinae, 12 (4): 250-254.

  'Az orvosi pályaszocializáció ' () 12 Lege Artis Medicinae : 250 -254.

 • Parsons, T. (1951): The Social System. Free Press, New York.

  The Social System. , ().

 • Petrie, K.J., White, G.R., Cameron, L. D, Collins, J.P. (1999): Photographic memory, money, and liposuction: survey of medical students' wish list. BMJ 319: 1593-1595.

  'Photographic memory, money, and liposuction: survey of medical students' wish list ' () 319 BMJ : 1593 -1595.

  • Search Google Scholar
 • Pitkala, H.M., Mantyranta, T. (2003): Professional socialisation revised: medical students' own conceptions related to adoption of the future physician's role - a qualitative study. Medical Teacher, 25 (2): 155-160.

  'Professional socialisation revised: medical students' own conceptions related to adoption of the future physician's role - a qualitative study ' () 25 Medical Teacher : 155 -160.

  • Search Google Scholar
 • Sági M. (1987): Az orvostanhallgatók foglalkozási szocializációgia, Szociológia, (4): 491-512.

  'Az orvostanhallgatók foglalkozási szocializációgia ' () Szociológia : 491 -512.

 • Váriné Szilágyi I. (1976): Az orvosképzés néhány problémájáról - ahogyan pályakezdó orvosaink látják. Szociológia, (1): 118-138.

  'Az orvosképzés néhány problémájáról - ahogyan pályakezdó orvosaink látják ' () Szociológia : 118 -138.

  • Search Google Scholar
 • Webster, T.G., Robinowitz, M.D. (1979): Becoming a physician. Long-term student group. General Hospital Psychiatry, 1 (1): 53-61.

  'Becoming a physician. Long-term student group ' () 1 General Hospital Psychiatry : 53 -61.

  • Search Google Scholar
 • Jones, R., Higgs, R., Angelis, de C., Prideaux, D. (2001): Changing face of medical curricula. The Lancet 357 (9257): 699-703.

  'Changing face of medical curricula ' () 357 The Lancet : 699 -703.

 • Molnár P. (1994): A hiányzö emberkép nyomában. Vegeken, 5 (4): 20-24.

  'A hiányzö emberkép nyomában ' () 5 Vegeken : 20 -24.

 • Koop M., Pikó B. (2000): A magatartástudományok, magatartásorvoslás helyzete a mai magyar orvosképzésben. Népegéséségügy, 81 (5): 33-37.

  'A magatartástudományok, magatartásorvoslás helyzete a mai magyar orvosképzésben ' () 81 Népegéséségügy : 33 -37.

  • Search Google Scholar
 • Hyppölä, H., Kumpusalo, E. (1998): Becoming a doctor - Was it the wrong career choice?. Soc. Science Med, 47 (9): 1383-1387.

  'Becoming a doctor - Was it the wrong career choice ' () 47 Soc. Science Med : 1383 -1387.

  • Search Google Scholar
 • Hatem, D., Ferrara, E. (2001): Becoming a doctor: fostering humane caregivers through creative writing. Patient Education and Counselling, 45: 13-22.

  'Becoming a doctor: fostering humane caregivers through creative writing ' () 45 Patient Education and Counselling : 13 -22.

  • Search Google Scholar
 • Merton, R.K., Reader, G.G., Kendall, P.L. (eds) (1957): The Student - Physician. Introductory Studies in the Sociology of Medical Education. Harvard University Press, Cambridge.

  The Student - Physician. Introductory Studies in the Sociology of Medical Education. , ().

  • Search Google Scholar
 • Brook, D.W., Gordon, C., Meadow, H., Cohen, M.C. (1998): Education in behavioral medicine. Medical Teacher 20 (3): 241-246.

  'Education in behavioral medicine ' () 20 Medical Teacher : 241 -246.

 • Brennan, C., Tlethwaite, J.E., Williams, C.J. (2001): An assesment of medical students' experiences of learning about the psychosocial enquiry in their introductory clinical course. Medical Teacher, 23 (1): 65-70.

  'An assesment of medical students' experiences of learning about the psychosocial enquiry in their introductory clinical course ' () 23 Medical Teacher : 65 -70.

  • Search Google Scholar
 • Bánlaky P., Kérész Gy., Solymosi Zs. (1981): Orvosok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Bádapest.

  Orvosok Magyarországon. , ().

 • Becker, H.S., Geer, B., Hughes, E.C., Strauss, A.L. (1961): Boys in White. Student Culture in Medical School. The University of Chicago Press, Chicago.

  Boys in White. Student Culture in Medical School. , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 5 2
Jul 2020 0 0 0
Aug 2020 3 1 1
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 0 0 0