View More View Less
 • 1 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Kutatásunk során arra kerestünk választ, hogy nem klinikai populációhoz tartozó főiskolai hallgatók körében milyen mértékben mutatható ki a szubklinikus depressziós tünetegyüttes és az ezzel összefüggő diszfunkcionális attitűdök jelenléte, milyen megküzdési stratégia preferenciák alakultak ki náluk, s milyen attribúciós stílus jellemzi őket. A vizsgálatban 681 hallgató vett részt, köztük 465 nő és 216 férfi volt. A vizsgálati csoportba kerültek azok a hallgatók, akik a Beck-féle Depresszió Skálán elért eredményeik alapján a minta negyedik kvartilisébe estek (170 fő: 128 nő, 42 férfi). A kontrollcsoportot alkották azok a hallgatók, akik a minta első kvartilisébe kerültek (204 fő: 118 nő, 86 férfi). A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a depressziós tünetegyüttes előfordulása a főiskolai populációban nem tér el jelentősen az irodalomban jelzett arányoktól, bár kissé magasabb értékeket mutat. A vizsgálati csoport tagjaira a diszfunkcionális attitűdök közül elsősorban a külső kontroll attitűd volt jellemző. A problémaközpontú megküzdési módokat tekintve a kognitív átstrukturálás alacsonyabb és a külső alkalmazkodás magasabb szintjét tudtuk kimutatni náluk, mint a kontrollcsoport tagjainál. Az érzelemközpontú megküzdési módok közül az érzelmi indíttatású cselekvés és a visszahúzódás előnyben részesítése jellemzi őket. Az attribúciós stílusuk pesszimista.

 • Vredenburg, K., Kramels, L., Flett, G.L. (1985): Reexamining the Beck Depression Inventory: the long and short of it. Psychol. Reports, 56: 767-778.

  'Reexamining the Beck Depression Inventory: the long and short of it ' () 56 Psychol. Reports : 767 -778.

  • Search Google Scholar
 • Weismann, A.N., Beck, A.T. (1979): The Dysfunctional Attitude Scale. Thesis, University of Pennsylvania.

 • Burns, D.D. (1980): Feeling Good. The Mood Therapy. Signet and Mentor, New York.

  Feeling Good. The Mood Therapy. , ().

 • Comer, R.J. (2003). A lélek betegségei. Osiris, Budapest.

  A lélek betegségei. , ().

 • Csabai M., Molnár P. (1999): Egészség, betegség, gyógyítás. Springer, Budapest.

  Egészség, betegség, gyógyítás. , ().

 • Csorba J., Dinya E., Párt S., Solymos J. (1994): Eletesemény kutatás és serdülökor. A kö-zépiskolás életesemény kérdöiv bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle, 50 (1): 67-83.

  'Eletesemény kutatás és serdülökor. A kö-zépiskolás életesemény kérdöiv bemutatása ' () 50 Magyar Pszichológiai Szemle : 67 -83.

  • Search Google Scholar
 • Csorba J., Farkas V., Mihádák K. (1996): Diszfunkcionális személyiségi attitüdök és depresszió migrén tipusú fejfájásban szenvedö serdülöknel. Ideggyógyászati Szemle, 49 (3-4): 89-95.

  'Diszfunkcionális személyiségi attitüdök és depresszió migrén tipusú fejfájásban szenvedö serdülöknel ' () 49 Ideggyógyászati Szemle : 89 -95.

  • Search Google Scholar
 • Fiske, S.T., Taylor, S.E. (1984): Social Cognition. Random House, New York.

  Social Cognition. , ().

 • Kopp M. (1994): Orvosi pszichológia. SOTE Magatartástudományi Intézet, Budapest.

  Orvosi pszichológia. , ().

 • Molnár G., Molnár I. (1999): A Beck- és Zung-féle depresszió önértékelö tesztek faktor-analizise. Pszichoterápia, 8: 165-173.

  'A Beck- és Zung-féle depresszió önértékelö tesztek faktor-analizise ' () 8 Pszichoterápia : 165 -173.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M. (2001): Magatartástudományi ember-környezeti rendszerelméleti modell. In: Buda B., Kopp M., Nagy E. (szerk.): Magatartdástudományok. Medicina, Budapest, 23-46.

  Magatartástudományi ember-környezeti rendszerelméleti modell , () 23 -46.

 • Kopp M., Csoboth Cs., Purebl Gy. (1999): Fiatal nök egészségi állapota. In Pongrácz T., Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások. TÁRKI, Budapest, 239-259.

  Fiatal nök egészségi állapota , () 239 -259.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest.

  Alkalmazott magatartástudomány , ().

 • Kopp M., Skrabski Á. (2001): Magatartás és család. Új Bioetikai Szemle, 7 (4): 1-25.

  'Magatartás és család ' () 7 Új Bioetikai Szemle : 1 -25.

 • Kopp M., Szedmák S., Löke J., Skrabski Á. (1997): A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentösége a mai magyar lakosság körében. Lege Artis Medicinae, 7 (3): 136-144. 2002: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

  'A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentösége a mai magyar lakosság körében ' () 7 Lege Artis Medicinae : 136 -144.

  • Search Google Scholar
 • Lazarus, R.S. (1990): Stress, coping and illness. In Friedman, H.S. (ed.): Personality and Disease. Wiley, New York, 84-86.

  Stress, coping and illness , () 84 -86.

 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1986): Coping and adaptation. In Gentry, W.D. (ed.): The Handbook of Behavioral Medicine. Guilford, New York.

  Coping and adaptation , ().

 • Lazarus, R.S., Launier, R. (1978): Stress related transactions between person and environment. In Pervin, L., Lewis, M. (eds): Internal and External Determinants of Behavior. Plenum Press, New York.

  Stress related transactions between person and environment , ().

 • Metalsky, G.I., Halberstadt, L.J., Abramson, L.Y. (1987): Vulnerability to depressive mood reactions. Journal of Personality and Social Psychology, 52: 386-393.

  'Vulnerability to depressive mood reactions ' () 52 Journal of Personality and Social Psychology : 386 -393.

  • Search Google Scholar
 • Szádóczky E. (2001a): Epidemiológia. In Szádóczky E., Rihmer Z. (szerk.): Hangulatzavarok. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 150-168.

  Epidemiológia , () 150 -168.

 • Szádóczky E. (lekt.) (2001b): Depresszió, szorongás pontozó skálák. EGIS, Budapest.

  Depresszió, szorongás pontozó skálák. , ().

 • Volk, R.J., Pace, T.M., Parchman, M.L. (1993): Screening for depression in primary care patients: dimensionality of short Beck Depression Inventory. Psychol. Assess, 5: 173-181.

  'Screening for depression in primary care patients: dimensionality of short Beck Depression Inventory ' () 5 Psychol. Assess : 173 -181.

  • Search Google Scholar
 • Abramson, L.Y., Metalsky, G.I., Alloy, L.B. (1989): Hopelessness depression. A theory-based subtype of depression. Psychological Review, 96: 358-372.

  'Hopelessness depression. A theory-based subtype of depression ' () 96 Psychological Review : 358 -372.

  • Search Google Scholar
 • Peterson, C., Semmel A., von Baeyer, C., Abramson, L., Metalsky, G., Seligman, M. (1982): The attributional style questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6: 287-299.

  'The attributional style questionnaire ' () 6 Cognitive Therapy and Research : 287 -299.

 • Pikó B. (2002): A depresszió társadalom-lélektana: kórtünet vagy kortünet?. Valóság, 45 (7): 53-62.

  'A depresszió társadalom-lélektana: kórtünet vagy kortünet ' () 45 Valóság : 53 -62.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdöiv rövidített változatá-nak jellemzöi hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16: 384-402.

  'A Beck Depresszió Kérdöiv rövidített változatá-nak jellemzöi hazai mintán ' () 16 Psychiatria Hungarica : 384 -402.

  • Search Google Scholar
 • Seligman, M.E.P. (1992): Wednesday's children. Psychol. Today, 25 (19): 61-67.

  'Wednesday's children ' () 25 Psychol. Today : 61 -67.

 • Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., Emery, G. (2001): A depresszió kognitív terája. Animula, Budapest.

  A depresszió kognitív terája. , ().

 • Beck, A.T., Beck, R.W. (1972): Screening depressed patients in family practice. A rapid technique. Postgrad. Med., 52: 81-85.

  'Screening depressed patients in family practice. A rapid technique ' () 52 Postgrad. Med. : 81 -85.

  • Search Google Scholar
 • Atkinson, R.L., Atkinson, C.R., Smith, E.E., Bem, D.J. (1995): Pszichológia. Osiris, Budapest.

  Pszichológia. , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 5 0 1
Oct 2020 47 1 1
Nov 2020 16 3 3
Dec 2020 21 1 1
Jan 2021 33 3 4
Feb 2021 33 1 1
Mar 2021 0 0 0