View More View Less
 • 1 4400 Nyíregyháza, Déri Miksa u. 23.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

Kutatásunk során arra kerestünk választ, hogy nem klinikai populációhoz tartozó főiskolai hallgatók körében - akiknek a szocializációja sikeresnek mondható - a szubklinikus depressziós tünetegyüttes és a vele kapcsolatban lévő megküzdési stratégiák (a kognitív átstrukturálás alacsonyabb szintje, a külső alkalmazkodás, érzelmi indíttatású cselekvés és visszahúzódás magasabb szintje) és a pesszimista attribúciós stílus milyen összefüggést mutatnak a családi szocializációs tényezőkkel (családi légkörrel, a szülői nevelési célokkal, a szülői nevelési stílussal, szülői nevelői attitűdökkel, valamint a szülői bánásmóddal), valamint a személyiség temperamentum- és a karakterjellemzőivel. A vizsgálatban 681 hallgató vett részt (465 nő, 216 férfi). A vizsgálati és a kontrollcsoport kialakításánál a különböző vizsgálati eszközökön (Beck-féle Depresszió Skála, Konfliktusmegoldó Kérdőív, Attribúciós Stílus Kérdőív) elért eredményeket vettük figyelembe, ezen belül is azt, hogy a minta melyik kvartilisébe kerültek a hallgatók. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a szubklinikus depresszív tünetegyüttes és a vele szorosan összefüggő megküzdési stratégiák, valamint attribúciós stílus kialakulása a családi szocializációs tényezők közül a szülők nevelői attitűdjével volt a legszorosabb kapcsolatban. A nevelői attitűdök közül is a legszorosabb kapcsolatban a manipulatív, inkonzisztens nevelői attitűd magas szintjével voltak összefüggésben a vizsgált tényezők. Ezek egyaránt prediszponálhatnak depressziós tünetegyüttes kialakulására, inadekvát problémaközpontú és érzelemközpontú megküzdési stratégiák alkalmazására, valamint a pesszimista attribúciós stílus stabilitásának és globalitásának megerősödésére, mind a saját teljesítmény, mind a veszteségek megítélésénél. A temperamentumskálák közül csak az ártalomkerülés magasabb szintje mutatott összefüggést a fenti tényezőkkel. A karakterskálákkal szorosabb összefüggést találtunk. Minden vizsgált tényező összefüggésbe hozható az önirányítottság alacsonyabb szintjével. Az alacsony önirányítottság a személyiség éretlenségére utal.

 • Becker, J. (1989): Depresszió. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

  Depresszió. , ().

 • Budavári Á. (2001): Hangulatzavar a személyiségzavarokban. In Szádóczky E., Rihmer Z. (szerk.): Hangulatzavarok. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 267-286.

  Hangulatzavar a személyiségzavarokban. , () 267 -286.

 • Csabai M., Molnár P. (1999): Egészség, betegség, gyógyítás. Springer, Budapest.

  Egészség, betegség, gyógyítás. , ().

 • Csorba J., Huszár I. (1991a): Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál. Pszichológia, 11 (4): 553-572.

  'Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál ' () 11 Pszichológia : 553 -572.

  • Search Google Scholar
 • Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., Alloy, L. B. (1989): Hopelessness depression. A theory-based subtype of depression. Psychological Review, 96: 358-372.

  'Hopelessness depression. A theory-based subtype of depression. ' () 96 Psychological Review : 358 -372.

  • Search Google Scholar
 • Atkinson, R. L., Atkinson, C. R., Smith, E. E., Bem, D. J. (1995): Pszichológia. Osiris, Budapest.

  Pszichológia. , ().

 • Csorba J., Dinya E., Párt S., Solymos J. (1994): Életesemény kutatás és serdülőkor. A középiskolás életesemény kérdőív bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle, 50 (1): 67-83.

  'Életesemény kutatás és serdülőkor. A középiskolás életesemény kérdőív bemutatása ' () 50 Magyar Pszichológiai Szemle : 67 -83.

  • Search Google Scholar
 • Csorba J., Farkas V., Mihádák K. (1996): Diszfunkcionális személyiségi attitűdök és depresszió migrén típusú fejfájásban szenvedő serdülőknél. Ideggyógyászati Szemle, 49 (3-4): 89-95.

  Diszfunkcionális személyiségi attitűdök és depresszió migrén típusú fejfájásban szenvedő serdülőknél. 49 89 95

  • Search Google Scholar
 • Beck, A. T., Beck, R. W. (1972): Screening depressed patients in family practice. A rapid technique. Postgrad. Med., 52: 81-85.

  'Screening depressed patients in family practice. A rapid technique. ' () 52 Postgrad. Med. : 81 -85.

  • Search Google Scholar
 • Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., Emery, G. (2001): A depresszió kognitív terápiája. Animula, Budapest.

  A depresszió kognitív terápiája. , ().

 • Csorba J., Huszár I. (1991b): Szülőkapcsolat, nevelői attitűd és emocionális distressz szuicidveszélyeztetett serdülő lányoknál. Psychiatria Hungarica, 6 (3): 195-207.

  'Szülőkapcsolat, nevelői attitűd és emocionális distressz szuicidveszélyeztetett serdülő lányoknál ' () 6 Psychiatria Hungarica : 195 -207.

  • Search Google Scholar
 • Csorba J., Papp M., Simon L., Simoni S. (1998): Szülői attitűdök vizsgálata öngyilkossági kísérletet elkövetett serdűlő lányoknál. Végeken, 9 (2-3): 4-9.

  'Szülői attitűdök vizsgálata öngyilkossági kísérletet elkövetett serdűlő lányoknál. ' () 9 Végeken : 4 -9.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M. (1994): Orvosi pszichológia. SOTE Magatartástudományi Intézet, Budapest.

  Orvosi pszichológia. , ().

 • Kopp M. (2001): Magatartástudományi ember-környezeti rendszerelméleti modell. In Buda B., Kopp M., Nagy E. (szerk.): Magatartástudományok. Medicina, Budapest. 23-46.

  Magatartástudományi ember-környezeti rendszerelméleti modell. , () 23 -46.

 • Kopp M., Szedmák S., Lőke J., Skrabski Á. (1997): A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentősége a mai magyar lakosság körében. Lege Artis Medicinae, 7 (3): 136-144.

  'A depressziós tünetegyüttes gyakorisága és egészségügyi jelentősége a mai magyar lakosság körében. ' () 7 Lege Artis Medicinae : 136 -144.

  • Search Google Scholar
 • Margitics F. (2005): A diszfunkcionális attitűdök, a megküzdési stratégiák és az attribúciós stílus összefüggése a szubklinikus depressziós tünetegyüttessel főiskolai hallgatóknál. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6 (2): 95-122.

  'A diszfunkcionális attitűdök, a megküzdési stratégiák és az attribúciós stílus összefüggése a szubklinikus depressziós tünetegyüttessel főiskolai hallgatóknál ' () 6 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 95 -122.

  • Search Google Scholar
 • Kopp M., Csoboth Cs., Purebl Gy. (1999): Fiatal nők egészségi állapota. In Pongrácz T., Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások. TÁRKI, Budapest, 239-259.

  Fiatal nők egészségi állapota. , () 239 -259.

 • Kopp M., Skrabski Á. (1995): Alkalmazott magatartástudomány. Corvinus Kiadó, Budapest.

  Alkalmazott magatartástudomány. , ().

 • Kopp M., Skrabski Á. (2001): Magatartás és család. Új Bioetikai Szemle, 7 (4): 1-25.

  'Magatartás és család. ' () 7 Új Bioetikai Szemle : 1 -25.

 • Osváth A. (2003): A személyiség pszichobiológiai modelljének és Cloninger Temperamentum és Karakter Kérdőívének (TCI) bemutatása. In Kállai J., Kézdi B. (szerk): Új távlatok a klinikai pszichológiában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 161-180.

  A személyiség pszichobiológiai modelljének és Cloninger Temperamentum és Karakter Kérdőívének (TCI) bemutatása. , () 161 -180.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J. (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16: 384-402.

  'A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán. ' () 16 Psychiatria Hungarica : 384 -402.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Kő N., Somogyi E., Faludi G., Dezső L., Degrell I., Kállai J., Osváth A., Trixler M., Bánki M. Cs. (2004): A személyiségzavarok mérésének dimenzionális modellje: a Temperamentum és Karakter Kérdőív klinikai alkalmazása. Psychiatria Hungarica, 19 (1): 25-44.

  'A személyiségzavarok mérésének dimenzionális modellje: a Temperamentum és Karakter Kérdőív klinikai alkalmazása ' () 19 Psychiatria Hungarica : 25 -44.

  • Search Google Scholar
 • Sallay, H., Dabert, C. (2002): Women's perception of parenting: a German-Hungarian comparison. Applied Psychology in Hungary, 3-4: 55-56.

  () Applied Psychology in Hungary : 55 -56.

 • Sallay H., Krotos H. (2004): Az igazságos világba vetett hit fejlődése: japán és magyar kulturközi összehasonlítás. Pszichológia, 24 (3): 233-252.

  'Az igazságos világba vetett hit fejlődése: japán és magyar kulturközi összehasonlítás ' () 24 Pszichológia : 233 -252.

  • Search Google Scholar
 • Szádóczky E. (1992): Krónikus depresszió. In Arató, M. (szerk.): Depresszió. Cserépfalvi, Budapest, 64-80.

  Krónikus depresszió. , () 64 -80.

 • Szádóczky E. (1998): Hangulatzavarok. In: Füredi J (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 297-315.

  Hangulatzavarok. , () 297 -315.

 • Szádóczky E. (lekt.) (2001): Depresszió, szorongás pontozó skálák. EGIS, Budapest.

  Depresszió, szorongás pontozó skálák. , ().

 • Tóth I., Gervai J. (1999): Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI): a Parental Bonding Instrument magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (4): 551-566.

  'Szülői Bánásmód Kérdőív (H-PBI): a Parental Bonding Instrument magyar változata ' () 54 Magyar Pszichológiai Szemle : 551 -566.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 6 0 0
Oct 2020 8 1 2
Nov 2020 2 1 0
Dec 2020 6 0 0
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 6 0 0
Mar 2021 0 0 0