View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $116.00

E tanulmány két évtizedes kutatómunka eredménye. Arra vállalkozik, hogy - elsősorban külföldi - pszichoszociális fogászati kutatási eredmények alapján felvázolja a fogászati szociológia körvonalait. A budapesti Orvostudományi Egyetem (ma: Semmelweis Egyetem) Magatartástudományi Intézetének megalakulásával (1993) kedvező feltételek alakultak ki a fogászati szociológia kidolgozására. A kilencvenes évek második felében zajlott a külföldi fogászati epidemiológiai-szociológiai-pszichológiai kutatási eredmények szisztematikus feltárására és szintetizálására irányuló irodalomkutatás. Az eredmények alapján felvázolhatók a fogászati szociológia főbb területei: 1. A fogászati páciens. A fogászati státus egyenlőtlenségei, ennek magyarázata a páciens szocioökonómiai státusa alapján. Az orális egészségmagatartás (a napi rutin szájhigiéné stb.) szociális szabályszerűségei. Attitűdök az orális egészségmagatartásban (hiedelem-modell és életminőség). 2. A fogorvos. A fogorvossá válás (szakmai szocializáció) pszichoszociális szabályszerűségei (motivációk stb.) A fogorvosi pályaattitűdök főbb területei, összetevői. A kiégési szindróma (burnout) jelentkezése fogorvosoknál. A fogorvosok társadalmi státusa, különös tekintettel a magyar viszonyokra (privatizáció). 3. A fogorvos-páciens interakciói. A kölcsönös részvétel pszichoszociális modellje. A fogászati szorongás szociológiája (a dentális félelem). A fogorvos-páciens kommunikáció főbb szabályszerűségei. A fogászati páciens elégedettsége, ennek pszichoszociális mutatói. A „jó fogorvosi ellátás”kritériumai.

 • Helminen, S. E., Vehkalahti, M., Lammi, R., Ketomaki, T. M., Murtomaa, H. (1999): Dentist decisions as to mode of preventive treatment in adolescents and young adults in Finland. Community Dental Health, 16: 256-261.

  'Dentist decisions as to mode of preventive treatment in adolescents and young adults in Finland ' () 16 Community Dental Health : 256 -261.

  • Search Google Scholar
 • Irigoyen, M. E., Maupome, G., Mejia, M. (1999): Caries experience and treatment needs in a 6- to 12-year-old urban population in relation to socioeconomic status. Community Dental Health, 16: 245-249.

  'Caries experience and treatment needs in a 6- to 12-year-old urban population in relation to socioeconomic status ' () 16 Community Dental Health : 245 -249.

  • Search Google Scholar
 • Kay, E. J. (1999): Milyen gyakran keressük fel a fogorvost? British Medical Journal, Magyar kiadás, 319: 204-205.

  'Milyen gyakran keressük fel a fogorvost? ' () 319 British Medical Journal, Magyar kiadás : 204 -205.

  • Search Google Scholar
 • Kressin, N. R. (1999): The oral health related quality of life measure. In Slade, G. D. (ed.): Measuring Oral Health Related Quality of Life. Chapel Hill, University of North Carolina, Dental Ecology.

  Measuring Oral Health Related Quality of Life. , ().

 • Kwan, S., Williams, S. (1999): Dental beliefs, knowledge and behaviour of Chinese people in the United Kingdom. Community Dental Health, 16: 40-44.

  'Dental beliefs, knowledge and behaviour of Chinese people in the United Kingdom ' () 16 Community Dental Health : 40 -44.

  • Search Google Scholar
 • Losonczi Á. (1978): Az életmód a tárgyakban és az értékekben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 319-321, 371, 511.

  Az életmód a tárgyakban és az értékekben. , () 319 -321.

 • Losonczi Á. (1989): Ártó-védő társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 253-259.

  Ártó-védő társadalom. , () 253 -259.

 • Madléna M., Gábris K., Nagy G., Márton S., Gál N., Keszthelyi G., Bánóczy J. (2001): Összehasonlító caries epidemiológiai vizsgálatok serdülőkorú fiatalokban. Fogorvosi Szemle, 94: 21-25.

  'Összehasonlító caries epidemiológiai vizsgálatok serdülőkorú fiatalokban ' () 94 Fogorvosi Szemle : 21 -25.

  • Search Google Scholar
 • Malinowski, B. (1944): A Scientific Theory of Culture. The Univ. of North Carolina Press, Chapell Hill.

  A Scientific Theory of Culture. , ().

 • Molnár L. (1993): Az orális egészségmagatartás vizsgálatának szociológiai lehetőségei. Lege Artis Medicinae, 3(11): 1081-1101.

  'Az orális egészségmagatartás vizsgálatának szociológiai lehetőségei ' () 3 Lege Artis Medicinae : 1081 -1101.

  • Search Google Scholar
 • Molnár L. (2003): Fogászati-szociológiai előadások és gyakorlatok. Oktatási segédanyag. Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Budapest.

  Fogászati-szociológiai előadások és gyakorlatok. , ().

 • Molnár L., Ádám Sz., Lázár A., Gerle J. (2000a): A szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során. Magyar Fogorvos, 9(2): 64-69.

  'A szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során ' () 9 Magyar Fogorvos : 64 -69.

  • Search Google Scholar
 • Molnár L., Ádám Sz., Lázár A., Gerle J. (2000b): Szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2(3-4): 31-36.

  'Szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során ' () 2 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 31 -36.

  • Search Google Scholar
 • Molnár L., Boross É., Mályusz G. (1996): A cariesintenzitást és a szájhigiénét befolyásoló szociális és magatartási tényezők budapesti felnőtt pácienseknél. Fogorvosi Szemle, 89: 17-28.

  'A cariesintenzitást és a szájhigiénét befolyásoló szociális és magatartási tényezők budapesti felnőtt pácienseknél ' () 89 Fogorvosi Szemle : 17 -28.

  • Search Google Scholar
 • Morris, R. T., Sherlock, B. J. (1971): Decline of ethics and the rise of cynicism in dental school. Journal of Health and Social Behavior, 12: 290-299.

  'Decline of ethics and the rise of cynicism in dental school ' () 12 Journal of Health and Social Behavior : 290 -299.

  • Search Google Scholar
 • Murtomaa, H. (ed.) (1999): Dental fear. Yliopistopaino, Helsinki.

  Dental fear. , ().

 • Newsome, P. R. H., Wright, H. (1999a): A review of patient satisfaction. 1. Concepts of satisfaction. British Dental Journal, 186: 161-165.

  'A review of patient satisfaction. 1. Concepts of satisfaction ' () 186 British Dental Journal : 161 -165.

  • Search Google Scholar
 • Newsome, P. R. H., Wright, G. H. (1999b): A review of patient satisfaction. 2. Dental patient satisfaction - an appraisal of recent literature. British Dental Journal, 186: 166-170.

  'A review of patient satisfaction. 2. Dental patient satisfaction - an appraisal of recent literature ' () 186 British Dental Journal : 166 -170.

  • Search Google Scholar
 • Osborne, D., Croucher, D. (1994): Levels of burnout in general dental practitioners in the south-east of England. British Dental Journal, 177: 372-377.

  'Levels of burnout in general dental practitioners in the south-east of England ' () 177 British Dental Journal : 372 -377.

  • Search Google Scholar
 • Pan-European Taskforce on Dental Health (1998): Dental Health in Europe. A Problem for Disadvantaged Groups. European Parliament, Brussels.

 • Peterson, P. E. (1990): Social inequalities in dental health. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 18: 153-158.

  'Social inequalities in dental health ' () 18 Community Dentistry and Oral Epidemiology : 153 -158.

  • Search Google Scholar
 • Quah, S. R. (1985): The Health Belief Model and preventive health behaviour in Singapore. Social Science and Medicine, 21(3): 351-363.

  'The Health Belief Model and preventive health behaviour in Singapore ' () 21 Social Science and Medicine : 351 -363.

  • Search Google Scholar
 • Rosenstock, I. M. (1974): Historical Origins of the Health Belief Model. In Becker, H. H. (ed.): The Health Belief Model and Personal Health Behavior. Charles B. Slack, Thorofare, 42-50.

  The Health Belief Model and Personal Health Behavior. , () 42 -50.

 • Scheff, T. (1995): Single-case analysis in the health sciences. Eur. J. Public Health, 5: 72-74.

  'Single-case analysis in the health sciences ' () 5 Eur. J. Public Health : 72 -74.

 • Schuller, A. A. (1999): Better oral health, more inequality-empirical analysis among young adults. Community Dental Health, 16: 154-159.

  'Better oral health, more inequality-empirical analysis among young adults ' () 16 Community Dental Health : 154 -159.

  • Search Google Scholar
 • Kolosi T., Tóth I. Gy., Vukovich Gy. (1998): Társadalmi riport 1998. TÁRKI, Budapest.

  Társadalmi riport 1998. , ().

 • Kopp M., Fóris N. (1993): A szorongás kognitív viselkedésterápiája. Végeken sorozat, Budapest.

  A szorongás kognitív viselkedésterápiája. , ().

 • Kopp M. (1994): Orvosi pszichológia. Budapest, 45-46.

  Orvosi pszichológia. , () 45 -46.

 • Shetty, K. V., Johnson, N. W. (1999): Knowledge, attitudes and beliefs of adult South Asians living in London regarding risk factors and signs for oral cancer. Community Dental Health, 16: 232-235.

  'Knowledge, attitudes and beliefs of adult South Asians living in London regarding risk factors and signs for oral cancer ' () 16 Community Dental Health : 232 -235.

  • Search Google Scholar
 • Singer, J. E. (1981): Some themes, perspectives, and opinions on a National Research Conference on Oral Health Behavior. Journal of Behavioral Medicine, 4(3): 349-357.

  'Some themes, perspectives, and opinions on a National Research Conference on Oral Health Behavior ' () 4 Journal of Behavioral Medicine : 349 -357.

  • Search Google Scholar
 • Sweeney, P. C., Gelbier, S. (1999): The dental health of pre-school children in a deprived urban community in Glasgow. Community Dental Health, 16(1): 22-25.

  'The dental health of pre-school children in a deprived urban community in Glasgow ' () 16 Community Dental Health : 22 -25.

  • Search Google Scholar
 • Szőke, J., Petersen, P. E: (2000): Evidence for dental caries decline among children in an East European Country (Hungary). Community Dentistry and Oral Epidemiology, 28: 155-160.

  'Evidence for dental caries decline among children in an East European Country (Hungary) ' () 28 Community Dentistry and Oral Epidemiology : 155 -160.

  • Search Google Scholar
 • Tidman, S. J., Brown, J. B. (1987): What makes a dental practice grow? British Dental Journal, 162: 201-203.

  'What makes a dental practice grow? ' () 162 British Dental Journal : 201 -203.

 • Vágó P., Deák J., Bruncsics Z., Szabó J. (2000): A fogazat egészségi állapotának regionális epidemiológiai vizsgálata. Fogorvosi Szemle, 93: 53-59.

  'A fogazat egészségi állapotának regionális epidemiológiai vizsgálata ' () 93 Fogorvosi Szemle : 53 -59.

  • Search Google Scholar
 • Weber, M.: (1967): Gazdaság és társadalom. KJK, Budapest.

  Gazdaság és társadalom. , ().

 • WHO (World Health Organisation) (1977): Oral Health Surveys. Basic Methods. World Health Organisation, Geneva.

 • WHO (World Health Organisation) (1985): Oral Health Care Systems: An International Collaborative Study. Quintessence, London.

 • Wilson, R. F., Coward, P. Y., Capawel, J., Laidler, T. I., Rigby, A. C., Shaw, T. J. (1998): Perceived sources of occupational stress in general dental practitioners. British Dental Journal, 184(10): 499-502.

  'Perceived sources of occupational stress in general dental practitioners ' () 184 British Dental Journal : 499 -502.

  • Search Google Scholar
 • Zimmermann, R. S. (1988): The dental appointment and patient behavior. Medical Care, 26(4): 403-414.

  'The dental appointment and patient behavior ' () 26 Medical Care : 403 -414.

 • Antoft, P., Rambusch, E., Antoft, B., Cristensen, H. W. (1999): Caries experience, dental health behaviour and social status - three comparative surveys among Danisch military recruits in 1972, 1982 and 1993. Community Dental Health, 16: 85-92.

  'Caries experience, dental health behaviour and social status - three comparative surveys among Danisch military recruits in 1972, 1982 and 1993 ' () 16 Community Dental Health : 85 -92.

  • Search Google Scholar
 • Atkinson, J. M., Millar, K., Kay, E. J., Blinkhorn, A. S. (1991): Stress in dental practice. Dent. Update, 18(2): 60-64.

  'Stress in dental practice ' () 18 Dent. Update : 60 -64.

 • Grath, C., Bedi, R., Gilthorpe, M. S. (2000): Oral health related quality of life - views of the public in the United Kingdom. Community Dental Health, 17: 8-13.

  'Oral health related quality of life - views of the public in the United Kingdom ' () 17 Community Dental Health : 8 -13.

  • Search Google Scholar
 • Heinrich, R., Kunzel, W., Vágó, P., Orschel, H., Gluckner, A. (1995): Egy magyar nagyváros (Győr) időskorú lakosságának fogászati státusa és kezelései szükséglete (I). Fogorvosi Szemle, 88: 11-29.

  'Egy magyar nagyváros (Győr) időskorú lakosságának fogászati státusa és kezelései szükséglete (I) ' () 88 Fogorvosi Szemle : 11 -29.

  • Search Google Scholar
 • Baldwin, P. J., Dodd, M., Rennie, J. S. (1999): Young dentists - work, wealth, health and happiness. British Dental Journal, 186: 30-36.

  'Young dentists - work, wealth, health and happiness ' () 186 British Dental Journal : 30 -36.

  • Search Google Scholar
 • Bánóczy J. (szerk.) (1986): Preventív fogászat. Medicina, Budapest.

  Preventív fogászat. , ().

 • Bánóczy J., Nyárasdy I. (szerk.) (1998): Preventív fogászat. Medicina, Budapest.

  Preventív fogászat. , ().

 • Boross É., Molnár L. (1995): Cariesintenzitás és szájhigiéné budapesti felnőtt pácienseknél. Fogorvosi Szemle, 88: 95-102.

  'Cariesintenzitás és szájhigiéné budapesti felnőtt pácienseknél ' () 88 Fogorvosi Szemle : 95 -102.

  • Search Google Scholar
 • Boross É., Solymosi Gy., Gyurkovics Cs., Molnár L. (1994): 14-18 éves budapesti (VIII. kerületi) középiskolások fogazati állapota 1991-ben. Fogorvosi Szemle, 87: 3-12.

  '14-18 éves budapesti (VIII. kerületi) középiskolások fogazati állapota 1991-ben ' () 87 Fogorvosi Szemle : 3 -12.

  • Search Google Scholar
 • Bourgeois, D. M. Doury, J., Herscot, P. (1999): Periodontal conditions in 65-74 year old adults in France, 1995. International Dental Journal, 49: 182-186.

  'Periodontal conditions in 65-74 year old adults in France, 1995 ' () 49 International Dental Journal : 182 -186.

  • Search Google Scholar
 • Burke, L., Crouser, R. (1996): Criteria of good dental practice generated by general dental practitioners and patients. International Dental Journal, 46: 3-9.

  'Criteria of good dental practice generated by general dental practitioners and patients ' () 46 International Dental Journal : 3 -9.

  • Search Google Scholar
 • Corah, N. L., O'Shea, R. M., Pace, L. F. Seyrek, S. K. (1984): Development of a patient measure of satisfaction with the dentist. The dental visit satisfaction scale. Journal of Behavioral Medicine, 7(4): 367-373.

  'Development of a patient measure of satisfaction with the dentist. The dental visit satisfaction scale ' () 7 Journal of Behavioral Medicine : 367 -373.

  • Search Google Scholar
 • Davies, A., Ware, J. (1981): Measuring patient satisfaction with dental care. Social Science and Medicine, 15: 751-760.

  'Measuring patient satisfaction with dental care ' () 15 Social Science and Medicine : 751 -760.

  • Search Google Scholar
 • Davis, P. (1987): Introduction to the Sociology of Dentistry. University of Otago Press, New Zealand.

  Introduction to the Sociology of Dentistry , ().

 • Dombi Cs., Czeglédy Á., Gyurkovics Cs., Freisleben A., Sári K. (1994): Stomatoonkológiai szűrővizsgálatok Budapest III. kerületében. Fogorvosi Szemle, 87: 45-48.

  'Stomatoonkológiai szűrővizsgálatok Budapest III. kerületében ' () 87 Fogorvosi Szemle : 45 -48.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999b): Reflections on professional and lay perspectives of the dentist-patient interaction. British Dental Journal, 186: 546-550.

  'Reflections on professional and lay perspectives of the dentist-patient interaction ' () 186 British Dental Journal : 546 -550.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999d): Barriers to accessing and accepting dental care. British Dental Journal, 187: 81-84.

  'Barriers to accessing and accepting dental care ' () 187 British Dental Journal : 81 -84.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999e): Barriers to accessing dental care: patient factors. British Dental Journal, 187: 141-144.

  'Barriers to accessing dental care: patient factors ' () 187 British Dental Journal : 141 -144.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999f): Barriers to accessing dental care: dental health professional factors. British Dental Journal, 187: 197-200.

  'Barriers to accessing dental care: dental health professional factors ' () 187 British Dental Journal : 197 -200.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999g): Communicating effectively: some practical suggestions. British Dental Journal, 187: 240-244.

  'Communicating effectively: some practical suggestions ' () 187 British Dental Journal : 240 -244.

  • Search Google Scholar
 • Eddie, S., Davies, J. A. (1985): The effect of social class on attendance frequency and dental treatment received in the General Dental Service in Scotland. British Dental Journal, 159: 370-373.

  'The effect of social class on attendance frequency and dental treatment received in the General Dental Service in Scotland ' () 159 British Dental Journal : 370 -373.

  • Search Google Scholar
 • Fábián T. K., Kelemen, P., Fábián G. (1998): A Dental Anxiety Scale ("Fogászati szorongásskála") hazai bevezetése. Magyar populáción végzett fogászati szorongás epidemiológia vizsgálatok. Fogorvosi Szemle, 91: 43-52.

  'A Dental Anxiety Scale ("Fogászati szorongásskála") hazai bevezetése. Magyar populáción végzett fogászati szorongás epidemiológia vizsgálatok ' () 91 Fogorvosi Szemle : 43 -52.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999a): A psychodynamic understanding of the dentist-patient interaction. British Dental Journal, 186: 503-506.

  'A psychodynamic understanding of the dentist-patient interaction ' () 186 British Dental Journal : 503 -506.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999h): Strategies for motivating the non-compliant patient. British Dental Journal, 187: 307-312.

  'Strategies for motivating the non-compliant patient ' () 187 British Dental Journal : 307 -312.

  • Search Google Scholar
 • Freeman, R. (1999c): The determinants of dental health attitudes and behaviours. British Dental Journal, 187: 15-18.

  'The determinants of dental health attitudes and behaviours ' () 187 British Dental Journal : 15 -18.

  • Search Google Scholar

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Publication
Programme
2021 Volume 22
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 6 0 0
Mar 2021 8 3 3
Apr 2021 7 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 7 0 0
Aug 2021 0 0 0